Basisinkomen van 1.600 euro is mogelijk, waar wachten we op

Een basisinkomen van 1.600 netto voor iedereen is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van de banken. Het is het zoeken naar een politieke partij die dit huzarenstukje op zich durft te nemen. Geen enkel land heeft tot nu toe de moed gehad (de aandeelhouders van) de banken hun privilege van geldschepping af te nemen.

De Vrijzinnige Partij komt in haar berekeningen op een netto basisinkomen van 800 euro per maand voor 13,5 miljoen mensen (iedereen boven 18 jaar). Om dit te zonder extra kosten te kunnen realiseren wordt onder andere de hoge BTW van 21 naar 23% verhoogd en de lage BTW van 6 naar 7%. Daarnaast zijn tal van kosten van uitkeringsinstanties en re-integratie overbodig. Hierdoor kan 17,7 miljard euro per jaar bespaard worden.

Voor de invoering van een basisinkomen van 1.600 euro is vergeleken met bovenstaande berekening 129 miljard extra nodig. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de overheid miljarden moet lenen van de banken. De banken zorgen als enige instantie voor de geldcreatie en verstrekken dit geld dan als krediet aan Nederland.

Dit oude systeem kan vervangen worden met een waarbij de overheid de geldcreatie overneemt van de commerciële banken, maar dan zonder hiervoor rente te vragen. Een zogenaamde Vierde Macht (naast wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) zou dan de verantwoordelijkheid dragen en aan de kiezer hiervoor verantwoording moeten afleggen.

Het gevolg hiervan is dat in het eerste jaar van invoering van het basisinkomen van 1.600 netto er eenmalig een bedrag van 129 miljard gecreëerd moet worden door de overheid, zonder dat hierover ieder jaar rente verschuldigd is.

Deze 129 miljard wordt voornamelijk besteed en komt vroeg of laat in de vorm van belastingen weer terug in de overheidskas. De consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.

Op deze manier komt 129 miljard vrij voor 13,5 miljoen Nederlanders van boven de 18 jaar en dat is meer dan 10 miljard per maand.

Natuurlijk moeten er wel wat voorwaarden gesteld worden om te voorkomen dat de rest van de wereld ineens in NL wil gaan wonen, daarvoor geldt onder andere de eis dat iedere Nederlander pas recht op een basisinkomen heeft vanaf zijn 18e jaar of nadat hij hier 18 jaar heeft gewoond.

De invoering van een basisinkomen is bedoeld als een hulpmiddel in de overgang van de huidige schaarste-economie naar een overvloed-economie. Het basis-inkomen is dus geen doel op zich, of een soort ultiem streven. Het is slechts een tussenoplossing, die bij mensen het bewustzijn creëert dat een gelijke verdeling van goederen en inkomen een absolute voorwaarde is voor een gezonde samenleving.

Voorwaarden

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering door geldcreatie door de overheid (zie hiervoor)

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend. Dit zal een gezonde rem op de kredietverstrekking geven.

Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Vergelijking

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger (Lees meer)

Extra inkomen of vermogen

Iedereen is vrij naast het basisinkomen zo veel te verdienen als hij of zij wil. Of ondernemingen te starten. Steeds kan deze persoon op het basisinkomen, zijn of haar persoonlijk recht terugvallen. Dat betekent dat mensen zeker niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar juist gestimuleerd worden om een onderneming op te zetten of een baan te zoeken die bij hun interesses past. De extra inkomsten die dit oplevert bovenop het basisinkomen zijn natuurlijk wel belast met Inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor vermogens. Over de inkomsten hieruit moet nog steeds belasting worden betaald.

Rob Vellekoop, 1 januari 2017

44 Comments

 1. Ik heb 18 jaar keihard gewerkt voor een loon als industrie bouw project ontwikkelaar en als ik zie de winsten die gemaakt worden daardoor al had ik maar o,o1% ik zou niet meer moeten werken het wordt te zinloos mooie natuur stukken zomaar volbouwen zonder limiet ben nu acht jaar thuis en niets doen is ook niet zo makkelijk als de rente op de bank nog 5% was dan was ik rentenier dat is ook al heel niets meer en terug beginnen is dit aan het minimumloon gelukkig krijg ik nu van mijn ouders en heb ik genoeg tot ik 70 ben mits zuinig zijn ik zou graag nog iets zinnigs doen maar in deze soep waar men elkaar de basis nog niet onvoorwaardelijk gunt wil ik op de achtergrond blijven ze spelen iedereen tegen elkaar uit groenigheid ze willen u blij maken met een dode mus

 2. De Bildenberg groep Sloper.
  Ik mis eigenlijk nog 1 eis wil je hier voor in aanmerking komen en dat geld zeker voor de nieuw geluk zoekers….
  eerst minimaal 10 jaar 40 urige werkweek te hebben gehad….dan pas in aanmerking komen voor een basis inkomen..anders staat straks heel Marokko hier op de stoep!!!
  Ik dank U!!

 3. Basisinkomen waarin je jezelf net kunt voorzien, daar kan ik ik inkomen, maar 1600 is een te groot inkomen!
  Zelf heb ik ook zo kunnen sappelen en ben er echt niet ongelukkiger door geworden!

 4. Maar ook een mooie reden om het contant geld sneller af te schaffen. Het basisinkomen word dan namelijk giraal (elektronisch). Hoe denk de Lange Mars hierover?

  • Daarom ben ik een fel tegenstander als t om giraal gaat, maar een basis kan ik me nog wel voorstellen?
   Denk meer de rekeningen aan de elite, met miljoenen, aan te bieden om dit te realiseren, tenslotte deze hebben over de rug van de tevreden mens zich verrijkt?
   Zie darten, gaat miljoenen in om, moeten ook zonodig met ondersteuning van multinationals zich rijk wanen? Welke zgn sport, drug, moeten zich nu wel weer aandienen?

 5. Rob,

  Je hebt een punt
  Neem het volgende idee eens mee in jouw basisplan.
  Geldcreatie kan via verschillende wegen plaatsvinden.Ik heb in 2007 voordat de financiéle crisis begon een nieuw economisch model ontwikkeld dat is gebasseerd op de veranderende rol van de ECB, overheid.
  Hierbij rapporteert de overheid wat nodig is aan investering, gezondheid,pensioen,infrastructuur.Het geld wordt gecreëerd in het binaire systeem.Voor de mensen die niet bekend zijn met het binaire systeem een korte uitleg.De computer vertaalt alles in nullen en enen,dat is meteen ook de basis voor de geldschepping.Het idee is getest op quantum niveau en het werkt.Nu is het aan ons om de mogelijkheid te schapen door middel van een virtuele bank de geldcreatie op te starten,,Doordat ik het via de virtuele centrale bank laat uitvoeren, kan ik alles break even krijgen.Hierdoor heb je dus het belastingstelsel niet nodig en zijn alle kosten gedekt.Dit systeem biedt dus een veiligheidsnet voor de economie,waardoor je ook andere ideëen een kans geeft om toe te treden tot de economie.

  In het huidige economische model is de economie gebouwd op drie peilers, te weten de bankwereld.overheid en de burgers.In dat systeem draait vaak de burger op voor extra belastingen.
  Jij geeft aan dat de BTW verhoogd moet worden, terwijl in mijn systeem geen belasting meer nodig is.
  De bankwereld heeft deze mogelijkheid zelf geintroduceerd,kijk naar het systeem van Bretton Woods.Dat is een voorloper van het cryptocurency.

  Het beschreven systeem valt onder de IPR.

 6. Goed idee. Gaat dit ook op voor een Nederlander (geboren en getogen) die met de centen lekker de wereld afschuimt? Niet ingeschreven is daar of waar dan ook, maar wel aan de basis eis van Nederlander zijn voldoet?!
  Ben benieuwd.

  • De basiseis is dat je in Nederland je woonplaats hebt. Wat je in je vrije tijd doet moet je zelf weten.

   • Hello Rob,
    Als dit het geval is dan valt het me toch weer tegen. Ik kies er dan maar voor die Euro’s (hoelang zal dat nog bestaan? Niet lang meer, zeg ik) lekker in het potje te laten. Mijn vrijheid is me veel meer waard dan dat. Ciao.

   • Wat als je als Nl lang in het buitenland hebt gewoond en gewerkt? Gaat deze groep dan ook buiten de boot vallen zoals op het gebied van sociale huisvesting?

 7. Geef de macht terug aan ieder van ons dan moet er geen spel zijn voor anderen te straffen dan krijg je welvaart waar het nu schone schijn is mooi om te horen dat straffen geen warme samenleving opleverd dat deden ze al 2000 j geleden de vrije hingen ze aant kruis en ze maken mis nu moet je al veel uitsteken voor de doodstraf en normaal doe je dat niet want het is de oplossing ook niet kijk maar naar is ik hoop dat eindelijk de waarheid eens boven komt de leugens waren altijd eerst de eerste zullen de laatste zijn laat de elusies zich oplossen en voor ieder op de planeet een thuis maken en dit kan aan de onvoorwaardelijke basis want de aarde geef meer dan genoeg beste wensen

 8. Het idee is mooi, maar zorgt geldschepping niet gewoon voor een (te) hoge inflatie? Als de overheid iedereen geld verstrekt, dan krijgt iedereen meer geld, waardoor de vraag stijgt, waardoor de productiecapaciteit van producenten benaderd of zelfs bereikt wordt, waardoor zij hun prijzen zullen (moeten) verhogen, omdat ze niet meer in de vraag kunnen voorzien en ze de vraag, d.m.v. een verhoging van de prijzen, moeten temperen. Door de (snel)stijgende prijzen moet het basisinkomen steeds worden verhoogd. Zo stijgen de kosten de pan uit.

  Ter relativering, de overheidsinkomsten stijgen ook door de toename van belastingopbrensten, maar dit zal niet genoeg zijn, immers: Stel dat er sprake is van een prijsstijging van €100. (De hoogte van het bedrag maakt niet uit, maar dient alleen ter concretisering van de stelling.) Dan is 21% (of 23%) belasting over die €100 prijsstijging, niet genoeg om voor iedereen de prijsstijging van €100 te vergoeden met een stijging van het basisinkomen van €100. Je hebt dan €21 (of €23) in toegenomen belastinginkomsten en daardoor kan de overheid maar in een stijging van het basisinkomen van €21 (of €23) voorzien. Dit leidt tot een afname van de koopkracht en op de lange termijn dus weer tot armoede. Natuurlijk kan de overheid weer geldscheppen om in de stijging te voorzien, maar daardoor ontstaat nog meer inflatie en stijgen de prijzen dus nog meer en moet het basisinkomen weer worden verhoogd en moet de overheid weer geldscheppen en onstaat een gigantische, alleen maar toenemende schuld. Daarom denk ik dat het basisinkomen onhoudbaar is.

  • Een van de oorzaken van de huidige malaise waarin we zitten is juist de geldverkrapping. Steeds is er voortdurend te weinig geld in omloop, doordat er steeds geld wordt gecreëerd op het moment dat er geld geleend wordt. Dit betekent dat de rente die over de uitstaande leningen moet worden betaald keer op keer een gat slaat in de beschikbare geldhoeveelheid. Desondanks hebben we vele jaren van inflatie gekend. Met andere woorden de relatie die je legt tussen meer geld in omloop en inflatie is helemaal niet zo logisch als dat lijkt en gepredikt wordt, als een soort waarschuwing om vooral geen geld te gaan creëren..

   • Volgens de Verkeersvergelijking van Fisher(M*V=P*T) zorgt een verhoging van de maatschappelijke geldhoeveelheid(M wordt hoger) door geldschepping voor inflatie(P wordt hoger), tenzij de omloopsnelheid van het geld daalt(V wordt lager) of/en de totale hoeveelheid verhandelde goederen stijgt(T wordt hoger). Als de maatschappelijke geldhoeveelheid stijgt door een giganstische geldschepping door de overheid van €129 miljard, dan kan de totale hoeveeheid verhandelde goederen niet genoeg stijgen om de stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid op te vangen, omdat de producenten de vraag simpelweg niet aankunnen. De stijging zal dus vrijwel onvermijdelijk leiden tot hoge inflatie. Wat betreft de omloopsnelheid van geld: natuurlijk zal niet iedereen heel zijn basisinkomen gelijk uitgeven, maar de omloopsnelheid van geld zal zeer waarschijnlijk wel stijgen, omdat mensen die heel weinig geld hadden en dus niets tot zeer weinig konden uitgeven, opeens €1600 per maand extra krijgen en zelfs al was er een daling van de omloopsnelheid van geld, dan zou die alsnog de stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid niet kunnen compenseren. Er zal dus zeker inflatie ontstaan en door de gigantische hoeveelheid geld, waarschijnlijk (veel) meer dan wenselijk, zeker omdat er nu al sprake van inflatie is.

    Ik snap dus niet helemaal waarom u denkt dat de relatie tussen de maatschappelijke geldhoeveelheid en prijsverandering, niet opgaat. Wellicht kunt u me een onderbouwde uitleg geven van uw gedachtegang, want voor het idee van een basisinkomen sta ik op zich best open.

    • Tja, economische modellen, ik wou dat ze voorspellingen konden doen. Maar helaas de praktijk werkt anders uit.
     Het uitgangspunt van de verkeersvergelijking is een ideale mens en ideaal bedrijfsleven dat naar winstmaximalisatie streeft. Om te beginnen zal het bedrag van 129 miljard niet in een keer de geldhoeveelheid doen toenemen, maar iedere maand 1/12e daarvan. Dat geeft producenten de ruimte om op de grotere vraag naar producten in te spelen. Daarnaast is het natuurlijk niet 1 op 1 dat dit extra inkomen van 800 euro per maand per persoon volledig besteed zal gaan worden aan consumptiegoederen. Heel veel mensen hebben schulden en zullen zich in eerste instantie gaan richten op het afbetalen hiervan. Daarbij komt dat de invoering natuurlijk wordt aangekondigd, dat betekent dat producenten ver van tevoren op de hoogte zullen gebracht worden over de invoering van het BI, waardoor zij daarop met hun productiecapaciteit kunnen inspelen. Een van de voorwaarden die bij de invoering van het BI gesteld kunnen worden is zorgen voor een maximumhoogte van prijzen van huren, energie en eerste levensbehoeften. Dit zal eveneens een rem geven op prijsstijgingen. Met andere woorden ik zit niet zo in over de door jou gevreesde inflatie. Tot slot komt daar nog bij dat een dergelijke toename van de geldhoeveelheid waarvan bij iedereen een stukje terecht komt nooit eerder in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, dus ik verwacht dat na de invoering een nieuwe verkeersvergelijking nodig zal zijn.

 9. De Bildenberg groep Sloper.
  De Sloper,
  Wie nog Minister President Wim Kok kent..die weet ook wat die destijds heeft gezegt…….er zal in de toekomst niet meer voor iedereen werk zijn…….die tijd is allang aangebroken ivm dat eind jaren 90tig er een heleboel bedrijven uit dit nederland is vertrokken..naar de zo gezegde lageloon landen….er is dus in al die jaren niets en dan ook niets meer voor in de plaats gekomen….en de ontslag golven die houden verlopig dan ook NIET op!
  Er staan de komende jaren nog heel wat bedrijven op de lijst die verdwijnen zullen gaan ivm dat die geen opvolgers hebben voor het bedrijf wat men bezit.
  Nu moet ik er ook bij vertellen dat die bedrijven door de banken en overheid letterlijk en figuurlijk in de koud zijn gezet als he tom fin.steun gaat waardoor er toen massale tot ge-volgen had en die bedrijven zijn ook niet meer terug gekeert..het enigste is dat het nu de moord stikt van de Free-landertjes.
  Dus hoog tijd dat men …die geweldige Ambtenaren die alles weten,hebben, kunnen,doen..affijn het perfecte Übermensch-je is…eens achter de oren gaan krabben…dat hun systeempje niet meer van deze tijd is!!!

 10. Ik begrijp niet waarom mensen voor hun inkomen geheel willen worden van de overheid.

   • Afhankelijk worden van de huidige overheid lijkt mij inderdaad niet wenselijk. Een andere overheid is nodig, wiens taken tot een minimum worden teruggebracht en zeggenschap van de burger veel groter is. Zie Zwitserland.

 11. ben je niet bang dat de lonen sterk onder druk komen, doordat mensen baantjes gaanaccepteren waar ze veel te weinig voor betaald krijgen?
  Idem voor ZZP’ers.
  Met een basis inkomen wordt iedereen ZZP’er. met navenante lage tarieven, omdat er een mega overaanbod is van mensen die wat willen bijverdienen. En mensen eigenlijk niets hoeven te verdienen aan een ZZP klus.

  • Beste Henk, ik verwacht juist dat allerlei baantjes, die nu noodgedwongen worden gedaan omdat mensen toch ergens een inkomen vandaan moeten halen, veel hoger beloond zullen moeten worden omdat anders geen mens ze nog wil doen.

 12. Een Eco-Basisinkomen in plaats van(staats)kapitalisme met een sausje.

  Als basisinkomen gekoppeld wordt aan hogere consumptie en meer productie wat ook nog eens een onderdeel is van de financiering van het geheel zitten we natuurlijk nog steeds en misschien wel nog meer dan voorheen in dezelfde technocratische groei-boulimia van de economie van het nooit genoeg en als maar meer; lees het verder uitmergelen van de Aarde en dus van ons fysieke en geestelijke zelf. Dan zal de ecologische crisis zich nog verder verscherpen en verdiepen. Er is binnen de hierboven geschetste artikel weinig stimulans dat er kwalitatief beter en kwantitatief minder wordt geconsumeerd en geleefd.

  Ook het (neo)liberale idee dat een ieder daarnaast maar verdienen mag wat hij/zij wil is een slecht idee. Het zorgt voor een nieuwe elite en daarbij horende verontwaardiging. Als je je werk nuttig is en/of noodzakelijke (hand)arbeid is waar een ieder, van voormalig premier tot klusjesman/vrouw, een bijdrage aan kan leveren hoeft dat niet ongelimiteerd extra worden beloond. Door veel minder extra financiele prikkels gaan we bijvoorbeeld huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk veel meer als gelijkwaardige arbeid zien t.o.v betaald werk. Bovendien is er veel meer ruilhandel zonder tussenkomst van geld mogelijk.

  Het Eco-Basisinkomen heeft als uitgangspunt: ‘ik kan in mijn basis voorzien. Ik heb schoon drinkwater, gezond voedsel, een dak boven mijn hoofd en wat extra voor de dingen die ik leuk vind.’.
  Extra betaald werken is prima maar het extra te verdienen bedrag zal (sterk) moeten worden gelimiteerd en bovendien extra moeten worden belast. Waarbij die belasting ook nog eens geoormerkt wordt ten behoeve van de wederopbouw van ecologische waarden ten voordele van de Aarde van het genoeg. Zodat het belastinggeld niet voor de wapenindustrie, het militarisme, vervuilende (staats) multinationals en ondersteunende onderdrukkende (veiligheids)instituten kan worden gebruikt.

  Dit Eco-Basisinkomen zal er voor zorgen dat er alleen nog nuttige en gezonde arbeid waar een mens zich gelukkig en ontspannen bij voelt zal plaatsvinden. Veel minder export en import van nutteloze producten en juist meer van autonomie en creativiteit. Dus geen protectionisme maar meer ‘Act local, think global’.

  Angst dat er noodzakelijke knowhow en dure specialisten zullen verdwijnen is ongegrond. Zij die willen vertrekken, de grenzen zijn nog steeds open, werken kennelijk primair voor het geld en niet voor gezamenlijk geluk. Er komt bij deze eventuele geringe exodus meer ruimte voor vrijheid, geluk, samenzijn, vluchtelingen, zelfvoorzienend leven, productie streekeigen voedsel vrij van gif en geproduceerd zonder kunstmest en vooral veel meer ruimte van creativiteit.

  Dus met het basisinkomen moet de angel, de technocratie/ (staats)kapitalisme uit het systeem worden gehaald zodat een ieder verschillend is kan zijn maar niet meer (on)gelukkig is dan de ander.

  Of het BI €1600 of €800,- moet zijn is in eerste instantie onbelangrijk. Alles is te financieren als we afscheid nemen van de technocratie van het nooit genoeg en we weer gewoon echt gaan leven. Van binnenuit naar buiten toe.

  • Sjoerd, ik ben het ten dele met je eens. Vandaar dat ik ook heb aangegeven dat dit voor mij een tussenoplossing is. Ik geloof namelijk niet dat het vereiste bewustzijn al aanwezig is om van onze extreme consumptiemaatschappij te gaan naar een eco vriendelijke. Natuurlijk is mijn einddoel wel hetzelfde als dat van jou.

   • Rob,
    Bedankt voor je reactie. Ik heb natuurlijk ook niet een panklare oplossing. Ik spreek ook voor het basisinkomen liever over een stevige eco-sociale richting dan over een tussenoplossing. Met tussenoplossingen weet het geraffineerde (staats)kapitalisme altijd wel raad. Werkt het niet optimaal dan zeggen de technocraten zie je wel het werkt niet. Lijkt het in eerste instantie redelijk goed te werken dan wordt het gegijzeld door de technocraten om koste wat kost het kapitalistische infuus in stand te houden. Zoals je dat nu bijvoorbeeld ook ziet bij de gijzeling van thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en biodiversiteit door multinationals als o.a. Unilever, Shell, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, Incotech(is overgenomen door….)

    André Gorz heeft in de jaren ’70- ’90 al op het geraffineerde systeem van het kapitalisme en haar aanpassingsvermogen gewezen. In o.a. zijn boeken ‘Ecologie en Vrijheid’ en ‘Afscheid van het proletariaat’ wijst hij erop hoe goede bedoelingen van vernieuwers met een groot gemak door gijzeling van de technocraten kan leiden tot (eco) facisme. En voor hem had op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeid Ivan Illich dat al gedaan.
    Helaas is er ook in progressieve kringen heel weinig mee gedaan. Met name de toen nog enigszins linkse PvdA durfde het niet aan of begrepen het niet. Ik denk dat het bekende infuus en de angst voor stemmenverlies de doorslag bij hen heeft gegeven

    Dus ja. Ik sta positief tegenover het basisinkomen maar zet het liever wat breder en steviger neer. Het (Eco) basisinkomen ( dit is de eerste keer dat ik deze term gebruik overigens),moet een stevige initiator zijn van het afscheid van de technocratie en het (staats)kapitalisme. Anders blijven we de gegijzeld in een neerwaartse spiraal van angst,uitbuiting en uitsluiting en reservaten voor andersdenkenden/vrijdenkers. Zelf alvast de grenzen opzoeken en in het klein beginnen zonder te veel overheid kan het proces van een eco-sociale wereld ook bespoedigen. Dus pionieren maar.

 13. https://decorrespondent.nl/10065/basisinkomen-de-utopie-van-gratis-geld-in-13-vragen-en-antwoorden/386948925-21f59b22

  Punt 10 zegt al genoeg! Laten we inderdaad komende maart snel afrekenen met de PvdA met Asscher en Kleinsma die verantwoordelijk zijn voor de verderfelijke participatiewet/tegenprestatie=dwangarbeid!

  http://www.systeemcrisis.blogspot.nl/2016/12/mensen-tot-hun-67ste-laten-werken.html

  Krampachtig houdt de politiek zich nog vast aan de strohalm die op het punt van breken staat; er is bijlange na niet genoeg werkgelegenheid meer om iedereen van een leefbaar inkomen te voorzien en automatisering/robotisering zal dat proces alleen nog maar gaan versnellen. De houdbaarheidsdatum van het calvinistische “je moet werken voor je geld” is zo onderhand verstreken.

 14. Het idee is goed, maar dan moet het wel voor iedereen van toepassing zijn. Dus ook de overheid zelf. Nu zitten er een hele hoop duur betaalde ambtenaren die eigenlijk niets presteren behalve zichzelf met vaak nutteloze en vaak peperdure zaken bezig houden. Ook voor hun een basis inkomen en als ze meer willen verdienen moeten ze aantonen dat het in het voordeel van de samenleving is. Productief worden dus. En ook voor de politiek, nu is het pluche lekker warm en levert een hoop geld op zonder een echte tegenprestatie naar de bevolking toe. Altijd veel beloven maar eenmaal op die stoel….
  Als hier met de grove bezem doorheen gehaald wordt dan is de betaalbaarheid van het basis inkomen een heel stuk dichterbij.
  Dat de banken buiten spel gezet worden is de grootste meesterzet in het geheel.

 15. Hier sta ik vierkant achter. Eindelijk een realistische hoogte van het basisinkomen.Vooral ook het feit dat een hoger gemiddeld inkomen van een grote groep mensen zal leiden tot meer inkomsten voor de overheid en het bedrijfsleven en zich daarmee grotendeels terugbetaald is van belang. Grote arme groepen staan nu volledig buiten de economie. Ze kopen van alles het goedkoopste en nemen geen deel aan cultuur, kunst,onderwijs scholing en dergelijke. Voor het milieu en voor een kwalitatieve kleinschalige productie van voeding, kleding, huisvesting, gebruiksartikelen, etc. is armoede zeer slecht.
  Armen kopen bij de Action en andere goedkope warenhuizen/supermarkten. De armoede-industrie haakt daar gretig op in. Bijna alles wat goedkoop is, is grootschalig in ver-weg- landen geproduceerd zonder dat we enig idee hebben welke arbeidsomstandigheden daarbij spelen, waar de grondstoffen vandaan komen, hoe de distributie geregeld word en wie daar RIJK van worden en wie daar ARM van worden.

  Meer geld zorgt voor bestedingen in winkels die nu in rap tempo aan het verdwijnen zijn. Winkels die niet op grootschaligheid bouwen maar op kwaliteit, duurzaamheid en lokale economie.

  • Meer geld zorgt voor meer geldontwaarding en verder niks. De kleine (productie) bedrijfjes en winkels in Nederland zijn niet verdwenen door gebrek aan geld maar door hoge loonkosten, verstikkende arbeidswetgeving, regels, hoge BTW, hoge huur en koopprijzen o.g. enz. Daar veranderd een basisinkomen helemaal niks aan. Hooguit gaan we nog meer Chinese troep kopen.

   • @ Rossum

    Qoute: Meer geld zorgt voor meer geldontwaarding en verder niks. De kleine (productie) bedrijfjes en winkels in Nederland zijn niet verdwenen door gebrek aan geld maar door hoge loonkosten, verstikkende arbeidswetgeving, regels, hoge BTW, hoge huur en koopprijzen o.g. enz. Daar veranderd een basisinkomen helemaal niks aan. Hooguit gaan we nog meer Chinese troep kopen Einde quote

    Ik denk dat je reageert op Harry’s commment

    Je gaat bij je redenatie uit van het huidige bestaande systeem en extrapoleert dit naar een nieuw systeem en voorspelt dan dat dit niet kan werken.

    Dat is het probleem nu juist. Je zou moeten redeneren vanuit een nieuw systeem, waarbij een basis inkomen voor handen is, waardoor er een hele andere economische situatie ontstaat.

    @Harry…ik vermoed dat ik je ken uit Nijmegen als kloosterling..lol

 16. wat is het einddoel van deze tussenoplossing?

  het basisinkomen groeit aan bomen en struiken en kabbelt naar beneden.
  als er geen ideeen zijn om het daar zelf te halen, zal je rotte appels eten.
  daar kan “geld” GEEN verandering in brengen.

  het is een gedachte ontstaan uit de idee van “geld” behoefte
  er is geen geld behoefte er is behoefte aan het gebruik van dingen.
  vanuit die gedachte zal je nooit met het idee “basisinkomen” komen want regelt geen gebruik van dingen. wat is er mis met pen en papier om dingen uit te ruilen?

  waar gaat dat “geld” vandaan komen? niet uit de hoge hoed van de huidige leveranciers (neem ik aan). dus ga je zelf een valsemunterijtje beginnen en de rest dwingen mee te doen? dat betekent eerst een oorlogje met de huidige leveranciers. Of geven zij hun monopolie op?
  wie gaat daarna t “geld” verdelen? en wie heeft toegang tot de printer en of toetsenbord?
  tevens is er dwang en diefstal verwerkt in het plan, waarschijnlijk om uitvoering mogelijk te maken. hoe verantwoord je dat tov de spiegel?

  er is geen tussenmiddel/techniekje nodig voor aardelingen om te leven op aarde.

  • Alles heeft tijd nodig. Ook bewustwording. Als je kijkt naar de resultaten van het experiment in Mincome, dan blijkt dat mensen wel degelijk lering trekken uit de invoering van een gegarandeerd inkomen.

 17. Mijn complimenten voor dit uitstekende artikel het nieuwe jaar mee te beginnen op 1 januari 2017. Door de armoede op te heffen besparen we ook nog zorgkosten als mensen weer fit en gezond zijn, en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als een uitkering van 975 euro per maand met 100 euro verhoogd wordt en met zorg- en huurtoeslag, kom je inderdaad op ruim 1600 euro per maand. Ik weet niet waar de smeerpijpen van de VVD hun wiskunde gevolgd hebben maar twee personen die samenwerken, produceren meer welvaart dan dat een burger de ambtenaar sociale dienst in de haren vliegt over een structureel te laag inkomen. Het plan is haalbaar, zinvol, en zelfs goedkoper ook. Overigens ben ik van mening dat de overheid ook geen geld moet scheppen en dat mensen gelijkwaardig met elkaar samen kunnen werken op anarchistische grondslag. De kassajuffrouw wegsturen die elke rol beschuit bij moet houden, maakt ruimte voor de techniek van de buitenaardsen goederen uit het niets te printen, met als gevolg dat niemand in feite meer hoeft te werken. Alles scannen en printen we dan. Die vliegende schotels die we gehad hebben waren tenslotte ook gratis, en een cadeau. Ik zag zelfs een meneer in de supermarkt die boodschappen moest ‘bewaken’ en schreef er thuis direct “rapport” over. Het eindeloos rondpompen van geld in samenhang met een pervers prikkel tot winstbejag ondermijnt de effecten van duurzaamheid waardoor veel tijd en energie verloren gaat in de chaos die het gevolg is. Beveiliger zit ook liever thuis met vrouw AIVD Kerstpuzzel in te vullen. Rapport!

 18. Op zich geen slecht verhaal, al denk ik dat arbeid tot bepaalde hoogte helemaal niet of slechts zeer beperkt belast zou moeten worden. Wel moet er een grondstoffen belasting komen (en noem het dan vergoeding ipv belasting) en een belasting op productie (of consumptie anders als gezondheidszorg, onderwijs, gezond voedsel en een thuis) Robotisering krijgt daarmee ook een andere invalshoek en allerlei onbetaald werk wordt gelijker getrokken met betaald werk, ofwel zinvol werk krijgt weer waarde en onzinnig werk wordt onaantrekkelijk.

 19. Als de overheid geen tegenprestatie meer zou eisen, gaat vrijwel heel Nederland in de steun. Tevens veroorzaakt dit een enorme immigratietoename en een naïeve ‘wir schaffen das’ zoals bij Merkel, wordt integraal onze ondergang. Waar we ons druk moeten maken is of we niet veel beter weer een professionele grensbewaking moeten invoeren, creërt overigens een hoop werkgelegenheid en veel professionele douaniers, zodat wij weer weten wie er wel te goeder trouw is en meerwaarde heeft, want ze zitten binnenkort in Syrië weer te springen om honderdduizenden bouwvakkers die al die puinhopen weer omvormen tot comfortabele eengezinswoningen, type huisje-boompje-beestje. Dus al die zogenaamd hoogopgeleide vluchtelingen kunnen zich dan in eigen land zeer verdienstelijk gaan maken in de wederopbouw.

  • Half Nederland gaat toch wel – los van een tegenprestatie – in de steun, t.w. door de hand over hand toenemende werkloosheid.

   Er is en er zal niet voldoende werkgelegenheid voor iedere ingezetene in Nederland zijn om zich in hun eigen levensonderhoud te voorzien door te werken.

 20. Quote:[”Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren”].
  Daar zit nou net de kneep. Als dat zo doorgaat raken de NCW-VNOers hun manipuleerbare goedkope makke slaven kwijt en dat willen ze niet!
  Dat is de ware aard van de samenleving welke nu gecreeerd is door voornamelijk het rechtse tuig met medewerking van afvallig links t.w. PvdA.
  De klassenmaatschappij welke afbrokkelde in de 60, 70er jaren in sindsdien zorgvuldig weer opgebouwd en wie om zich heen kijkt ziet de dominatie van hetzelde tuig wat ook in het vorige artikel is beschreven onder de roofridder en kolonialisten. Ze zullen op de geldcreatie blijven zitten als een bok op de haverkist. Alleen met geweld gaan ze wijken.

 21. Zolang mensen nog geloven dat ze een heersende klasse nodig hebben in de vorm van een regering verandert er niets

  • De invoering van een basisinkomen kan helpen bij het versnellen van het bewustzijn van mensen, waardoor inderdaad het besef kan groeien dat geen heersende klasse nodig is.

 22. Helemaal geweldig! Ik stel voor dat we ons verenigen en via gepaste dwang dit afwingen bij de huodige bezetters van Nederland. Geen onderhandelingen, geen gezeur met verkiezingen en een meerderheid in de kamer. Gewoon een streep door de huidige regering en het huidige politieke stelsel en direct dit mooie plan invoeren.

  Samen staan we sterk en samen kunnen we de toekomst positief veranderen. Maak een eind aan de stagnatie. Maak een eind aan de onderdrukking. Maak een eind aan elitair gedrag.

  Verzet je en verenig!

  • Rob Vellekoop als ook Robvdz ,
   Mannen met een moedige inborst , en humanische inbreng .
   Dank jullie wel , namens ons allemaal ,
   voor de inspanningen die jullie gelevert hebben ,
   afgelopen begin 2016 tijdens jullie 36 Stedentour etappe ( koude maanden)

   https://www.youtube.com/watch?v=b9Xd3kFiMkQ

   En voor de inspanningen om mensen voor te lichten op het plein over Monsanto .

   Dit jaar 2017 belooft vele positieve veranderingen voor de samenleving .

   Vrij om het leven te vieren zoals het is bedoeld!

   Van een Financiële Economie , naar een Menselijke Economie ;

   http://menselijkeeconomie.nl/index.php

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.