3,5 miljard voedselsteun voor EU-burgers, maar niets voor Nederland

In maart van dit jaar is het EU-fonds voor de minstbedeelden gestart. Tussen 2014 en 2020 wordt 3,5 miljard euro uitgetrokken voor bijstand aan kwetsbare Europeanen. (Bron: Europa NU). Nederland zal geen beroep doen op het fonds omdat NL zorg voor minstbedeelden uitsluitend een nationale zaak vindt en inzet op werk om armoede te bestrijden.(Standpunt NL regering) Frankrijk doet wel mee en krijgt ongeveer 500 miljoen euro uit het fonds.

Het Europees fonds voor de minstbedeelden steunt lidstaten wanneer zij hun meest kwetsbare inwoners te hulp schieten met gratis voedsel, kleding en andere levensnoodzakelijke hulpmiddelen.

De EU heeft in de Europa 2020-strategie toegezegd het aantal mensen dat in armoede leeft of door armoede dreigt te worden getroffen, met minstens twintig miljoen te laten afnemen. Momenteel hebben 43 miljoen Europeanen een gebrek aan voedsel en 80 miljoen leven onder de armoedegrens.

EU-commissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor is tevreden. “Het laat ons toe om onmiddellijk bijstand te verlenen aan ongeveer vier miljoen Europeanen. Ik dring er bij de lidstaten dan ook op aan dat zij er ten volle gebruik van zullen maken en het geld aanwenden naargelang de specifieke noden in hun land.” Tegen 2020 moet het fonds bijgedragen hebben aan de EU-doelstelling om minstens 20 miljoen kwetsbare inwoners uit de armoede te halen of hen ertegen te beschermen.

Kan het passief ontvangen van hulp mensen helpen om aan armoede te ontkomen?
In de eerste plaats is het hebben van voldoende voedsel en basisgoederen zoals kleding een voorwaarde om zelfs maar op een baan te kunnen hopen en zo aan armoede en uitsluiting te ontsnappen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een opleiding te volgen. In de tweede plaats biedt het voorgestelde Fonds meer dan alleen maar passieve bijstand. Nationale programma’s zullen actieve sociale-integratiemaatregelen moeten omvatten.

Commentaar
Rutte 2 zet in op werk om de armoede te bestrijden. Tegelijkertijd geeft PvdA-minister Asscher toe dat er steeds minder werkgelegenheid in de toekomst zal komen, tot meer dan 40% minder dan nu. Toch doet dit kabinet niets extra’ s voor burgers waarvoor geen werk meer is. De enige acties die dit kabinet onderneemt is een actief bezuinigingsbeleid dat nog meer werkgelegenheid kost en de crisis in stand houdt.

2 Comments

 1. rutte moet aftreden, en de hele regering deugt niet en moet op de schop, maar zolang de grootgraaiers hun gang kunnen gaan en burgers pikken alles maar , dan veranderd er niks,rutte en zijn medecreminelen, zijn elite vriendjes en zullen daar wel beter van worden.

 2. Nederland doet wel wat. Heel veel zelfs. Maar noch om het voorkomen of minder erg te maken. Ik zie er ook geen werk meer voor mij bij komen. Omscholing heb ik nog nooit mee gemaakt. Daar was al nooit geld voor. Das alleen voor de top weg gelegd denk ik altijd.

  Rutte is gewoon een grote hufter en Samsom is nog veel erger.
  De PvdA is veel ‘liberaler’ dan de VVD.
  Men moet gedacht hebben als we het niet kunnen winnen van de VVD dan moeten we veel beter en erger worden.
  En dat is de nieuwe PvdA gelukt.
  In de nieuwe vakbeweging van de FNV hebben ze een enorme vinger in de pap gehad en ook nu weer in de nieuwe pensioenwet die er aankomt.
  De Partij van de Armoede.
  Wat wil je met mensen die zich alleen verdiept hebben in de geschiedenis ?
  De partijen kosten alleen maar geld en veel welvaart.
  Vroeger was er voor de gewone mensen ook niet veel welvaart.
  Die profiteerden ook niet van de export laat staan van de import.
  Rutte kan alleen prat gaan op de export.
  Dat levert geen banen op. Ook dat kost banen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.