No Picture

Persbericht Meldpunt Machtsmisbruik Uitkeringen

11/03/2013 rob vellekoop 1

De Bond voor Uitkeringsgerechtigden De Lange Mars heeft een meldpunt geopend waarop iedereen machtsmisbruik door uitkeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV kan melden. Het doel van het meldpunt is het machtsmisbruik aan de kaak stellen en de schuldigen in de spotlights […]

No Picture

AOW’ers bang voor uitkeringsfraude

10/02/2013 rob vellekoop 0

Het angstspook van iedere uitkeringsgerechtigde waaronder AOW´ers is dat bij (een van de talrijke) controles wordt vastgesteld dat er sprake is van samenwoning. Volgens de Sociale Verzekeringsbank moet je samenwonen opgeven, ook als je ‘veel’ en ‘vaak’ bij elkaar bent en […]