Jaaroverzicht DLM 2016: Jaar van groeiend verzet tegen de macht

DLM besteedde het afgelopen jaar in meer dan 400 artikelen aandacht aan machtsmisbruik door overheden en multinationals, aan het verzet hiertegen en aan allerlei inspirerende initiatieven voor een schonere en rechtvaardiger toekomst.

Machtsmisbruik

Onder het mom van ‘veiligheid’ werden steeds meer burgerrechten ingeperkt. Het recept is eenvoudig zorg er voor als overheid dat de burger zich onveilig voelt. Financier terrorisme (Verslag onderzoekscommissie) en volksverhuizingen (Zit EU zelf erachter?) aan de ene kant, bestrijd het aan de andere kant door meer macht en bevoegdheden aan de politie te geven en met inzet van de NAVO. Wijs daarnaast Rusland als de grote agressor aan (Lees: Oorlog).
Voor uitkeringsgerechtigden ging de schandalige praktijk van de gedwongen tegenprestatie gewoon door, wat niet meer is dan ordinaire dwangarbeid, met dank aan PvdA-ers Klijnsma en Asscher. Over de afrekening daarvoor beslist de kiezer tijdens de verkiezingen van 2017.

Verzet

Nuit debout

De Fransen hebben zich maandenlang verzet tegen de aantasting van de rechten van werknemers. Zij gingen met honderdduizenden de straat op en noemden hun verzet ‘Nuit Debout’ of vrij vertaald nachtelijke opstand. Opvallend was dat het maanden duurde voordat de mainstream media iets van het Franse verzet liet zien.
Artikelen over het Franse sociale verzet

TTIP/CETA
Ook het verzet tegen de verdragen TTIP en CETA kenden hun hoogtepunten. Veel mensen schrokken wakker bij de gedachte dat multinationals landen konden gaan chanteren dankzij deze zogenaamde vrijhandelsverdragen. Hiertegen was het oproer in Duitsland het grootst.
Artikelenreeks over TTIP en CETA

Politiegeweld
Als uitvloeisel van de Amerikaanse ‘War on Terror’ heeft de Nederlandse politie de neiging zich in toenemende mate als ‘robocops’ te gaan gedragen met een aantal geweldsuitbarstingen als gevolg. Allerlei groepen mensen pikten dit niet. Mensen die zich kritisch opstelden tegen het politieoptreden werden opgepakt.
Lees: Muurkrant mag van rechter vrij verspreid worden, Politie onderdrukt demo en arresteert ten onrechte 166 mensen, Opnieuw criticus van politiegeweld gearresteerd, Aboetaleb krijgt de zak van Sinterklaas,

Basisinkomen
Als je als overheid de mensen onder bedwang wil houden moet je er voor zorgen dat ze afhankelijk blijven. De invoering van een basisinkomen verschaft mensen zekerheid en rust en geeft de bevolking meer tijd om de overheidsmacht kritische te volgen. In het huidige systeem is ieder afhankelijk van het hebben van werk, terwijl de werkhoeveelheid en het aantal arbeidsplaatsen afnemen. Basisinkomen invoeren is het ultieme verzet tegen de macht. Twintig gemeentes wilden aan het begin van dit jaar gaan experimenteren met het basisinkomen. Een aantal van hen gaat 1 januari 2017 daarmee aan de slag. Let wel dit zijn experimenten, die het meest lijken op het testen van ander een soort uitkering.
Lees: 20 gemeenten willen een basisinkomen, meer over basisinkomen

Ons Geld
Het is de verdienste van de Stichting Ons Geld die er dit jaar voor gezorgd heeft dat de praktijk van de particuliere geldschepping door de banken in de Tweede Kamer besproken en aan de kaak gesteld is. De Kamer was helaas te laf om hieraan enige consequentie te verbinden. In ieder geval kan niet meer ontkend worden dat banken exclusief geldscheppen en de overheid van diezelfde banken geld leent, terwijl de overheid zelf geld zou kunnen creëren. Hierdoor zou de belastingbetaler miljarden per jaar minder aan rente hoeven te betalen.
Lees: Debat geldschepping door de Tweede Kamer onschadelijk gemaakt

Portugal draait bezuinigingen terug
Portugal heeft de eer het eerste EU-land te zijn dat bezuinigingen gaat terugdraaien. Blijkbaar heeft het verzet daar voorlopig wel resultaat gehad.
Lees: Portugal draait bezuinigingen terug

België
In België zijn het hele jaar door stakingen en demonstraties tegen de bezuinigingen van de regering geweest.
De Walen maakten zichzelf vermaard door het CETA handelsverdrag met Canada tot op het laatste moment tegen te houden.
Lees meer

Engeland
Het land werd dit jaar niet alleen wereldberoemd vanwege zijn uittredingsbesluit Brexit uit de EU, maar ook door de massale betogingen tegen de bezuinigingen.
Lees meer

Initiatieven

Voedselbossen rukken op
Het oudste voedselbos van Nederland ligt in Groesbeek en is aangelegd in 2010. Sindsdien maakt het idee een stormachtige groei door in ons land en is er voor meer dan 100 ha aan permacultuur bossen aangelegd, die op termijn de landbouw en ons landschap drastisch gaan veranderen. Zij worden gezien als een leefbaar alternatief en een manier om de uitputting van de aarde te voorkomen.

Consumentenstaking werkt wereldwijd
BDS heeft de afgelopen week een zeer succesvolle wereldwijde consumentenstaking van HP producten gevoerd. De actie laat zien dat multinationals met een goed gecoördineerde actie kwetsbaar zijn, omdat het consumentenvertrouwen voor hen van levensbelang is. De consument is veel machtiger dan hij denkt.

Bankexit: het nieuwe actie voeren deel
Vorig jaar meldde DLM in actie voeren Deel I al dat het beter is om consumentenstakingen of koopstops te houden dan te demonstreren. Ierland nam toen het voortouw doordat de Ieren massaal weigerden waterbelasting te betalen. Op dit moment loopt er een succesvolle actie onder de naam #Bankexit, waarmee actievoerders tegen de aanleg van de North Dakota pijplijn mensen oproepen hun tegoeden op te nemen van deelnemende banken aan dit project. Ook een Nederlandse bank is betrokken.

MillionMask
Duizenden mensen hebben wereldwijd in zo’n 750 steden meegedaan aan de Million Mask March, die ieder jaar op 5 november gelopen wordt. De slogan is “Mensen zouden niet bang moeten zijn voor hun regeringen, maar regeringen zouden angst moeten hebben voor de mensen.” Ook in Londen en Washington DC waren duizenden mensen op de been met en zonder Guy Fawkes maskers.

Geldrevolutie breekt uit in Utrecht
Utrecht – In een warm en statig zaaltje van ‘De winkel van Sinkel’ is gisteravond het startschot gegeven van de monetaire revolutie. Zonder enige vorm van geweld is het eerste rentevrije betaalmiddel geïntroduceerd. Met behulp van een App werden Florijnen overgeboekt. Voor de consument kan dit het einde betekenen van de financiële dictatuur, die onze wereld verlamt en het grootste deel van de mensheid in ellendige armoede houdt.

Dakota pijplijn en de verbazingwekkende kracht van Indianen
Een verslag over de aanleg van de Dakota pijplijn waartegen meer dan 90 Indianen stammen zich heftig verzetten. Hun verzet duurt al meer dan 500 honderd jaar en zij geven zichzelf nog steeds niet gewonnen!
Een onwaarschijnlijk verslag uit de mond van een blanke Amerikaan die de volkerenmoord bevestigt en het Amerikaanse volk aanklaagt.

Oekraïense Vredesmars
Twee vredesmarsen met duizenden mensen zijn sinds 3 juli 2016 onderweg vanuit zowel Oost- als West-Oekraïne om elkaar op 27 juli te treffen in de hoofdstad Kiev. De mars is een initiatief van de Oekraïense kerk en er worden 20.000 mensen voor het vredesgebed verwacht. De marsen worden gedwarsboomd door ultrarechts en de Oekraïense veiligheidsdienst.

Video: Sta op als je er klaar voor bent
De video Rise Up (4 minuten), Nederlands ondertiteld, windt er geen doekjes om en confronteert ons keihard:¨Zij maken van ons virtuele slaven. Er zijn geen bezuinigingsmaatregelen nodig, er is geen schaarste of armoede; we zijn 100 keer rijker dan in de 50-er jaren, maar deze rijkdom wordt weggesluisd door een corrupte criminele klasse. Terwijl wij elkaar bevechten, plunderen zij ons.”

Dorpsgemeenschappen verjagen multinational
Er woedt een heuse wateroorlog in de VS. Kleine gemeenschappen verzetten zich heftig tegen de pogingen van Levensmiddelengigant Nestlé om waterbronnen in bezit te krijgen en boeken daarin succes.

Groene revolutie kan NL zelfvoorzienend maken
Nederland kan onafhankelijk worden van multinationals voor de voedselvoorziening door zelfvoorzienend voedsel te gaan verbouwen: kleinschalig en lokaal. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn Cuba, dat noodgedwongen deze stap meer dan 20 jaar geleden moest zetten en Rusland dat hongersnood in 1990 met de dacha’s wist te voorkomen.

 

4 Comments

 1. Stemmen kun je alsnog als je niet wilt stemmen, mn op de partij v. PETER PLASMAN,bovendien heb ik gehoord dat elke niet stemmer toch naar de partijen verdeeld wordt.

 2. Ieder jaar maken zo’n 140.000 Nederlanders zich uit de voeten. Meestal naar een zonnig land waar niets te halen valt. Want dan blijft de “elite” weg. Dan is er geen Monsanto en geen IMF. Dan zijn er geen psychiaters en huisartsen die u voor gek verklaren als u strafbare feiten begaan bij overheidsinstanties ontdekt. Dan zijn er geen officieren van justitie die bevorderd worden tot rechter omdat ze hun bevoegdheden misbruiken. Dan is er geen onroerend goed belasting. Want voor al die zaken daar is eenvoudig geen geld voor. En in zo’n land heeft de Euro altijd een flinke koopkracht. Dan bent u eindelijk vrij. Nogmaals: niet het handjevol organisatie-criminelen in de Nederlandse politiek zijn het grootste gevaar in Nederland maar dat is de stompe horde die na zorgvuldige overweging op deze schurken stemt.

  Zó eenvoudig is het!

 3. Wij zitten hier in het buitenland en we kregen zojuist bericht van “Mijn Overheid” om op 15 maart toch vooral te gaan stemmen.

  Beste mensen: méér dan de helft van alle misdaad in Nederland bestaat uit het misbruik maken van bevoegdheden door overheidspersoneel. Daarmee is de nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in Nederland bij elkaar. Deze zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm (die in feite een vorm is van georganiseerde misdaad) heeft ook een heel goede levensverzekering: het gemeenschapsgeld.

  Alleen een volslagen idioot gaat in zo’n land nog naar de stembus. Stem met de voeten en maak dat je wegkomt. Of bent u vergeten dat juist de beschaafde mensen altijd het eerst de klos zijn in een onbeschaafd land?

  Gelukkig nieuwjaar gewenst. Voor die paar Hollanders wier mentaliteit nog steeds dieper gaat dan de inhoud van hun portemonee.

 4. 2 0 1 7 : DE “VREDE-MONITOR” IS : HET LEVEN BREEKT DOOR VORM EN LEER HEEN !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.