Ramingen CPB afgelopen drie jaar klopten niet, voor 2014 wel?

roulettecpbHet  Centraal Plan Bureau verwacht  dat het bruto binnenlands product (BBP) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ½ procent groeit.
De koopkracht daalt gemiddeld 0,5%.
Maar hoe serieus moeten we deze cijfers nemen nu het CPB toegeeft:´In de afgelopen jaren (2011-2013) is de economische groei te optimistisch ingeschat´. Dat wil zeggen drie jaar op rij heeft het CPB verwachtingen opgeroepen waarop begrotingen werden gebaseerd die helemaal niet klopten!

Vorige maand deed het CPB ook al een raming. Toen kwam het CPB uit op een hogere economische groei, namelijk 0,75 procent. De koopkracht, zo was de inschatting, zou gelijk blijven. Met een werkloosheidspercentage van 7,5 werd al rekening gehouden.

Het Bruto Binnenlands Product is de som van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd. Het BBP is een belangrijk gegeven binnen de eurozone. De Europese Centrale Bank (ECB) pint namelijk de staatsschuld van de landen van de eurozone vast op 60% van het BBP. En aangezien NL een staatsschuld heeft die op 73% van het BBP zit, vindt Rutte bezuinigingen noodzakelijk.

Commentaar
Vandaar dat ramingen van het BBP zo´n enorme impact hebben op onze samenleving. Want zij zijn de graadmeter voor Rutte 2 om in opdracht van de eurozone wel of niet te bezuinigen. Het is natuurlijk bespottelijk dat wij ons voortdurend richten op ramingen die niets anders zijn dan voorspellingen met een semi-wetenschappelijk sausje. Het is je reinste roulette met de belastingbetaler en uitkeringsgerechtigde als gedupeerde.

Rob Vellekoop, delangemars.nl, 16 september 2013

 

9 Comments

 1. Het CPB is al even betrouwbaar als dit rariteitenkabinet! Onderonsje misschien om de burger te misleiden? Ben benieuwd hoeveel dit weer kost

 2. Ik vraag me af of ‘armoede’ hiermee Nederland uit is. Met vijftig euro hier per week kun je niet rondkomen en leef je in armoe. Maar met dezelfde vijftig euro in Mali ben je een rijk man. Het ligt er maar net aan wat de lasten gaan doen en hoe je met dit basisinkomen de rekeningen kunt blijven betalen. Geld/cijfertjes zijn maar zo relatief. Denk je nu echt dat de overheid de lasten en plichten niet verzwaard als ze zien dat we het kunnen lijden? Het tekort wat Nederland/Europa op heeft gebouwd kunnen we in geen jaren meer aanvullen. Het onbegrijpelijke (vind ik) is dat alles waar we goed van kunnen leven overal om ons heen is. Iedereen kan alles maken (van een brood tot elektrische auto’s), alles is voorhanden. Waarom moet er een prijskaartje aan alles gehangen worden? Schrap het geld en denk eens na over het principe ‘delen’. Er is nergens een te kort aan, mensen denken vanuit hun eigen egocentrische ik met het principe ‘geld’ op nummer 1. Waar is het delen gebleven? De grootste bron van alle ellende is geld, dus waarom niet de hoofdoorzaak schrappen? Ik weet dat het een illusie lijkt, omdat wij dit niet alleen kunnen verwezenlijken (de wereld is nu eenmaal klein en hangt met alles in elkaar samen).

  Maar wat zou het een verlichting zijn als er geen geld meer zou zijn…

 3. Nederlanders krijgen wast ze verdienen, je wordt compleet bedrogen door de PVDA en wat doen Nederlanders? IDD anonieme demonstraties via facebook…

 4. Ik vind het een beetje vreemd dat Rutte & co zich blind staren op de groei. Alsof alleen dat heilig is. Voor de rest hebben ze totaal geen succes. De krimp in de uitgaven van de konsument valt mee zeggen ze dan, omdat het minder is dan voorgaande jaren. Maar het is er weer 1 en individueel pakt het erger uit.
  Zo kreeg ik al geen CER meer, omdat ik geen Metformine meer gebruik.
  Pluspunt toch ? Sta nog wel onder kontrole 1 per jaar. Maar dat gaat als het goed is af van het eigen risiko.
  Dus op mij hebben ze bijna 100% winst de zorgverzekeraar.

  Dit jaar hebben ze de CER enorm verhoogd naar 99 euro.
  Nou afwachten wat de wtcg de laatste keer doet.
  Na de aftrek van de belastingen verdwijnt dit dus ook al.
  Dus je kunt wel nagaan hoeveel we er op achteruit zijn gegaan.

  Rutte & co zien het te rooskleurig in.
  Ach, het zijn maar cijfers. Dat die voor mensen staan zal best.
  Je bent maar een stipje. Een niemandal. Totaal onbelangrijk.
  Als hun maar des te meer hebben, want bezuinigen kunnen zij niet.

 5. Het CPB is een van die vele organisaties in NL die eigenlijk volstrekt overbodig zijn. Daarom is het een mooie bezuiniging zulke overbodige clubs op te heffen. Er zijn in dit land rond de 280 zogenaamde adviesorganisaties, die allemaal op een of andere manier worden betaald met belastinggeld, ofwel door de burger.
  Dit en andere voorstellen in de nieuwe partij in oprichting, de Partij voor Goed Bestuur. zie de website. Gezocht: mede-oprichters.

 6. Het CPB is al jaren ontmaskerd als propaganda bron voor de zittende regering. Niks wetenschap bij het CPB, daar is alles een politieke agenda pushen.

  = = =

  Wat het CPB publiceert typeert de desastreuze incompetentie van het establishment: politici, economen, mainstream media.
  Ze zijn getraind, afgericht en geïndoctrineerd om alleen te handelen in cijfers en op papier te tekenen trends.

  1. Men gebruikt foute methodologie
  2. Verdraaide metingen
  3. Relevante data wordt genegeerd.

  1. Foute methodologie
  Ze hebben nooit de dynamiek van een systeem begrepen. Om het met een analogie uit te leggen: men meet de stijgende temperatuur van het water in een open pot op het vuur en men ziet dat het stijgt met 10 graden per minuut. Men begint bij 20 graden, bij 30 graden is een minuut later geeft men zelfverzekerd aan dat over 1 uur het water 620 graden warm zal wezen… maar tegen die tijd is al lang geen water meer in de pot.

  Met andere woorden ook in de economie leidt de accumulatie van kwantitatieve veranderingen tot KWALITATIEVE veranderingen. Na een kwalitatieve verandering klopt het rekenmodel niet meer omdat het systeem (als het nog bestaat) zich anders gedraagt. Dan gaan deze door de politici betaalde “specialisten” weer iets verzinnen om de nieuwe ellende te verklaren en te pretenderen dat ze weten waarmee ze bezig zijn.

  Neem gerust aan dat het water uit de analogie de geldmassa in de huidige conjunctuur aangeeft.

  2. Verdraaide metingen
  De statistieken werden losgekoppeld van de fysieke economie. Daarom zijn zulke cijfers meer propaganda dan realiteit. Dit is reeds midden jaren ’90 van de vorige eeuw door L. Larouche gesignaleerd:
  ” The world’s monetary and financial systems have been “de-coupled” from the real economy. Officially reported “economic growth” is a hoax, for two very obvious principal reasons. First, Gross National Product/Gross Domestic Product estimates, the figures used to report putative economic growth, are based on estimates of monetary Value Added; therefore, since the monetary-financial system has been de-coupled from the real economy, GNP and GDP estimates, even if they were honestly compiled, have a corresponding degree of irrelevance to any discussion of national economic health. Second, of course, governments and related agencies lie–with greater abandon, each passing year–in every statistical analysis of this sort.”.
  Bron: “Why Most Nobel Prize Economists Are Quacks”
  http://www.larouchepub.com/lar/1995/Quacks.html

  3. Negeren van relevante data
  Zeer interessant is wat het CPB NIET in beschouwing neemt. In maart 2013 reageerde CPB baas C. Teulings verrast bij de plots ingestorte consumentenvertrouwen “Hier is iets geks gaande!” . Neen, niets geks hoor, zie tabel pag.5 rij 7 kolom NL: Nederland heeft de hoogste private schulden van de geavanceerde economieën.
  http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/brown_bag/EU19703_Europe_at_crossroads26_oct.pdf

  = = =

  Beste CPB: de wereld is niet reductionistisch, de wereld is dynamisch.

 7. Het is een beetje vervelend (maar daarnaast wel begrijpelijk) dat er zo ontzettend veel afgegeven wordt op het hier en nu, maar dat er maar bar weinig oplossingen aangedragen worden. Er gaat inderdaad een hele hoop mis, worden (vaak achteraf) verkeerde beslissingen en/of opmerkingen gemaakt waar alleen kritiek op gespuid wordt. De negatieve spiraal waar we al jaren in terecht zijn gekomen zal echt niet beter worden door alles wat gedaan wordt op een weegschaal te leggen. Mijn inzien kan het niet anders dan dat het hele systeem op den duur ten val komt. Mensen pikken het niet langer (de onzin, leugens en misleidende acties).

  En een oplossing voor de huidige problematiek?

  Volgens mij is deze allang niet meer te vinden… ook niet in een ‘menswaardig’ basisinkomen. Ik denk dat de toekomstige generatie een compleet andere maatschappij tegemoet gaat. De tijd zal het leren, als we ons er maar op voorbereiden en open staan voor rigoureuze veranderingen en eens outside the box willen en durven kijken.

  Wellicht wordt het tijd om eens niet meer te denken in ‘geld’, fictieve cijfertjes die digitaal heen en weer geschoven worden. Niets meer dan lucht wat verplaatst…

  • Beste Saskia, door de invoering van het basisinkomen en ondersteunende maatregelen om iedere burger een bastaansbasis te garanderen wordt de maatschappij drastsch hervormd. Probeer je eens voor te stellen hoe het is wanneer mensen zich niet iedere dag meer zorgen hoeven te maken over het verlies van hun inkomen door werkloosheid bijvoorbeeld, of over de financiele gevolgen bij echtscheiding of ziekte. Daardoor ontstaat er veel meer vrijheid. Mensen zullen veel meer die werkzaamheden kunnen gaan doe die ze prettig vinden in plaats van allereerst gefocust te zijn op een ´goeie´ baan.

  • Wat dacht je van de emancipatie die het basisinkomen brengt ? Nu laten veel mensen zich nog tegen houden omdat ze bedreigt worden door financiële ongemakken. Niet zelfstandig kunnen zijn. Was het maar zo eenvoudig dat je zomaar een baantje kon kiezen met een redelijk inkomen. Beiden zijn voor velen een utopie geworden.

   Ik las vandaag dat snel internet ons 90 euro extra (per maand) opleverde. In opkomende ekonomieën tot 4 mb als 35 euro per maand en dat is voor hun al heel veel. Zelf heb ik er nooit wat gemerkt.
   En je bent al lastenverhogingen e.d. al een vermogen kwijt in dit land.
   We moeten dankbaar zijn dat we ons eigen al dan niet zuur verdiende centen terug krijgen via de belastingen.
   Kijk eens hoe gul de overheid is en hoe goed ?
   Ja, met andermans veren pronken is vooral dit kabinet goed in.

   Helaas ben ik het met je eens dat de maatschappij ingrijpend zal veranderen door voortdurende achteruitgang.
   De regering realiseert zich niet helemaal waar die mee bezig is.
   Ze maken alles duurder en verhogen de belastingen steeds.
   Wij wonen niet aan de grens en we hebben geen auto.
   Daarbij leven we van 1 minimuminkomen.
   Hoezo het leven is niet eerlijk ? Wij zijn natuurlijk de dieven en de profiteurs van dit land. Wij hebben natuurlijk alle kansen.

   Ik vrees dat Mark in een nachtmerrie is beland.
   Zijn beleid zal doordringen tot hem en hij zal niet begrijpen wat er aan de hand is. Met een enorme granieten plaat voor zijn kop zal die gewoon doorgaan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.