CBS: 93.000 banen minder, economie krimpt verder

Economie verder gekrompen
• Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder
• Ten opzichte van een jaar eerder:
• is de teruggang van de economie 0,9 procent;
• is de uitvoer 3,2 procent hoger;
• zijn de investeringen 5,2 procent lager;
• ligt de consumptie van huishoudens 2,3 procent lager;
• en zijn er 93 duizend banen minder.

Bron: CBS

Commentaar:
Desndanks oefent Rutte II toenemende druk uit op uitkeringsgerechtigden om een baan te vinden die er niet is, dit op straffe van verlaging van de uitkering.
Desondanks wordt er meer en meer bezuinigd, waardoor het niet anders kan dan dat de economie krimpt. Begrijp jij het nog?

1 Comment

  1. Onze overheid bestaat vrijwel geheel uit mensen die slechts zeer beperkt verstand hebben van economie. In de regering zit geen enkele econoom.
    Bovendien zitten ze helemaal in het socialistische denkmodel, nl de overheid kan de economie van bovenaf sturen via wetgeving. Dat dat niet kan, kunnen ze niet begrijpen omdat ze geen verstand hebben van economie.
    Onze Minister van Economische zaken is een mooi vooorbeeld. Het denkmodel van die man is van 40 jaar geleden. Niet te geloven.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.