EU en VS willen TTIP-deal eind 2016 gereed

Europese en Amerikaanse onderhandelaars over het TTIP verdrag hebben haast gekregen. Het controversiële handelsverdrag tussen de EU en de VS geeft bedrijven meer macht om overheden aan te klagen en het tast de milieu-eisen en consumentenstandaarden aan.

De onderhandelaars van de beide kampen bevestigen dat ze het verdrag voor het einde van het jaar willen afsluiten. De onderhandelingen zijn begonnen in juli 2013 en werden al snel door het publiek bekritiseerd. De limiet om de deal af te ronden is januari 2017 nog voordat Obama zijn presidentschap besluit. (The Guardian)

Enkele belangrijke data

Duitse parlementsleden beperkt toegang
Met ingang van 1 februari krijgen Duitse parlementsleden krijgen beperkt toegang tot documenten van de TTIP onderhandelingen tussen de EU en de VS. De parlementsleden krijgen toegang tot een ruimte waar de documenten ter inzage liggen. Toegang is alleen mogelijk onder supervisie van het Ministerie van Economische Zaken. Gebruik van camera’s of mobiele telefoons is verboden, slechts het maken van aantekeningen is toegestaan. De leden is uitdrukkelijk verboden deze informatie te delen met het publiek.

flashmobttip
Flashmobs tegen TTIP

Kamer weigert referendum over TTIP
Op 12 november 2015 heeft een Kamermeerderheid waaronder PvdA en VVD tegen de motie van de Partij voor de Dieren en de SP gestemd die de regering verzoekt om een referendum te organiseren over het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP.

Europese Commissie weigert referendum
Op 7 oktober heeft het Stop-TTIP initiatief na een jaar meer dan 3,2 miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP. De Europese Commissie weigerde het oorspronkelijke initiatief, maar desondanks zetten de initiatiefnemers in oktober 2014 door en gingen verder met een eigen burgerinitiatief. Ook vochten zij de afwijzing aan. Deze procedure loopt nog bij het Europese Hof van Justitie.

EU Parlement stiekem akkoord over voortgang TTIP
Hoogzomer en midden in de vakantie van de Tweede Kamer en andere nationale parlementen stemt het Europese parlement in met de voortgang van de TTIP-onderhandelingen. Daarnaast accepteren zij ISDS met een vage formulering.

EU schuift pesticiden verbod op onder druk TTIP
De TTIP onderhandelingen hadden hun desastreuze uitwerking op de EU al in 2013. Vooruitlopend op de TTIP onderhandelingen heeft de VS in 2013 de EU onder druk gezet om pesticiden niet te verbieden. De EU heeft aan deze druk toegegeven en een mogelijk besluit doorgeschoven naar 2016.

Multinationals grijpen de macht
De onthullingen van Wikileaks laten zien dat de overheersing door multinationals van nationale regeringen onrustbarend groeit via de aanstaande invoering van drie zogenaamde vrijhandelsverdragen namelijk TPP, TTIP en TISA. De onderhandelingen hiervan vinden plaats in het grootste geheim tussen gedelegeerden van landen en multinationale ondernemingen, de gevolgen zijn echter nu al merkbaar onder andere door een aantal rechtszaken die multinationale tegen nationale regeringen hebben gevoerd.

Meer info over TTIP/ISDS

Rob Vellekoop, 9 maart 2016

steundlm336x140

 

7 Comments

 1. Ploume , s gedachten zijn achterhaald, subsidies geven aan de meest corrupte leiders, met idee, dat er toch wat naar het volk Gaat?
  Deze gedachten zijn ten behoefte vd de NWO?

  • rare opmerking van je onlyyou,

   want men wilt toch openheid als volk en niet dat geheimzinnige gedoe achter gesloten deuren zoals de NWO wilt!!!!

  • Señor onlyPVDA,

   U bent toch die (terecht) een grote afkeer heeft tegen de PVDA, echter door Uw eigen opstelling ontstaat er bij U een soort van tunnelvisie en daarom maakt U die rare opmerking over mevrouw Ploumen, want zij is van de PVDA. En net zoals elke politicus een hypocriet, maar dat wil niet zeggen dat zij altijd onzin uitkramen, want als men dat gaat beweren, dan is dat wel heel raar.

 2. Kortgeleden ontdekt, Deze man is mindblowing, heeft een haarscherpe visie. Het hele artikel is een must read. Michael Hudson, financieel econoom en historicus. Onderstaande tekst is een kort stukje uit zijn laatste interview: http://michael-hudson.com/2016/02/the-commanding-heights/

  The cover story pretends to be about trade, but the real agenda is to force privatization and disable government regulation. This reverses what was central to the whole Progressive Era. For the last 300 years, the assumption of Europe and North America was that you were going to have a mixed economy, with governments investing in infrastructure, roads and other transportation, communications, water and sewer systems, gas and electricity. The role of government infrastructure was to provide these basic needs at minimum cost in order to promote a low-cost, competitive economy. That’s how America got rich. That’s how Germany industrialized and how the rest of Europe did

  But the aim of the Trans-Pacific Partnership is to reverse and privatize public investment. Its ideology is that the economy should be owned and operated by private owners, private enterprise, whose aim is short-term profit.

  There are a number of related aims: to nullify environmental protection regulations that cost money, to nullify protection of labor, and to nullify attempts to tax natural resources or economic rent. The idea is to turn roads and the transport system into toll roads, which will be owned by foreigners and run at a high charge. The Internet and the water system will be sold off and made into toll systems, to charge for their services and for other basic needs. This will impose a neo-feudal rentier economy throughout the world as the finance, industrial and real estate (FIRE) sector takes over the government sector.

  I think you could say that at the broadest level, the idea is to roll back the Enlightenment and restore feudalism. That may sound like an extreme statement, but people don’t realize how radical the TPP’s investment agreements are.

 3. Wat is TTIP? Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag

  Als de Nederlandse ondertiteling niet direct gaat lopen, klik dan even op [=] rechtsonder in beeld. — Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) is een handelsovereenkomst tussen de EU en de VS. TTIP is allesbehalve onschuldig. Het verdrag vergroot de macht van het bedrijfsleven en brengt de mensen en de planeet in gevaar. Teken hier tegen TTIP http://stop-ttip.org/onderteken/

  De EU en de VS willen een vrijhandelsakkoord TTIP gaan sluiten. Men verwacht dat TTIP de economie zal stimuleren door de standaardisatie van wettelijke voorschriften. Maar de vraag blijft: wat goed is voor bedrijven is dat ook goed voor ons, de burgers? Bijna alle adviseurs die worden geraadpleegd door de onderhandelaars vertegenwoordigen bedrijfsbelangen. De besluiten die genomen worden, zullen een grote invloed op ons leven hebben. Reden genoeg dus om de onderhandelaars scherp in het oog te houden.

  Toch is dit precies wat er niet gebeurt. De onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren. Dit lijkt niet op een democratie. Wat staat er op het spel?
  Welke belangen zitten er achter de geplande overeenkomst?

  Hormoonvlees, gekloond vee, chloorkippen en genetische manipulatie hebben postgevat in de VS. De EU verbiedt deze dingen nog steeds. Bedrijven hebben hun belangen duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld de Amerikaanse bond voor varkensvleeshouders verklaart dat ze het niet zal accepteren als hormonale therapie verboden wordt.

  In de VS wordt massaal schaliegas gewonnen om de gasopbrengst te verhogen. Onder hoge druk wordt een mengsel van chemicaliën en water samengeperst in de aarde. Dit resulteert in de verontreiniging van het drinkwater en de bodem. TTIP belooft goedkope gasexport. Maar tegen welke prijs en wie is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade? Wereldwijd wijzen milieugroepen het fracken (schaliegaswinning) af.

  In 2010 na de financiële crisis gaf de VS haar autoriteiten de mogelijkheid om buitenlandse dochterbedrijven van Amerikaanse banken te reguleren. Dit ergerde de Amerikaanse bankensector en nu hebben ze een bondgenoot gevonden in de EU die nu ook pleit voor een zwakkere Europese wetgeving. Belangrijke reguleringsvoorstellen voor de bankensector staan nu weer op het spel. De resultaten die aan beide zijden van de Atlantische oceaan geboekt waren, komen in gevaar.

  Voor arbeidsrechten is hard gevochten in ons deel van de wereld. In de VS daarentegen is nauwelijks afdwingbare bescherming voor werknemers tegen werkgevers. Geen rechten voor ondernemingsraden of voor vakbonden om deel te nemen aan collectieve onderhandeling. Deze rechten worden direct bedreigd door de ontketening van de competitie om nieuwe markten, de zgn. “investor state disputes” die TTIP mogelijk zal maken. Dit is bijzonder gevaarlijk voor het land en zijn bewoners.

  Als een wet de winstgevendheid van een bedrijf negatief beïnvloed dan kun je het land voor het gerecht dagen om de schade te verhalen, ten koste van de belastingbetaler. En rechtzaken zijn meer dan waarschijnlijk als verwachte winsten negatief worden beïnvloed door milieuwetgeving, wetgeving voor minimumloon, hogere belastingen of een verbod op bepaalde individuele producten. Wat problematisch is, is dat zulke klachten niet bij normale rechtbanken worden ingediend. Zogenaamde arbitragerechtbanken bestaande uit drie gevolmachtigden zullen worden gebruikt en hun beslissingen zijn bindend onder internationale wetgeving.

  Vrijhandelsovereenkomsten kunnen erg duur uitpakken voor belastingbetalers. Zoals Canada op dit moment ondervindt dankzij NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst. De VS en Mexico hebben ook getekend. De inwoners van Quebec hebben gestemd in een referendum om het milieu te beschermen tegen fracken (schaliegaswinning). Een schaliegasbedrijf klaagde de Amerikaanse overheid daarop aan voor 250 miljoen dollar schade.

  Fantastische beloftes van economische groei, welvaart en nieuwe werkgelegenheid kunnen ook niet vertrouwd worden. Experts schatten in dat NAFTA 700.000 banen heeft gekost in de VS. En het heeft ervoor gezorgd dat armoede in Zuid-Mexico enorm is toegenomen.

  Dit staat in scherp contrast met de mooie woorden en voorspellingen die mensen indertijd overtuigden. En die we nu weer opnieuw horen. De winnaars van een vrijhandelsverdrag zijn alleen banken en grote bedrijven. Maar we kunnen nog steeds iets doen. Help ons TTIP te stoppen.
  https://www.youtube.com/watch?v=WpzT_6bnsx8

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.