Burger laat zich geen verdrag door strot duwen

Uit het Waalse ‘Non’ tegen het handelsverdrag met Canada blijkt dat heel veel burgers mondiger en kritischer zijn dan vaak wordt aangenomen en dat het verzet veel groter is dan de massamedia wil doen geloven.Voorheen werd niet gediscussieerd over verdragen, die kwamen er zonder slag of stoot inclusief de speciale rechtspraak met geheime gerechtshoven die daaraan automatisch werd gekoppeld.

Er ging heel veel protest vooraf aan de roerige week waarin Wallonië tot vier maal toe Nee bleef zeggen tegen de EU, de Canadese minister en tegen de Belgische Federale regering Michel.

Geheime onderhandelingen
Het verzet van Wallonië is het resultaat van een jarenlange strijd tegen het handelsverdrag tussen de EU en TTIP. Voor het eerst begonnen burgers zich druk te maken over wat nu feitelijk in bilaterale of multilaterale verdragen (tussen twee of tussen meer landen) afgesproken werd. En wat bleek, de onderhandelingen van bijvoorbeeld TTIP waren geheim, zij vonden jarenlang achter gesloten deuren plaats en tijdens de onderhandelingen schoven ook multinationals als onderhandelingspartners aan. De actieve burgers waren geschokt toen zelfs Duitse parlementariërs uitsluitend de onderhandelingsstukken van TTIP mochten inzien in een speciale ruimte, nadat ze hun mobiele telefoon hadden ingeleverd en het hen verboden was om gegevens hierover naar buiten te brengen!

adam2210cetaICS / ISDS
Naast deze geheimzinnigheid, die haaks staat op de openheid van zaken die iedere zichzelf respecterende democratie nodig heeft, wordt er in zowel TTIP als CETA verwezen naar arbitrage die buiten de gangbare rechterlijke macht wordt gehouden. Een multinational of investeerder die vindt dat de belangen door een democratisch gekozen regering wordt geschonden, kan dit land of overheid aanklagen bij een speciaal tribunaal dat bestaat uit drie juristen die de zaak voeren. Een neutrale, eentje in dienst van de klager en een voor de aangeklaagde. Deze arbitrages zijn geheim! Het gevolg kan zijn, wat zich ook in de praktijk al herhaaldelijk heeft voorgedaan, dat een land of lokale overheid wordt veroordeeld tot het betalen van miljoenen/miljarden voor het schaden van de winstcapaciteit. (Voorbeelden veroordeelde landen)

Trukendoos EU
Indien een verdrag tussen de EU en een land gezien wordt als een verdrag met een gemengd karakter, dus dat het bijvoorbeeld niet alleen over handelsactiviteiten gaat, dan heeft de EU de instemming nodig van alle EU-lidstaten. Is het daarentegen een niet-gemengd verdrag dan is de goedkeuring van de parlementen van de lidstaten niet meer nodig. Vandaar dat de liberale Vlaming en EU-parlementariërs Guy Verhofstad opriep CETA te zien als een niet gemengd verdrag, want dan hoeft dus geen rekening te worden gehouden met het Waalse Nee.

Burgers in verzet
Al enkele jaren wordt er geprotesteerd tegen TTIP, het verdrag tussen de EU en de VS. Met name de Duitsers hebben zich enorm verzet. Zo heeft een netwerk van 1600 gemeenten zich uitgesproken tegen TTIP. Zeker in eerste instantie werd dit burgerlijke verzet door de mainstream media volledig genegeerd. Terwijl er nu een fase is ingetreden waarop de media de bezwaren tegen deze verdragen ronduit belachelijk proberen te maken. Desondanks blijft de internationale verzetsbeweging tegen de handelsverdragen door bouwen. Verzet tegen de macht van de EU is geen kleinigheid en daarvoor is enorm veel doorzettingsvermogen vereist. Onophoudelijk zijn er jaar na jaar acties gevoerd. Aanvankelijk met een hele kleine opkomst van burgers, door pure onbekendheid met de materie. Een opkomst die groeit. De burger voelt en ziet dat hij als hij niet uitkijkt gewoon aan de kant geschoven wordt. Multinationals hebben heel veel baat bij dit soort verdragen, waarbij hun belangen op een speciale anti-democratische manier met behulp van speciale arbitrage tribunalen beschermd worden.

Dossier over CETA / TTIP / ISDS

Rob Vellekoop, 26 oktober 2016

8 Comments

 1. Even een aanvulling op de zelfmoord pil!
  hoezo gecoördineerd, het zelfde in de usa op dit moment
  met een filmpje wat er werkelijk me bedoeld word.

  Het stoppen van een behandeling om de laatste levens fase van iemand
  dragelijk te maken en maar een zelfmoord pil te geven.

  https://www.youtube.com/watch?v=01bwxtzFub8

 2. Dit is wel even door onze strot geduwd door onze
  lieftallige (KUCH KUCH)minister van volks gezondheid
  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33508_verrichten_van_medisch
  Naast de zelfmoord pil,orgaan roof,en verwardheid oppak regel,
  zou het me niets verbazen dat het T4 !!!!programma ook maar weer ingevoerd
  word.
  vraag me af wie dit in haar oortje gefluisterd heeft,de EU?

  ook nog even wat anders
  https://socioecohistory.wordpress.com/2014/07/26/flashback-1988-get-ready-for-a-world-currency-by-2018%E2%80%B3-the-economist-magazine/

  Artikel uit 1988!! kijk vooral de lelie op zijn kop
  dan weet je dat de bloedlijn (de familie) de baas is

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.