TTIP blijft stiekem en achterbaks, de stand van zaken

Het vrijhandelsverdrag TTIP is een poging van de VS en de EU om handelsbeperkingen te verminderen, maar al jaren vinden de onderhandelingen onder de grootst mogelijke geheimzinnigheid plaats. Als het werkelijk in het belang van de burger is, blijft het vreemd dat zo min mogelijk mensen hiervan mogen kennisnemen voordat het besluit definitief wordt afgerond. Het verzet tegen deze ondemocratische praktijken neemt in de lidstaten steeds meer toe.

Van 22 tot 26 februari vindt alweer de 12e besprekingsronde van TTIP in Brussel plaats. De onderhandelaars bespreken de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst, namelijk markt toegang, wettelijke samenwerking en regels.

Wikileaks blijft voor de burger de enige bron van informatie voor de geheime stukken van TTIP.

Duitse parlementsleden beperkt toegang
Met ingang van 1 februari krijgen Duitse parlementsleden krijgen beperkt toegang tot documenten van de TTIP onderhandelingen tussen de EU en de VS. Dit ondanks beweringen van de Europese Commissie over openheid van de onderhandelingen. De parlementsleden krijgen toegang tot een ruimte waar de documenten ter inzage liggen. Toegang is alleen mogelijk onder supervisie van het Ministerie van Economische Zaken. Gebruik van camera’s of mobiele telefoons is verboden, slechts het maken van aantekeningen is toegestaan. De leden is uitdrukkelijk verboden deze informatie te delen met het publiek.

PNG - 2.7 Mb

Kamer weigert referendum over TTIP
Op 12 november 2015 heeft een Kamermeerderheid waaronder PvdA en VVD tegen de motie van de Partij voor de Dieren en de SP gestemd die de regering verzoekt om een referendum te organiseren over het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP.

“Het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU zet de deur wijd open voor producten die niet voldoen aan onze standaarden voor voedselveiligheid, privacy, dierenwelzijn en milieu. Amerikaanse bedrijven die naar eigen zeggen last hebben van nieuwe regels die mens, dier, natuur of milieu beschermen, krijgen het recht om via een private rechtbank miljoenenclaims bij een land neer te leggen. Vrijhandelsverdragen vormen daarom een bedreiging voor de democratie en onze rechtstaat. Aldus een verklaring van de Partij voor de Dieren.”

Europese Commissie weigert referendum
Op 7 oktober heeft het Stop-TTIP initiatief na een jaar meer dan 3,2 miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP. De Europese Commissie weigerde het oorspronkelijke initiatief, maar desondanks zetten de initiatiefnemers in oktober 2014 door en gingen verder met een eigen burgerinitiatief. Ook vochten zij de afwijzing aan. Deze procedure loopt nog bij het Europese Hof van Justitie.

EU Parlement stiekem akkoord over voortgang TTIP
Hoogzomer en midden in de vakantie van de Tweede Kamer en andere nationale parlementen stemt het Europese parlement in met de voortgang van de TTIP-onderhandelingen. Daarnaast accepteren zij ISDS met een vage formulering.

EU schuift pesticiden verbod op onder druk TTIP
De TTIP onderhandelingen hadden hun desastreuze uitwerking op de EU al in 2013. Vooruitlopend op de TTIP onderhandelingen heeft de VS in 2013 de EU onder druk gezet om pesticiden niet te verbieden. De EU heeft aan deze druk toegegeven en een mogelijk besluit doorgeschoven naar 2016.

Multinationals grijpen de macht
De onthullingen van Wikileaks laten zien dat de overheersing door multinationals van nationale regeringen onrustbarend groeit via de aanstaande invoering van drie zogenaamde vrijhandelsverdragen namelijk TPP, TTIP en TISA. De onderhandelingen hiervan vinden plaats in het grootste geheim tussen gedelegeerden van landen en multinationale ondernemingen, de gevolgen zijn echter nu al merkbaar onder andere door een aantal rechtszaken die multinationale tegen nationale regeringen hebben gevoerd.

Meer info over TTIP/ISDS

Rob Vellekoop, 11 februari 2016

steundlm

7 Comments

 1. TTIP, de waanzin van het technofacisme en het antwoord verborgen in een zwerm bijen.

  Oorzaak en gevolg. Het blijft moeilijk voor de meeste politici. Oorzaak voortwoekerende ‘realiteitszin’ van de technocratie. Nu al weer meer dan 300 jaar. Gevolg: gehele culturen weggevaagd, imperialisme, 7 x de Aarde eerst vervuild en daarna opgegeten…. (?). Multinationals denken liever helemaal niet over de Aarde of wat dat is na. Zij kiezen voor een lange termijnplanning gericht op het instandhouden van een op instotend staand groeikaartenhuis.Greenwashing als uiterste misleidingsmanoeuvre. Rutte de foute clown blijft in het circus van foute harlekijnen lachen. Kan hun die klote Aarde wat schelen. Dat is meer iets voor luchtfietsers en idealisten.

  Illich, Gorz en later Roszak e.a. hebben er al in de jaren ’70- ’90 voor gewaarschuwd. Voor een leven in een steeds kunstmatiger leefmilieu waar wetenschapper en gespecialiseerde eenheden bepalen wat goed voor ons is en wat slecht. Waar de bevolking steeds dommer gehouden moet worden. Waar de media steeds meer een verlengstuk van de macht. Waar geld aan bomen groeit.

  ‘De vluchteling’ wordt iets waar het alleen nog maar in termen van statistieken en criminaliteitscijfers over wordt gesproken. De sociale context en leefomstandigheden van de kwetsbaren was en is niet meer relevant. Dit technocratische getalsfetisjisme is een bewuste keuze van politiek, multinationals en media.

  Tibet. Hoelang al bezet door China? Hoe lang al wordt daar over gepraat? Terwijl het autonomievoorstel van de Dalai Lama echt niet schrikbarend bedreigend is. Tja, het gaat om China. Een inmiddels ook al op hol geslagen land met kostbare zeldzame aardmetalen en ertsen en veel handels- en exportmogelijkheden.

  Wapenindustrie. Aan niets wordt zoveel uitgegeven als aan wapens. Who the hell makes those missiles.Het geluid!
  https://www.youtube.com/watch?v=E3kQPJZPBN8

  De geïndustrialiseerde land- en tuinbouw. Op zich al een aanslag op de Aarde. Op autonome bevolkingsgroepen en hun cultuur, op natuur, op leefomgeving en op de wereldvoedselvoorziening. Getalsfetisjisten met een zak kunstmest op de rug, een gifspuit in de ene hand en een geweer in de andere beweren het omgekeerde. Ze kunnen ook niet anders: de zak met kunstmatigheid wordt gewisseld voor een zak met kunstmatig geld.

  De Anarchistische noodzaak om dit nog te stoppen wordt steeds helderder, duidelijker en groter.

  Vraag is:Hoe gaan wij dit op ‘zwart’ zetten? Teneinde het licht aan het einde van de tunnel te bereiken?
  Door een eerste stap te zetten. Dat is door er je niks van aan te trekken. Door je eigen autonome plan te trekken. Al die autonome plannen, plannenmakers en uitvoerders zullen als in een zwerm bijen samen komen. Ongelooflijk om dat ieder jaar weer te aanschouwen. Het geeft hoop. Onvoorziene niet te duiden communicatie.

  Ongelooflijk ook hoe deze zwerm van duizenden vrijdenkers zo nauwkeurig in hun collectieve onbewuste weten waar ze uiteindelijk willen wonen en leven. Politici weten dat nog niet. Die leven alleen in hun hoofdhuisje met hun bewuste als gesprekspartner.Ze zitten nog te spelen met hun calculatortje.

  Ik ga alvast even ‘voorvliegen’.
  We can fly. If you believe it!

 2. Zolang dit soort zaken zich grotendeels onder de radar afspelen kun je er gerust van uitgaan dat er een smerige kant aan zit. TTIP gaat landen/regeringen (dus: de burger!) gruwelijk veel geld kosten als we worden aangeklaagd door multinationals.
  Wij in NL/EU dringen bijv. de hoeveelheid suiker (gelukkig) steeds meer terug, echter bijv. de Coca Cola Company uit de USA kan dan eisen, vanwege zogenaamd omzetverlies daardoor in EU-ropa, dat o.a. de NL overheid miljoenen/miljarden als boete daarvoor krijgt.

  De wet van de grote getallen draait middels TTIP en aanverwante verdragen op meer dan volle toeren 🙁

 3. Vrijhandelsverdragen zijn geen Vrijhandelsverdragen en degenen die deze verdragen sluiten verdragen helemaal geen vrije handel.

  Als ik Soepkippen wil kopen van een Afrikaanse boer en ik hoef alleen de boer te bellen en te betalen en dan komt het spul. Zonder dat ik ellenlange lijsten in moet vullen, tarieven en belastingen moet betalen, verzonnen regels moet naleven (die in verdragen staan). Dat is vrijhandel. Dat is goed voor de boer, de vervoerder en mij en we verdienen allemaal meer, wat een ieder van ons dan weer kan besteden aan dingen die zijn eigen leven en het leven van de mensen om hen heen verbeterd.
  Vrijhandel is vrijheid.

  Niet dat ik soepkippen ga verkopen maar het gaat om het voorbeeld.

 4. Ewald Engelen waarschuwde daar al voor:

  http://www.langleveeuropa.nl/2014/10/een-middag-vol-symbolen-ttip-handelsverdrag-smoort-onze-democratie

  Uit de blauwe links een pdf bestand:

  http://www.andereuropa.org/wp-content/uploads/2014/07/feitenoffabelsTTIP.pdf

  Mensen die denken nog toekomst te zien in baan/werk moeten blz 13 rechts bovenaan eens lezen.
  We leven inmiddels in 2016 en we zien het nu in een stroomversnelling op ons afkomen.

  De “vrijhandels” verdragen zijn, net als de EU een neo-liberaal project waarbij een kleine selecte groep parasiteert op de massa.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.