Afnemende werkgelegenheid in 2013

Het UWV verwacht voor 2013 dat het aantal banen dit jaar met 85 duizend zal afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013.

Toch blijft de overheid vasthouden aan volledige werkgelegenheid, alsof er voor iedereen werk is. Nog steeds wordt van iedere uitkeringsgerechtigde ten onrechte geëist dat deze werk moet zoeken, ook wanneer dat er in afnemende mate blijkt te zijn.