AOW’ers bang voor uitkeringsfraude

Het angstspook van iedere uitkeringsgerechtigde waaronder AOW´ers is dat bij (een van de talrijke) controles wordt vastgesteld dat er sprake is van samenwoning. Volgens de Sociale Verzekeringsbank moet je samenwonen opgeven, ook als je ‘veel’ en ‘vaak’ bij elkaar bent en bijvoorbeeld een auto deelt.

De boeteregels zijn opnieuw aangescherpt waardoor er nog meer onzekerheid is gekomen. Naast het minimale bedrag dat voor de AOW-uitkering beschikbaar wordt gesteld moeten gepensioneerden ook nog eens voortdurend er op bedacht zijn dat ze vooral niet suggereren met elkaar samen te wonen anders worden zij direct op hun uitkering gekort.

Het recht op een uitkering voor uitkeringsgerechtigden wordt voortdurend door de overheid gefrustreerd. Mensen hebben al vele tientallen jaren AOW-, WW- en WAOpremies afgedragen, maar moeten zich voor iedere ontvangen euro verantwoorden, zij moeten huiszoekingen accepteren en andere schendingen van hun privacy.

Hoe lang laten we deze absurde overheid nog zijn gang gaan. Hoe lang duurt het nog voordat we eindelijk eens inzien welke partijen ons iedere verkiezing een oor aan naaien? En wanneer komen we met z´n allen daartegen in verzet?

Doe mee: 1 mei De lange Mars voor een gegarandeerd bestaansminimum zonder fratsen en tegen armoede en honger in NL.

 

 

 

 

Bron: Joop