Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Vergelijking

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger (Lees meer)

25 Comments

  • 1000 euro is niet toereikend, is dan ook slechts een rekenvoorbeeld. Een basisinkomen moet minstens zo groot zijn als het bedrag aan maximale huur voor sociale woningen maal drie.

   • Klopt wat je verteld, ik las dat in Zwitserland b.v al het bedrag genoemd wordt van 2000 euro.Ik ben bang dat hier in Nederland xze uit gaan van een 1000 euro per maand.Omdat er al mensen zijn die op proef maar 1000 euro kregen.Dat is pure armoede, dus hoop ik op een hoger bedrag.Dat gejuich over gratis geld moet geen armoede worden, anders krijgen we er een groot probleem bij.

  • Het punt dat u maakt wordt door velen als waarheid aangenomen. Mijns inziens is het echter het geval dat het basisinkomen wel degelijk als oplossing voor de problemen in de hedendaagse samenleving kan worden gebruikt. Wanneer we actiever zouden zijn in onze besparingen, zouden we het basisinkomen als Nederlandse bevolking goed mogelijk kunnen maken. Het basisinkomen zal dan een groot effect hebben op de saamhorigheid en de broederschap in onze maatschappij.

 1. Mijn hart bloeit open met de gedachte aan een basisinkomen op vele gebieden een winsituatie want een goede basis brengt je verder aan iedereen vrijheid gegund

 2. Hoe zit het met mensen die geen ene reet uitvoeren? Zij hoeven door dit gratis geld helemaal niks meer uit te voeren om te kunnen leven. Terwijl ze door een uitkering leren hoe het is om op het randje te leven en er alles aan proberen te doen toch aan de bak te komen. Nu ze met dit gratis geld prima kunnen leven betekent dit dus dat ze precies kunnen doen wat ze lekker zelf willen zonder maar op enige manier zich te hoeven inzetten voor anderen? Dit lijkt me nogal krom aan dit systeem.

  • Die mensen die ‘geen ene reet uitvoeren..zonder zich te hoeven inzetten voor anderen’ zijn dat niet de rijken onder ons? Ook zij krijgen een basisinkomen.

   • Nee dat bedoel ik niet zij zetten zich op een manier wel in voor deze samenleving maar ik bedoel bijvoorbeeld alcohol en drugsverslaafden die met dit geld alleen maar hun behoeftes kunnen kopen. En gameverslaafden dan? Die nu dag en nacht kunnen gamen aangezien ze toch wel genoeg inkomen krijgen om goed te kunnen overleven. Worden we als mensheid niet lui doordat we toch wel inkomen terwijl we er niks voor hoeven te doen?

    • Beide groepen, rijken als mensen met psychische problemen zetten zich niet in voor de samenleving. Waarom wil je hen uitsluiten?

  • Alle mij bekende onderzoeken en expirimenten wijzen juist uit dat als je mensen ruimte geeft om zich te ontwikkelen, ze dit eerder gaan doen, dan wanneer je ze ‘op het randje’ laat leven.
   Bekijk bijvoorbeeld de documantaire van het Belgische programma Panorama over een onvoorwaardelijk basisinkomen en lees het artikel ‘Waarom arme mensen domme dingen doen’ in De Correspondent.
   Mocht er toch een ‘uitvreter’ tussen zitten, dan hoeven we met een basisinkomen in hem/haar in ieder geval niet meer zoveel energie te steken met ingewikkelde en kostbare trajecten zoals dat nu het geval is.

  • -Omdat zij misbruik maken van het geld van de staat en het geld niet verdienen

   Bedoel je het koningshuis en die 225 imbecielen die samen de eerste kamer en tweede kamer maken of gaat het door over het gehele ambtelijke apparaat?

   Mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn hun steentje bij te dragen in de samenleving zijn net zo veel slachtoffer van deze idiote samenleving als ieder ander wat niet aan de top zit.
   Voorbeeld: Iemand met de ziekte van Meniere heeft volgens Nederlandse grondwet en meerdere internationale verdragen recht op een inkomen krachtens ZW / WAJONG / WIA. Aangezien het een niet zichtbare aandoening is zou dat volgens jouw defenitie blijkbaar een uitvreter zijn. Nee beste slecht geinformeerde man / jongen, degene met de ziekte van Meniere heeft een dusdanige aandoening dat hij / zij niet in staat is mee te draaien in het arbeidsproces zoals deze plaatsvind in de huidige samenleving.
   Dan zal ik het niet eens hebben over allerlei andere aandoeningen zoals ASS (haast onzichtbaar voor de buitenwereld), DSM-IV stoornissen en CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom).
   Tevens is er een groeiende groep uitkeringsgerechtigden die onmogelijk kan krimpen tenzij men een vracht mensen gaat vermoorden. Dit is voor een deel te herleiden naar automatisering en schaalvergroting wat een goede zaak is tot het ten koste gaat van de levensmogelijkheden van de mensen die dus hun arbeid verloren zien gaan door automatisering en schaalvergroting. De politicus die het volk wijs wenst te maken dat hij voor werk zal zorgen is een regelrechte leugenaar. De enig juiste oplossing om niemand buiten de boot te laten vallen is uiteindelijk afschaffing monetair stelsel waarbij een overgang via een basisinkomen een optie is om deze transitie mogelijk te maken. Aangezien dat iets is wat tegen alles in gaat wat mensen hebben geleerd (voor een groot deel op school) zal waarschijnlijk het kaartenpakhuis vanzelf instorten met veel slachtoffers tot gevolg waardoor de meesters vrolijk door kunnen gaan op kleinere schaal (minder mensen dus minder kans op mensen die geen arbeid hebben).

   • Beste Nico,
    Het lijkt er sterk op dat Geert Wilders minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden zal worden in maart 2017. Het is de vraag wat dit voor consequenties zal hebben voor onze staat. Desalniettemin heb je een heel mooi verhaaltje geschreven. Mijn dochter luistert er graag naar voor ze gaat slapen. Ze slaapt dan als een roos. Maar ze heet Vlinder. Ze is bang. Bang voor wat Geert Wilders in de samenleving zou kunnen brengen. Gelukkig brengt het idee van een basisinkomen dat wordt ingevoerd haar weer tot rust en kan ze weer rustig slapen. Je hebt geen idee wat je voor ons hebt betekend. Onze dank is enorm groot.

    Groetjes Nala

 3. Voortbordurend op mijn vorige comment, zou ik de BIP willen adviseren zich goed bekend te maken bij die groepen in de samenleving die het meest last hebben van het wanbeleid van de overheid en het bedrijfsleven.
  Dat zijn toch, hoe generaliserend ook, de lager opgeleiden, of ten minste zij die een laag loon ontvangen of in de bijstand zitten. We weten allemaal over wie we het hebben; de werknemers van de Actions, de Aldi’s en al die andere naamloze werknemers op de werkvloeren van de zorg en industrie, die voor te weinig teveel moeten doen.

  De traditioneel arbeiders-gerichte partijen of zgn. volkspartijen, zijn niet meer. De SP, hoewel sympathiek en welwillend, heeft geen toekomst door het achterhaalde ideaal van van de verzorgingsstaat en het arbeidsethos. Over groep Wilders zal ik maar zwijgen.
  De enige partij die echt stond, ik zeg bewust ‘stond’, voor fundamentele hervormingen is Groenlinks en daar heeft zich bijgevoegd de PvdD. Maar beide partijen hebben nooit moeite gedaan verbinding te zoeken met de lager opgeleiden. Het zijn bij uitstek elitaire partijen die op het niveau van de intellectuelen communiceren, terwijl ze wel degelijk paragrafen in hun programma’s hebben (hadden) die over fundamentele kwesties zoals armoede en werk en inkomen gaan.

  Wellicht vrezen ze voor schade aan hun intellectuele imago, wellicht denken ze dat hervormingen alleen vanuit hogere echelons kan worden geïnitieerd. Wellicht menen ze dat de lager opgeleiden dom zijn en toch niet snappen waar ze het over hebben.

  De BIP zal dus de straat op moeten. De wijken in waar ze het juk van de overheid het meeste voelen. Die trieste encounters in waar vrouwen zich suf werken voor steeds minder, etc. etc.
  Zich laten horen op piratenfestivals, in voetbalstadions, op SBS…….

  Er is een grote groep die niet kijkt naar de NPO, laat staan VPRO, jammer en suf, helaas, grote groepen mensen hebben de knop omgezet van informatie naar vertier. Verbitterd, teleurgesteld, de hoop opgegeven dat iemand nog voor ze opkomt en daad bij woord voegt. Ze moeten opnieuw leren- dat klinkt heel belerend- dat zij zelf in actie moeten komen. Dat ze volkomen in hun recht staan en donders goed weten waar het in deze maatschappij mis gaat. En dat er iets aan te doen is.

 4. Inmiddels bestudeer ik al jaren het idee van het basisinkomen. Voor de laatste kamerverkiezingen in 2012 steunde ik het Sopn dat van het basisinkomen een integraal onderdeel had gemaakt van zijn verkiezingsprogramma. Van die partij niets meer vernomen sinds de verkiezingen. Dan blijft over de partij Nieuw Nederland Nu en Mens en Spirit die wel voorzichtig wil experimenteren met het idee en de Groenen die vooral in Duitsland actief zijn. De BIP staat dus niet helemaal alleen. Mijn vraag is of het BIP bereid is tot samenwerking met andere (alternatieve) partijen die ook pleiten voor een basisinkomen, of dat misschien willen overwegen.

  Ik ben blij met het initiatief van de BIP, die als speerpunt het basisinkomen heeft zoals de Partij voor de Dieren het dierenrecht als speerpunt heeft. Deze partij heeft in de loop van haar bestaan laten zien een blijvertje te zijn en dit zal mede te danken zijn aan haar inspanningen haar partijprogramma met andere maatschappelijke issues te verbreden. Want zoals blijkt staat geen enkel maatschappelijk probleem op zichzelf, maar is ze verweven met tal van andere thema’s. Dierenleed is nauw verbonden met onze vrije markteconomie die zich niets gelegen laat liggen aan dierenwelzijn. Ook het “mensenrecht’ moet bevochten worden op dezelfde vrije markteconomie waar de PvdD mee worstelt.

  BIP zou evengoed Partij voor de Mensen kunnen heten. Ik wil maar zeggen dat er veel verwante wantoestanden zijn die bijna allemaal voortkomen uit een verkeerd gerichte economie die niet mensen, natuur en dieren voorop heeft staan maar handel en winst. Dus mijn vraag, nogmaals; hoe ziet de BIP dit. Hoe denkt ze haar standpunten te kunnen integreren met andere, bestaande standpunten en thema’s?

  • Heyy Harry,
   Ik was ontzettend onder de indruk van je mooie verhaal! Complimenten voor deze inspirerende passage en je opmerking over de BIP (Partij voor de Mensen). Hier kan ik echt wat mee! Mijn dochter Vlinder was ook erg onder de indruk. Misschien moet je econoom worden!

   Groetjes Nala

  • Beste Elisabeth, wanneer een heel klein deel van de bevolking exorbitant rijk is, dan wordt het de hoogste tijd dat er wat eerlijker gedeeld wordt. Met andere woorden er is voldoende inkomen, het is alleen een kwestie van delen. Voor een berekening van de verdeling van dit inkomen verwijs ik naar de pagina waarop de invoering van het basis inkomen in vier stappen wordt toegelicht.

 5. Er zijn ook voordelen voor de werkgevers, bijvoorbeeld een minder stringente ontslagbescherming valt binnen de mogelijkheden omdat je als werknemer niet meer in armoede vervalt wanneer je je baan kwijtraakt. Wat ook denkbaar is, is dat de minimumlonen omlaag kunnen omdat elke netto verdiende euro ook echt een euro oplevert en niet, zoals nu vaak wel het geval is, ten koste gaat van huursubsidie of ontheffing van gemeentelijke belastingen etc. Ondernemen wordt zo een stuk aantrekkelijker en het aannemen van personeel brengt minder risico’s met zich mee waardoor extra banen zullen ontstaan.

 6. Dat is dus slavenarbeid je hebt je leven lang gewerkt en premies betaald en als dank mag je als je werkloos wordt werken voor nop dus je betaalt dan dubbel wat gelijk staat aan slavenarbeid

 7. Denk dat dat niet waar is. Werkgevers zijn ook voor een basisinkomen, maar daar bedoelen ze iets heel anders mee. Ze bedoelen dan dat de loonkosten algemeen maatschappelijke kosten zijn (zoiets als de bijstand) en dat de werknemer dus geen loon krijgt. Dat wordt al meer ingevoerd. De gemeenten zijn hard op weg dat in te voeren, door invoering arbeidsplicht voor bijstandsgerechtigden. Die moeten dan onbetaald de betaalde banen wegconcurreren!

 8. Een ding is in ieder geval zeker, als je ontslagbescherming loslaat (wat door de opkomst van flexwerk en uitzendwerk, alsmede ZZP, natuurlijk al zwaar is aangetast) dan zal dat er toe leiden dat de uitbuitingsgraad per werknemer, door sterk toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt, alleen maar toenemen, en dus uiteindelijk nadelig zijn voor zowel de werknemer als uitkeringsgerechtigde. Voorts is natuurlijk op voorhand na te gaan dat als er een basisinkomen van 1000 euro zou zijn, alle salarissen dan ook met 1000 euro naar beneden gaan. Die 1000 euro, dat basisinkomen, die betalen we dan zelf, en de kapitalist, die hoeft dan per werknemer 1000 euro minder loon te betalen. Maar uit die GEDAALDE loonsom moet nu ook dat basisinkomen worden betaald! Ofwel dat basisinkomen zal dan sterk onder druk komen en in waarde dalen, dat leidt tot verhoogde uitbuitingsgraad!

  • Beste Rob, zoals je kan lezen in het 4-stappenplan voor invoering basisinkomen wordt een groot deel van het basisinkomen gefinancierd door middel van belastingverhoging van hoogste inkomens en vermogens en voor bedrijven. Met andere woorden de ´kapitalist´ waar jij over schrijft zal wat meer belasting gaan betalen, dus die uitbuiting zal wel meevallen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.