No Picture

CPB en De Nederlandsche Bank gissen er op los

16/06/2013 rob vellekoop 4

In Het Financieele Dagblad constateert oud-bankier Robijn Hornstra “Macro-economie is dus geen harde wetenschap. De deskundigen bij het CPB en De Nederlandsche Bank (DNB) gissen ook maar wat”….”Rutte 2 neemt verstrekkende besluiten op basis van wat de rekenmeesters voorschotelen. In […]

No Picture

basisinkomen betekent einde uitkeringen

24/04/2013 rob vellekoop 5

Iedere uitkering heeft het karakter gekregen van een gunst van de overheid aan een burger die niet meer voor zijn eigen inkomen kan zorgen. Om deze gunst te kunnen krijgen worden steeds meer tegenprestaties geëist op straffe van het korten […]