No Picture

20/02/2013 rob vellekoop 5

‘Het uitbannen van extreme armoede lukt niet met alleen economische groei. We moeten ook naar een eerlijkere verdeling van de welvaart om de mensen te bereiken die anders buiten de boot vallen.’ Dat zei minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en […]

No Picture

Woonakkoord volgende aanslag lage(re) inkomens

14/02/2013 rob vellekoop 0

Het akkoord dat D66, CU en SGP sloten met Rutte II betekent een stimulans voor de bedrijvigheid voor verbouwingen, maar ook een rem op de sociale woningbouw. De woningbouwcorporaties moeten 1,75 miljard ophoesten om de doorgedraaide bezuinigingswoede van dit kabinet […]

No Picture

Een op de negen NL kinderen leeft in armoede

12/02/2013 rob vellekoop 0

Volgens de laatste schatting van het Sociaal en Cultureel Planbureau leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377 duizend. De Kinderombudsman opent een meldpunt voor kinderen die in armoede leven. (Bron: NRC) Commentaar: […]

No Picture

AOW’ers bang voor uitkeringsfraude

10/02/2013 rob vellekoop 0

Het angstspook van iedere uitkeringsgerechtigde waaronder AOW´ers is dat bij (een van de talrijke) controles wordt vastgesteld dat er sprake is van samenwoning. Volgens de Sociale Verzekeringsbank moet je samenwonen opgeven, ook als je ‘veel’ en ‘vaak’ bij elkaar bent en […]

No Picture

Eerste minimawinkel opent deuren

06/02/2013 rob vellekoop 1

De eerste minima­winkel van Nederland opent op 20 maart officieel haar deuren. Prachtig sociaal initiatief om de ergste nood die Rutte en cs veroorzaken te temperen. Helaas kunnen we nog honderden voedselbanken openen en nog veel meer minima- en kringloopwinkels […]

No Picture

Afnemende werkgelegenheid in 2013

30/01/2013 rob vellekoop 0

Het UWV verwacht voor 2013 dat het aantal banen dit jaar met 85 duizend zal afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013. Toch blijft de overheid vasthouden aan […]

1 13 14 15 16 17