Kamer weigert referendum over TTIP

Een Kamermeerderheid waaronder PvdA en VVD heeft tegen de motie van de Partij voor de Dieren en de SP gestemd die de regering verzoekt om een referendum te organiseren over het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP.

Marianne Thieme: “Het vrijhandelsakkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor onze samenleving en vormt een bedreiging voor onze democratie en onze standaarden ten aanzien van onder meer privacy, voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Een volksraadpleging over de wenselijkheid van dit vrijhandelsakkoord is dan ook op zijn plaats. Onbegrijpelijk dat PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hiertegen zijn.

Het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU zet de deur wijd open voor producten die niet voldoen aan onze standaarden voor voedselveiligheid, privacy, dierenwelzijn en milieu. Amerikaanse bedrijven die naar eigen zeggen last hebben van nieuwe regels die mens, dier, natuur of milieu beschermen, krijgen het recht om via een private rechtbank miljoenenclaims bij een land neer te leggen. Vrijhandelsverdragen vormen daarom een bedreiging voor de democratie en onze rechtstaat. Aldus een verklaring van de Partij voor de Dieren.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een grote impact zal hebben op onze samenleving, doordat het veranderingen met zich mee kan brengen in democratische bevoegdheden, onze rechtstaat en in de regelgeving die privacy, arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid beschermt,

van mening dat een dergelijk verstrekkend verdrag alleen tot stand kan komen wanneer de bevolking daar actief voor kiest,

verzoekt de regering, een (raadgevend) referendum te organiseren over de wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord als TTIP tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Jasper van Dijk

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK.
Tegen: Partij van de Arbeid, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Van Vliet, Houwers, Klein.

Meer artikelen over TTIP en ISDS.

Rob Vellekoop, 19 november 2015

22 Comments

 1. Wat is “consent”?

  Op het moment dat je gaat stemmen geef je volgens de UCC wetgeving toe aan hun autoriteit.
  Op het moment dat je naar een rechtbank gaat, geef je volgens de UCC wetgeving toe aan hun autoriteit
  Op het moment dat je iets doet dat buiten de common law valt, geef je volgens de UCC wetgeving toe aan hun autoriteit

  Heel simpel.

  Geef niet toe, Ga MASSAAL niet stemmen, zelfs niet blanco!
  Alleen dan maken we een vuist.

 2. Je zult ze straks te keer horen gaan, die domme politici die tegen het referendum zijn, wanneer ze straks geconfronteerd worden met miljardenclaims van het Amerikaanse bedrijfsleven

 3. foto van Dirk van Haaren.
  Dirk van Haaren
  11 oktober · Bewerkt ·
  BROEDERS EN ZUSTERS IN HET RIJK DER ONVERZADIGBARE. Laat u horen tegen de onderdrukking van het TTIP en CETA verdrag en stem niet op partijen die dit voorstaan dus stem niet op: VVD, D66, CDA, SGP, CU, wellicht ook niet op de PVDA en ook niet, om andere reden, niet op de PVV. Zij collaboreren met de VS en Canadese overheid ten gunste van de multi nationals die beslissingen willen ten nadele van u, uw kinderen, kleinkinderen wellicht tot in de 7e generatie ten gunste van hun onverzadigbare meedogenloze hebzucht waarbij de landelijke overheden buitenspel worden gezet. M.a.w. Zij willen de totale macht van de voordelen en voor u de nadelen. Oké u twijfelt google even naar TTIP. Veel succes.

  • Nog beter, stem helemaal niet. Stemmen is niets anders als je spreekrecht overdragen aan de figuur waar men op stemt. Voor de figuren die menen dat je dan geen invloed op het beleid kan uitvoeren zou ik graag willen weten welke invloeden de stemmers op het beleid hebben.

   • De gedachte dat we een democratie hebben is een utopie. De gedachte dat de overheid er is om burgers te beschermen wordt al vele decennia geloochend. Simpele voorbeelden: de grondpolitiek, het grabbelen in de pensioenpotten, het privatiseren van overheidsbedrijven, het opdringen van de euro, de uitverkoop van de soevereiniteit, de beïnvloeding van en door financiële en macht structuren door lobbyisten, het negeren van een referendum, het niet aanpakken van veroorzakers van het Griekse drama, het volk meesleuren in een grote schulden last wat het uitlokken is van onrust en/of onlusten en dan het laffe: dan sturen ze politie en/of leger op de bevolking af en noemen deze dan terroristen terwijl zij de terroristen zijn die zich verschuilen achter wetten die ze zelf in het leven hebben geroepen. Goh, het lijkt wel een deja vue.
    Een van de oorzaken is de desinteresse. Als men al gaat stemmen, wordt er afgegaan op mooie praatjes en beloftes. Een democratie kan alleen floreren als de burgers grote betrokkenheid aan de dag leggen en dat gebeurt niet of nauwelijks. Over het algemeen is de mens lui om zich echt te interesseren in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ouders, scholen en media spelen hier een grote rol in door essentiële onderwerpen te vermijden en dan zal het een moeizame en lange weg zijn omdat gevestigde meningen en ideeën een soort van veiligheid vormen, die men niet zo makkelijk prijs geeft.
    Dit gegeven geeft sommige creaturen de mogelijkheid zich te nestelen in de toppen van de politiek, zich voordoend als de meest betrouwbare, de alwetende, op te komen voor het volk enz. Het blijkt dat ze niet betrouwbaar zijn, niet alwetend en komen niet op voor een volksbelang. Zij dienen alleen het geld en de macht en zijn verworden tot een gevaar voor de samenleving. Weet waarop u stemt de volgende keer.

    • Ik stem dus niet (meer) want ik verleen geen mandaat aan een hopeloze verzameling incompetente bedriegers die een systeem in leven willen houden welke in strijd is met alle opvattingen van ethiek. Dit laat een eindeloze rij van beleidsmakers zien de afgelopen decennia. Bovendien als dit systeem de opvatting van democratie zou voorstellen is het zo dood als een pier en uit op de verdere uitvoering van een staatsvorm wat het beste te omschrijven valt als fascistische dictatuur van een historisch ongekende omvang.
     Helaas is het door jouw omschreven onverschilligheid van een groot deel van de bevolking onder leiding van de media die de opinies sturen er de oorzaak van dat een gezonde corrigerende werking vanuit de demos in dit land niet zal plaatsvinden.
     Het is daarom van het grootste belang een coalitie te vormen met ‘beter geïnformeerden’ om zo een blok te vormen zodat er nog iets te redden valt aan de aftakelende samenleving.

     • Niet stemmen is aan u maar daardoor krijgen partijen die u zeker niet wilt wel meer de mogelijkheid krijgen. Hoe u het voor u ziet om een coalitie te vormen met “beter geïnformeerde” is denkelijk niet eenvoudig zolang de media en de Nietszeggende Propaganda Organisatie afhankelijk zijn van de overheid. M.a.w. onder curatele staan.
      Ondanks de info die op internet te vinden is, laat de massa zich daar niet door informeren. Zie de opkomst tijdens anti TTIP demonstratie 10 okt. in Amsterdam. De enige pol.part. die daar aanwezig waren Groen Links, partij voor de dieren en de SP.

     • quote:[“Niet stemmen is aan u maar daardoor krijgen partijen die u zeker niet wilt wel meer de mogelijkheid krijgen. “]
      Neem mij niet kwalijk maar ik heb nooit anders gezien dan partijen die ik niet wilde.

 4. En de volgende generatie kinderen mag opgroeien met alleen giftig eten!
  Gelukkig vinden de ouders het wel allemaal prima!

 5. Als je als burger je kritiek niet duidelijk n aar voren mag brengen?
  Je wordt al gauw als nestbevuiler beschouwd, maar je mag wel ongegeneerd je zakken vullen?

 6. Ik vraag me af wie van de commenters het TTIP zelf gelezen heeft 🙂

  • Ik vraag mij af waarom de aanvragers van het referendum zoals trutje Thieme enz. angstvallig verzwijgen dat multinationals na invoering van de TTIP in staat zijn om landen financieel te gronde te richten door ze kapot te procederen.

  • Dat geldt dan ook zeer zeker voor alle politici uiteindelijk nemen zij de beslissing. Wat ook zeer bedenkelijk is dat de reguliere media hier nagenoeg over zwijgen en de vraag gesteld kan worden wat daar de reden van is.

   • Media is (in)direct onderdeel van de multinationals die heel goed garen spinnen bij de invoering van TTIP.

 7. Dat de kamer dit weigert, geeft onder andere aan, de mate van minachting van het volk. Ze vergeten, zijn zich er onvoldoende bewust van, dat dit steeds minder gepikt wordt. Steeds meer mensenhandel doorzien, wat voor onacceptabel spel politicie aan het spelen zijn. Het “Power to the People” neemt toe.

  • Als ik links en rechts om mij heen kijk betwijfel ik of ‘power to the people’ toeneemt. Zal wel weer uitdraaien op een verschuiving van stemmen. Zo gaan we keer op keer van VVD via CDA en D66 naar PvdA totdat uiteindelijk een nieuwe variant van de NSDAP aan de macht komt om weer eens lekker te gaan huishouden in Europa. Niets nieuws onder de zon en al sinds de invoering van een gekozen volksvertegenwoordiging gaande.

 8. aan VVD, Partij, D66, CDA, Christenunie, SGP

  Wat zijn jullie voor partijen, eerst lopen jullie als slaafse honden achter Amerika aan in hun zendelingen drang om onze “beschaving en democratie” te gaan afdwingen met grof geweld en menselijk leed in Libië en midden oosten. Gesteld kan worden dat we de huidige vluchtelingenstroom mede aan jullie gedrag hebben te danken alsook het ontstaan van ISIS met alle gevolgen van dien. Jullie zouden je diep moeten schamen maar zoals het er nu uitziet zijn jullie de schaamte allang voorbij en hebben delen van de bevolking opgescheept met dit gegeven en blijven jullie doorgaan met het rondstrooien van nietszeggende praatjes.

  En nu laten jullie je oren hangen naar de multinationals die net als jullie niet begaan zijn met de bevolking maar handelen uit eigen genoegdoening.

  De houding van Pech-told van D66 is frappant. Zijn partij had toch kroonjuwelen waaronder het referendum en nu niet voorstemmen, is hieruit is op te maken alleen referenda die D66 welgevallig zijn, een inconsequente en hypocriete houding.

  Al met al een grote schande en de beschaving allang voorbij.

  Dirk van Haaren.
  Almere

 9. Onze regering, ook een VS-vazal??? Blijkbaar; im Knast mit ihnen!
  https://vimeo.com/146235235 (4 min.)

  Deze man kan de onmenselijkheid t.g.v. kapitalisme/VSA niet zo goed verdragen. TTIP zal deze situatie nog veel meer op de spits drijven, maximaliseren, uiteraard. https://vimeo.com/146103900 (7 min.)

  Ik ga dit artikel aan alle tweede kamer leden toezenden, uitgezonderd heer wilders.

  • Onze regering is 100% knecht van de VS!
   Klip en klaar!
   Het bewijst nogmaals dat het niet alleen dom is om weer te gaan stemmen maar stemmen is daarmee pure misdaad geworden omdat het, waar je ook voor kiest, een blok geworden die niemand anders dan de criminelen dient die niets aan het vlok gelegen ligt.
   Ieder die nu zegt te gaan kiezen voor de ‘blok partijen’ krijgt van mij de wind van voren!
   Ik hoop dat jullie dat ook doen.
   Weg met de politieke partijen!
   Verscheur iedere Amerikaanse vlag en Eu vlag!

   • Onze regering is 100% knecht van de VS!

    Even iets meer genuanceerd: De regering (niet onze want ik erken geen regering) is 100% knecht van de multinationals (kennen geen landsgrenzen).
    De USA voert toevallig boventoon aangezien het technologisch het meest geavanceerde legerapparaat heeft wat nodig is om volkeren onder de duim te houden. Veel multinationals vinden trouwens hun oorsprong op Nederlandse grondgebied.

 10. De politiek zit bij de industrie op schoot, dat is een bewering die door steeds meer mensen (ook gezaghebbende) wordt verteld. Vraag: hoe kun je ons land zo afregelen dat politici zich niet meer laten inpakken. Goede antwoorden zijn van harte welkom.

  • Geen politiek meer bedrijven, problem solved. Helaas is dat niet uit te leggen aan de miljoenen conformisten (zoals robvdz het netjes noemt).

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.