Zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden dalen sterkst in koopkracht

koopkracht2012Veel bevolkingsgroepen zijn opnieuw in 2012 in koopkracht gedaald. Voor de totale bevolking  is de daling 1%, zo meldt het CBS. Het is het grootste koopkrachtverlies van de afgelopen 28 jaar. Zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden verliezen het meest aan koopkracht.

Zelfstandigen echter gaan er met een koopkrachtdaling van 2,7 procent fors op achteruit. Ook uitkeringsontvangers leveren flink aan koopkracht in. De gepensioneerden onder hen zien hun koopkracht in 2012 voor de derde keer op rij dalen, met 1,2 procent. De bijstandsgerechtigden gaan er zelfs 1,5 procent op achteruit. Het CBS wijdt dit koopkrachtverlies aan de economische crisis.

Duitsland verwacht een koopkrachtstijging van 0,6% over 2012.

Commentaar
Het CBS toont zich heel loyaal naar Rutte 2, door de achteruitgang in koopkracht toe te schrijven aan de economische crisis. Gelukkig weten we wel beter: de zorgpremies en het eigen risico zijn gestegen, er worden minder subsidies verstrekt en de pensioenen worden verlaagd. Daarnaast geeft het passieve beleid van Rutte 2 ook geen boost aan ons vertrouwen in de toekomst en beperkt onze uitgaven daarmee nog meer.

Rob Vellekoop, 21 augustus 2013, delangemars.nl

6 Comments

  1. Goed advies gelezen in ingezonden brief Algemeen Dagblad: meneer Rutte, uw studententijd is voorbij, ga eens een baan zoeken!
    En dan niet in de politiek alstublieft. Wat een stelletje klunzen………

  2. Je slaat (bijna ) de spijker op de kop. Mijn man, als zelfstandige, is er de afgelopen 6 maanden 90% op achteruit gegaan. Het wordt tijd, dat Rutte een halt toegeroepen wordt

  3. Natuurlijk heeft de crisis invloed op de koopkracht, maar analyseer de koopkracht eens in relatie tot de maatregelen van het kabinet zoals de BTW verhoging en de steeds maar weer twijfelende houding van het kabinet ten aanzien van de huizenmarkt. Daarnaast zijn mensen onzeker over hun baan en besteden dus niets tot nauwelijks nog iets aan dure uitgaven.

    Ooit had Rutte grote moeite met de uitzending van Netwerk waarin men stelde dat diverse groepen er behoorlijk op achteruit zouden gaan. Hij was daar ontzettend kwaad over en gaf aan dat de berekeningen in opdracht van het actualiteiten programma niet klopte. Nu, een paar jaar later weten we beter. Rutte loog toen ook al en is sindsdien daar niet meer mee gestopt met aan zijn zijde medeleugenaar Samsom.

  4. Terwijl Minister-President Rutte ons wil aanmoedigen om toch vooral méér auto’s en huizen te kopen, omdat daardoor het snelst ons kikkerlandje weer uit de crisis zal kruipen, zou je eigenlijk verwachten dat zulks dan ook door leden van het kabinet gevolgd zou worden en zij AL hun (grotere) aankopen dan toch ook in Nederland zouden doen, zodat er zo min mogelijk pecunia naar het buitenland lekken en ‘s-Rijks belastingen zoveel mogelijk kan innen. Niets is echter minder waar. Met name de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, blijkt het niet zo nauw te nemen met dit verzoek van rutte, heeft hij immers zijn (praktisch) nieuwe bolide, een Duitse stationawagen met een fraaie ster op de grille, niet in Nederland, maar in Duitsland zélf gekocht en het vehikel vervolgens eigenhandig naar Nederland geimporteerd. Deze truc heeft meneer Kamp toch naar schatting dik 25% op de totale aanschaf gescheeld en is nadelig voor de schatkist. Zou een bewindsman niet een beter voorbeeld moeten geven? Niet minstens het koopadvies van zijn chef volgen, al kost hem dat méér? Met welk recht spreken zulke mensen het volk dan nog aan op hún bestedingen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.