Actie: geen enkele burger kan nog opkomen voor zijn rechten

Geen enkele burger kan opkomen voor zijn grondrechten (meningsuiting, vergadering, e.d.) omdat de rechter niet mag checken of een wet (bijvoorbeeld Kieswet, Participatiewet, e.d.) in strijd is met de Grondwet. Het Projectteam artikel120grondwet samen met de Vrouwen Partij klagen deze gang van zaken aan op 21 maart met een landelijke discussiedag.

Door artikel 120 van de Grondwet kunnen burgers zich bijvoorbeeld niet beroepen op hun vrijheid van meningsuiting. De uitkeringsgerechtigde kan geen bezwaar aantekenen tegen de onmenselijkheid van de tegenprestatie of tegen het stopzetten van de uitkering met een beroep op de Grondwet.

DLM had met de voorzitter Monique Sparla van de Vrouwen Partij (VP) een interview over de aantasting van de rechten van de burger. De VP heeft dit zelf ook ervaren doordat het opliep tegen een aantal eisen van de Kieswet die zittende politieke partijen bevoordeelt boven de nieuwkomers.

monique
Monique Sparla

De voorzitter van de VP signaleert een aantal misstanden waar zij niets tegen kan ondernemen omdat er geen rechter is die haar bezwaren mag checken aan de Grondwet.

De Vrouwen Partij vindt bijvoorbeeld dat de vereiste waarborgsom van € 11.250 uit de Kieswet in strijd is met het recht om gekozen te worden (artikel 25 van het IVBPR) en partijen worden niet gelijk behandeld, omdat zittende partijen deze waarborgsom voor deelname aan de verkiezingen niet meer hoeven te storten. Hierdoor wordt het nieuwe politieke partijen moeilijk gemaakt om deel te nemen aan de verkiezingen. De rechter was het met de stelling van de VP niet eens. en vond dat deze bepaling ook al gold voor andere partijen die nu verkozen zijn en daardoor worden ze hetzelfde behandeld als nieuwe partijen. Ook het andere bezwaar van de VP namelijk om niet gediscrimineerd te worden wijst de rechter van de hand.

Daarnaast meldt Sparla dat er een ongelijke toegang tot de kiezer is voor kleine politieke partijen. Gemeentes zouden volgens haar ruimte moeten reserveren en zich daar actief mee bezig houden om ook de nieuwkomers publiciteit te geven. Ook de manier waarop NPO met nieuwe partijen omgaat vindt ze onterecht en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. NPO werkt uitsluitend met een selectie van politieke partijen en de rest wordt genegeerd, vandaar dat kleine politieke partijen worstelen om publiciteit te krijgen op de Nederlandse tv. Ten slotte krijgen zittende partijen geld om mee te doen aan verkiezingen, de nieuwkomers krijgen geen cent.

Geen enkele wet kan door de rechter worden getoetst aan de Grondwet. Artikel 120 uit diezelfde Grondwet zorgt hier namelijk voor. Voor 1983 werd hetzelfde bereikt met de regel: ‘Wetten zijn onschendbaar’. In principe moet iedere wet voldoen aan de eisen van de grondwet. Als het Parlement echter de burgerrechten schendt met een wet kan de burger niet via de rechter daaraan iets doen, hij moet vier jaar wachten op de volgende Tweede Kamerverkiezingen en dan hopen dat de partij waarop hij zijn stem heeft uitgebracht het gaat aanpassen.

De motivatie van artikel 120 is dat de rechter het parlement niet mag controleren door de zogenaamde scheiding der machten (trias politica).

Toch blijkt niet iedere volksvertegenwoordiger het met deze gang van zaken eens te zijn. Femke Halsema heeft in 2004 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om er voor te zorgen dat wetten in bepaalde gevallen wel kunnen worden getoetst aan de Grondwet.

Voorstanders van de grondwettelijke toetsing (artikel 120) vinden dit een goede waarborg tegen machtsmisbruik door de overheid. Tegenstanders vrezen dat dit juist de functie van het parlement uitholt. Een grondwetswijziging heeft twee rondes nodig en een meerderheid van 75% in beide kamers. Het ziet er naar uit dat de meerderheid deze keer in tegenstelling tot de eerste keer (2004 Tweede kamer en 2008 Eerste Kamer) niet behaald wordt omdat VVD tegen wil stemmen.

Monique geeft aan dat je kan zien dat burgers niet gelijkwaardig behandeld worden (terwijl de Grondwet dit wel voorschrijft).

Kijk maar naar de 100.000 mensen die van de honger naar de voedselbank moeten of de uitkeringsgerechtigden die worden tewerkgesteld. Zelfs Amnesty weigert het effect van artikel 120 op Nederlandse burgers toe te geven.

Er is in Nederland een grote klasse mensen die rechteloos zijn.

De Vrouwen Partij vindt dat Artikel 120 een nieuwe tweedeling, een nieuwe vorm van apartheid in Nederland heeft bewerkstelligd. Het veroorzaakt een ongelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, onderwijs, voeding, wonen en rechtspraak.

afficheklein
Programma

Het project team artikel120grondwet organiseert op 21 maart 2016 een debat hierover in Utrecht om de maatschappelijke discussie aan te jagen. De Vrouwen Partij staat financieel garant. Het doel is de burger meer inzicht geven in het effect van dit artikel op de Nederlandse samenleving is.

Download de folder

Wat zijn de effecten van het artikel 120 Grondwet op Nederlandse burgers?
Maandag 21 maart 2016
Van 10.30 tot 17.00 uur
Utrecht – Seats2Meet
Aanmelding / meer info

Rob Vellekoop, 3 februari 2016

steundlm

6 Comments

 1. Dit is iets wat al heel lang bestaat, het is niks nieuws. Art 120 gaat ook over internationale verdragen. De rechter mag niet toetsen aan de grondwet en ook niet aan internationale verdragen. De Mensenrechten van de VN zijn hier ook niet geldig. Amnesty International houdt zich wel bezig met mensenrechtsschendingen buiten Nederland, maar niet erin. Pff, wat een club. Ik wil op 21 maart wel naar Utrecht komen.

 2. Technocratie- De weg naar een steeds kunstmatigere leefomgeving
  Deel: Wet- en regelgeving.

  Niet alleen worden de financiële barrières voor de burger steeds hoger gemaakt zoals bijvoorbeeld bij het instellen van beroep bij de Raad van State ook inhoudelijk worden wet- en regelgeving geleidelijk, dus uit het zicht van velen, en met goedkeuring van de huidige politici steeds verder uitgekleed( Milieu, ruimtelijke ordening, zorg,onderwijs, enz..)..Kunstmatig ingewikkeld maken hoort daar ook bij. Dit speelt niet alleen op nationaal niveau maar ook op Europees niveau. Klokkenluiders worden zorgvuldig weggemoffeld of weggewerkt. Dat zien we ook nu weer heel goed bij Van der Steur en zijn Teevenbriefjes-gestuntel. Eigenlijk is dit symptomatisch van hoe het werkt bij Justitie, Milieu en Infra en Economische Zaken…. “Er wordt aan gewerkt….”

  Sector wetgeving opgedoekt in het belang van het superkapitalisme
  Zo is het gekomen dat sectorale wetgeving toegespitst op het specifiek beschermen van onderdelen uit de samenleving en leefomgeving op een grote hoop zijn gegooid. Dit ten voordele van economische belangen en ten nadele van wat (bijna)geen stem heeft. Met nog wat afdracht van bevoegdheden, lees bezuinigingen, heeft dat tot een voortwoekerende regelchaos geleid. Onder de slogan van minder regels en regeldruk zijn er heel wat Maurice de Hond (MdH) puntjes gescoord maar zijn er per saldo helemaal niet zoveel minder regels gekomen. En is het ook nog een stuk ingewikkelder geworden. De steeds maar weer opduikende herstelwetgeving geeft dat in wezen al aan.

  De macht van de gespecialiseerde eenheden
  Aldus kunnen en mogen tenslotte alleen nog gespecialiseerde ‘eenheden’, de technocraten, zaken ‘oplossen’ en/of aan de regels voldoen. Strengere regels betekend trouwens ook vaak nog ingewikkelder regels. Een voorbeeld daarvan is wat Foodwatch op voedsel gebied bijvoorbeeld voorstelt omdat bijvoorbeeld zelfregulering niet werkt(dat klopt overigens). Dit kan de technocratie, de multinationals ,de banken zeg maar het super kapitalisme juist ook in de kaart spelen. En kleinschalige bedrijven en de burger juist buitenspel zetten. Een veel betere en fundamentelere oplossing in deze is om subsidies op vervuilende en energie slurpende voeding stop te zetten en juist extra te gaan belasten.Dat kan uiteindelijk met veel minder regels.

  De reden om barrières op te werpen is dus om het economische groei-boulimia- gedrocht in de lucht te houden en nog verder te laten groeien. Dat is al ten koste gegaan van alles wat kwetsbaar is en zich moeilijk kan verdedigen. Mensen met een beperking, zorgbehoevenden, dieren, planten, water, lucht, bodem en dus de Aarde. Daar hebben eigenlijke alle partijen van de Tweede Kamer, met met name ook de PvdA(o.a. voormalig minister Kramer) en VVD vanaf 2000 of hun best voor gedaan. Andere partijen hebben het laten lopen want er viel niet mee te scoren in de MdH peilingen.

  Welkom Aarde
  Dus de beweging dat burgers, te beginnen bij de meest kwetsbaren waaronder ook vluchtelingen, steeds meer buitenspel worden gezet duidt ook op het langzaam laten afsterven van de democratie en uiteindelijk de Aarde. Ook daarom ga ik zaterdag in Amsterdam om 13.00 uur op het Jonas Daniël Meyerplein demonstreren “Welkom vluchtelingen-niet racisme” . De burgemeester van A’dam doet alvast zijn best om er een potje van te maken zodat gezinnen niet meer durven te komen. Zo gaat dat tegenwoordig.

  Maar de druk van het superkapitalisme en de technocratie waaronder de ook de media kan nooit het diepe Welkom van de Nieuwe Democratie overstemmen. Daar ga ik voor en velen met mij. Alles heeft met alles te maken.

 3. Laten we meteen starten met rechten. De statist denkt door jarenlange indoctrinatie dat rechten verleend en beschermd worden door overheden waarop ze stemmen. Rechten die verleend worden en tevens kunnen worden ingetrokken zijn geen rechten maar privileges. Rechten zijn pas ren dan ook)echten op het moment dat men bereid is om deze met hand en tand te verdedigen. De zogenaamde beschermers van rechten opereren volledig uit eigenbelang en zullen beslist niet schromen om die rechten waarvan ze beweren deze te beschermen ze gewoon te schenden (de politieagent die meewerkt aan een huisuitzetting om welke reden dan ook).
  Statisten zien niet in dat ze zelf onderdeel zijn van het probleem en beginnen pas moord en brand te gillen als ze zelf last hebben van de wetgeving. In mijn ogen zijn statisten gevaarlijke, ruggegraatloze slapjanussen die het verdommen om zelfstandig te denken en neigen naar onbewust egoisme. Het denkvermogen treedt pas in werking als hun privileges beperkt worden. Helaas komen ze dan niet verder dan hun geprogrammeerde propaganda waarbij ze denken dat de ellende als sneeuw voor de zon verdwijnt door een andere marionet aan te stellen als hun spreekbuis. Dat die andere spreekbuis dan weer de privileges van de buurman van een statist beperkt is bijzaak.
  Statisten claimen regelmatig vrijheid voor een ieder in hoog in het vaandel te hebben maar tollereren het niet als een individu niet wenst mee te doen met hun clubje (staat) en weigert het abbonementsgeld (belasting) af te dragen. Als het dat individu niet aanstaat moet die maar oprotten uit de club (staat) en daar gaat de vrijheid down the drain. Sttisten claimen regelmatig gelijkheid voor iedereen hoog in het vaandel te hebben maar zodra deze gelijkheid ze stoort moeten er opeens uitzonderingen komen (wetgeving). Gevolg is dat men dan opeens wetten heeft over homohuwelijk, inkomensafhankelijke bijdrage, rookbeleid, drugsbeleid, alcoholbeleid en notabene zelfs over ons hele bestaansrecht wetgeving over zeden.
  Statisten die niet wensen na te denken over hun bijdrage aan het systeem…..yuk.

 4. Geen enkele burger kan nog opkomen voor zijn privileges had de titel moeten zijn.

  Rechten kunnen je niet afgenomen worden ze kunnen je alleen afgenomen worden als je gelooft dat je rechten gekregen hebt.

  In het stuk staat; Wetten zijn onschendbaar, dat klopt.

  Wetten moeten gehoorzaamd worden.
  Wordt er niet gehoorzaamd dan moet er met geweld gezorgd worden dat wetten gehoorzaamd worden.
  Wordt er niet gehoorzaamd en onderwerpt men zich niet aan het geweld moet de ongehoorzame gedood worden.
  De wet is onschendbaar.
  De wet is een wapen.
  Een wapen wat jij één keer in de vier jaar verkiest boven het op vrijwillige basis omgaan met je buren en naasten.

  Als je als vrije vogel met statisten praat is er altijd een wapen in de ruimte. Ze zien niet hoe gewelddadig ze zijn met hun geloof, het is angstaanjagend om te zien. Ze houden iedereen voortdurend onder schot en staan zelf ook onder schot door andere statisten.
  Het is een gekkenhuis.

  Oh en deze politicus heeft niets tegen art. 120 van de grondwet. Op het moment dat ze in de kamer zit, zal ze geen schroom hebben om het wapen te gebruiken, het wapen genaamd de wet. Ze heeft er alleen een probleem mee omdat ze er last van heeft. En ze probeert dit te omzeilen door als een klein kind te jammeren dat het oneerlijk is. Nu heeft ze het via deze weg niet voor elkaar gekregen dus gaat ze zielig lopen doen bij de kiezers, zo van; oh kijk eens hoe het grote politiestaat apparaat gemeen is tegen mij en jullie. Zorgen jullie dat ik in het grote grote gemene politiestaat apparaat kom? Dan zal ik het gebruiken in dienst van jullie.

  Het is om ziek van te worden.

 5. Gezien het aantal klachten, die zich bij e nationale ombudsman melden, vind ik het geen vreemde Zaak?
  Echter de juridisch tak groeit uit zijn jasje, moet eigenlijk in de minnen of vlg het consensus model plaatsvinden Ik. ?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.