Woonakkoord volgende aanslag lage(re) inkomens

Het akkoord dat D66, CU en SGP sloten met Rutte II betekent een stimulans voor de bedrijvigheid voor verbouwingen, maar ook een rem op de sociale woningbouw. De woningbouwcorporaties moeten 1,75 miljard ophoesten om de doorgedraaide bezuinigingswoede van dit kabinet te voeden.

De corporaties gaan deze 1,75 miljard ophoesten door de lagere inkomens  1,5 procent meer huur te laten betalen bovenop een huurprijs die nu al amper is op te brengen en de middeninkomens dragen bij doordat de huren met 4% omhoog gaan.

Verder gaat het kabinet kijken of het puntensysteem kan worden vervangen door het systeem van huursombenadering. Hiermee kunnen corporaties differentiëren in huurverhogingen. Hierdoor kan de huur bij relatief goedkope woningen meer stijgen dan bij relatief dure woningen.

Commentaar:
Iedere  bezuinigingsmaatregel van dit kabinet maakt de welvaartsverschillen tussen armen en rijken groter. De laagste inkomens worden al op tal van manieren gekort, nu gaan zij ook nog eens meer huur betalen. Daarbovenop zullen in de toekomst minder betaalbare huurwoningen kunnen worden gebouwd doordat het geld van de corporaties in de bezuinigingspot van Rutte verdwijnt.