No Picture

Kom in verzet tegen korten AOW en uitkeringen

18/02/2013 rob vellekoop 4

De jarenlange bezuinigingswoede veroorzaakt voor steeds meer mensen honger (meer dan 70.000 mensen naar voedselbanken) en armoede (meer dan 1 miljoen NLanders). Iedere bezuinigingsronde wordt verkocht met het leugenachtige argument dat dit vanwege de crisis niet anders kan. Onzin. Het […]

No Picture

AOW’ers bang voor uitkeringsfraude

10/02/2013 rob vellekoop 0

Het angstspook van iedere uitkeringsgerechtigde waaronder AOW´ers is dat bij (een van de talrijke) controles wordt vastgesteld dat er sprake is van samenwoning. Volgens de Sociale Verzekeringsbank moet je samenwonen opgeven, ook als je ‘veel’ en ‘vaak’ bij elkaar bent en […]