Schoonmaakprogramma voor NL, durf je hiervoor te gaan?

Nederland moet een schoon land worden waarin het prettig wonen en leven is voor iedereen.

Iedereen die deel uitmaakt van de Nederlandse samenleving heeft minimaal het recht op:

 • Voeding—honger uitbannen, principieel voor gezonde, verantwoorde en duurzame levensmiddelen
 • Onderdak—iedereen moet betaalbaar kunnen wonen
 • Gezondheidszorg—terug naar een ziekenfonds waar de verzekerde beslist
 • Gas, water en licht—in handen van de samenleving, niet van het bedrijfsleven
 • Economische onafhankelijkheid—door invoering van het recht op basisinkomen
 • Onderwijs—ook vakken als zelfkennis en basiskennis zelfvoorzienend leven
 • Rechtsspraak— onbeperkte toegang tot de rechterlijke macht ongeacht inkomen

Met elkaar op weg naar meer vrijheid
Steun voor de beweging is nodig om onze samenleving mee te helpen hervormen, schoon te maken van corruptie, doofpotpraktijken en bevoordeling van een kleine groep rijken, vrij van de EU en de dictatuur van de Eurogroep en vrij van de NAVO en vrij van de overheersende macht van de banken.

Deze enorme schoonmaakoperatie kan alleen in gang gezet worden met de hulp van miljoenen burgers die allemaal gemangeld worden door het corrupte systeem en moet met schoonmakers worden uitgevoerd niet met politici.

Er zijn 4 speerpunten

Milieu
basisinkomen
Wij willen van Nederland een schoon land maken
Ons milieu is belangrijker dan het maken van winst. Wij hebben respect voor de natuur omdat wij daarvan onderdeel uitmaken. Daarom moeten we zuinig zijn op onze natuurlijke hulpbronnen.

Dit houdt in:
De invloed van multinationals die steeds meer grip op ons milieu krijgen gaan we terugdringen. Daarvoor moeten we uit de EU, omdat dit bolwerk niet geregeerd wordt door de burger, maar door grote bedrijven. Wij streven naar lokaal opgewekte energie en het stimuleren van kleinschalige milieuvriendelijke landbouw.

Financiële systeem
Wij willen een gezonde basis voor het basisinkomen
Ons huidige financiële systeem staat niet onder controle van de burger. Multinationale banken kunnen de economie van ons land laten instorten. Dat systeem willen we reinigen zodat de burger de zeggenschap over het systeem krijgt.

Dit houdt in:
Het scheppen van geld gebeurt nu nog door commerciële banken. Deze geldschepping hevelen we over naar de overheid die dit voortaan bepaalt. Daardoor krijgt de burger de zeggenschap over de economie en hoeft de overheid en daardoor de belastingbetaler geen rente (op dit moment 8 miljard euro per jaar)meer aan de banken te betalen. Banken verliezen hierdoor veel macht. Ook hiervoor is nodig dat we uit de EU stappen en uit de Eurogroep zodat we onze financiële toekomst in Nederland weer zelf bepalen in plaats van dat dit in Brussel gebeurt.

Politieke systeem
De burger moet het in ons land voor het zeggen hebben
Ons politieke systeem is vervuild door corruptie. Het gaat zelfs zo ver dat misleidende politici niet meer worden ontslagen, maar in het zadel blijven. Ook dit systeem moet een grote schoonmaakbeurt krijgen.

Dit houdt in:
We willen dat de burger betrokken wordt bij de democratie en dat hij er zelf ook actief mee bezig is. De burger heeft de plicht de democratie te beschermen, dat betekent er voor waken dat de macht bij de burger komt en blijft. Daarvoor moet de politieke macht meer worden gecontroleerd. Eerst moet de grondwet worden aangepast. Nu kunnen burgers geen aanspraak maken op hun burgerrechten zoals vrijheid van meningsuiting, recht op privacy omdat volgens de grondwet rechters geen wetten mogen checken. De beweging wil daarnaast met directe democratie de macht leggen bij de burger.

Oorlog
Wij willen in vrede en harmonie met elkaar samenleven
Wij willen een vreedzame samenleving stimuleren. Invloeden die geweld en oorlog propageren gaan we tegen. Onze kinderen leren we voortaan de waarde van een harmonieus leven.

Dit houdt in:
Omdat we vrede willen en geen oorlog kunnen we geen lid zijn van een organisatie zoals de NAVO die oorlog voert in het Midden Oosten en enorme aantallen mensen doodt of verwondt. Het onderwijs moet worden veranderd zodat niet de onmenselijke prestatie voorop staat, maar juist meer gericht is op het inzicht hoe er meer harmonie in het leven kan komen.

Rob Vellekoop, 7 februari 2016

steundlm

11 Comments

 1. ongezouten schreef:
  > een basisinkomen bv, kan helemaal niet. waar komt dat “inkomen” (het woord zegt het al) vandaan?

  deels uit het geld dat nu al aan uitkeringen wordt besteed, deels uit het loon voor de ambtenaren die nu bepalen of je wel recht op een uitkering hebt. Als dat niet genoeg is kun je de rijken wat meer belasting laten betalen of geld (danwel waardecheques) scheppen.

  Ik ga er van uit dat de meeste mensen zullen (blijven) werken omdat ze meer inkomen willen dan het basisinkomen, of omdat ze het werk leuk/nuttig vinden. Waarschijnlijk zullen ze minder OVERwerken, zodat anderen ook een kans krijgen. Maar deze argumenten zijn op dit blog vast al vaak genoeg langsgekomen

 2. Ben beetje bang ervoor dat het te laat is. Gezien de conflicten die overal gecreëerd worden door een kleine groep en daardoor perfect het verdeel en heers spelletje speelt met daarop nog niet gewezen op alle valse flag operaties.

  Ik denk dat er wel wat mensen bewuster worden, maar niet genoeg om een volle opstand te creëren met ideeën van de burgers door de burgers.

  Het raptempo dat ze hebben om een nwo op te zetten komt steeds dichterbij en martial law is schriftelijk al een feit. We leven allang in een politiestaat, democratie nergens te vinden rechten heb je niet en de gemaakte rechten in voordeel van de burgers bestaat al tijden niet meer. Het leven is 1 groot spel en het is bijna game over voor ons.

 3. een gebied vol met burgers is als een fiets met lekke banden.

  niemand heeft recht op iets, een ieder heeft de mogelijkheid om zoveel ervaring op te doen als gewenst.

  een basisinkomen bv, kan helemaal niet. waar komt dat “inkomen” (het woord zegt het al) vandaan?
  gaan appels en peren zichzelf plukken? of eerst plukt men appels daarna verzamelen en weer uitdelen, krijg je dezelfde appels weer terug min een klein beetje.
  in de waan van de dag, zou een basisinkomen welkom zijn. zodra een basisinkomen werkt, werkt het niet meer. net zoiets als democratie, zodra het werkt, werkt het niet meer.

  eigen verantwoordelijkheid is de vijand van democratie.
  weg met de democratie!
  lang leve de eigen verantwoordelijkheid!

  • We wonen in een democratische rechtsstaat, waar de inwoners rechten hebben. En waar we afspraken kunnen maken voor een basisinkomen.

   Hoef je dus niet te “verdienen” maar heb je zogezegd dus recht op.

   Boekhoudkundig moeten we dit inkomen natuurlijk wel verantwoord worden.

   Met elkaar verdienen (BNP) we decennia al zoveel dat we een gigantisch overschot heeft (zelfs Duitsland laten we in verhouding dik achter ons). Financieel hoeft het basisinkomen geen probleem te zijn.

   En net als de AOW moet het basisinkomen ook een basisrecht worden.

 4. Zo lang dit soort zaken (navigerennaardetop.nl) nog dé drijfveer van de samenleving zijn, gaat het alleen maar nog steeds slechter worden.
  Werk en inkomen dienen niet aan elkaar gekoppeld … Raar? Ja, voor zover daar onderscheid mee wordt gemaakt, zal het ons (de mensheid) steeds verder afdrijven van werkelijk sámenleven.
  Ter bewustwording voor vrouwe Busse[n]maker c.s.:
  1] Waarom WIL iemand zoveel (meer dan een naaste) verdienen?
  2] Hoe DURFT iemand zoveel (meer dan een naaste) te verdienen?

  Onze maatschappij wordt inderdaad steeds méér gemanipuleerd. Steeds meer machinaal, steeds meer via opgelegde programmering (hersenspoeling).

  Jongeren beginnen steeds meer in te zien dat bezinning op het westerse wereldbeeld hard nodig is:
  http://www.npo.nl/de-nieuwe-wereld/07-02-2016/VPWON_1257289/POMS_EO_3227053 (vers van de tv)

  Slechts bewustwording op een steeds dieper niveau (van mensWAARDigheid) zal ons bevrijden.

  Hoe lang nog onderscheid? (Net zoiets als: het Joodse volk is een uitverkoren volk. Hoezo? Arrogantie? (Dus uiterste kortzichtigheid?!)

 5. ik heb altijd gezegd als we Nederland en EU willen redden dan moet compleet EU + financiële systeem vervangen worden waar banken en multinationals niets meer voor het zeggen hebben dan zou iets van EU kunnen worden

  Orban had op 1 punt helemaal gelijk Europa is rijk maar zwak
  eigenlijk zou Europa rijkste en machtigste continent niet allen op aarde moeten zijn maar in hele melkweg

 6. Democratie in Nederland: 7 % is lid van politieke partij. Van deze 7 % is weer 7 % actief en probeert aan (verschillende) touwtjes te trekken. Komt bij de vraag: Hoeveel van dit kleine groepje mensen is integer?

 7. – Politieke systeem

  Hier heb ik maar een heel eenvoudig antwoord op. Geen politiek bedrijven, niet door middel van wat voor bestuurssysteem dan ook (monarchie, dictatuur, democratie). Politiek bedrijven is niets anders als de wil van de een opleggen aan de ander. In de huidige samenleving is het zelfs in een democratisch stelsel de minderheid die bepaalt wat de meerderheid moet doen (plichten) om zijn privileges (zogenaamde rechten) te behouden. Zelfs in een volledige democratie zijn er situaties waarbij een meerderheid bepaalt wat een potentiele minderheid wel of niet zou mogen doen. Even verduidelijken met een voorbeeld.
  – Bigamie is strafbaar volgens de huidige wetgeving. http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnBG8022.html
  Nu is er een groep van 1000 mensen die gaan beslissen of zoiets toegestaan moet worden. 995 mensen zeggen dat bigamie strafbaar moet blijven, de andere 5 wensen met alkaar te trouwen (polygamie). Omdat democratische regels besluiten dat 995 mensen het strafbaar stellen worden de 5 mensen omschreven als misdadiger ondanks het feit dat ze niemand schade berokkenen en hun besluit om elkander te trouwen met volledige consensus wensen uit te voeren. Weg zelfbeschikking omdat een meerderheid meent meer recht te hebben als de minderheid.
  Hiermee wil ik aangeven, om vooruit te komen moeten we niet een andere variant van het huidige systeem toepassen, millenia aan geschiedenis heeft aangetoond dat het zelfs met de meest nobele bedoelingen zal uitdraaien op een fiasco.
  Tevens is mij ook niet duidelijk wie de democratie en potentiele geldschepping door het volk (overheid) zal moeten bewaken, degene die we daar nu voor inhuren blijken namelijk heel gevoelig te zijn voor corruptie en hebben juist de variant zoals omschreven hierboven weten om te buigen naar zoals die nu is. Geldschepping was in handen van het volk via een vertegenwoordiging. Datzelfde geldt voor ziekenfonds, OV, energie (gas / licht) en waarschijnlijk binnenkort al water. Het bewaken van de nu geprivatiseerde middelen door een afvaardiging van een kleine groep mensen is dus juist datgene wat privatisering mogelijk heeft gemaakt.

  Een nieuwe basis voor de samenleving is eenvoudiger als men beseft maar ook heel eng, het betekent namelijk dat de verantwoording volledig bij ieder individu komt te liggen, ieder dus gelijke rechten.
  – Als ik meen het recht te hebben iets te ontvreemden verleen ik meteen dus een ieder datzelfde recht, zal niet wenselijk zijn dus dan is dat een dom recht om op te eisen.
  – Als ik meen mijzelf te mogen beschermen verleen ik een ieder dat recht, een logisch recht om het lijf te behouden en doordat een ieder tevens het recht heeft om zichzelf te beschermen met de middelen die hem / haar ter beschikking staan is het verstandig om te voorkomen dat mijn medemens dat recht zal gebruiken.
  Het zijn 2 extremen maar laat wel meteen zien dat het wenselijker is om verantwoordelijk te zijn als individu omdat men anders heel snel vast zal lopen in conflicten die vergelijkbaar zijn met de conflicten die de mensheid dagelijks voert met enige verschil dat de mensen die de conflicten doen ontstaan (de top van de samenleving) ze niet persoonlijk uitvechten en deze verantwoordelijkheid kunnen afdragen naar onze kinderen die mogen dienen als kannonenvoer (soldaten) ondanks dat uitgerekend deze groep mensen (alles wat niet bij de top van de samenleving gerekend kan worden) wereldwijd dezelfde hoop hebben op een toekomst voor hun nageslacht. De top van de samenleving heeft heel handig ingespeeld op het feit dat ze zeer bekend zijn met de menselijke psyche en hoe ze een grote massa wijs kunnen maken dat een andere grote massa wenst de hoop op een toekomst voor hun nageslacht wil dwarsbomen. Terwijl het klootjesvolk elkaar wereldwijd de koppen inramt leeft de top van de samenleving als een stel halfgoden door wereldwijd de vruchten te plukken van onze inzet (arbeid wat geld levert) en populatiecontrole (minder monden te voeren dus meer voor de halfgoden om zich halfgod te kunnen blijven voelen).
  Voor de rest zijn we het intelligentste dier op deze planeet, en de Aarde is dus een kubus.

 8. Eerst zal er in dit land eens een einde moeten komen aan de parlementaire democratie, politici worden gekozen en vervolgens zijn ze dan alleen nog maar bezig met partijpolitiek en eigenbelang. Net als in Zwitserland zal er een directe democratie moeten komen waarin het volk via referenda meer inspraak heeft en politici die niet functioneren worden verwijderd. En dat is nog maar het begin, want hoe breek je een machts imperium af wat al een aantal eeuwen lang via geld creatie uit het niets alle touwtjes in handen heeft.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.