agressie naar ambtenaren neemt toe, suppressie van uitkeringsgerechtigden ook

Het incident in Almelo waarbij een ambtenaar van sociale zaken werd mishandeld staat natuurlijk niet op zichzelf. Dagelijks beslissen ambtenaren over de financiële toekomst van uitkeringsgerechtigden. Zij hebben de mogelijkheid mensen met een uitkering tot 100% te korten. Op die manier worden aan een ambtenaar buitensporige bevoegdheden toegekend.

Het probleem kan alleen opgelost worden door het kabinet. Niet door  overheidsgebouwen en gemeentehuizen tot zwaar beveiligde vestingen om te bouwen. Het beleid dat mensen een belangrijk deel of zelfs hun volledige uitkering kunnen verliezen moet stoppen. Het sociale stelsel moet weer een zekerheidsstelsel worden waarop iedere burger in tijd van nood kan terugvallen.

De agressie van enkele uitkeringsgerechtigden is een onjuiste reactie op de spanning die het toekennen en verlagen van uitkeringen door ambtenaren met zich mee brengt. De uitkeringsambtenaar heeft een enorme machtspositie gekregen door zowel uitvoerder, controleur als beul te zijn. De ambtenaar heeft een onmogelijk zware functie gekregen met allerlei kwalijke gevolgen.