Rijken worden rijker en armen steeds armer

28/05/2015 rob vellekoop 7

Econoom en publicist Ad Broere toont in zijn artikel aan dat wat velen dachten ook werkelijkheid is: de armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker. De woonlasten stijgen terwijl de lonen niet voldoende toenemen en tegelijkertijd gaat de […]

Onze kinderen hongeren, mijnheer Rutte

04/05/2015 rob vellekoop 8

Welnu mijnheer Rutte en volgers volgens de EU leven meer dan 2,6 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, dus armoede ontstaat niet doordat de arme ouders verkeerde prioriteiten stellen, maar doordat jullie kiezen voor bezuinigingen op de uitkeringen en het herbewapenen […]

1 2 3 4 6