Groene revolutie kan NL zelfvoorzienend maken zonder EU

Nederland kan onafhankelijk worden van multinationals voor de voedselvoorziening door zelfvoorzienend voedsel te gaan verbouwen: kleinschalig en lokaal. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn Cuba, dat noodgedwongen deze stap meer dan 20 jaar geleden moest zetten en Rusland dat hongersnood in 1990 met de dacha’s wist te voorkomen.

Twee keer eerder zijn er succesvolle groene revoluties geweest in de negentiger jaren in Cuba en in Rusland. In beide gevallen werden verschrikkelijke hongersnoden voorkomen, ondanks het instorten van de economie en internationale boycots. Dit alles dankzij lokale zelfvoorzienende landbouw. De Cubaanse unieke landbouw infrastructuur is ontstaan door de internationale handelsboycotten en de val van de USSR. Het is een voorbeeld dat wereldwijd navolging verdient, zeker ook in ons land.

Cuba kwam in een diepe economische crisis terecht nadat het werd afgesneden van de handel met de Sovjet-Unie in 1989. Het was al afgesloten van de meeste internationale handel door een boycot van de VS. Daarna worstelde het kleine eiland om suiker en citrus vruchten te exporteren en granen, mais en vlees in te voeren. Dit was het begin van de Cubaanse voedselcrisis.  In deze periode verloren de Cubanen gemiddeld een derde van hun dagelijkse calorieën. De regering stelde voedsel op rantsoen. Velen leden honger.

Daarnaast verloor Cuba de toegang tot diervoeding, meststoffen en brandstof. Olie schaarste werd zo nijpend dat het gebruik van pesticiden aan banden werd gelegd evenals de mestproductie, gebruik van trekkers en landbouwwerktuigen werd beperkt en tenslotte kreeg het ook het transport- en koelingnetwerk in zijn greep dat nodig was om groenten, vlees en fruit te vervoeren door het land. Zonder het voer, de meststoffen en brandstof werd Cuba’s aanvankelijke Groene Revolutie van de landbouw te niet gedaan. Er kwam echter een andere terug voor in de plaats.

Geconfronteerd met de bijna instorting van de voedselvoorziening reageerde de Cubaanse regering met een herstructurering van de landbouw op het eiland. Het gaf voorrang aan biologische landbouwmethoden, de productie van nuttige eetbare gewassen en boerenarbeid. In stedelijke gebieden, bloeiden guerrilla landbouw initiatieven op in nieuwe door de staat gesteunde stedelijke landbouwprogramma’s met vrijwillige deelname. Deze landbouwinspanningen leverden op wat gezien wordt als ’s werelds grootste werkende model van semi-zelfvoorzienende landbouw en het zorgde voor het herstel van lokale betaalbare voedselvoorziening.

04Organiponico3

Havana is het voorbeeld geworden van deze nieuwe vorm van zelfvoorziening, dat zowel kansen als obstakels laat zien van stedelijke landbouw. De stad heeft meer dan 2 miljoen inwoners. De infrastructuur van de voedselproductie is verweven met de stad. Van achtertuinen tot grote boerderijen. De Cubaanse overheid stimuleert de groei met training en support, geeft ruimte aan gesubsidieerde landbouwwinkels, drie compost productie plaatsen, zeven ambachtelijke pesticide laboratoria en 40 stedelijke veterinaire klinieken. Op deze manier is naar schatting meer dan 35.000 hectare grond in gebruik in stedelijke landbouw in Havana.

Op deze manier zijn er zo’n 8.000 parcelas of moestuinen in Havana. De stedentuinen produceren voedsel voor mens en dier. De stadsmoestuinders hebben ongebruikte ruimtes in de stad omgezet in buitengewoon productieve plaatsen.

In de buurt van El Cerro een enkele boer houdt 40 cavia’s, zes kuikens, twee kalkoenen en meer dan honderd konijnen. Op zijn 68 vierkante meter werkt hij met permacultuur principes. Hij verbouwt groenten, recycleert organisch dierlijk afval, vangt water op. Hij heeft zijn eigen machines gebouwd voor het drogen en bewaren van voedsel. Hij produceert voor restaurants en markten als een van de meer dan duizend veefokkers in Havana.

Cubaanse stedelijke landbouw maakt handig en efficiënt gebruik van de openbare ruimte. Het stedelijke landbouw programma werkt al meer dan 25 jaar en laat zien dat zelfvoorzienend leven en voedselveiligheid mogelijk is, zelfs in een omgeving met olieschaarste.

Zelfvoorzienend leven is een van de breekeisers van het huidige machtssysteem dat miljarden mensen in zijn greep houdt. Mensen kunnen prima voor zichzelf zorgen zonder de afhankelijkheid van een alomtegenwoordige overheid die dictatoriaal regeert in de naam van democratie. Ze moeten echter hierin eerst gaan geloven. Gelukkig zijn er al tientallen miljoenen Russen en Cubanen die dit wel weten.

Bron: AR

Vertaling en tekst Rob Vellekoop, 1 maart 2016

steundlm336x140

9 Comments

 1. Hoi Jos,

  Onze doelen zijn gelijk, de weg die we (proberen) te bewandelen verschillend. Niets vreemds, zelfs boeiend en maakt het leerzaam om andere inzichten te overwegen.
  Helaas is de realiteit dat deze gewapende club maar 1 antwoord kent en dat is niet het antwoord van vreedzaam meewerken.
  http://devloek.nl/ (ontruimd / meerdere mensen gegijzeld)
  Wonderland is een stille dood gestorven na de ontruiming eind vorig jaar (gecombineerde politiemacht Nederland / Duitsland)
  Niet meedoen betekent dus geen stem uitbrengen (check en de enige handeling waarbij er geen gewapende troepenmacht je stem komt opeisen)), geen belasting betalen (loonbelasting / BTW), geen voordeeltjes meepikken (huursubsidie / hypotheekrente aftrek / zorgtoeslag), niet meedoen met de opgelegde verplichtingen (leerplicht / verzekeringsplicht (WA / zorg)), identificatieplicht.
  Het systeem is door de meesters (niet die lakeien waar het volk iedere paar jaar op stemt) heel goed uitgedacht en niet op de conventionele manier te doorbreken. Geweld (revolutie) is in mijn optiek niet de juiste oplossing (geschiedenis bewijst het) maar organisatie is wel degelijk nodig om de macht van de meesters af te nemen. Hierbij is het niet ondenkbaar dat de meesters uiteindelijk geweld zullen inzetten dmv hun troepenmacht (justitieel apparaat) en is het de kunst om dusdanig georganiseerd te zijn om het onwenselijk te maken voor de troepenmacht om te handelen. Als men als individu stroom tracht op te wekken dmv. een windmolen zal het justitiele apparaat het individu opvreten en uitspugen, doet men dit georganiseerd met een straat / wijk / buurt dan wordt het al een stuk moeilijker voor die troepenmacht aangezien hun handelen ze meteen in diskrediet zal brengen. Vergeet niet dat het systeem al enkele duizenden jaren geleden is uitgedacht en door de eeuwen heen is geoptimaliseerd om het slavernij systeem in stand te houden waarbij de afgelopen 2 eeuwen de nadruk lag op het verdoezelen van de slavernij (zogenaamde vrije keuze).
  Het politieke systeem is niets anders als een logisch vervolg van een volk onderdrukken waar ze het in het verleden deden met een standaard erkende religie en bijbehorende afgod. Gezien de toename van kennis en inzicht was het aanhouden van onderdrukking uit naam van een afgod uiteindelijk moeilijk tot niet meer te handhaven en de vervanger / opvolger is een politiek systeem geworden wat in eerste instantie naast de oorspronkelijke religies meedraaide (Griekenland de zogenaamde bakermat van democratie wat later is overgenomen door de Romeinen). Waar men in het verleden de machthebbers uiteindelijk ontmaskerde door aan te tonen dat hun afgod een verzinsel was is de constructie nu dusdanig in elkaar gezet dat ten eerste de machthebbers onzichtbaar geworden zijn en ten tweede de afgod (gezag) bijna niet te ontmaskeren is aangezien deze geen persoonlijkheid bezit zoals bijvoorbeeld een vulkaangod, zonnegod of welke godheid dan ook waar een verpersoonlijking aan zit.
  1 van de manieren om zowiezo in korte tijd veel macht te ontnemen is te stoppen met stemmen (mandaat geven aan wildvreemde onbetrouwbaar ogende figuren om te handelen uit jouw naam). Dit zal de machthebbers forceren om hun wil op te leggen dmv. geweld (opleggen van een overheid) wat kan resulteren in een volk wat weigert mee te werken (hierbij is het cruciaal dat medewerkers van het justitiele apparaat inzien wat rechtvaardig is). Aangezien er een periode van open communicatie (internet) is aangebroken waarbij mensen wereldwijd inzien dat ze meer overeenkomsten als verschillen hebben zijn ze nu bewust onrust an het creeren om een poging te ondernemen in het Westen een aantal fascisten (Trump / Wilders / LePenn en nog meer van dat gespuis) de gelegenheid te geven het volk bij te sturen naar de richting die wenselijk is voor de meesters. Voorlopig zie ik het heel somber in aangezien te veel mensen het vertikken / niet het vermogen hebben om zelf te denken (observeren / analyseren / concluderen). Ze zijn zo naief dat ze geloven dat 2 zakken hutspot van 1 pond (samen 1 kilo) voor 1 euro 75 in de aanbieding een betere koop is als de zak hutspot van 1 kilo die 1 euro 49 kost (ligt naast elkaar en echt waar ik zie regelmatig mensen 2 zakken van een 1 pond pakken ondanks dat de zak van 1 kilo ernaast ligt). Het nadeel is dat de meesters kennis hebben van hoe de menselijke denkwijze beinvloed kan worden en die kennis is enkele duizenden jaren oud.
  Aanrader om inzichten te krijgen in het huidige systeem: Larken Rose – Het meest gevaarlijke bijgeloof
  http://www.mensenrechten.org/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof/

 2. Waar wij beiden eigenlijk over spreken, het recht op zelfbeschikking, wordt met behulp van gewapend tuig (politie) praktisch onmogelijk gemaakt (zie wonderland). Deze onberekenbare club (gewapend tuig) heeft daarnaast mandaat van een volk wat nog te dom is om de eigen kont af te vegen na het poepen. Solo of in familieverband zal men heel snel afgevoerd worden door gewapend tuig met daarbij eventueel ondersteuning van de makke schapen en indien nodig inzet van propaganda dmv. media.
  Dat systeem is alleen te doorbreken als men het massaal doet of compleet off the grid gaat aangezien on grid alles wordt afgehandeld dmv. het toepassen van een financieel stelsel.

  • Hoi Nico, hartelijk dank voor jouw reactie.
   Echter hetgeen wat jij verteld is precies wat men ons wilt doen geloven.
   Vandaar dat het dus niet werkt.
   Ik ben van mening dat het juist wel werkt als wij ermee ophouden die matrix te voeden en het recht en macht in onze eigen handen nemen.
   Door het zelf te doen.
   Laat ze maar komen, ding is, dat dat dan niet gebeurt.
   Het hele gedoe is er juist op gebaseerd dat men niet meer in zichzelf geloofd, niet langer meer op zichzelf durft te vertrouwen, angst regeert, indien wij het toelaten te be-vestigen.
   Draai het om, ga doen wat je van binnen voelt voor wat je hebt te doen.
   Ben trouw aan je Zelf, in plaats van aan een stel psychotische marionetten van de poppenspelers.
   En zie, er zal een nieuwe wereld voor je open gaan, op het moment dat je terug in je eigen macht gaat staan.
   Love for Life.

   Groet,
   Stay Human,
   Jos.

 3. De enige manier Nico om de macht over te nemen is door terug in je eigen macht te gaan staan.
  Wat dan dus ook inhoudt dat je je zelf distantieerd van alles wat met de poppenspelers van doen heeft.
  Dus geen uitkering, geen subsidies, geen vragen meer gaan stellen of toestemming ergens voor vragen, behalve dan aan jezelf.
  Gemeenteplantsoenen gewoon omspitten, de struiken als bescherming er omheen zetten en de grond klaarmaken door juiste bemesting en groenbemesters in te zaaien.
  Eigen veranwoordelijkheid nemen voor onze grond, onze moeder Aarde.
  Eigen eten verbouwen met buurtgenoten, iedereen kan helpen en er zo gemak van hebben.
  Tenslotte ben je zelf lid van je gemeente, is het duidelijk dat degenen die jouw zaakjes beloofde te behartigen dit nalaten, en dus een reden te meer dan maar weer het heft van de steekschop in eigen handen te nemen.
  Goede zaden verkrijgbaar bij Semaille.be of Kokopelli. Bolster is in andere handen overgegaan en werkt nu ook met hybride’s.
  De oude wereld valt uiteen, aan ons de nieuwe wereld op te bouwen.
  Maak de poppenspelers overbodig door zelf weer aan de touwtjes te gaan trekken,

  Groene groet,
  Jos.

 4. De groene revolutie in Cuba ten gevolge van de sanctie’s/olieblokkade van de VS had naast het zelfvoorzienend moestuinnieren ook als gevolg dat men massaal wederom werd aangewezen op dierlijke tractie. Ezels, paarden en runderen. Door deze o.a. in de landbouw in te zetten had dit een dubbel voordeel. De opbrengsten per hectare zijn veel hoger en er is geen olie nodig. De hogere opbrengsten t.o.v. gebruik van tractoren komt o.a. door verminderde bodemverdichting.
  In tegenstelling tot de “moderne” landbouw komen er meer joule’s energie aan opbrengst van een hectare dan er op gaan tijdens de productie van het gewas. Ofwel er wordt in de moderne landbouw zo afschuwlijk veel diesel, pesticiden ect. gebruikt dat er een negatieve energiebalans is.

  Zelf ben ik met deze materie bezig vanaf het jaar 2000, gelukkig is er dus nu een kentering aan de gang…

  Nomaden Stapvoets…

 5. Ik propageer al jaren om sierbomen en gazons te ruimen en plaats te maken voor eetbaar gewas maar de noodzaak en het nut wordt (nog) niet ingezien door de meeste landgenoten. Kennelijk gaat men pas wat doen als het eigenlijk al te laat is. Dat valt dan geheel in lijn met de typisch vernederlandse lethargie. Intussen gaan mensen die het nut er wel van hebben begrepen door met hun groenplan. En zie hoe agenda21 werkt onder het mom van ’terug geven aan de natuur’, het blank zetten van de Hedwigepolder en het afgraven van eeuwenoude enken om plaats te maken voor z.g.n. vegetatie van de arme grond en dit in een land waar beschikbare arealen voor tuinbouw schaars zijn en waar de grote corporaties die voorzien in hoofdzakelijk minderwaardige voeding door toepassing van GMO’s en NPK landbouw, allang aansturen op een voedselmonopolie. De situatie is simpel. Of actief tuinbouw plegen en je bekwamen in teelt, of een grote hongersnood zien aankomen.

 6. ook interessant is het gebruik van Effectieve Micro-organismen. Deze micro-organismen brengen meer leven in de bodem en zorgen voor een goede humus. Daarnaast zijn ze in staat een gunstig milieu te vormen.

 7. http://www.mijnmoestuin.nl/
  http://www.makkelijkemoestuin.nl/
  Paar handige links. Om effectief te tuinieren is het handig om met buurtgenoten te organiseren zodat er een opbrengst is die uiteindelijk in staat is om een complete woonwijk te voorzien.
  Let op dat er zaden worden aangeschaft die meerjarig zijn (Monsanto rommel gaat max 2 jaar mee), gebruik organische mest / compost en gebruik de organisatie van de buurt om elke vorm van overheidsbemoeinis zowel landelijk als lokaal tegen te gaan. De multinationals (Unilever / Hak / Monsanto) zullen hun lobbyisten indtrueren overheden te beinvloeden op het moment dat ze er lucht van hebben dat mensen lokaal voorzien in hun voedselvoorziening.
  Nadeel (helaas realisme en pessimisme hebben raakvlakken): Het sociale klimaat in Europa ligt op een legendarisch dieptepunt en ik zie zelf op dit moment niet echt een oplossing om dat op te krikken naar een peil waar de invloeden van overheid en media hun kracht verliezen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.