Paus roept op tot revolutie in zijn encycliek

Paus Franciscus gaat in zijn 180 pagina’s dikke encycliek veel verder dan de main stream media willen toegeven. De paus vindt het de hoogste tijd voor een culturele revolutie! Verder stelt hij vast dat de problemen van de miljarden ‘uitgeslotenen’ die de meerderheid van de wereldbevolking vormen slechts beschouwd worden als collateral damage. Hij mist bekwaam leiderschap om nieuwe paden in te slaan en vindt dat de schulden van arme landen een manier is geworden om hen te overheersen.

Volgens Franciscus is er weinig bewustzijn voor de problemen van de miljarden uitgeslotenen (paragraaf 49) en worden deze gezien als collateral damage. Dit komt deels omdat de vele professionals, opinie makers, communicatie media en machtscentra ver verwijderd leven van de armen en hun problemen. Een werkelijk ecologische benadering wordt altijd een sociale benadering. Zowel de schreeuw van de aarde als de schreeuw van de armen moet gehoord worden.

Hij schrijft in paragraaf 50, in plaats van het probleem van de armen op te lossen en te bedenken hoe de wereld kan worden veranderd komen ze niet verder dan geboortebeperking voor te stellen.
We missen bekwaam leiderschap om nieuwe paden in te slaan. Hij vindt het opmerkelijk hoe zwak de antwoorden van de internationale politiek zijn. Onze politiek is ondergeschikt aan technologie en financiën.

pausDe paus vindt dat door de schuld te geven aan bevolkingsgroei in plaats van extreme en selectief consumerisme dit een manier is om de problemen tegemoet te treden. Het is een poging om het huidige model van distributie, waarin een minderheid gelooft het recht te hebben te consumeren op een manier die nooit universeel kan worden. Daarbij weten we dat een derde van al het geproduceerde voedsel wordt weggegooid en “als voedsel wordt weggegooid het is als diefstal van de tafel van de armen”. (paragraaf 50/51)

De schuld van arme landen is een manier geworden om hen te overheersen, echter er is ook een ecologische schuld. De ontwikkelde landen zouden moeten helpen de schuld te betalen door hun consumptie van niet-hernieuwbare energie aanzienlijk te beperken en door de arme landen te assisteren bij programma’s voor duurzame ontwikkeling. Armen en rijken zijn gelijkwaardig volgens de bijbel. Dit heeft praktische consequenties.

Iedere campesino heeft een natuurlijk recht op een redelijk stukje grond waar hij zijn thuis
kan vestigen, kan werken voor het levensonderhoud van
zijn familie. Dit recht moet gegarandeerd worden zodat zijn inspanningen niet illusoir maar
werkelijk zijn. Dat betekent dat naast het bezit van grond, de
plattelandsbevolking toegang moet hebben tot middelen voor technische
scholing, krediet, verzekering en markten.

Paus Franciscus ziet een ophoping van voortdurende nieuwigheden die ons in een bepaalde richting duwen. Als architectuur de tijdgeest weergeeft dan laten de megastructuren en appartementen complexen de geest van een geglobaliseerde technologie zien met een constante stroom van nieuwe producten in een vervelende monotonie. We hebben leegheid te verduren. Vandaar dat er behoefte is aan een moedige culturele revolutie om verder te gaan. (paragraaf 114)

Een stevig tegengeluid in een neo-liberaal gedicteerde wereld van een paus die geen blad voor de mond neemt.

Rob Vellekoop, 21 juli 2015

17 Comments

 1. Wereldregering of politiek wereldgezag, voor mij is het een pot nat. Maar na de toespraak voor de VN zal wel blijken of het door mij verlinkte bericht en het door Irene aangehaalde een hoax was. Ken je de tokomstvisie van Wladimir Solowjow?, 3 korte gesprekken over de antichrist?

 2. Citaat uit: Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201) c:(175):Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”.

  ……………eerlijk….ik weet niet meer wie nog te vertrouwen….maar al te duidelijk wordt dat de oplossing niet uir te koker van een nieuwe leider of lewideing kan komen, ieder voor zich zal zelf een deel van de afdeling moeten zijn. Ik hoop hoop hoop dat de Paus meer staat voor zijn oproep, dan voor de oplossing die hij aandraagt.
  we zullen het meemaken
  Leve de Nieuwe Aarde

  • Ik heb de encycliek van de paus gelezen en kan er geen behoefte aan een wereldregering in ontdekken, zelfs met de beste wil van de wereld niet. De paus heeft juist ontzettend veel kritiek op politici. Waarom zou hij vertrouwen op een wereldregering?

  • Nee, dat heb ik niet ontdekt en ik denk ook dat Franciscus daarvan geen voorstander is.

 3. Ik wacht op de dag dat de woorden omgezet worden in daden. De Katholieke kerk is naar mijn weten nog steeds één van de rijkste instituties op de planeet. Daar is een hoop te delen. Hoe graag zou ik deze Paus zonder reserves vertrouwen. Ik weet nog hoe enorm verrast, opgelucht en enthousiast ik was toen ik zijn revolutionaire openheid vernam. Maar inderdaad, agenda 21 hangt als een donkere schaduw over het verhaal. En is het niet vreemd dat deze Paus überhaupt Paus- kandidaat geworden is? Hij zal niet ineens anders zijn gaan denken, maar zou het Vaticaan inééns iemand die zo openlijk haar dogmata verwerpt op de hoogste zetel zetten??????? Dan zou je je afvragen of hij nu juist zijn schaapskleren uitgetrokken heeft of aan. Voorzichtigheid is geboden. Het is tijd om te kijken naar de DADEN. Waarom? Omdat sinds 9/11 de propaganda vaste voet in onze samenleving heeft gekregen en omdat er met onze aandacht gespeeld wordt. Iedereen kijkt naar Griekenland en Homohuwelijken. Maar ondertussen tekenen in het geniep regeringen handelsverdragen die handel boven recht zetten. Ik wordt nog steeds blij als ik de geluiden van deze Paus hoor. Maar weet dat hij zijn woorden niet waar kan maken….dat moeten wij doen. Alleen als we in de leer gaan bij de indigenous peoples, die zich de originele instructies nog herinneren die de mensheid bij het bevolken van de aarde heeft ontvangen over het Leven in respect voor deze prachtige planeet óp deze planeet, mogen we hopen onze technologische ontwikkeling in balans te brengen met Gaia, zonder diepere wonden te slaan. Want wachten op nieuw leiderschap om de problemen op te lossen is de valkuil….net als de Troyka niets oplost. De Vlag dekt de lading niet. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: onze taal is gekaapt. We worden naar de mond gepraat, maar woorden hebben hun betekenis verloren. Newspeak heeft een vorm gevonden (‘vredesmissies’, ‘zorg’, ‘veiligheid’) waarmee ‘de vijand’ zich toegang in ons eigen denken verschaft. Laat dat niet toe!!!!!! Blijf zelf je mening vormen, neem niet klakkeloos over, neem zelf verantwoording voor wat je denkt en leef naar je hoogste ideaal. Laat je niet afleiden en laat je geen nieuwe leider of mondiale regering aanpraten……..de Aarde heeft jou nodig, wakker en verantwoordelijkheid dragend. Nu nu nu nu nu Dixie

  • De hele klimaatdiscussie is misleiding. Daar waren we al achter. Dat de planeet warmer zou kunnen worden wordt nooit in verband gebracht met het gegeven dat alle andere planeten in ons sterrenstelsel ook warmer worden. Dat komt naar mijn idee niet omdat daar ook auto’s rijden!
   Dan de loze nietszeggende C02 discussie. Iemand zich wel eens afgevraagd dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat het aandeel zuurstof in de atmosfeer is verminderd?
   Dat krijg je ook een vertekend beeld.
   Leugen of geen leugen, als het maar vaak genoeg verteld wordt en vooral door types waarvan de massa denkt deze schoften te moeten zien als ‘autoriteit’, dan is het ‘waar’!
   Gezien de meesten zo in elkaar zitten hebben we te maken met een keizer die in z’n blote reet loopt terwijl ‘ de meesten’ het hebben over z’n mooie kleren.
   Cognitieve dissonantie heet dat met een mooi woord.

 4. Deze jezuïet heeft de mond vol over eerlijke verdeling. (jezuïeten hebben per traditie binnen het Vaticaan altijd de rol gespeeld een soort geheime dienst welke gespecialiseerd was in mechanismen die allerlei aansturingen van oorlogen wereld wijd onder hoede namen) Wat zou het dan een mooi signaal zijn om alle geroofde schatten die door de eeuwen heen verzameld zijn met name tijdens de inquisitie en de verkoop van mooie praatjes waardoor mensen dachten een plaatsje in de hemel te kunnen verwerven na overmaking van hele kapitaal, te verdelen onder de armen!! Vooral het gestolen goud van de uitgeroeide Zuid Amerikaanse stammen zou met liefde weer aanvaard worden in dat deel van de wereld.
  Het zou mij niets verbazen dat onder deze retoriek de adder van agenda 21 schuil gaat.

  • Rob van de (r?) (n?) Z, ik mag je bijdragen altijd graag lezen. Je bent geen domme jongen.

   • Nou, deze was anders nogal erg ontluisterend toch.

    Ik bedoel, ja is leuke informatie als je weet dat het propaganda is, maar hij bedoelt het niet als propaganda…

 5. Ik denk haast, dat Franciscus niet goed weet een wending te moeten geven aan de enorme slechte reclame, die de kerk de laatste jaren wel niet uitgestraald heeft?
  Helaas te laat!

 6. Het is inderdaad tijd voor een ander soort van bewustzijn. ‘De wereld’ heeft ooit een afslag genomen en in dat pad gaat het maar verder. De resultaten kennen we: honger in de wereld en honger in de hoofden bij velen tegenover een overvloed en verkwisting bij weinigen. De groot-indrustrie is in de race om de aarde leeg te roven, dit alles om de heilig-makende winst binnen te halen. Maar welke winst levert dit voor alles wat leeft op? Die vraag wordt – met dank aan de paus – nu zichtbaar. Een goede vraag is zeker nodig, maar ook een goed antwoord. Vanzelfsprekend lijkt het mij onmogelijk om alle leiders een nieuwe visie te geven (en wie zou dat moeten doen?). Je kunt wel het economische mechanisme aanpakken werd mij onlangs aangetoond. In dat geval verander je als het ware de motor en creëer je – met wat geduld en scholende inzichten – een samenleving die veel evenwichtiger kan worden – als een begin van een ander inzicht. Een ander inzicht is nodig, voor betere uitkomsten. Het is inderdaad tijd voor een ander bewustzijn. Naar mijn idee kan dat klein beginnen – als het maar begint (!).

 7. Ik denk dat deze man aan het hoofd staat van Satanisme en kindermisbruik! Bovenin de piramide zit het Vaticaan die in het geniep gewoon meewerkt agenda 21 uit te voeren. Dit verhaal is een dekmantel voor alle ellende die de kerk en in het bijzonder de katholieke kerk heeft aangericht en nog aanricht. Het is gewoon een cliek daar bij die Sinterklaazen!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.