Beste lezer,

Even voor de goede orde licht ik graag toe wat De Lange Mars doet, mocht dit jou nog niet zijn opgevallen.

DLM is een verslag sinds 2011 van de zoektocht naar een wereld waarin we met zijn allen in vrede kunnen leven.

Ieder artikel is een onderdeel van die zoektocht. Ik beschrijf de oorzaken van de ellende waar de wereld in verzeild is geraakt, het onnodige lijden van honderden miljoenen mensen.

Ook beschrijf ik mogelijke oplossingen voor het gekrakeel.

Waarvan ik overtuigd ben is dat we niet onderweg zijn om elkaar uit te roeien in steeds groter wordende machtsconcentraties (ook al lijkt het daar soms sterk op), maar om juist in vrede en vrijheid met elkaar samen te wonen in duizenden onafhankelijke gemeenschappen die over de wereld zijn verspreid. Wij zijn op weg naar een samenleving vol harmonie en vrede, weg van de wereld die wordt geterroriseerd door geweld en conflicten.

De opbouw van de website De Lange Mars is daarom als volgt.

Sociaal
De ontwikkelingen in Nederland en de buurlanden op sociaal gebied. Met name de afbraak van de verzorgingsstaat en de sociale protesten hiertegen staan centraal. Dit bewijst dat machtsconcentraties aanleiding zijn voor corruptie en machtsmisbruik.
Macht
De macht in de wereld berust bij een kleine groep van miljardairs families. Aan de hand van het nieuws legt DLM de structuren hiervan bloot.
Economie
Nieuwsberichten die de economie raken en steeds een herhaling blijken van zetten om de huidige wereld orde in stand te houden.
Gezondheid
Onder dit kopje verzamelt DLM ontwikkelingen die gaan in de richting van zich bevrijden uit de klauwen van Big Pharma, maar ook het misbruik van de farmaceutische industrie laten zien.

Basisinkomen
Nieuws over het basisinkomen betekent, ontwikkelingen over een inkomen waarop straks iedereen recht krijgt, niet gebaseerd op het werk, de baan die men heeft, maar op zijn aanwezigheid als mens.

Zelfvoorzienend
Dit nieuws toont aan dat de mensheid stapjes zet in de richting van 1000den kleine gemeenschappen die zichzelf kunnen bedruipen en samenwerken met de andere gemeenschappen die de machtsconcentraties van landen gaan vervangen. Dus geen 200 nationale staten, maar 1000den zelfvoorzienende gemeenschappen van vredig levende mensen.

Nieuws
Alles wat betrekking heeft op de laatste ontwikkelingen die tonen waar we soms blijven steken, maar ook vooral waar we naar onderweg zijn, namelijk naar een wereld vol zelfvoorzienende gemeenschappen.

Veel leesplezier op onze ontdekkingsreis naar een vredig samenleven.

Rob Vellekoop, 3 december 2016

 

De Lange Mars (DLM)

DLM is een onafhankelijke internetkrant met als motto vrijheid en vrede.

Deze naam is geïnspireerd door het eindeloze lijden vele eeuwen lang van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking die dom gehouden wordt, verkeerd voorgelicht, geïndoctrineerd en vooral uitgeperst als schuldslaaf.
Er is een lange weg te gaan om het bewustzijn hierover te vergroten en gelijkwaardigheid en respect voor elkaar in de samenleving te brengen. Zodanig dat de mens uiteindelijk vrij en in vrede kan leven.

Filosofie

Gelijkwaardigheid, waardigheid en genegenheid maken de wereld tot een woonplaats voor iedereen.

Ik wens je waardigheid en respect toe.
Haat en afgunst zijn een verspilling van energie die alles kapot maken. Haat is in wezen afkeer hebben van jezelf en dat verschuiven naar iemand in jouw omgeving. Ieder mens die zichzelf respecteert en waardeert kost het moeite om een hekel te hebben aan een ander. Een betere remedie dan waardigheid tegen oorlog en geweld bestaat niet.

Ik wens je gelijkwaardigheid toe in de manier waarop je jezelf en anderen bekijkt.
Het is volstrekt onnodig dat iemand zich beter voelt door op een ander neer te kijken. We zijn allemaal even grote sukkels, die al eeuwenlang elkaar misdaan, gemarteld, verkracht en vermoord hebben in een vlaag van verstandsverbijstering met als dwaas doel de ander te domineren. De grootste stumperds van dit moment zijn de financiers en hun wereldleiders, die de wereld laten lijden, en de rest die hen in het zadel houdt omdat ze het idee hebben dat ze niets kunnen veranderen of omdat ze verdeeld zijn. Kortom in stompzinnigheid zijn we elkaars gelijken dus is het niet nodig dat mensen elkaar ongelijkwaardig behandelen.

Ik wens je toe jezelf en anderen meer aardig te vinden.
Dat klinkt zweverig, maar dat is het niet. Het is niet simpel iemand aardig te vinden met wie je het niet eens bent of die eigenschappen heeft waaraan jij een hekel hebt. Des te meer je jezelf ziet zitten en accepteert des te gemakkelijker wordt het een ander ook te nemen zoals hij of zij is. Genegenheid koester je voor elkaar nadat je waardigheid in jezelf hebt ontdekt. Met wat inzet lukt het iedereen en de wereld wordt er een comfortabele gemeenschap van.

Sta op als je er klaar voor bent.

https://youtu.be/ULLhg1jD_9U

 

Steun De Lange Mars

Om kwaliteit te kunnen leveren, meer lezers te bereiken en vooral onafhankelijk te blijven, hebben we veel lezers nodig die ons steunen.

Wij willen onafhankelijk in onze nieuwsvoorziening zijn en blijven. Wij kunnen dit doen met financiële steun van lezers en dankzij de opbrengsten van abonnementen, de verkoop van boeken en het plaatsen van advertenties voor instanties die de filosofie van DLM onderschrijven.

Al voor 10 euro per jaar ontvang je de weekeditie van DLM of voor 12 euro per jaar de dageditie.

Maak over op bankrekening NL45KNAB0725352582 ten name van Rob Vellekoop / Academy of Happiness
onder vermelding van week- (10 euro) of dag- (12 euro) abonnement DLM en je emailadres
Je kunt vanzelfsprekend ook contant betalen, stuur voor info een mail naar info@delangemars.nl.

Of koop een boek via Academy of Happiness.nl
De Lange Mars wordt uitgegeven door Academy of Happiness.

– DISCLAIMER –

De uitgever/redactie van de website Delangemars.nl garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, maar wel dat de inhoud juist, volledig en actueel is. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk uit.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor doorverwijzingen via links naar informatie die worden verstrekt door derden via de website van DLM.

Overname van artikelen kan na overleg worden toegestaan.

Fotogebruik
Redactie en uitgever van deze site richten zich erop volledig copyrightvrije afbeeldingen te gebruiken voor artikelen en de opmaak van deze site. Wij doen al het mogelijke om eventuele rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Van foto’s/afbeeldingen die gebruikt worden op deze site gaan wij er van uit dat deze copyrightvrij zijn, en/of dat wij met de rechthebbende(n) de publicatie ervan hebben geregeld.

Indien je desondanks van mening bent rechthebbende te zijn en niet te zijn benaderd, noch een overeenstemming te hebben over plaatsing van een foto/afbeelding, dan vragen wij je uitdrukkelijk per omgaande bij de redactie/uitgever te melden. Wij zullen de afbeelding -indien gewenst- dan direct verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat wij in dit laatste geval voor een promotielink zorgen, als compensatie voor de plaatsing van de afbeelding/foto of een gedeelte ervan.

Contact info

De Lange Mars DLM
Onafhankelijke internet krant sinds 2011

Rob Vellekoop, uitgever en redacteur
twitter: @delangemars
mail: info@delangemars.nl
Facebook

83 Comments

 1. Beste Rob Vellekoop,
  Ik ben op zoek naar Nico van Apeldoorn. Met belangstelling zag ik het interview dat u met hem voerde en dat hier op 18/02/2017 verscheen.
  Weet u hoe ik met hem in contact kan komen? Ik ben bezig met onderzoek naar zijn moeder, haar vriendschap met de schrijver Fred Wander en diens boek over Nederland, waarin hij, Nico dus, een best belangrijke rol speelt. Dat heeft veel met de provos van toen te doen en de link naar het nu wordt door het interview bevestigd.
  Ik hoor het graag!

 2. Goede dag,
  ik heb deze vraag al eerder gevraagd.
  Hoe kan ik een nieuw zakje bestellen?
  Ik heb al 2x een zakje ontvangen maar lukt mijn niet zelf om te bestellen. Ik ben lid ik heb al 2x €10 betaald.
  Wie kan mijn helpen?

  • Beste Saskia, je moet contact zoeken met social club friesland, wij zijn een internetkrant die af en toe een artikel wijden aan Social Club.

 3. Voor Rob,

  Gebruik makend van een meervoud aan richtingswijzers geld je ondertussen aardig als het hoofdkompas van ook mijn lange mars!

  http://nulpuntenergie.net/blog/schone-vrije-vacuum-energie-v3/

  http://www.magmov.co
  https://www.facebook.com/Magmov/
  https://www.youtube.com/watch?v=_OCt7nOQqcE

  http://www.volkskrant.nl/opinie/uw-pensioen-vormt-ongewild-een-gevaar-voor-de-toekomst~a3907288/
  http://www.trouw.nl/tr/nl/34921/Groen-Pensioen/article/detail/4045053/2015/06/01/Wegwezen-voor-de-koolstofbubbel-barst.dhtml

  Bedankt! Dat je er bent en voor alles dat je doet en laat!

  • Beste Anoniet,
   Ik houd mij sinds een jaar of tien vrij intensief bezig met de zoektoch naar de electrische variant van de Aetherenergie.
   Zodoende ken ik ook Frank Bonte en zijn nulpunt-energie groep.
   Er zijn zoveel werkelijk enorme belangen die op het spel staan want wie energie in onbeperkte mate in de vingers heeft kan onafhankelijk leven. En dat is nou juist iets wat een bepaalde machtgroep ziet als een totale nachtmerrie. Voor de individuele mens is dit natuurlijk een zege.
   Nu bestaat er een doctrine welke ons wil laten geloven dat de planeet naar de klote zou gaan door opwarming veroorzaakt door in hoofdzaak CO2. Dit is de allergrootste fabel waar kennelijk iedereen graag in wil geloven. De pseudo wetenschappelijke zwetskoek is magistraal op elkaar afgestemd zodat de meeste partijen zonder eigen onderzoek te doen elkaar napapgaaien.
   Herhalen en herhalen maakt dat de massa het als onomstotelijke waarheid accepteerd. Het heelal als geheel vertoond ook opwarmingsverschijnselen en dat heeft geen barst met kooldioxide te maken maar meer met de periodieke activiteit van de Zon.
   Maar dat is voor de machthebbers niet in hun belang want ze willen iedereen een rad voor de ogen draaien en volstoppen met angst. Bovenal laten dokken want ieder zoogdier produceert koolzuur dus dit is een prima argument om iedereen een schuldcomplex en een rekening te presenteren.
   Agenda 21 is hiervoor verantwoordelijk.
   We worden de grotten van de slavernij ingelokt en we doen er graag aan mee door alles te geloven.

   • =D

    Tof!
    Bedankt!
    Voor het (mede)delen van je tijd, aandacht en een stukje kennis.

    Ik snap het. Niet alles omtrent het onderwerp natuurlijk, was het maar zo’n feest! Maar de strekking van je reactie, hoe en wat je ermee bedoelt. Denk ik. Geloof ik.

    Daarom vooral, heb ik mij ook weerhouden van enig begeleidend schrijven, behalve het bedanken van Rob. Ik heb het namelijk niet willen duiden. Dat is volgens mij de beste manier in deze. Zonder mijn persoonlijke kader(s) erbij mee te geven, zonder er een voorgesorteerde richting op te selecteren. Zodat een/de lezer makkelijker zijn eigen waarde eraan kan toeschrijven, en vooral Rob zelf kan interpreteren welk gewicht het in welke schaal legt.

    En het doet me goed te kunnen constateren dat wat mij betreft die waarden ook precies de waarden zijn die jij in je welkome reactie onder de aandacht brengt. Kernkwestie’s in deze zijn wat mij betreft dan ook; kracht, macht, controle, belang, vrijheid en onafhankelijkheid. Allemaal in direct en indirect verband met elkaar en ons.

    ((Merk hierbij op dat ik het dus inderdaad niet heb over milieuvervuiling en klimaatsverandering. Alhoewel ik ook echt wel van mening ben dat die woorden zeker wel hun eigen bestaansrecht (be)vestigen en daar- mee/door ook grotendeels zichzelf verklaren.
    Milieuvervuiling is echt. Daar hebben we toch zeker geen discussie voor nodig? Over de oorzaken en maten van gevolgen, zowel direct als indirect, daar zou over gepraat kunnen worden wanneer we dat nodig zouden vinden. En dat is wat klimaatsverandering ook zo wat mij betreft, met als wezenlijkste grote verschil (volgens mijn huidige mening) dat per principe’s van definitie; milieuvervuiling niet zou hoeven te (of moeten mogen) bestaan, waar klimaatsverandering sowieso van alle tijden is en zal zijn (en volgens mij inderdaad ook beïnvloed wordt door processen op een meer ‘galactische’ schaal).))

    Ik ben zo gewoon lekker mijzelf. Ik zou liever niet zomaar wat roeptoeteren, gelukkig maar, want mijn gemiddelde reactie is vaak groter dan een eventueel artikel waar ik op reageer. Ik wil dat jullie, maar vooral ook Rob niet aandoen. Want hij zou het allemaal moeten lezen ter ‘goedkeuring’. Dat dat vooral veel verloren tijd oplevert, is een perceptie die mij niet meer getoond hoeft te worden. Neemt niet weg dat ik alsnog wel enigszins positief effect zou willen creëren. Toch ergens iets zou willen kunnen betekenen. En voor mij is dat moeilijk. Heel moeilijk. Omdat er zo veel tegenstrijdig belang heerst, maar vooral ook omdat mijn gedrag en handelen vooral worden bepaald door wat niet mag en dat wordt bereikt door het dreigen met en toepassen van geweld.
    Dus heb ik bij deze graag van de kans die ik zag gebruikt gemaakt.
    Er word van alles door geroepen door heel veel mensen wat betreft milieuvriendelijke manieren van energie opwekken. En daar luister ik dan ook maar naar. Ik kan zelf alleen moeilijk onderscheiden wat echt is. Waar. Eerlijk. Het is dan ook moeilijk om iets en iemand te tippen wat dit onderwerp betreft. Wanneer ik af zou gaan op wat de eerste de beste roept, kan ik wel 50 tips per dag geven aangaande dit onderwerp, maar daarvan zouden er waarschijnlijk 50 tot niets leiden. Nee, wanneer ik Rob al niet lastig wil vallen met mijn ‘loze’ reacties, zou het wel een beetje krom zijn om hem net zo ‘lastig’ te vallen met die van anderen. Morgen weer 50 gekken die roepen nu toch echt een werkende perpetuum mobile te hebben ontwikkelt. Nee, ik volg het één en ander nu ook al langer dan vijftien jaar, heb er zelf ook wel naar durven kijken, je zal maar net degene zijn die het wel zou zien, maar het nooit zag, omdat hij nooit zo durfde te kijken. Ik blijk mijzelf net zo in de maling te kunnen nemen als de vorige en de volgende.
    Maar zelfs de perceptie van realiteit kan niet altijd alle mensen blijven foppen. Daar plukken we dan ook elke dag de vruchten van wanneer we tegelijkertijd wassen, afwassen, douchen en boodschappen doen. Kwestie van zelf organiseren, maar dat je daar de mogelijkheid toe hebt, komt toch echt door heel wat mensen die iets voorheen onmogelijks hebben uitgevonden dat misschien zelfs te klein was om in de boeken vernoemd te worden, maar alles bij elkaar levert het wel zo veel verschil op, dat mijn praktische dagelijks leven daar inmiddels zo veel voordeel van ondervind, dat ik het één en ander dus ook echt ervaar als ‘schuld’, wanneer ik niet zelf ook mijn stinkende best zou doen om ‘bij te dragen’. Hoe klein dat dan ook mag zijn. Want we en ik weten heel goed dat zelfs het kleinste verschil in het begin van een proces, de meest levensgrote verschillen op kan leveren verderop in het proces.
    Het juiste zaadje, op het juiste moment, in de juiste aarde …
    En vandaar dat ik op precies dit moment Rob zijn aandacht er even bij vroeg, zonder daar richting aan te willen geven. Ik ben hier dan ook niet om te discussiëren maar simpelweg ‘bij te dragen’.
    Ik vond dit gewoon de juiste weg op het juiste moment, vanwege de op de site waar ik in eerste instantie naar verwijs, gepresenteerde ‘agenda’. Ik heb het zelf werkelijk nog nooit zo dichtbij, zo tastbaar gezien. En dan heb ik het jammer genoeg nog steeds maar over een mogelijkheid. De mogelijkheid dat het echt waar is, houdt ook nog altijd in dat dat het ook niet kan zijn, echt, waar. Maar eureka zeg; aflevering in februari. HAHA! Het is februari! Als het niets wordt, hoef ik het mijzelf niet kwalijk te nemen, omdat ik niet bij elke gek de aandacht erbij roep, zou ik zelf ook niet waarderen. Maar hierin overstemt werkelijk voor het eerst voor mij de mogelijk dat het waar KAN zijn, de mogelijkheid dat het net zo goed niet waar kan zijn. Voor het eerst acht ik de mogelijkheid dat het waar is/wordt, dan ook groter dan de mogelijkheid dat dit gewoon weer de zoveelste dooie mus is. En dus voelde ik me ergens zelfs verplicht hier aandacht voor te vragen. Helemaal omdat de oplossing van het ene probleem, ook hier weer betekent dat een mogelijk gevolg van die oplossing voor het energie/millieu/onafhankelijkheids -probleem, weer een volgende omstandigheid beïnvloed, waarvan het effect ook weer waar te nemen zou kunnen zijn, als probleem van sociaal-economische aard voor bepaalde groepen uit onze samenleving. Namelijk, de gepensioneerden. Want we weten toch zeker allemaal dat het meeste pensioengeld dat wordt geïnvesteerd, vooral wordt geïnvesteerd in de wapen- en energiehandel/industrie. En alhoewel ik dat als een probleem van een kleinere orde ervaar dan het probleem dat met het apparaat opgelost zou worden, vind ik het zeker wel de moeite waard, daar in zo’n vroeg mogelijk stadium vast aandacht aan te schenken. Een gewaarschuwd mens weet je wel, en een slimme meid. Vandaar dat ik het zeg maar als een beknopt drieluikje hebt neergezet. Als eerste de verwijziging naar de aankondiging van een mogelijk nieuwe oplossing voor een oud probleem op de eerste link, vervolgens het fysiek apparaat dat die mogelijkheid creëert, qua opmaak in de tweede ‘kolom’, de eerste serie van drie linkjes, om af te sluiten met de mogelijke problemen die er vervolgens weer uit zouden kunnen ontstaan in de derde ‘kolom’, de twee links over die mogelijk problemen. En zoals gezegd wilde ik echt iedereen de vrijheid niet ontnemen, daar zelf zijn eigen waarde aan te hechten en al helemaal niet in discussie te verzanden met de onmogelijksheidsprofeten. En zeker Rob acht ik terdegen in staat zelf informatie te quantificeren. Verder vind ik het erg leuk dat je reageert en wat je daarin zegt doet me helemaal deugd. Hier laat ik het dan ook graag bij. Om echt in te gaan op de inhoud van je reactie, gaat mij dan ook niet lukken zonder clichématig in de negativiteit te geraken en dat vind ik eindelijk genoeg zo niet de bedoeling, dat ik het bij voorbaat kan laten.
    Ik geloof ondertussen dus maar in alles als mogelijkheid met verschillende maten aan zekerheid. Is voor mij een stuk makkelijker om aan al die bijkomende negativiteit te ontsnappen en het toch nog enigszins wat realistisch te houden.
    Ik houd mijn aandacht erbij en dat ik nu geen 1400,- euro kan missen om er vast één te bestellen met alle risico’s van nu en dat volgende week ook nog niet heb, betekent des te meer dat ik wel vast graag de aandacht erbij haal van mensen die dat wel gelijk zouden willen en kunnen betalen, om te investeren in een betere, schonere en onafhankelijkere energievoorziening en zo ook leven voor iedereen, vanaf het moment dat er dus wel ‘veilig’ besteld kan worden, omdat de eerste succesvolle afleveringen hebben plaatsgevonden.

    Goeie groeten,
    Anoniet

    🙂

 4. Misschien geen gek idee om de hele chatoptie te verwijderen aangezien deze al geruime tijd gekaapt is door individuen die in samenwerkingsverband iedere vorm van discussie die niet in hun straatje past onmogelijk maakt. In internettermen spreekt men dan over een trol.

 5. Even zomaar iets anders aangezien het mij vreemd overkomt.

  http://www.nu.nl/politiek/4203229/vluchtelingen-in-azcs-krijgen-voorlichting-homorechten.html

  Blijkbaar hebben homosexuele mensen andere rechten als de mensen omschreven op deze link: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf
  Blijkbaar vervallen de universele rechten van de mens op het moment dat je homosexueel bent en zijn daar andere omschreven rechten voor. Ik kan mij vergissen maar heb nergens in het UVRM of desnoods het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) een clausule zien staan dat deze rechten niet gelden voor homosexuele mensen. Kortom, waarom worden de asielzoekers niet bijgespijkerd over de universele mensenrechten? Valt het dan te veel op dat zelfs het Westen hier en daar steken laat vallen in het handhaven van deze rechten?

  Daarnaast deze: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4113457/2015/08/04/Stuur-economische-vluchtelingen-snel-terug.dhtml

  Dus als je in land van herkomst door economische redenen niet in staat bent om jezelf te voorzien van basisbehoeftes is de situatie blijkbaar niet levensbedreigend genoeg. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebrek aan dak, water en voedsel (in volgorde van belang) zeer slecht is voor de levensduur van een mens.

 6. Hallo Rob,

  Laatst was er een artikel te lezen over een dame die zelfmoord als uitweg zou zien om uit de ellende te komen naast de last van de ziekte van Lyme.
  Ik heb deze vrouw proberen duidelijk te maken dat ik haar wil helpen omdat ik de noodzaak ervan inzie. Ik zou de kosten gaan betalen voor de behandeling die al bij velen soelaas heeft geboden.
  Maar wat schetst mijn verbazing,.. geen reactie!!!!
  Wil ze het niet of durft ze niet?
  Het is toch van de zotte om eerst moord en brand te roepen en kennelijk de hulp te willen ontvangen van goedbedoelende medemensen om vervolgens de uitgestoken hand te negeren!
  Of is hier sprake van een gebrek aan aandacht?
  Wat is wijsheid?

  • Dank je, Alexander, met elkaar zullen we het bewustzijn laten groeien dat nodig is om meer rechtvaardigheid in onze wereld te krijgen.

 7. Een prachtig artikel van de inmiddels overleden Pamela Hemelrijk over de verspil en incompetentie-kultuur in vernederland. In 2004 geschreven maar aktueler dan ooit. De (verzameling vereniging van eigenaren = EU)

  Flatgebouw Nederland

  Pamela Hemelrijk 8 september 2004

  Toen ons flatgebouw “Nederland” indertijd werd opgeleverd boden Nolleke (een part-time handwerklerares) en Wout (een vormingswerker) zich aan om de taken op zich te nemen die gemeenschappelijk geregeld moesten worden, zoals trappenhuizen, liftkokers en dergelijke. “Best”, zeiden wij, en we benoemden die twee met algemene stemmen tot bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

  Het bestuur besloot daarop de collectieve onderhoudskosten inkomensafhankelijk te maken. Voortaan moesten wij 5 procent van ons inkomen afdragen. “Vooruit maar”, dachten wij. Onze inkomens ontliepen elkaar toch niet zoveel. Bovendien vonden wij het allemaal wel leuk dat de ordinaire patser op nummer 40 met zijn Bentley dan de grootste veer zou moeten laten.

  De eerste klap kwam toen Nolleke en Wout meedeelden dat de liftkokers vernieuwd moesten worden. De klus werd uitbesteed aan een aannemer (die trouwens later bleek een zwager van Nolleke te zijn geweest), en viel door “tegenvallers” tien keer zo duur uit als voorzien. Bovendien bleven de nieuwe liften om de haverklap steken, zodat we voortaan de trap moesten nemen. Nolleke’s zwager konden wij niet aansprakelijk stellen, want die had zijn bedrijf verkocht en was naar Paraguay geëmigreerd. Het bestuur heeft nog wel een peperdure advocaat in de arm genomen (die trouwens later bleek de ex-man van Nolleke te zijn), maar dat haalde niks uit.

  Om de financiële strop op te vangen werden de servicekosten werden door Nolleke en Wout met 10 procent verhoogd. Wij protesteerden. Wout huurde vervolgens voor 10 mille bureau Twijnstra en Gudde in, om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was geweest. Dat kwam na een half jaar tot de conclusie “dat er het een en ander fout was gegaan”, en besloot met de aanbeveling “het voortaan beter te doen”.

  Nolleke had ondertussen niet stil gezeten. Omdat ons bewonerskrantje “niet professioneel genoeg was” had zij één der bewoners (die trouwens later bleek een jeugdvriend van Wout te zijn) tegen een riant salaris aangesteld als full-time hoofdredacteur. Sindsdien stonden er alleen nog interviews met Nolleke en Wout in het krantje. En mededelingen over de nieuwe huisregels waaraan wij ons moesten houden. Elke maand kwamen er een stuk of wat bij. Zo mochten wij onze eigen ramen niet meer lappen, omdat dat “te gevaarlijk” was. Nolleke had daarvoor een glazenwassersbedrijf in de arm genomen (dat overigens, zo bleek later, van haar zwakbegaafde zoon was). Als je je voordeur een ander verfje wilde geven moest je daarvoor eerst schriftelijk toestemming vragen bij een door Wout opgerichte schoonheidscommissie. Roken, drinken, barbecuen en praten op het balkon werd ons voortaan verboden. Om de naleving van deze regels te waarborgen benoemde Nolleke 10 bewoners tot betaald controleur. Zij patrouilleerden over de galerij om overtreders te beboeten. Gekleed in fraaie uniformen, die Nolleke speciaal door Frank Govers had laten ontwerpen.

  De servicekosten waren door dit alles gestegen tot 30 procent van ons jaarinkomen. Sommige bewoners raakten in geldnood. Het bestuur riep daarop een “solidariteitsfonds” in het leven waarop bewoners in nood een beroep konden doen. De servicekosten moesten daarvoor wederom worden verhoogd, ditmaal tot 40 procent.

  De patser met de Bentley was de eerste die het voor gezien hield. Hij vertrok. Zijn plaats werd ingenomen door een alleenstaande moeder die zo’n laag inkomen had dat het bestuur besloot haar geheel van servicekosten vrij te stellen. Het flatgebouw was intussen door Nolleke en Wout omgedoopt tot “Flatgebouw Solidariteit”. Het initiatief trok wijd en zijd de aandacht. Nolleke en Wout werden alom geroemd om sociale bevlogenheid, en verschenen in diverse talkshows. Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde dat arme mensen in onze luxeflat geen servicekosten hoefden te betalen. Het liep storm, zoals u begrijpt; telkens als er een appartement vrij kwam stonden de minima met honderden te queuen op de galerij. Er moesten drie administratieve krachten worden aangesteld om de aanvragen te verwerken, en twee commissies om te beslissen wie van de gegadigden in de grootste nood verkeerde, en dus het appartement het hardste nodig had.

  De situatie is nu als volgt: wij betalen thans 60 procent van ons inkomen aan servicekosten. Nolleke en Wout hebben een vaste staf in dienst van 40 betaalde medewerkers. De tien appartementen op de bovenste verdieping zijn aangekocht en verbouwd tot kantoorruimte voor de Vereniging van Eigenaren. De kosten van die verbouwing zijn wederom volledig uit de hand gelopen, waarna wij wederom Twijnstra en Gudde in ons maag gesplitst kregen, ditmaal á raison van 20 miel. Er wordt gefluisterd dat het afscheidsfeest voor Wout (die zich onlangs wegens rugklachten uit het bestuur heeft teruggetrokken, waarna het bestuur – in casu Nolleke – Wout’s zoon met algemene stemmen als opvolger heeft gekozen), dat dat feest dus ook 20 miel heeft gekost; afgezien dan van het optreden van Pavarotti natuurlijk. Maar zekerheid hebben we niet, want De Regelgevingsvoorlichtingskrant, zoals het bewonerskrantje tegenwoordig heet, zwijgt daarover. De redactie heeft zich uitgebreid als een olievlek, en heeft thans twee voormalige appartementen als kantoorruimte in gebruik. Om de krant te financieren heeft Nolleke voor alle bewoners een “verplichte bijdrage” in het leven geroepen, die elk jaar stijgt.

  De liften doen het nog steeds niet, en het flatgebouw begint in verval te raken. Als we protesteren zeggen Nolleke en Wout jr. steevast: “Hoor eens, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Er is domweg geen geld voor nieuwe liften, zo simpel is het. Maar wat klaag je toch? Als je vindt dat we het niet goed doen, dan kies je toch gewoon een ander bestuur?”

  Maar het vervelende is: wij kunnen de Nolleke-en-Wout-kliek nooit meer afzetten. Want een meerderheid van de bewoners profiteert thans van het solidariteitsfonds, óf werkt full-time voor de Vereniging van Eigenaren.(Of allebei.) En dat wil die meerderheid graag zo houden. Nolleke en Wout c.s. zullen dus altijd de verkiezingen winnen. Wij zitten als een rat in de val.

  Als het zo doorgaat gaan de servicekosten naar 90 procent, en gaan we met z’n allen failliet, tot de laatste man. En wij kunnen er niets tegen doen.
  “Vertrekken”, zult u zeggen, en dat lijkt inderdaad het enige wat er nog opzit. Maar daar kunnen wij om de een of andere sentimentele reden maar niet toe komen; we stellen het steeds uit. Soms ben ik wel eens bang dat we dat we daar ooit nog heel veel spijt van zullen krijgen.

  Pamela Hemelrijk

 8. Dag Rob,

  Lang geleden dat wij elkaar gesproken en gezien hebben. Nu dan een kort berichtje.

  Overheid, zorgondernemers, ondernemer in de profitsector en eigenlijk ook wij, de eenvoudige burger, laat zich controleren op naleving van opgelegde regels en daarnaast letten we op elkaar.

  Als voorbeeld, de woningcorporaties, verscheidene managementlagen, raad van advies bestuur en toezichthouders en nog gaat het fout. Door elkaar te controleren is kennelijk de doelstelling van hun organisatie uit zich geraakt en kan het individu zich verrijken of kostbare fouten maken. Dan hebben we het alleen nog maar over, daar waar men met falen tegen de lamp gelopen is. Er zijn nog veel meer voorbeelden.

  Wij mopperen over de wurgende regelgeving en de misstanden bij anderen. Maar hoe zit het met onze eigen normen en waarden. Bestaan die nog of Is regelgeving de norm en waarde geworden?

  Aandacht voor en verzet tegen misstanden is goed en zinnig. We moeten daarbij niet onze eigen verantwoordelijkheden uit het oog verlizen anders maken we dezelfde fout als de bestuurders die tegen de lamp gelopen zijn.

  Kunnen wij hierover eens van gedachten wisselen?

  Hartelijke groet,

 9. Ik erger me al jaren aan de manier waarop alles draait. Vanaf kleins af aan wordt aan je gevraagd ‘wat wil je later worden?’. Zwarte piet was mijn antwoord als klein kind, het vrij zijn, geluk uitdelen, 1 keer per jaar werken en de rest van je tijd in het buitenland doorbrengen. Dit was natuurlijk 1 grote onrealistische droom waar ik al snel uit werd gehaald toen ik ouder werd. Je moet iets doen wat je leuk vind wordt gezegd. Maar het probleem is dat ik niet 8 uur per dag wil werken voor een onderneming dat over mijn rug vervolgens geld verdient. De wereld is doorgedraaid in geld en het maken van winst. De toegevoegde waarde moet liggen in het zo laag mogelijk houden van de prijs voor de consumenten. Kijk nou naar bijv de ALDI, de rijkste familie van Duitsland met supermarkten waar de prijs laag wordt gehouden maar nog steeds miljoenen aan winst wordt gemaakt. Wanneer niet gedacht wordt aan winst maar enkel de kosten worden gedekt zoals loonkosten kunnen wij tenminste ons eten kopen voor een normaal bedrag. De overheid zou ook meer ondernemend kunnen worden dan enkel alles uitbesteden, op zaken zoals kleding, eten en onderdak (excl. luxe goederen) zou geen winst gemaakt mogen worden. Alles puur voor de laagst mogelijke prijs om de burgers te onderhouden en niet om de grote multinationas te spekken.

  Nog een mooi stukje van rutger bregman over minder werken:
  https://decorrespondent.nl/3/de-oplossing-voor-bijna-alles-minder-werken/115335-ad6c6f0b

  MVG

 10. Beste Rob, in andere rubrieken heb ik je de suggestie gedaan om een nieuwe rubriek te openen voor ideeën en suggesties in de strijd tegen wantoestanden. Daar heb je positief op gereageerd. Nu zie ik dat de site qua vormgeving vernieuwd is, maar die nieuwe rubriek is er nog niet. Hoe denk je er nu over? Verder wil ik je aangeven dat ik de vertraging bij het plaatsen van een bericht erg hinderlijk vind. Het wachten op publicatie haalt het spontane reageren op elkaar onderuit. Ik snap wel dat je controle wilt houden op de content van replys, en ik vind zelfs dat je soms dingen doorlaat die ik zelf niet zou goedkeuren. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat de emoties heel erg kunnen oplopen van mensen onder druk in machteloze situaties. Stoom afblazen is dan heel begrijpelijk en dat gaat soms gepaard met heftige bewoordingen en woede. Vooral in de rubriek ‘melding machtsmisbruik’ lees ik veel wanhoop en noodkreten. Soms volgt er een verwijzing naar hulpverlenende initiatieven, maar vaker blijven de noodkreten onbeantwoord. Door de vertraging is een directe respons eigenlijk niet mogelijk waardoor ik me afvraag wat eigenlijk je bedoeling is met dit meldpunt.

  Ik geef je deze feedback met de allerbeste bedoeling en met waardering voor wat je doet.

  Hartelijke groet, Harry

  • Beste Harry,

   De bedoeling van delangemars is misstanden uit sociaal NL aankaarten en informatie verstrekken die mensen eventueel kan helpen. Daarnaast kan er commentaar geleverd worden en gediscussieerd, wat veelvuldig gebeurt. Ik ben niet van plan 24 uur per etmaal de site te monitoren en iedere minuut te reageren op berichten. Wel reageer ik zo snel mogelijk. Dank je voor je feedback.

 11. Echt ik vind het ook niet normaal allemaal, het draait allemaal om hun eigen hachje en diegene die dit beslissen hebben geen benul hoe het onderaan de ladder is, als hun naar huis gaan kunnen ze alles namelijk betalen en ruimschoots en dat met het vele geld dat ze krijgen om ons land de vernieling in te helpen, als ik mijn boekhouding doe zoals de regering en de gemeentes, kan ik niet ff geld ergens anders vandaan halen en anderen laten lijden voor hun eigen fouten.
  Ikzelf heb 20 jaar hard gewerkt en mezelf geforceerd, want eigenlijk kon dat niet (ik heb autisme en PTSS en een zoon met autisme), tot het punt dat ik een burn-out had en omdat nog niemand me serieus nam vervolgens rand psychotisch, nu ben ik niet meer in staat om volledig te werken zonder erg ziek te worden en nu i.c.m. een zoontje die ook autisme heeft is dit gewoon niet te doen, ik kan geen kant op, het wordt je onmogelijk gemaakt om toch nog iets te werken of nuttig te zijn. Geen tot nauwelijks betaalbare (speciale) opvang voor kinderen, niet tot nauwelijks te combineren en gedwongen worden om je kind zijn ontwikkeling in de prullenbak te gooien en je eigen gezondheid in gevaar te brengen tot je niks meer functioneert!
  Ook ouderen die van de zorg afhankelijk zijn leven in beroerde omstandigheden en gehandicapten en mensen met beperkingen word echt geen rekening gehouden, de samenleving is narcistisch en het help iedereen de afgrond in.
  Klinkt dramatisch, maar waar.

 12. Een basisinkomen is een goed idee. Ik ben het volstrekt niet eens met de stelling dat daar geen enkele verplichting tegen over zou hoeven te staan. Bij de vrijheid van een inkomen behoort ook de verantwoordelijkheid voor een tegenprestatie aan de samenleving. Met andere woorden mensen die in staat zijn werkzaamheden te verrichten, zullen voor die duizend uro ook een baan moeten accepteren voor bv. 32 uur per week. Heeft het werk of de functie een meerwaarde hoger dan de duizend euro, dan kan hij of zij beter betaald worden. De duizend euro is een absolute ondergrens. De overheid, werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor het aan te bieden werk, op deze manier wordt werkeloosheid afgeschaft.

  • Op het moment dat je een tegenprestatie eist, zoals nu uitkeringsgerechtigden ‘werken met behoud van uitkering’ krijg je dwangarbeidpraktijken zoals in heel veel plaatsen, met alle kwalijke gevolgen van dien. (deze site staat vol met bijbehorende misstanden, lees commentaren onder het kopje Misbruik door uitkeringsinstanties).

 13. Rob,

  ik ben het met veel van je punten helemaal of grotendeels eens. Mag ik een suggestie voor aanvullingen doen? Het lijkt mij goed als je meer aandacht besteedt aan ‘rijk in Nederland’. Net zo veel en net zo concreet als aan ‘arm in Nederland’. Veel mensen weten niet hoe weinig belasting multinationals hier betalen. Hoe laag de belasting op bezit in Nederland is. Welke regelgeving het voor ‘banken’ en anderen mogelijk maakt om betrekkelijk eenvoudig heel veel geld van de ‘gewone man’ af te romen. Hoe meer je dit duidelijk maakt, des te schrijnender wordt het ook dat er in Nederland echt veel armoede is. En je laat meer zien wat het alternatief is van bezuinigen op armen: rijken meer belasten en iedereen goedkoper laten leven,

  groet! Succes!

 14. Mijn naam is Reyha en ik deel graag ook MIJN mening openbaar. Hoe graag ik ook zou willen protesteren, mijn financiele middelen en energie is beperkt. Is er niet een vredelievend protestmars mogelijk rondom gemeentehuizen per stad om een statement te maken? Of een herkenbare raamposter waarmee ik kan aangeven dat ook in mijn huishouding in armoede wordt geleefd. I dacht aan een DOE LIEF!! monster ACHTER een traliewerk waarmee men mag zeggen: In dit huishouden zijn we gevangen in armoede. Er zijn mogelijkheden. Maar ook de minima moet lef tonen en stoppen met passief van achter hun geraniums te mopperen. Nadat je je verplichte sollicitatiebrieven op de bus hebt gegooid kun je toch het beste even een paar rondjes meelopen aan het rondje om de kerk dat gemeentehuis heet? Dat mag je toch niet verbieden? Blijf alert want er zullen nog velen aan de schandpaal komen. Dit moet stoppen!!

 15. Hoi,

  Ik vind de bestuursrechtelijke premiedwang van de zorgverzekering buitenproportioneel,ongekend en mijns insziens in strijd met het gelijkheidsbeginsel !
  In heel nederland is er geen enkele andere commerciele partij met zoveel overwinsten die oneigenlijk door de overheid geholpen wordt haar facturen te innen.
  Is zo’n regeling niet aanvechtbaar want dit mag niet mogen .
  Wordt er al verzet gepleegd,bestaat er iets als een ‘bom de premieboete zorg’ want dat is hard,hoog en nogmaals heel hard nodig !
  Moeten wij boete betalen waar Schippers haar tena lady’s van betaalt en welke headburner verzint zoiets ??
  Dan moet jezelf wel meer als een ton verdienen en een flinke masochistische inslag hebben !
  Dat hier een eind aan moet komen en snel ook is evident en dat moet met zijn allen anders kunnen we het vergeten en komen er nog meer van die weinig intelligentie zelfverrijkende ‘bestuursregelingen’ ontsproten aan de gemankeerde geesten van deze narcistische zelfverrijkers.

  groet Simon

  • Beste Simon, het verzet waar ik persoonlijk voor ben is om langs politieke weg dit aan te pakken en te veranderen. Het middel voor mij is om via de Basis Inkomen Partij voldoende politieke macht te krijgen en deze wantoestanden aan te pakken.

 16. 17-12-2013 in de middag melding censuur nuji.nl via bommelerwaardgids op faceboek gezet .
  de volgende ochtend niet meer te vinden.
  doet faceboek dan hetzelfde.

 17. Zijn jullie op de hoogte gebracht van de demonstratie van de FNV, op 30 november in Utrecht, waar 9000 tot 10.000 mensen aan meeliepen? en liepen jullie ook mee? naast alle vakbonden deden velen verschillende organisaties ook mee zoals o.a; de I.S. de S.P. Groenlinks, “geenhogehuren”, “stopbezuinigingen.nl” en ik heb ook een flyer in handen gekregen van “basisinkomen.nl”. Als ‘wij’ grotere demonstraties willen creëren moeten we echt beter gaan samenwerken met de velen groepen en organisaties tegen dit kabinet en de bezuinigingen! we moeten elkaar op de hoogte houden van geplande demonstraties en ons daarbij aansluiten, mits ze niet (extreem) rechts zijn. De FNV gaat nu dus ook officieel zijn staart roeren, hou dat goed in de gaten!

 18. Ik zou de subtitel van deze pagina even veranderen: ‘Op mars naar nieuw Nederland’ moet zijn ‘Opmars naar nieuw Nederland’. We leven niet op mars.

  • Beste Jan, we leven gelukkig niet op mars, maar het is wel een langdurige geschiedenis om het basis inkomen ingevoerd te krijgen. Ik hoop echter dat we samen op mars kunnen gaan.

 19. Ik vind het jammer dat het lijkt alsof je alle huidige moeilijkheden bij de overheid neerlegt, zowel wat betreft oorzaak als wat betreft oplossingen.

  De oorzaken van de huidige recessie komt wat mij betreft door het jarenlang najagen van winst in het bedrijfsleven waaronder de bankensector. De overheid stimuleert dit weliswaar, maar is niet zo sturend als op deze website wordt gesuggereerd.

  Een overheid kan wel andere beslissigen nemen dan Rutte 2 nu doet, waarbij de mensen die het minste hebben nog moeten inleveren.
  Ik zou het goed vinden als de regering besluit om de winsten van bedrijven weer terug te brengen in de samenleving, omdat de winsten net zo goed als de belastingen, door ons allemaal zijn opgebracht.

  • Hi Gonda, Eens.
   Net zoals je zegt:”Het lijkt alsof je alle moeilijkheden bij de overheid neerlegt.” Natuurlijk heeft ieder mens een eigen verantwoordelijkheid. Helaas is het zo dat mensen die hun baan verliezen afhankelijk zijn van de overheid, dus wanneer de overheid, zoals Rutte 2, faalt in het voorkomen van armoede en honger in NL dan stel ik hen daarvoor aansprakelijk.

 20. Beste Rob, ik sta volledig achter je plan. Echter las ik ergens op de site maar waar,,,, er stond iets vermeld over studiefinanciering/ov en gratis opleiding, etc,etc, en de toekomst ervan. Kun jij mij exact aangeven waar dat ook alweer terug te vinden is.

 21. Beste Rob,

  ik heb vandaag met grote interesse ongeveer deze hele site doorgespit. Wat ik heel erg mis is informatie over chronisch zieken of gehandicapten. Ik vond ergens een enquete over Wajongers en of die konden leven van hun geld.
  Maar voor de rest lijken ook hier de chronisch zieken en gehandicapten ertussendoor te vallen. Ik wil volgaerne mijn hele verhaal vertellen, ik heb het in andere reacties al in een notendop aangestipt.

  Chronisch zieken en gehandicapten leven ook veel te vaak in armoede en hebben daarnaast nog met hun ziekte te leven.

  Ik zou dolgraag hierover het één en ander aan informatie zien op deze website. Wat jullie met ons van plan zijn enzo.

  Bij voorbaat mijn dank!

 22. Kunnen we niet het hele land op die dag bereiken?
  Ben wel bereid om hier iets te doen hier in Bergen op Zoom wil zelfs in mijn uppie hier op de Grote Markt gaan staan !!
  Ben voor gelijke rechten tegen geweld en vooral armoede en intimidatie van mensen wil laren weten, of je nu blank,zwart.geel of groen bent ons hart kleurt hetzelfde!
  Maar neemt niet weg dat wij onze menswaardigheid en integriteit moeten verliezen, enkel en alleen omdat wij geen keuze denken te hebben die hebben we wel!
  Voor iedereen die hier voor wil vechten mooi !Maar dan wel met opgeheven hoofd want hoe trots zijn wij eigenlijk? Wij met gebogen hoofd lopen omdat we niets te eten hebben, barsten vd pijn? NO WAY !!!!!
  Wat ons rest is vechten voor onze vrijheid zonder armoede opdat ook onze kinderen en kleinkinderen een goed leven hebben net als wij allemaal het recht hebben op een goed en gezond leven wat ons nu onmogelijk word gemaakt ik ben hier in nederland geboren maar kan niet zeggen dat ik trots ben om nog nederlander te zijn onze ouders vochten voor vrijheid en nog we zijn er nog laten we een vuist maken en weer eens voor onze rechten opkomen en de regering voor eens en altijd duidelijk maken dat het zo niet langer kan!
  Heeft de Heer Rutte wel eens armoede en ellende in zijn leven gezien?
  Ik ben bang van niet hij weet niet eens wat de smaak van honger is!
  Hij en velen met hem zullen er geen nacht van wakker liggen als er weer een gezin uit elkaar word gerukt door deze ellende ik zou willen voorstellen om een lint van kleding te maken en dat aan je raam hangen met aan de uiteinde een wiitte vlag dat wit staat voor een zuiver geweten zou de regering die ooit hebben gehad ?

  • Beste Monique, we zitten nu al op 21 september in Den Haag en Amsterdam. Iedere stad is natuurlijk welkom om dit te volgen. Ik kan eventueel wel wat hulp geven.

 23. Dit links/rechtse of eigenlijk rechts/linkse kabinet is het slechtste wat ons de afgelopen decennia is overkomen. Het land zit in een crisis door het gevolg van wanbeleid en verkeerd ingeschatte economische gevolgen. Alle om ons heen liggende landen kruipen langzaam uit die crisis terwijl Nederland er nog steeds verder in wegzakt. Had ik maar SP gestemd dan was deze ellende ons bespaard gebleven.

 24. In 2005 had stichting First-Step al uitgebreide plannen om gezinnen op te vangen bij een uithuiszetting en te helpen bij een schuldloze terugkeer in de maatschappij. Politieke onwil en ontkenning van armoede waren grote muren waar we tegen aan liepen. Toenmalige Minister van Zalm durfde zelfs te beweren in de Telegraaf dat armoede niet bestond.

 25. Heb nog een puntje. Verbied bedrijven om niet Europeanen aan te nemen voor klussen als ze ook (in volgorde van voorkeur) door Nederlanders of andere Europeanen kunnen worden gedaan.

  Ik denk vooral aan bedrijven die werk offshoren naar India, terwijl er tig NL werkelozen zijn die dat werk ook zouden kunnen of willen doen.

  Op deze manier kan de hoge werkeloosheid naar beneden.

 26. Iedereen een basisloon is geen oplossing, er bestaat namelijk een grote groep mensen die dan helemaal niets meer uitvoeren en de hele dag op hun kont blijven zitten, doe alsjeblieft niet zo naïef. De huidige praktijk waarbij banken miljarden verkwanselen en het grote geld (aandeelhouders) altijd wint is ook niet houdbaar,Zoals wel vaker geldt is de gulden middenweg de enige juiste manier, en we zijn nu te veel naar het grote geld opgeschoven.

 27. he rob, ik probeer een reactie op een artikel te plaatsen maar krijg iedere keer het volgende te zien; invalid security token…..

 28. Ik ben zeker voor een basis inkomen maar volgens mij is het belangrijkst om ten eerste ons te focussen op de invoering van een maximum loon naast het minimum loon en dan een maximum loon dat beduidend lager ligt dan de huidige balekenende norm. Dat is veel beter dan het belasten van de hoge inkomens wat het gegraai alleen maar verder aanjaagt.

 29. Kunnen er geen demonstraties per provincie georganiseerd worden. Niet iedereen kan naar a`dam of den haag gaan. Ik niet in ieder geval. Maar volgens mij krijg op per provincie meer mensen op de been. Wissel de provincies om de dag af of zo. Gonnie Olinga uut Grunn

  • Dag Gonnie,
   ik ben nu bezig in samenwerking met plaatselijke organisaties per stad manifestaties te organiseren. Zie Actie programma. Het is gelukt voor Den Haag en Deventer. Nu de rest van NL nog.

 30. Over Audio Visuele Opnamen van een Bezoek aan Huis door de Uitkerende Instantie

  Met grote ergernis en verbazing las ik op deze site over het stopzetten van de uitkering indien er een opname wordt gemaakt van een huisbezoek door de uitkerende instantie.
  Naar mijn idee is dit onwettig, of anders smaakt dit wel zo.
  Niet dat een dergelijke opname een bliksem zou verbeteren aan de zaak waar het feitelijk om gaat, die van de armoede, maar juist wel te meer om het principe. Ontkenning, Ontkrachting, wegkijken, opportunistische her-labeling ter verfraaiing van wansmakelijkheden zijn immers de wijzen waarmee instanties en rechtspersonen zich rijkelijk bedienen. Wat is erop tegen dat hun acties in beeld en geluid worden vastgelegd zodat deze beelden daar komen waar ze thuishoren: onze samenleving ?
  Het is immers ingezet beleid, het is toch openbaar hoe hier mensen aan leiband zijn gelegd. Het heeft toch onze democratische instemming dat mensen in een uitkering tot in het poepgat mogen worden gecontroleerd. Wat is er dan op tegen dat de samenleving ziet en hoort dat hun wil huis aan huis ook zo wordt uitgevoerd? Men mag in dit land toch terugzien waarvoor men hier heeft gekozen, een strenge controle op waar de belastingcenten op worden ingezet!
  Naast de Lange Mars hoop ik ook op een snelle aanpassing van dit verbod. Waar zijn hierover de wetten? Waar staat dit geschreven? En, mocht dit niet beschreven zijn, dan moet duidelijk worden dat deze praktijken juist wel openbaar worden.
  Is er iemand hier die hierover de wet en het recht kent? Is een uitkerende instantie op deze praktijken niet gewoon keihard aan te pakken?

  • …Nog niet mijn woede en ontsteltenis over het verbod op filmen van huisbezoeken te boven, en ook nog geen teken gezien van de (on-)rechtmatigheid hiervan, stond ik net nog in de keuken me een kopje nes aan te maken en bedacht me plotseling: “Maar, het mag toch wel dat er bewakingscamera ’s in een huis hangen ?” …”Inbraakpreventieteams van de politie raden dit soort apparatuur toch juist aan !” ’t Lijkt mij ook heel effectief voor het vastleggen van huisbezoeken, zoveel mogelijk camera’s in huis ophangen. En, je hoeft niet eens antwoord te geven of deze wel of niet draaien. Misschien een goed idee zulke systemen in een grote partij op te kopen. Dit helpt zeker voor een korting op de prijs. En ja natuurlijk, posten op Youtube deze films met een passend muziekje tijdens invallende stiltes.
   …Ik denk verdomd dat wij intussen eens wat meer moeten opsteken wat de mensen in Libië, Egypte, Syrië doen en durven. Of, moet er worden gewacht dat we hier, nota bene zonder de Sharia in dit land ook al zover gezonken zijn ?

 31. @Kismilner: Geef niet op, want alles kan beter worden, zal beter worden. Zie het positieve, want mensen komen in verweer, wat ook uit de inhoud blijkt van deze site. Ik zie het aantal reacties toenemen, positief en negatief, maar wat mij sterkt is dat er heden ten dage meer en meer uitgesproken wordt ten gunste van mensen, om wie ze zijn in de basis. Wat uitnodigt om te voorzien in een menswaardig basisinkomen. Werkenden willen daar nog niet allemaal aan omdat ze dan het gevoel verkrijgen zichzelf te verliezen, de voorgevel ( de façade ) van hun bestaan wordt afgenomen. Dan zal blijken wie ze zijn, net zo naakt geboren als iedereen inhoud gevend aan het leven. Nog te veel van hen wensen het leven te nemen in plaats van te geven om de val van hun persoonlijke façade te voorkomen. Wat mij verteld dat iedereen eerst zijn persoonlijke Jericho walk moet lopen om zijn eigen binnenhof ( innerlijk ) heen om vervolgens tot een verbond te kunnen komen op 24 augustus 2013. Dat zal velen nog niet lukken, om de eigen façade te doorbreken, ondanks het feit dat deze tijdens het leven net zo broos is, als na het sterven zal blijken. Dus Kismilner geef niet op, want je mag er zijn.

  • Beste Henk,
   Veel dank voor je support en gedrevenheid. Ik sluit me er bij aan dat die Mars gelopen moet worden, ook wanneer dit niet direct tot verandering zal leiden. De situatie voor lotgenoten in de financiële kelder van de samenleving, doch niet alleen in Nederland, moet worden verbeterd. Het moet anders, ook in het belang van het hele stelsel. Ik ben er overigens van overtuigd dat links of rechts om, goed of kwaadschiks, een wending onvermijdelijk is. Niemand zal er uiteindelijk mee gebaat zijn als deze wending voortkomt uit verdere verslechtering. Samenlevingen doen het over het algemeen nooit erg goed en lang als deze niet samen geleefd worden en innerlijk tegengesteld zijn.
   Wat mij toch erg verontrust is de politieke infantiliteit, het gebrek aan visie, mededogen. Met hierbij de toch al ernstige economische vooruitzichten, deels ook het gevolg van gemaakte politiek economische keuzes. …Ik denk, dat toen hier de bijstand werd ingevoerd, dit niet alleen was vanwege barmhartigheid, maar ook in het na-oorlogse is ingegeven door hoe volksmenners hun platform hebben gekregen op de armoede zoals destijds ook in Duitsland. Ja, en door het groot kapitaal die in deze volksmenners een sukkel meende te zien die voor hun karretje kon worden gespannen, Krupp, Braun e.d.
   Verontrustend is ook dat in dit land al sinds de jaren tachtig generaties zijn ontstaan van mensen op bijstandsniveau; Armoede bij grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. Het overheidsapparaat die deze groep van deze bijstand bediende is gedurende decennia meer en meer verhard, waarbij ontkenning, wegkijken, her-labeling als eigen schuld. parasiet. lantefanter instrumenten zijn aangewend ter rechtvaardiging en witwassen van het zelfbeeld.
   Als ik lees hoe ver uitvoerders van de bijstandswet zijn gekomen in het ophouden en uitrekken van hun moraal en ethiek, dan krijg ik beelden van kampbeulen. Het schijnt ook menselijk te zijn dat monsters in ons worden gewekt als wij worden blootgesteld aan zwakkeren onder ons, als wij ons hoger gerangschikt willen weten, dat wij ons dan te buiten gaan. Was de bijstandsconsulent vroeger nog zo begaan, ons wijzend op ons recht, ons de schaamte voor de uitkering uit het hoofd praatte, dan is er in afgelopen jaren al een weg naar het tegendeel afgelegd. Toch zelfs nu, nu mensen als gratis werkslaaf in een hal verzameld washandjes vouwen onder toezicht van wat nu een jobcoach heet, die gekleurde kaartjes uitdeelt, waarvan de roodkleurige totale stopzetting van iemands levensonderhoud betekent, en dit alles nog steeds eufemistisch wordt recht gepraat…
   Natuurlijk ben ik vals als ik beweer dat Hitler in deze tijd geen concentratiekampen nodig zou hebben om toch redelijk ver in zijn wereldbeeld te komen. Immers, is er nu dat grote Europa, gelukkig nog wel met een andere ingang, maar ongelukkigerwijs toch met nog al wat vervelende trekjes. Want ook in dit Europa gaat de rekening naar de zwakste. De rekening is omvangrijk, pensioenen door ons verplicht gespaard worden afgeroofd, ouderen blijven verspeend van toereikende zorg, ziekte is pas voldoende ziek als het op sterven na dood is en tot die tijd dient er te worden gewerkt, betaald of niet, werk of geen werk.
   Dat hier desondanks deze ‘ethiek’ toch nog de ethiek op het behoud van leven overeind staat, is mij een raadsel. Het aantal aanvragen voor vrijwillige levensbeëindiging, ook onder niet terminaal zieken neemt sterk toe. Er is een toename van zelfmoordpogingen, ook onder niet strikt te nemen mentaal zieken, Me dunkt dat verreweg de meeste van deze groep echt niet afhankelijk wilde zijn van een Fyra, veel liever een menswaardigere vervoerswijze naar hun eindbestemming wensen. Maar, die pil ligt vooralsnog niet bij het loket van de sociale dienst. …Ik durf een volgende gelijkenis met de al genoemde Duitser niet opnieuw te maken, maar met de uitzichtloosheid, martelgang tot uiteindelijk toch creperend en al te bezwijken in totale deprivatie zou dit voor een aantal toch een Auflösung zijn, met dit verschil dat het hier een is van eigen keuze.
   Ik ben daar één van. Ik wil dat leven niet, Nooit! Dan nog liever inderdaad die wacht van twee weken zonder iets, zonder bijstand, op het Binnenhof. Ja, en ik wil dan lachen met een knipoog naar het geboefte van politici en schrijftafel moordenaars die wegkijken en toch daar vet voor worden betaald.

   • Hallo Kismilner,

    Ik onderstreep jou vertelling en tja besef ook wel dat een verwijzing naar een bepaald verleden gevoelig kan liggen. Maar gelijkertijd bedenk ik ook dat de persoon in kwestie dood is, maar zijn ideeën zijn blijven bestaan. Wat heden ten dage meer en meer tastbaar wordt en helaas een realiteit voor een groter wordende groep mensen. De overleden persoon was radicaler, nu hebben we echter te maken met een wolf in schaapskleren die gevoed wordt door derden boven hen. Zo hebben we organisatie als Bones & Skulls, de Bilderberg groep en natuurlijk de Rotschilds familie. Allen voorstanders van een nieuwe wereld order, die zich nu aan het ontvouwen is, maar wat niet ten gunste van de gewone burger zal zijn. Men is een scheiding aan het genereren tussen mensen, wat ik bezie als een aankomende strijd tussen mensen (innerlijke waarde vertegenwoordigend ) en onmensen ( materialisten ). Zoiets als werkenden versus uitkeringsgerechtigden. Wat uitgediept wordt door werkende een soort van (zeer minimaal ) machtsgevoel te geven, wat echter in het persoonlijk koninkrijkje van menig werkende aanvoelt als zijnde een supermacht te zijn. .Wie ongestraft mag oordelen en veroordelen en sancties over mensen mag uitspreken. Daar waar uitkeringsgerechtigden hun mond moeten houden door verbod en sanctie. Als dat toch ontstaat omdat iemand jou hoofd super lelijk vindt men dan spreekt over een over ijverige ambtenaar. Maar wat in waarheid getuigd van een machtssysteem wat zorgwekkende vormen aanneemt. Op een wijze zoals jij benoemd, geef mensen een zwakke samenleving onder zich en er groeit iets in die persoon wie geniet van macht. Mensen dan met groot gemak komen tot wandaden tegen de mensheid. Temeer omdat het legaal gemaakt is, wat vooral werkende prima vinden, heerlijk om goddelijk te zijn binnen een eigen koninkrijkje. Maar daarbuiten……wel dat zien die arme sukkelaars ( mededogen ) “nog” niet!

    Kismilner ik kan je melden dat ik gelijk ben aan jou. Mijn verzet ( vreedzaam ) voorziet mij in verlies van materialistische waarden, maar van mijn geboorterecht, mijn menselijke waarde, blijven ze af. Een dergelijk leven wil ik ook niet waar afbreuk van die waarde meer en meer gestalte verkrijgt. Ik vecht slechts met een recht in mijn hand en dat is het recht zoeven benoemd, de rest van wetten en regelgeving beschermt dat recht namelijk niet optimaal op voorhand.. Ja als het te laat is, je dan moet gaan procederen en dan moet je niet je plicht om inlichtingen te verstrekken aan de inlichtingendienst verzuimd hebben. Want dan roept de meerderheid hoe dan ook……..dreig hen met de green mile, deze te moeten lopen. Of je aan het einde dan aan het gas gaat, moet je dan maar angstig afwachten. Ik snap niet dat vele hetgeen ontstaat niet doorzien en hangen aan een vrijheid, wat nooit vrijheid geweest is. Maar altijd dwang is gebleken, dat geldend als je eenmaal onder de bekende poort bent doorgelopen, waarop staat arbeid maakt vrij. Dat direct als de placenta je vrij heeft gegeven, om vervolgens per direct opgeslokt te worden door een moederstaat, wie niet getuigd van de onvoorwaardelijke geborgenheid eerder door ieder mens ervaren.

    Ik hoop dat het blijft bij een wandeling om het binnenhof en anders er maar in, in de hoop die placenta dan te verzachten van binnenuit voor onze medemensen en ons zelf. Want laten we wel zijn we maken maar breken ook mensen, persoonlijk maak ik ze echter liever heel.

 32. Diep onder de indruk van je inzet en overigens iedereen die zich met jou inzet voor de Lange Mars. Ook zo onder de indruk van je geschreven stukken. Wie kan het hier niet mee eens zijn? Ik hoop en wens jou en allen die het aangaat al het goede met uitzicht op de beoogde winst. Echter heb ik het gehad en wil ik eigenlijk alleen nog maar een slaap zonder nog te hoeven ontwaken. Misschien dat ik na de mars of een nog volgende in de buurt van het binnenhof blijf zitten, geld, voeding, drinken weigerend. Als iemand zo goed wil zijn nu en dan wat vaseline op mijn lippen aan te brengen en ervoor te zorgen dat ik Ruttes smile op mijn gezicht trek als ik het leven laat, hiervan misschien ook een shot maakt, dan kunnen Rutte en zijn aanhang het ook zien.

 33. Wat betreft de Bond voor Uitkeringsgerechtigden, ik heb ik de jaren ’90 van de vorige eeuw geprobeerd een Bond voor uitkeringstrekkers op te zetten. Dit is niet gelukt. Voor uitzoekwerk heb ik contact gezocht met een sociaal-psycholoog.. Die constateerde dat de reden dat zoiets niet gaat gelegen is in het feit dat je mensen alleen kunt organiseren onder een positieve benaming of of positief motief. Ook moet er een concreet resultaat mee te behalen zijn. Ofwel : mensen organiseren alleen omdat ze recht hebben op een uitkering iets dat niet gaat lukken. Het behartigen van belangen is ook een achterhaalde term, want wat houdt dat concreet in ? Niets toch.
  Als we werkelijk wat willen veranderen, moeten we een Hervormingspartij opzetten. Doel: het afschaffen van het hele socialistische-neoliberale bestuursmodel, en het vervangen door een model dat de belangen van de Nederlandse burgers als meerderheid voorop stelt. Dus niet de belangen van de grootverdieners, de graaiers en de corruptjen in overheids- of semi-overheidsdienst, nee, de belangen van de meerderheid van de gewone burgers. Die moeten voorop staan. Het kan, maar haast is geboden, We hebben al 2of 3 of 4 jaar verloren. Tijd voor concrete actie.

  • Als je een hervormingsbeleid wilt (in)voeren krijg je de kogel, vanuit politici, graaiers en corrupte. Ga je anderszins te werk wordt je dood gezwegen. Beiden zijn levensgevaarlijk wat moedige mensen tot noodzaak maakt om maar wat te doen tegen hen die het leven van burgers onmogelijk maakt.

   Ik heb niets te verliezen, wordt dood gezwegen wat mogelijk een meer langdurig gemaakt lijden geeft dan een trekker die een kogel vrij baan geeft om een leven te beëindigen, kritiek het zwijgen op te leggen. Dus ik neem het risico wel, maak ik tenminste nog kans op een beter leven, dan een kansloos leven verder te leven. Wat eigenlijk gelijk een kogel is in eind resultaat. Het beroerde echter is dat je nog ademt, terwijl je begraven bent door het doodzwijgende karakter van grootverdieners, graaiers en corrupte in overheids en semi overheids dienst.

 34. Meneer Vellekoop : kunt u ook een hoofdletter gebruiken als eerste in de kop van uw artikelen??

  Zoals hier dus : Steeds meer …..

  Dat staat minder slordig.

 35. Hallo Rob

  Wil jij misschien zo vriendelijk zijn om je contact gegevens zichtbaar te maken op de website. Gezien ik gmail gebruik zou dat makkelijker zijn. Ik sta overigens volledig achter je en daarmee achter jou zienswijze.

 36. Ben er niet helemaal mee eens…
  Ik vind dit niet gelden voor de allochtonen hier in nederland..
  Die de boel bedriegen..
  Bijv. 5 kids opgeven voor kinderbijslag
  En er maar 1 in nederland hebben
  Daarbij bedriegen ze de boel nog meer
  Bij instanties en alle reutameteut
  Een gewone (blanke) nederlander..
  Is altijd de dupe bij alles!!!
  Dus nope…

  • het probleem zit niet bij bepaalde groepen mensen die ook een uitkering krijgen. Het probleem zit evenmin in fraude.
   De moeilijkheid zit in de regeringspartijen die weigeren toe te geven dat er armoede en honger bestaat in NL. De uitkeringen, met name bijstandsuitkeringen veel te laag. Politici in Den Haag hebben geen benul van de ellende waarin de meerderheid van de uitkeringsgerechtigden verkeren.
   Daar moeten we zijn. Rutte is verantwoordelijk voor de ellende, niet de allochtonen, ook al roepen Wilders en c.s. dat om het hardst.

  • Er bestaan geen allochtonen. Laat nou toch eens eindelijk mensen voor wat ze zijn. Deze mensen zijn hier en in andere Europese landen komen wonen, net zoals wij naar landen zijn uitgewaaierd. Wat ons nog meer bindt is dezelfde armoede. …Bedenk dat bedrijven die over de grens zijn getrokken, hier zijn vertrokken vanwege lagere (loon-)kosten, hier werkloosheid hebben achtergelaten. Bedenk ook dat veel producten die wij ons hier nog net kunnen permitteren afkomstig zijn uit landen waar het met de leef en werkomstandigheden nog beroerder is gesteld. Bedenk dat veel buitenlanders hier zijn gekomen om werk wat wij niet meer wilde doen. Bedenk dat er wellicht nog veel meer Nederlanders zijn die jou en mijn een veel grotere oor hebben aangenaaid. Bedenk dat vooroordelen net zo erg zijn, of dat nu is als Nederlander tegen Buitenlanders, of als Uitkeringsinstantie en de verdenking op jou (bij-)verdiensten.
   Ik gun je gerust de eenvoud om de schuld ergens neer te leggen, maar kap met vooroordelen die niet eens zo kloppen. Blijf af van iemand persoonlijke integriteit. We moeten het met ons allen zien te rooien anders gaan we ook met ons alle de vernieling in.

 37. In deze tijd een mannetje tot koning uitroepen is verbijsterend!!!
  In deze tijd mensen in armoe laten raken is beschamend!!!!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.