Miljardenbezuinigingen zijn al jaren onnodig

bezuinigenOver een maand worden weer de bezuinigingscijfers van Rutte 2 gepubliceerd, opnieuw worden er miljarden bezuinigd. En weer is dit volstrekt onnodig. Al vele jaren wordt er bezuinigd op de kosten van de overheid, de neo-liberalen doen dit het liefst, terwijl bezuinigen niet nodig is wanneer de overheid zorgt voor meer inkomsten.

Er wordt geprobeerd om de staatsschuld zo min mogelijk te laten groeien. Daarvoor moeten de overheidskosten en inkomsten gelijk blijven. Dat kan door vermindering van de overheidskosten  of door juist meer inkomsten binnen te halen.

Al vele jaren wordt er bezuinigd op de kosten van de overheid, de neo-liberalen doen dit het liefst door te bezuinigen op de kosten van de de verzorgingsstaat (uitkeringen, zorg, ouderen) net zo lang tot er niets meer van over is en alle activiteiten zijn overgegaan in particuliere handen.

Maar bezuinigen is niet nodig wanneer de overheid zorgt voor meer inkomsten.
Dit kan bijvoorbeeld door grote bedrijven meer belasting te laten betalen door hun fiscale voordelen af te nemen en de rijken niet meer de ruimte te geven de belastingen te ‘ontwijken ‘. Want des te meer inkomsten je hebt, des te meer mogelijkheden er zijn om de belasting niet te betalen op een wettige manier (dit heet ontwijken). Van deze mogelijkheid maakt een neo-liberaal kabinet liever geen gebruik, met desastreuze gevolgen voor onze economie.

De staatsschuld van ieder Europees land groeit. De staatsschuld wordt uitgedrukt in een percentage van de som van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd (BBP). De staatsschuld van Nederland is 71% van het BBP, de Duitse staatsschuld bedraagt 81,9%,  de Belgische 99,6% en die van de VS meer dan 100% en van Japan zelfs 260% van het BBP. De norm van de ECB is 60% van het BBP. Nederland is dus weer het braafste jongetje van de klas. Dus ook de hoogte van de Nederlandse staatsschuld is geen reden om draconisch te bezuinigen.

Commentaar
Het valt moeilijk te begrijpen hoe de conservatieven de afgelopen tientallen jaren er in geslaagd zijn de rijken steeds rijker en de armen steeds armer te maken. Want dit is de verborgen agenda die iedere keer op de achtergrond meespeelt. De toneelstukjes tussen Rutte en Wilders, het gekreun over bijstandsfraude en het geklaag over Bulgaren die onze banen zouden wegsnoepen is niets dan mist om te verhullen waar het nu werkelijk om gaat.

Rob Vellekoop, 18 augustus 2013, delangemars.nl

11 Comments

 1. @ alex schrauwen

  daar heb je helaas gelijk van mij mag hele kit kabinet enkele reis USA zij lijken steeds meer op republikeinen daar is ook ikke ikke ikke en rest kan stikken

 2. @raak Het hele financiële stelsel is gebaseerd op schuld. Het maken van schuld en economische groei is onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Dat komt omdat de hele financiële wereld word gerund door een private banksector die er opgebrand is winst te maken.

  Simpel gezegd gebeurd er het volgende: iedereen inclusief de staat leent geld bij die banken. De banken creëren dat geld uit het niets om dat vervolgens over te schrijven op jouw rekening. Dat geld wordt besteed aan goederen en komt naar wat omwegen weer bij de bank terug. Als veel mensen dat doe inclusief de regering komt er veel geld in omloop wat zorgt voor economische welvaart en groei. Als de mensen minder lenen, als de mensen veel meer gaan terug betalen als dat ze lenen of de bank maakt het moeilijker geld te lenen wordt er geld uit de economie gehaald. We komen in een recensie. Het zou allemaal nog niet zo erg zijn, een paar vette jaren met daarna een paar magere jaren maar het venijn zit in de staart. De rente die moet worden betaald, want banken zijn een commerciële instelling en willen dus geld verdienen. Maar als de banken alleen het geld van de leningen in de markt zetten, wie betaald dan de rente? Dat geld is er dan toch niet? Maar een schuld word ook niet in een keer afgelost en als de schuldbetaling plus de betaalde rente weer zouden terugvloeien in de samenleving was dat geen probleem. Maar dat gebeurd niet. De rente is de verdienste van de bank. Maar de samenleving in zijn totaliteit kan wel weer een lening krijgen en harder werken en meer natuurlijke bronnen gebruiken om de rente te kunnen betalen en met de rest van het geld de economie een boost te geven. Iedereen moet dan maar weer harder en meer werken om de schuld te kunnen inlossen. Maar met de nieuwe hogere schuld moet er ook weer meer rente worden betaald. Los je alleen de schuld in onttrek je geld uit de economie wat recensie tot gevolg heeft. Maar iedereen wil meer welvaart en een betere economie dus wordt er opnieuw geleend, de schuld en de rente lopen op. Om die te kunnen terug betalen gaan de sterkste landen de minder sterkste landen uitbuiten door bijv. hun bodemschatten zeker te stellen. Dat brengt geld en welvaart, we lenen nog meer, moeten nog meer terug betalen en de banken worden nog rijker. Dit spelletje is al aan de gang sinds de zeventiende eeuw.

  Maar het is ook gedoemd te mislukken. De schuld wordt op een gegeven moment zo groot dat geen enkel land dit nog kan opbrengen. Hyperinflatie of een collaps is voorgeprogrammeerd. Wanneer dat gaat gebeuren weet ik ook niet. Of we zoeken naar een ander systeem waarin de waarden opnieuw worden bepaald of we worden een globale dictatuur waarin menselijk lijden en armoede centraal staan. Gelukkig komen er wereldwijd steeds meer geluiden om het systeem te veranderen, zowel door economen als mensen uit de politiek, als vanuit de gewone bevolking. Als er iets gebeurd zijn er altijd twee partijen voor nodig, één die het doet en de ander die het laat gebeuren. Hier wordt uitgelegd hoe het huidige banksysteem werkt. http://www.youtube.com/watch?v=jQuEOUzA9P8

  • Commentaar volgt spoedig in de vorm van een aantal artikelen over dit onderwerp.

 3. Je slaat de plank mis Rob Vellekoop, met jouw benoemde verborgen agenda. Want die verborgen agenda is -wat genoemd wordt- ‘kapitalistische bevolkingspolitiek’!

  Dit betekent dat meer en meer mensen -wereldwijd- domweg niet meer nodig zijn in het productieproces dat er alleen maar op gestoeld is -meer & nieuwe- winst(en) te maken; enerzijds door mechanisatie van dat productieproces en anderzijds door de gevoerde lage loonlandenpolitiek.

  Nederland -als staat- in dat licht bekeken is maar een van de vele spelers -als een der staten wereldwijd- die dat proces nooit en te nimmer zal kunnen doen gaan keren. Dat te denken, willen denken, is heel naïef en alleen maar een bijdrage leverend mensen mee zand in de ogen te strooien. Erger nog, doordat die staten wereldwijd blijven bestaan, zullen deze alleen maar een cruciale bijdrage leveren aan die ‘kapitalistische bevolkingspolitiek’ die gevoerd wordt!

  Het kapitaal zelf interesseert het namelijk geen LOR, dat er een landje meer of minder failliet verklaard wordt, dat er een mens meer of minder een gewisse hongerdood tegemoet ziet in een of ander miserabel tentje in de middle of nowhere, dat er een mens meer of minder tot ‘illegaal’ gebombardeerd wordt en daarmee uitgekotst wordt op een aanzienlijk deel van het grondoppervlak van deze ene wereld waarop we ons allen -maar- bevinden, dat die ecologische catastrofe waarin we allen midden in zitten een volgende desastreuze fase ingaat.

  De winsten van dat kapitaal worden toch wel gegenereerd. Juist doordat er (opgeworpen en dus feitelijk fictieve) grenzen bestaan, kan en maakt datzelfde internationaal opererend kapitaal daar -uiteraard, vanuit hun standpunt en ‘interesse’ bekeken, wat winst maken is dus ten koste van het leven en al wat dat leven doet mogelijk maken- ge- c.q. misbruik van. Want kan ‘belastingontwijking’ in Nederland niet meer, dan zijn er wel weer andere landen die -vooral- fiscale voordelen opleveren; als voorbeeld dicht bij huis noem ik de ‘notionele intrestaftrek’ in België.

  De 3e wereld is geplunderd, het grootschalig plunderen is hier (in het ‘rijke’ westen) begonnen. De globalisering komt thuis! Face it!

  Kap er -dus- mee mensen ook mee zand in de ogen te strooien dat het door het ‘rechtse kabinet’ komt dat dit proces van ‘kapitalistische bevolkingspolitiek’ domweg een nieuwe fase ingegaan is. Een ‘links kabinet’ gaat namelijk precies hetzelfde doen, mocht het de ‘macht’ grijpen. Want macht corrumpeert per definitie! Daarmee is ook jouw poging Rob, een ‘nieuwe’ partij uit de rond te willen stampen, alleen maar een bijdrage leverend aan de tot op het bot corrupte en verzuurde maatschappij.

  Want elke staat heeft dat internationaal opererend en zich van geen grenzen aantrekkend kapitaal nodig.Want dat kapitaal zorgt voor het toverwoord uit de hoge hoed van bedrog, de ‘werkgelegenheid’, Iedereen moderne slaaf om die gevoerde politiek (die ook door ‘gematigd’ en autoritair links wordt aangehangen!) onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting maar vooral in stand te kunnen houden. Alle staten houden dus -bewust- dat arbeidsethos mede mee in stand, dat van luxe een restproduct gemaakt heeft.

  Vandaar dan ook dat er ‘vrijhandelsakkoorden’ afgesloten zijn en worden. Dit om het gemakkelijker te maken die internationale goederenstroom te stroomlijnen en zich gemakkelijker over de verschilldende grenzen te doen laten verplaatsen. Tegelijkertijd wordt het moeilijker en moeilijker gemaakt dat ook mensen zich gemakkelijker internationaal kunnen bewegen. Gaat een dom landje als Nederland bijvoorbeeld is niet kunnen (& ook niet willen zelfs, de belangen van de staat -elke staat- liggen elders namelijk, als reeds gesteld) keren, dat proces.

  Dit gezegd zijnde:

  Vuur en vlammen voor ELKE staat!

  (Waarbij: de andere kant discucieert niet over geweld, die giet het in wetten en voert het uit:)

  Geen grenzen, geen naties en STOP deportaties!

  Waar recht een onrecht wordt, is verzet een plicht!

  (waarbij gesteld dat protest betekent te zeggen dat dit en dat je niet zint en verzet er voor zorgt dat dit en dat wat je niet zint niet meer gebeurt)!

  Besluitend met:

  In plaats van enkel een smeekschrift te presenteren aan hen die ons regeren, kunnen we beter bouwen aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren!

  • Beste, ik erken veel van de door jou gesignaleerde problemen, waarvan ik de meeste ook beschreven heb in talrijke artikelen.
   Echter jij ziet als oplossing: geen grenzen en geen staten. Dat betekent dat je er van overtuigd bent dat wij, elke burger, uitsluitend goeds met elkaar voor hebben. Jij gelooft dat er geen overheid meer nodig is tegen het onrecht waarbij de sterkeren in de samenleving de zwakkeren uitbuiten.

   Ik geloof dat er een overheid nodig is. Het enige dat voor minder onrecht zal zorgen is politieke bewustwording van alle burgers. Zodat zij veel kritischer dan nu de politiek volgen en niet in tijden van crises populisten zoals Wilders gaan volgen, of zich door propaganda van de overheid (bijv. NOS) zand in de ogen laten strooien.

   Ik werk iedere dag aan deze politieke bewustwording door de politiek kritisch te volgen en daarover te schrijven of tegen het kabinetsbeleid te protesteren. Maar ik blijf geloven in een democratische oplossing waarbij de meerderheid van de bevolking kiest voor een samenleving waarbij iedere burger gelijkwaardig is en ook zo behandeld wordt. Daar ga ik voor.

   Er is onvoldoende politiek bewustzijn om, zoals jij, er op te kunnen vertrouwen dat er geen overheid meer nodig is.

 4. Dit is al jaren bezig en de toneelstukjes zullen niet stoppen voordat wij als bevolking er genoeg van hebben en de acteurs en actrices Den Haag uitjagen. Het gekreun en gesteun over de bijstandsfraude is gewoon een manier om een grote groep mensen te stigmatiseren en de aandacht af te leiden van de fraude door de rijken en politici. En het pseudo geklaag over het binnenhalen van Oost-Europese werkzoekenden gaat gewoon door omdat hun vriendjes de ondernemers graag goedkope krachten hier naartoe willen halen zodat ze geen minimumloon hoeven te betalen. En daar houden ze wel degelijk rekening mee, immers, na een glansrijke ( of niet) politieke carrière moet er ook nog wat voor ze te doen zijn waar ze weer flink geld mee binnen kunnen harken.

 5. Dit land gaat gewoon kapot.en de bevolking gaat het allemaal weer lekker toelaten.

 6. Het bank systeem is zeer ingewikkeld en ligt niet in de handen van de regering maar bij particuliere banken. Zij creëren geld uit het niets zonder grenzen en hun fouten worden gedekt door belastinggeld. Het lijkt gunstig om de staatsschuld naar beneden te brengen om zo minder rente te moeten betalen aan de banken maar je haalt daarmee wel geld uit de economie op een zeer ongunstig tijdstip.
  En dit geldt dus ook voor de overheid. http://www.youtube.com/watch?v=BB4BKLvH3l8

  • Het is niet zo ingewikkeld, tenzij mensen eindelijk een keertje er zelf voor gaan zitten en zelf gaan onderzoeken.. Als ik over dit soort stukken praat tegenover een leek dan gaat er al gauw een glimlach verschijnen op degene z’n gezicht.. Als je mensen met de waarheid confronteert, lachen ze je alleen uit en zelf zijn ze te lui om te zoeken of het wel waar is/was en dat is wat ik mis aan NL.. Afvragen hebben de meesten afgeleerd, maarja je kunt het ook zo weer leren!

   Heel wat zombies rondlopen die van niets weten en het allemaal maar “OK” vinden..

 7. Beste Rob,

  Daar hoef je geen econoom of financiëel expert voor te zijn. De bevolking roept dit al jaren, maar Rutte leeft alleen voor de rijken en de armen kunnen stikken. Over een paar jaar heb je al;lleen nog maar rijken, want armen hebben de geest gegeven. Het wordt tijd, dat dit rariteitenkabinet verdwijnt en wel zo snel mogelijk

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.