Meer dan 700.000 mensen kunnen schulden niet meer aflossen

Er zijn meer dan 700.000 mensen die hun schulden waarschijnlijk nooit meer kunnen aflossen. Daarbovenop lopen meer dan 1.000.000 het risico in een dergelijke situatie te belanden.
Ondanks een aantrekkende economie is de crisis voor vele honderdduizenden Nederlandse gezinnen door hun onaflosbare schulden niet voorbij. Er zijn zelfs meer onoplosbare schulden dan eerder werd gedacht.

Onderzoekers van Tilburg University stellen in hun rapport getiteld ‘ Is de economische crisis voorbij? Een onderzoek naar de schulden­problematiek in Nederland’ dat ondanks een aantrekkende economische groei, de crisis nog niet voorbij is voor vele Nederlandse huishoudens wanneer het gaat om de in het verleden opgebouwde schulden. De arbeidsmarkt en inkomensmogelijkheden van velen zijn verslechterd. Hierdoor zijn betalingsachterstanden aanzienlijk toegenomen. Er lijkt een stuwmeer van onhoudbare schulden te zijn dat groter is dan gedacht. Het onderzoek werd in opdracht van Bureau Krediet Registratie (BKR) uitgevoerd.

In 2015 verdedigde Tamara Madern, werkzaam bij het Nibud, haar proefschrift Op weg naar een schuldenvrij leven. Er zijn in Nederland zeker 700.000 mensen met problematische schulden hebben. (dit cijfer is gebaseerd op een studie uit 2013 van Kerckhaert en De Ruig van Panteia) Hier bovenop lopen volgens een studie van het Nibud uit 2014 nog eens ruim 1.000.000 mensen het risico om in een problematische schuldsituatie te belanden.

Deze onaflosbare schulden zorgen voor meer stress in relaties, gezondheidsproblemen, langduriger uitkeringsafhankelijkheid of een hoger ziekteverzuim op de werkvloer. Daarnaast heeft het Nibud berekend dat een schuldsituatie die niet wordt opgelost de maatschappij ruim 100.000 euro kost.

Het rapport geeft vier suggesties:

1. Juridische belemmeringen moeten worden ingeperkt.

– Onder de huidige beslagwetgeving moet er een beschikbaar inkomen van 90 procent van de bijstandsnorm overblijven. Dit is vaak in de praktijk niet het geval. Het ontbreken van een harde beslagvrije voet draagt bij aan de uitzichtloosheid van schuldsituaties en het verder oplopen van de schuldenlast.
– Bij vorderingen van het CJIB (bij inning van verkeersboetes e.d.) is het niet mogelijk is een betalingsregeling te treffen. Betaling van deze vorderingen leidt vaak tot een nieuwe schuld en dat is weer een reden tot afwijzing van een schuldregeling.
– Aangescherpte wetgeving sociale zekerheid. Als er sprake is van een fraudeschuld met een boete bij de gemeente, UWV of SVB, dan komt die vordering niet in aanmerking voor een schuldregeling met kwijtschelding. Hierdoor
is er dan ook vaak geen oplossing mogelijk voor de andere schulden.

2. Gemeenten moeten afwijzingsbeleid versoepelen

Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit 2012 hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen om (strenge) afwijzingscriteria te stellen. Een van de gevolgen is dat schuldsituaties die voorheen oplosbaar waren daardoor onoplosbaar zijn geworden. Mensen moeten bijvoorbeeld eerst hun vaste lasten betaald moeten hebben in de periode voordat ze een beroep deden op de schuldhulpverlening of niet eerder een beroep deden op de schuldhulpverlening. Gemeenten zouden de strenge afwijzingscriteria opnieuw moeten bekijken.

3. Meer aandacht voor leningsgedrag

Meer aandacht is nodig voor het veranderen van het gedrag van de mensen die leningen zijn aangegaan.

4. Gemeenten moeten minimale bestaanszekerheid bieden

armoedeEr is behoefte is aan voorzieningen voor echt on­oplosbare schuldsituaties. Zelfs als gemeenten hun beleid herzien, een aantal juridische belemmeringen worden weggenomen en schuldenaren effectiever worden gemotiveerd,
zullen er situaties blijven waarin schuldsituaties onoplosbaar zijn. Dan is het van belang dat de schuld niet verder oploopt en dat een minimale vorm van bestaanszekerheid wordt geboden.

Mensen hebben door de teruglopende verdienmogelijkheid en teruglopende werkgelegenheid minder kans hun schulden af te lossen. Er is sprake van een revolutie op de arbeidsmarkt door de vergroting van het arbeidsaanbod vanuit China, India en Centraal-Europa, globalisering, deregulering en flexibilisering, het internet, nieuwe productietechnieken zoals robotisering en 3D printen. De beloning voor arbeid staat onder druk. Bovendien dreigt een tweedeling van laagverdieners versus hoogverdieners waarbij er steeds meer een vallende middenklasse dreigt.

Werkgevers nemen steeds minder mensen in vaste dienst. Flexibele arbeid en ZZP’ers zijn enorm in opkomst. Mensen hebben te maken met langdurige werkloosheid of werk dat financieel minder wordt beloond.

Volgens de schrijvers van het rapport wordt in Den Haag het probleem van het stuwmeer van mensen met onaflosbare schulden niet volledig erkend. Zij voegen daaraan toe dat uiteraard mensen individueel verantwoordelijk zijn voor de schulden die ze aangaan.

Als afsluiting concluderen de onderzoekers:

Dit rapport bepleit een reset van de schuldenproblematiek waarbij de gemeentelijke schuld­
hulpverlening actiever in kaart gaat brengen wat er zich afspeelt bij de huishoudens met
problematische schulden. Zo’n investering in het oplossen van dat deel van de schulden­
problematiek die onhoudbaar en onoplosbaar is, kost geld. Maar niets doen kost ook geld.
Pro-actief handelen lijkt een maatschappelijk verantwoorde deal.

 

Rob Vellekoop, 28 november 2015

30 Comments

 1. Wat mij enorm dwars zit is dat er een boete bovenop de ziektekostenpremie komt van 30% als je die niet tijdig betaald. Alsof een boete maakt dat je meer geld te besteden hebt. Nee, een boete maakt het nog zuurder. De ombudsman heeft hier een heel dossier aangewijd maar geen hond die het oppakt. Poliek is er niet voor ons dat is wel duidelijk. En ik ben nog het meest teleurgesteld in de SP en PVDA die pretenderen er voor de sociaalzwakkeren te zijn maar tegenovergesteld handelen.

  • Beste dave, het kind krijgt straf wanneer papa vindt dat het kind dat verdient, was en is van alle tijden ,toch? Heeft straf jou ooit geholpen? Ik ging slechts vaker en meer mijn kont tegen de krib gooien!

 2. We laten ons te veel de levenstijl van het Amerikaanse model voorschrijven!
  Blijf jezelf en nlaat jer niet gek maken!
  Leven vlgs sociale Rijnland-economisch-standaard-model is beter dan het Anglosaksische model?

 3. Het moet blijkbaar nog eens gezegd worden:

  AL HET GELD IN CIRCULATIE IS RENTE DRAGENDE SCHULD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Over de gevolgen daarvan discuteren heeft helemaal geen zin
  als de oorzaak niet is aangepakt.
  Blijft het lekker het meubilair op de zinkende Titanic verplaatsen.

  En de nieuwe manier van verzekeren waar Rob het over had is een
  goed initiatief,want de bestaande overheid gaat op de huidige voet door met
  alles uit te kleden,verwacht geen oplossingen van die kant.

  We moeten het lekker zelf gaan doen in coöperaties en in nieuwe samenwerking
  verbanden,schuldvrij geld,onderlingen verzekeringen,directe democratie, enz.

  De gemeentes kunnen best een lokale munt invoeren om de ergste nood
  te ledigen en de gemeente belasting druk te laten afnemen en mensen
  lokaal weer aan het werk te krijgen.

  Zolang wij elkaar met schuld blijven betalen heb je nog iets niet door!!!!

  Het rapport zegt ” dat ondanks een aantrekkende economische groei ” er word dus meer geld (schuld)
  de samenleving ingepompt door de ECB, terwijl er ook gezegd word dat de grote private/publieke schulden afbetaald moeten
  worden (geld krimp dus) mmmm dan blijft het gelijk dus,ofwel alleen maar erger worden.

  maup

  • Als het spaargeld vandaag zo goed als geen rente oplevert, dan kunnen de mensen relatief goedkoop lenen?
   Er wordt mi geld gepompt in de oorlogsindustrie en onttrokken uit het sociale gebeuren?(zie het destructieve beleid van dit wno-minded-kabinet)

   • Mensen vragen mij altijd: maar zonder staat wie bouwt dan de straten?
    Vroeger zei ik altijd : de stratenmakers

    Nu stel ik een wedervraag:
    Maar als we geen staat hebben wie bekostigd, veroorzaakt en voert er dan oorlog?

    • Wanneer er geen honden meer zijn die de Bilderbergagenda uitvoeren en er niet aan verdienen, dan hebben we vrede.

  • hoi maup, aantrekkende economie? hangt af van hoe we ernaar kijken. Ik zie het huidige als aantrekkende crisis, steeds meer mensen kunnen hun schulden/hypotheken slechts nog aflossen wanneer er een wonder gebeurt. En dat wonder mogen wij realiseren/werke-luck-heid laten worden! Hoe schoon, hoe schoon, nietwaar?

 4. Inderdaad Eric,
  een werkelijke oplossing kan alleen tot stand komen door de problemen bij de wortels aan te pakken!
  In theorie is dit een-voudig:
  evenwichtige VERDELING van werk & inkomen.
  Wanneer dit evenwichtig is verdeeld, zal het evenwicht, de balans LANG STAND HOUDEN.
  Zo lang deze verdeling niet evenwichtig is, zal zij doorschieten naar extreem rijken versus armen enerzijds; en werkverslaafden versus werklozen anderzijds.

  Maar nu de praktijk.
  Wie is genegen om haar/zijn inkomsten te minderen? Opdat er meer evenwicht komt?

  Let wel, een 2- of 3 daagse werkweek dient voor eenieder een volwaardig loon op te leveren!

  Verdeel het [zinvolle, nuttige] werk onder de werkbekwamen; klaar!
  (Maar ja, dan valt er niet meer zo veel uit te buiten, door hebzuchtige (wantrouwende) mensen, toch?)

  Waarom WIL iemand zoveel verdienen???
  Hoe DURFT iemand zoveel te verdienen???
  Solidariteit?
  Eenheidsbesef?
  Wat hebben wij (mensheid) nog te leren, ons bewust te worden?

  • Ik werk niet meer heeft geen zin. Ik heb altijd hard gewerkt maar door het nivileren houd je niets over

   Je kunt gaan werken voor mensen die de hele tijd verkeerde keuzes maken.
   Ik zeg nu maar leve het socialisme, if you can’t beat them join them.
   Doordat ik nu niet meer meedoe aan het kapitalistische systeem, krijgen de werkenden te maken met nog meer belasting, regels, wetten, vergunningen bureaucratie. Dat niemand meer iets ondernemen wil of kan en dan donderd het hele systeem in elkaar.

   Stratemaker A doet 20 mtr. per dag.
   Stratemaker B doet 10 mtr. per dag.
   Volgens de nivellering verdienen beiden een gelijk inkomen.
   U mag een keer raden wat er nu gebeurd.

   Deze Stratemaker doet niets meer.

 5. Rutte heeft het al jaren geleden verkondigd als ik aan het bewind kom gaat de bijstand op geheven worden voor deze werkschuwe en niet rendabele. Dit gaat in een versneld tempo gebeuren, Dijsselbloem zei het al en Rutte ook deze week het sociaal vangnet is niet meer betaalbaar als de vluchtelingenstroom blijft toenemen . MAW dit kabinet heeft de zweep gekregen om te slaan over de ruggen van bijstandsgerechtigden en mensen die recht hebben op een verblijfsvergunning hier. Ik denk dat over 2 jaar de bijstand is op geheven en daarna zijn mensen die een WAO uitkering krijgen aan de beurt want die zijn ook niet rendabel volgens de VVD & PvdA elite.

  • En ze kunnen dit alleen maar doen omdat ze de politie onder hun hoedje hebben als z.g.n. de enige instantie met het geweldsmonopolie. Een politicus is zelf niets dan een laffe waardeloze smeerlap die zijn daden alleen maar kracht kan bijzetten door de pol. in te zetten.
   Alles onder dwang en fysiek geweld dus.

   • De Fransen hadden er 2 eeuwen geleden een fantastische uitvinding voor. Helaas was wat daarna kwam niet veel beter.

 6. Aantrekkende economie..? “Goldmann Sachs” heeft hele anderen prognoses vrij gegeven. Namelijk dat de verwachtingen voor de Europese munteenheid in 2016, 2017, 2018 nog maat op 80 eurocent zou staan! Dus waar hebben jullie het over. A: Jullie hebben je huiswerk niet goed gedaan en zij daardoor slecht geinformeerd, of B: Jullie vertellen niet de waarheid.
  Dat in combinatie met een ongecontroleerde instroom met illigale gelukzoekers= Burgeroorlog.

  • Wiskunde op de MAVO in mijn tijd was blijkbaar beter als de wiskunde die toegepast wordt door de overheid en zijn bureau’s. Op de een of andere wijze wil de overheid mij wijsmaken dat als een land 500.000 vacatures heeft en 800.000 geregistreerde werklozen er op de een of andere raadselachtige wijze 300.000 banen bij gecreeerd kunnen worden. Wat dan? Nog meer van die banen die geen baan zijn (managers / teamleiders en ander gespuis wat meer banen kost als op zal leveren vanwege efficiency en dat soort toverwoorden).

   • Beste Nico, het rekensommetje is nog veel schrijnender: aantal werklozen is minstens 600.000 en het aantal vacatures niet meer dan 100.000. Let wel dat de definitie van werklozen zodanig in elkaar is gezet dat je niet snel als werkloze wordt gezien. In werkelijkheid is het aantal werklozen veel groter.

    • Klopt, als je 1 uur werkt ben je geen werkloze meer. Maar je moet wel van de gemeente alles in het werk stellen om aan de 40 uur te komen zodat zij geen uitkering meer behoeven te betalen.
     Ik zag ook hier voorbij komen dat velen niet meer willen werken omdat het niet meer loont. Ben ik ook mee eens. Dat merk ik nu ook. 18 uur per dag ben ik nu aan het werk tegen ongeveer 3,50 per uur. Ik ben natuurlijk niet echt 18 uur aan het werk. Maar met alles er omheen zoals administratie, schoonhouden van het gereedschap, gevechten met de gemeente, slapeloosheid kom je zeker wel aan de 18 uur per dag. 7 dagen per week.

    • Mijn cijfers waren puur als voorbeeld om aan te tonen dat het in de praktijk onmogelijk is om van 1 brood / vis enkele duizenden te voeden.
     Als ik mij niet vergis zit iets meer als 1 miljoen mensen thuis waaronder mensen die om welke reden dan ook niet meer mee kunnen draaien in dit achterlijke systeem (WIA vroeger WAO).
     De oplossing is gigantisch eenvoudig maar dan moet op de een of andere wijze bij ongeveer 6 miljoen volwassen Nederlanders het licht gaan branden.

  • Gaarne niet de autisten vergelijken met de narcistische / psycho- sociopathische gasten in Den Haag. Het is mijn inziens een hele grove belediging voor een grote groep mensen die veelal op 1 of een paar gebieden geniaal zijn maar door de gebrekkige inrichting van het staatsonderwijs tussen wal en schip belanden.

   • Narcistische psychosociopatischen is inderdaad de betere woordkeuze. Bij deze.

 7. Daarom beste mensen ga volgend jaar over naar die andere ziektekostenverzekering die is ontstaan naar aanleiding van het buitengewoon schofterige initiatief van de VVD (hoogervorst) waardoor nu massa’s mensen enorm in de problemen zitten.

  >>>>>>>> http://www.gezondheidscooperatief.nl <<<<<<<<<<<<<<<<

  Ik maak reclame voor dit alternatief omdat er wel degelijk manieren zijn om uit de shit te komen als men dat maar WIL!!!!!!!
  Bij de reguliere verzekeraars klotst het geld in miljarden tegen de muren omhoog en het volk kan verrekken.
  Neem die stap en beëindig je binding met de schurken.
  Een andere wereld heeft alles met onze keuzes te maken!!!!!!!!!!!

  • Beste Rob,
   Deze verzekering is alleen een tijdelijk lapmiddel. Zoiets bestaat ook in de begravenis verzekerings wereld. En dat is nu juist precies wat de regering wil . Dat de mensen zelf naar oplossingen gaan zoeken en lapmiddeltjes verzinnen. Dat heb ik al sinds ik op eigen benen stond gedaan. Vergeet niet Rob, dat het de taak van de regering is om het land inclusief bevolking zo goed mogelijk te besturen zodat iedereen !!!! een redelijk bestaan heeft op deze aardkluit. Anders kan je ze net zo goed afschaffen als ze deze taak niet uitvoeren.

   • Je hebt het helemaal bij het rechte eind.
    Het initiatief van de ‘collectieve’ is ook ontstaan omdat het beleid vanuit de overheid niet meer te harden is.
    Voordat ik verder ga wil ik wel even heel duidelijk hebben dat in de reeks reacties n.a.v. het artikel, steeds de politiek onder vuur genomen wordt, en terecht. Maar, ofschoon ik niet geloof in eerlijke verkiezingen, is het wel zo dat er een electoraat is wat zijn/haar goedkeuring verleend aan het zittende kabinet. Ook het vuile tuig wat met het grootste gemak CDA of D66 stemt en de kleinere gristenhonden, alles bij elkaar brengt dat een klimaat van kortzichtige kleingeestige egoïstische korte termijn denkers. Ze lopen overal en kruipen overal tussen. Kijken naar het voorgeschotelde zo-moet-je-denken nieuws en zwaaien naar de gouden koets.
    Ik zou willen pleiten voor scherpe polarisatie.
    Een totale boycot van alles wat zich beweegt in die kampen.
    Dat betekend ook niet meer kopen bij dat tuig. Zoiets als: Voorsicht Juden!!!!, maar dan voor die rechtse smeerlap die de Telegraf verkoopt of de winkelier die met z’n VVD poster loopt te venten tijdens de verkiezingen.
    Wat ik bedoel is dat het tuig overal zit en zich koest houdt maar ondertussen wel de wandaden van de dictatuur van de meerderheid ondersteunt en gniffelend neerkijkt op iemand die onder jaren-dertig omstandigheden z’n zelfrespect moet inleveren voor een aalmoes met een papiertjes prikstok!
    We hebben nu aaneen gesloten, sinds de golf van verrechtsing begin jaren 80 een beleid gezien wat als rode draad, het kweken van een grote groep paria’s als gevolg heeft. Of het nu de PvdA is, VVD of CDA, het maakt niet uit de Bilderberg agenda voert uit wat de VS op lange termijn met Europa wil via de E(unie)
    Dat verklaart tevens het grote failliet van de democratie en het opgelegde succes van de EU en hun monetaire systeem onder leiding van de banken. Want laten we wel wezen,…er is geld genoeg!!!!!!!!!
    Dus een bewindvoerder die zegt dat er geen geld is voor uitkeringen is een directe vazal van het bankstelsel!!!
    Sinds de kamerdiscussie over het geldstelsel van de ‘Ons Geld’ club, moet toch iedere politicus wel iets weten over de aard van het monetaire systeem dacht ik. Zelf ik met m’n mavootje snapt het!
    Net doen alsof is er wat mij betreft niet meer bij en gaat het dus willens en wetens om het directe belang van de grote corporaties en de banken die het beleid bepalen.
    Ieder die recht in mijn gezicht durft te zeggen dat ze lid zijn of eens zijn met de vigerende politiek, scheld ik de huid vol!
    De staat is de grote terrorist!

  • Het is niet goed te praten, dat een migrant wel mag aansluiten bij de volksverzekeringen en een autochtone ivm schuldlast dit niet Kan? Echter in de zorg hulp kunnen ze naar hun centen fluiten?
   Dan moetje wel elitair Zijn?

 8. Leuk onderzoek, maar als deze aanbevelingen worden uitgevoerd zal dit weinig helpen. Zolang de oorzaak van het probleem niet wordt weg genomen, zal de ellende alleen maar groter worden. En de oorzaak van al deze problemen kan alleen opgelost worden door de regering in samenwerking met de Nederlandse banken. Je geeft het zelf al aan : revolutie op de arbeidsmarkt is 1 van de grote problemen die de een oplossing in de weg staan. De banken in de eeg zijn nummer 2 die een oplossing tegenhouden. Misschien wel bewust tegenhouden.
  De nederlandse gemeenten kunnen het schuldvraagstuk niet oplossen. Ze kunnen misschien beter helpen, maar daar hebben ze geen tijd meer voor dankzij de participatiewet.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.