steeds meer gemeenten misbruiken uitkeringsgerechtigden

Goedkope werkkrachten worden steeds meer vervangen door goedkope bijstandsontvangers die als ´vrijwilligers´ te werk worden gesteld.
De bijstandsgerechtigden krijgen  geen loon, maar een uitkering en voor hen geldt ook niet het arbeidsrecht. Hierdoor zijn zij minder goed beschermd tegen slechte werkomstandigheden.
Deze truc wordt niet alleen in de zorg en plantsoenonderhoud toegepast, maar ook bij grotere en kleinere werkgevers.

De volgende gemeenten maken zich hieraan schuldig:

Gemeente Groningen heeft een eigen beveiligingsbedrijf met bijstandsgerechtigden.

De gemeenten Emmen laat een flink deel van het gemeentelijke plantsoenonderhoud door bijstandsgerechtigden doen.

De gemeente Coevorden haalt het wassen voor mensen uit de thuiszorg en laat dat door bijstandsgerechtigden doen. Weg thuiszorg medewerksters.

In het Gooi sturen 4 gemeenten ´vrijwilligers´naar de thuiszorg, groen- en grijsprojecten, schoonmaakwerk, taxivervoer voor de WMO of bij taalprojecten.

In Friesland starten 13 gemeenten in de supermarkten, slagerijen, bij fietsenmakers, landbouwbedrijven, de vuilverwerking, en ook de sociale werkvoorziening.

Ken je zelf gemeenten die niet op deze lijst voorkomen, meld het ons met hun activiteiten. De beste manier buiten verkiezingstijd om dit aan de kaak te stellen is publiciteit er aan geven.

Bron: FNV Bondgenoten