Een op de negen NL kinderen leeft in armoede

Volgens de laatste schatting van het Sociaal en Cultureel Planbureau leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377 duizend.

De Kinderombudsman opent een meldpunt voor kinderen die in armoede leven.
(Bron: NRC)

Commentaar:
Ik ben blij met iedere vorm van aandacht voor armoede en honger in NL. Dit benadrukt keer op keer dat we de verkeerde kant op gaan. We leven op de puinhopen van paarse, liberale regeringen. Naast andere meldpunten, voedselbanken, kledingbanken en andere initiatieven streeft De Lange Mars naar het organiseren van verzet tegen deze misstanden. Particuliere initiatieven moeten niet de rotzooi opruimen die de overheid maakt. We hebben een andere overheid nodig die al deze initiatieven overbodig maakt. Er mag geen honger, geen armoede zijn in Nederland en het is ook niet nodig want er is genoeg voor iedereen. Het is slechts een kwestie van eerlijk delen.