Alleen SAMEN kunnen we ons bevrijden van dit kabinet

Alleen samen staan we sterk en kunnen we met miljoenen uitkeringsgerechtigden een VUIST maken tegen de minderwaardige behandeling door de overheid. Alleen dan zijn we een machtsfactor waarmee niet langer de kachel wordt aangemaakt.

Sluit je aan bij De Lange Mars op 1 mei en er na:
Tegen honger en armoede door een te lage uitkering.
Tegen intimidatie bij het ‘ werken met behoud van uitkering’
Tegen de strafkortingen op de uitkering
Tegen verplicht werk voor een uitkering in plaats van loon.
Tegen korting van de uitkering bij samenwonen.

Voor emancipatie van uitkeringsgerechtigden in AOW, Bijstand, WW en arbeidsongeschikten.
Voor een onvoorwaardelijk menswaardig inkomen in plaats van een uitkering.
Voor een krachtige Uitkeringsgerechtigdenbond als gesprekspartner van de overheid.