Rutte breekt sociale woningbouw af met 119 huizen per dag

Dagelijks verdwijnen er gemiddeld 119 sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) bij corporaties. Dat blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zo schrijft de Woonbond.

Tussen 2009 en 2015 zijn er 262.400 sociale corporatiewoningen verdwenen, blijkt uit het rapport ‘De Staat van de Volkshuisvesting’. De Woonbond slaat alarm om het enorme tempo waarmee sociale huurwoningen verdwijnen.

‘Per maand verdwijnt er een kleine corporatie aan huurwoningen,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Terwijl er juist meer betaalbare huurwoningen nodig zijn, leidt de verkrapping van de huurwoningmarkt tot stijging van de huurprijzen. Er komen steeds minder sociale huurwoningen met een huur onder 710,68 (liberalisatiegrens) door verkoop, stijgende huurprijzen. liberalisatie en sloop. Tot aan de liberalisatiegrens is huurtoeslag mogelijk, daarboven kan geen aanspraak op de toeslag gemaakt worden.

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de huren is de Verhuurderheffing die in 2013 door Rutte is ingevoerd om een gat in de begroting te dekken. Verhuurders moeten sindsdien een heffing betalen over de waarde van sociale huurwoningen. In 2016 gaat het om een bedrag van 1,6 miljard euro. In 2017 moet deze heffing 2 miljard opbrengen, of bijna 75 euro per huurwoning per maand. De verhuurdersheffing is in feite een huurbelasting die door huurders wordt opgebracht.

‘We zijn het enige land ter wereld dat een boete legt op het verhuren van een sociale huurwoning. Dit heeft tot torenhoge huren geleid, en heeft een drempel opgeworpen om te investeren in sociale huurwoningen,’ aldus Paping.

Zoals door de Woonbond is voorspeld zijn de gevolgen van de verhuurderheffing rampzalig:
– om de heffing door de corporaties op te brengen moeten de huren gigantisch stijgen,
– door stijging huren neemt koopkracht van huurders verder af,
– de wachtlijsten worden langer worden,
– investeringen in woningverbetering en energiebesparing komen op een zeer laag pitje te staan,
– bezuinigingen op het gewone onderhoud van de woningen.

In mei wordt de verhuurderheffing geëvalueerd door het kabinet en de Tweede Kamer. We zullen zien welke politieke partijen het label sociaal werkelijk verdienen.

Rob Vellekoop, 4 mei 2016

steundlm336x140

4 Comments

  1. Het zou natuurlijk ook een heel stuk schelen als het Verdrag van Schengen uit 1985 (!) met onmiddellijke ingang van heden wordt opgeheven en Nederland, net zoals inmiddels vele andere EU-landen, weer baas wordt over zijn eigen grenzen. Hedenmorgen werd mij bericht dat er nu al tussen de 24.000 en 48.000 onvindbare illegalen zijn binnen gekomen…Ook een referendum zou, volgens Elseviers Weekblad, over een NEXIT inmiddels haalbaar zijn.

  2. Ik wil even op dit artikel reageren, het is n.l. nog veel ernstiger als iedereen zich maar kan indenken. Er worden in mijn gemeente vele sociale huurwoningen, niet alleen verkocht maar aan diversen organisaties/stichtingen doorverhuurd. De vele stichtingen die sowieso al diversen subsidies opstrijken over de rug van ‘de zwakkeren’ in de samenleving. In een sociale huurwoning onder de huursubsidiegrens, worden een viertal personen ondergebracht die werkzaam zijn met behoudt van uitkering bij een organisatie/stichting. daarvoor betaald ieder € 480,- p/mnd. aan kost en inwoning. Voor € 80,- p/wk. krijgen deze vier personen tesamen huishoudgeld. Ook wordt er zelfs bij de voedselbank op één persoon bijstand aangevraagd! ‘Deze zwakkeren’ van de samenleving, wat jij morgen ook zomaar kan zijn, komen niet meer in aanmerking voor een woning zonder zich eerst bij een instantie/stichting aan te melden. Tel uit je winst, voor ieder die zich voordoen of zij zicht inzetten met een goed doel voor ogen. De burger wordt totaal uitgekleed, is het niet links om dan wel rechtsom maar een slaaf zal je worden…

  3. Het enige wat we nog missen is bepaalde instituten, waar we al jaren een land op veroordeelden en het onmenselijk vinden.En nu gaat het langzaam maar zeker weer die kant op.Het hele socialevangnet wordt afgebroken en maakt dan het leven tot een hel.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.