No Picture

NL verarmt door 30 jaar loonmatiging

24/10/2013 rob vellekoop 6

Door de tientallen jarenlange loonmatiging daalt het besteedbaar inkomen van de burgers. De verarming die hierdoor ontstaat slaat zodanig door dat het banen kost. In de retail, de bouw, de dienstverlening. De burger heeft chronisch te weinig te besteden. En […]

No Picture

Arnhem laat gezinnen op straat zetten

18/09/2013 rob vellekoop 18

Sinds 2011 is de familie Faasen (moeder, vader en twee dochters) dakloos. ”Gelukkig zette mijn 83-jarige moeder de deur voor ons open. De hulpverlening liet ons verzuipen en de gemeente Arnhem (bestuurd door SP, D66, Groen Links, VVD) liet mijn […]

No Picture

Niemand hoeft arm te zijn in NL

15/09/2013 rob vellekoop 14

Nederlanders behoren tot de twaalf rijkste volken ter wereld wanneer je kijkt naar koopkracht. We zijn rijker dan Zweden, Denen, Belgen en Duitsers. Waarom leven 1,1 miljoen medelanders dan onder de armoedegrens (laatste cijfers Centraal Planbureau)? Enkele oorzaken: ziekte, scheiding, […]

No Picture

Groeiend aantal 65-plussers in armoede door hoge huren

27/08/2013 rob vellekoop 21

Steeds meer 65-plussers, mensen met minimumloon en uitkeringsgerechtigden leven door stijgende huren in armoede. Amsterdamse huurdersvereniging Oost luidt de noodklok over het groeiende aantal 65-plussers dat in armoede leeft, zo meldt AT5. De vereniging krijgt steeds meer telefoontjes van mensen […]

1 2 3 4 5 6