1 juli 2014 Einde basisrecht op voeding en onderdak dankzij PvdA-er Klijnsma

klijnsmapvdaLees update van dit artikel

 

 

 

PvdA-er Klijnsma wil het wetsvoorstel WWB Maatregelen vanaf 1 juli 2014 invoeren. Dit betekent de doodssteek van onze sociale voorzieningen. Alle bezuinigingen op de uitkeringsgerechtigden tot nu toe zijn peanuts vergeleken bij de afbraak die per 1 juli volgend jaar wordt doorgevoerd. Klijnsma gaat historie schrijven door de meest asociale maatregelen sinds Colijn in te voeren.Deze maatregelen  betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en opvang.

Hoe gaat de sociale zekerheid de nekslag krijgen?
1. door de kostendelersnorm hierdoor zal de bijstandsnorm per persoon lager zijn naarmate meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. De invoering betekent dat honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit zullen gaan.
Zo zullen bijvoorbeeld inwonende kinderen die voor hun ouders zorgen straks financieel gestraft worden voor die hulp. Hiervoor is nog meer controle nodig, waardoor NL het tweede DDR zal worden.

2. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet aantonen dat hij in de voorafgaande vier weken er alles aan heeft gedaan om werk te vinden. Wanneer deze zoektocht onvoldoende wordt aangetoond wordt het recht op een uitkering verloren.

3. Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. De gemeenteraad wordt verplicht om bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot de plicht tot tegenprestatie. Dit is in strijd met het verbod op dwangarbeid (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft)

4. Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.

5. Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.

6. Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat te beoordelen door gemeenten maximaal drie maanden inhouding van de uitkering.

 Bron: position paper Bijstandsbond

Commentaar
Al deze maatregelen betekenen het einde van het basisrecht dat iedereen heeft op voedsel, kleding en opvang. Het krijgen van een uitkering wordt ontmoedigd en degenen die het toch moeten ontvangen worden gegijzeld met onmenselijke maatregelen en straffen.
Mensen worden uitgesloten van het recht op eten en onderdak bij het minste ‘vergrijp’. De vernedering is maximaal. De schuld van de armoede en werkloosheidwordt gelegd bij de uitkeringsgerechtigde zonder rekening te houden met het feit dat er niet voor iedereen betaald werk is. Rutte realiseert bijna zijn doel dankzij PvdA-er Klijnsma door de bijstand op te heffen. Laat nooit nog iemand beweren dat de PvdA een sociale partij is.

Rob Vellekoop, 27 november 2013, delangemars.nl

3 Comments

  1. De PvdA-leden zou het schaamrood op de kaken moeten staan. De socialisten hebben het altijd opgenomen voor de arbeider en de minderbedeelden in de samenleving. En nu helpen ze braaf mee de sociale voorzieningen ten grave te dragen. D.i. schandalig. En waarom? Om nog meer geld – ONS belastinggeld nota bene – over te kunnen dragen aan Brussel? Die enorme bedragen zijn van ONS en zouden ten goede moeten komen aan de Nederlanders en Nederland. Nu wordt dat klakkeloos gedumpt in de bodemloze Brusselse put. Op die manier kopen de Haagse politici zich een luxe-baantje in het EU-parlement. En dat over de ruggen van de Nederlanders. Het wordt gewoon tijd dat de Haagse kliek met pek en veren de stad wordt uitgejaagd. Aan die gasten hebben we niets. Het zijn uitzuigers, graaiers en ze collaboreren met de ‘vijand’, Brussel puur uit eigenbelang.

  2. PVDA iedereen telt mee. of te wel zak maar door de stront stomme bevolking. Van mij mogen jullie allemaal dood – aldus kleinsma.

  3. Als dit zo door gaat hebben we straks niks meer gewoon een groot bom plaste. In denhaag

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.