Meer windenergie kost burger tientallen euros per maand

windRutte 2 bereidt een volgend fiasco voor: de gigantische uitbreiding van het windmolenpark in ons land. De burger draait weer op voor de extra kosten van Ruttes inspanningen om het beste jongetje van Europa te zijn.

Zonder wind geen stroom
De overheid wil op heel veel plaatsen hoge windturbines plaatsen. Rutte 2 wil zelfs naar een aandeel duurzame energie in 2020 van 16%, om aan de Europese doelstelling te voldoen (aandeel in 2011 was 4,3% volgens ‘Windenergie op het land’) Echter windmolens leveren meer dan 50% van de tijd geen energie op, waardoor de kolen/gas gestookte centrales het moeten blijven overnemen wanneer het niet of te veel waait. De verwachting is dat het initiatief amper nieuwe banen oplevert en dat deze bedrijfstak zonder subsidies niet op eigen benen kan staan. (rapport groene rekenkamer)

Duurdere energierekening
Aldus het rapport van de Groene Rekenkamer moet de belastingbetaler jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren om de wind fantasieën van Rutte 2 te betalen. In
2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt.
Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Hier
bovenop komt mogelijk, vanwege het concept Nationaal Energieakkoord, nog
eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van
kracht wordt. De schatting is dat in 2020 de gemiddelde energiebelasting
hierdoor uitkomt op ongeveer € 90 per maand per huishouden.

Commentaar
Naast windambities heeft Rutte 2 ook schaliegas wensen, die minstens even desastreus zijn voor de burgers. Het is onvoorstelbaar hoe het mogelijk is dat een kabinet fout op fout stapelt en hier misschien wel 4 jaar mee weg komt en het land in een grote puinhoop achter laat.

Rob Vellekoop, 23 augustus 2013, delangemars.nl

7 Comments

  1. Het is de minst slechte oplossing, maar als je een energiebalans opmaakt zul je zien dat het inderdaad veel duurder is. wel schoon.

  2. Windenergie is wel degelijk rendabel en op lange termijn zelfs meer als rendabel. Onze overheid weet maar al te goed dat ze de mythe dat het niet rendabel zou zijn niet oneindig in stand kunnen houden en doen alles eraan om te voorkomen dat ze in die situatie komen.
    Ik zou zeggen Meneertje Rutte, boor lekker naar schaliegas in je achtertuin en plant er meteen een kerncentrale. In Amerika zijn ze dolblij met schaliegas en in Japan met kernenergie.

  3. Windmolens en schaliegas, de kindjes van dit kabinet wat hopelijk niet in staat wordt gesteld om dit moeiteloos door te drijven. Maar alleen de bevolking kan hier een halt aan toeroepen, dat is de enige weg om te gaan. Zij hebben inmiddels al een zodanige afstand van de Nederlandse bevolking gecreëerd dat we daar niet meer op een kentering hoeven te hopen.

  4. Beste Rob,

    Dit rariteitenkabinet is uit op een volledig bankroet van dit door armoede overheerste land. Deze pinokkio beseft helemaal niet, dat hij met zijn fantasieen en waandenkbeelden een kale kip echt niet meer kan plukken. Het wordt echt tijd voor een volksopstand, want dit kan echt niet meer verder en dat alleen om Brussel te wille te zijn over de rug van ons burgers

  5. Liever windenergie met subsidie dan kernenergie, steenkoolcentrale’s of schaliegas. Met de kanttekening dat ik die windmolens wel liever in stedelijke gebieden of op zee zie staan dan in bossen en velden. Schaliegaswinning was wat mij betreft een beter thema geweest voor vandaag.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.