Greenpeace publiceert geheime TTIP papers – referendum kansloos

Greenpeace Nederland heeft 248 pagina’s van het geheime TTIP concept verdrag gepubliceerd, een referendum lijkt echter volkomen kansloos. De publicatie lijkt te laat te komen.

Het zijn 13 van de 17 hoofdstukken van de bestaande tekst van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Greenpeace weigert de bron bekend te maken. De onderhandelingen worden waarschijnlijk aan het einde van dit jaar afgerond.

Greenpeace geeft aan deze stukken te publiceren omdat de geheimhouding van de al tweeeneenhalf jaar durende onderhandelingen niet passen bij een democratie. De tot dusverre gepubliceerde documenten van TTIP waren niet compleet en zelfs verouderd, terwijl de Amerikanen bijna niets prijsgeven. Zelfs de leden van het Europese Parlement en de nationale parlementen hebben beperkt inzicht, zoals blijkt uit het verslag van een Duits Parlementariër.

Greenpeace trekt enkele conclusies uit de documenten:

 • Langdurige bescherming van het milieu lijkt te zijn vervallen. Dit hiaat suggereert dat beide partijen een overeenkomst willen dat winst plaatst boven de mens, het dieren en plantenleven en de gezondheid.
 • Bescherming van het klimaat is ook afwezig
 • Het verdrag is een open deur voor bedrijven tot overname. Bedrijven wordt gelegenheid geboden om deel te nemen aan het besluitvormingsproces in een heel vroeg stadium.

De burgers aan de ene kant hebben weinig tot geen toegang tot de onderhandelingen terwijl de industrie aan de andere kant bij belangrijke beslissingen wel geraadpleegd wordt.

De autoriteiten doen er ondertussen alles aan om referenda of burgerinitiatieven te frustreren. De burger wordt volkomen buiten spel gezet. Zowel het referendum als het EU-burgerinitiatief zijn al geprobeerd.

Referendum
Volgens de wet die in ons land referenda mogelijk maakt, vinden referenda plaats nadat het parlement hierover een beslissing heeft genomen en er een wet tot stand is gekomen. Met andere woorden eerst moet het parlement het verdrag nog goedkeuren, daarna kan er pas een referendum worden uitgeschreven.

Daarbij komt dat het Parlement zich al TEGEN het houden van een referendum heeft uitgesproken. Op 12 november 2015 vond hierover al een stemming plaats naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren,

Het is echter maar de vraag of het Nederlandse parlement gevraagd wordt het komende TTIP-verdrag te ratificeren omdat de EU dit alleen aan de nationale lidstaten hoeft voor te leggen als er sprake is van een zogenaamde gemengde overeenkomst waarvoor nationale goedkeuring nodig is. Voor een EU overeenkomst hoeven alleen het Europese Parlement en de Europese Commissie hun goedkeuring hoeven te geven.

Het EU burgerinitiatief
De EC weigerde het initiatief omdat de onderhandelingsrondes volgens de EC slechts interne voorbereidingen zijn en geen juridische handelingen. Een burgerinitiatief kan alleen gaan over een gesloten deal en niet over de voorbereiding daarop. Daarnaast mag een initiatief alleen positief geformuleerd worden!

Laatste artikel over TTIP

Meer artikelen over TTIP/ISDS

Rob Vellekoop, 3 mei 2016

steunDLMnieuws336x140

14 Comments

 1. Rob Vellekoop: Het klopt dat de 2de kamer geweigerd heeft een referendum uit te schrijven. Maar dat weerhoudt de bevolking er niet van er 1 aan te vragen. Bij genoeg handtekeningen voor de petitie (zie Milieudefensie) krijgen we weer dezelfde situatie als bij het referendum van 6 april. We zijn nog niet zonder wapens. Blijven doorvechten omdat we ons niet kunnen neerleggen bij de dictatuur van de EU/VS. (de internationals)

  • Die situatie van 6 april herhaalt zich niet, want er kan volgens de referendumwet geen referendum worden uitgeschreven over iets wat nog geen wet is. Het is zelfs nog maar de vraag of de EU Nederland vraagt of ze het verdrag straks willen ratificeren. Het lijkt me slimmer je pijlen te richten op iets wat wel werkt, en niet mensen ergens warm voor maken wat niet blijkt te werken.

 2. Vraag me af of greenpaece ook niet t een en ander te verbergen heeft, wellicht om het een en ander op t verkeerde been te zetten?

 3. Een valse hond krijgt een spuitje, een valse politicus krijgt een knokploeg. Dit betekent dat we zullen moeten vechten om ons land uit de vernietigende greep van criminele bankiers en hun even criminele handlangers in de politiek te krijgen. Ik weet zeker dat ons geen andere mogelijkheid geboden wordt. We zijn in mei 1945 helemaal nergens van bevrijd.

 4. Gisteren bij Pauw zat van Baalen zich groen en blauw te ergeren, maar neem me niet kwalijk, hij denkt zeker met lobbyen, nu eenmaal aan de macht ongecontrolleerd verbreid zijn macht te kunnen uitoefenen?
  Het is maar goed dat er mensen zijn die hun machtswellust afremmen?

 5. Copy / Paste

  TTIP en CETA
  een gevaar voor de
  hoogwaardige
  Europese en Nederlandse
  landbouw, veehouderij en
  voedselvoorziening

  http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Achtergrondrapport-manifest-Houd-de-boerderij-TTIP-vrij.pdf

  Volgens voedselwaakhond foodwatch kan de Tweede Kamer buitenspel worden gezet bij de invoering van de internationale handelsverdragen. Via een zogenoemde ‘voorlopige inwerkingtreding’ kunnen de omstreden vrijhandelsverdragen – TTIP en CETA – al dit jaar van kracht worden, dus nog voordat de Nederlandse politiek er een besluit over heeft genomen. Dat stelde de organisatie op basis van een eigen analyse over het goedkeuringsproces van de Europese Unie.
  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4292905/2016/05/01/Greenpeace-onthult-geheime-TTIP-documenten.dhtml

  Enneh señora Ploumen is nu wel weer voorstander van TTIP, wat mij weer niet verbaast, want zij is een politica oftewel een Staat Slaaf en zij dient dus enkel en alleen de belangen van de polder dictatuur en hun multinationals

  Ploumen: Voedselveiligheid niet in gevaar door TTIP
  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4293324/2016/05/02/Ploumen-Voedselveiligheid-niet-in-gevaar-door-TTIP.dhtml

 6. En als je dan bedenkt dat dit bouwwerk dat EU genoemd wil worden, een voortborduursel is van 2 mislukkingen, nl. de twee wereldoorlogen, dan mag je weten dat er weinig goeds van te verwachten valt. Dezelfde architecten van toen mochten het nogmaals ondernemen, en nu totaal anders, iets slinkser. En het schijnt/LIJK-t te gaan lukken. Dr. Rath legt de verbanden in een uur durende lezing. Zie:

  https://www.youtube.com/watch?v=nUDzw5F40Z8 . Hopen-luk is er nog iets te doen………hartegroet

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.