Zorgkosten NL bijna hoogste van Europa

Uit een onderzoek van zorgwijzer.nl blijkt dat in ons land de zorgkosten per hoofd van de bevolking bijna het hoogst zijn van heel Europa. Een Nederlander geeft jaarlijks gemiddeld 5.169 euro uit aan zorg. Ter vergelijking: andere West-Europese landen, als België (4.434 euro), Verenigd Koninkrijk (3.572 euro) en Portugal (1.904 euro) zijn beduidend goedkoper uit.

Ook opvallend is dat NL als enige een particulier zorgverzekeringssysteem heeft, terwijl onze buurlanden Duitsland (4.912 kosten), België (4.434), Verenigd Koninkrijk (3,572) en Frankrijk (4.502) een ziekenfonds of staatsverzekering hebben.

Alleen een aantal Scandinavische landen, Zwitserland, Monaco en Luxemburg besteden per inwoner meer aan zorg. Echter liggen de inkomens in deze landen gemiddeld (fors) hoger dan in Nederland.

Allereerst geeft Nederland maar liefst 9,5 procent van zijn Bruto Nationaal Product (BNP) uit aan zorg, blijkt uit gegevens van de World Databank. Een percentage dat in de meeste andere Europese landen veel lager ligt. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het percentage in Nederland zelfs nog iets hoger, namelijk niet 9,5 maar 10,9 procent. Alleen de Verenigde Staten besteden meer van het BNP aan zorg dan Nederland.

Aan de hand van de beschikbare statistieken kun je een duidelijke conclusie trekken: de zorgkosten in Nederland overstijgen de rest van Europa.

Het goede nieuws is dat we wel ‘waar voor ons geld’ krijgen, stelt een analyse van het Zweedse Health Consumer Powerhouse (HCP). In het rapport van de Zweden staat dat ons land op het gebied van diverse kwaliteitsindicatoren beter scoort dan alle andere Europese landen. Nederland scoort 916 punten (op een schaal 1000), daarna volgen Zwitserland en Noorwegen met respectievelijk 894 en 854 punten.

Onze buurlanden, België en Duitsland scoren met respectievelijk 836 punten en 828 punten een stuk minder dan Nederland. Het weliswaar goedkopere stelsel in Engeland scoort slechts 736 punten, ofwel 20 procent minder.

Uit een onderzoek van Radar was al naar voren gekomen dat de afgelopen 10 jaar de zorg in NL 45% duurder is geworden.

 • Sinds 2006 zijn de kosten met 45% gestegen.
  De kosten van de zorg bedragen nu 94 miljard euro per jaar.
  In 2006 kostte het ziekenfondspakket 2.600 per persoon. In 2016 kost het zorgpakket in totaal 5.500 per persoon.
  Nederland staat in de top 3 van de landen wereldwijd met de duurste gezondheidssystemen. Het land met de meeste marktwerking (VS) is ook meteen het duurste land. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de aanbieders in de zorg worden aangezet tot productie in plaats van doelmatigheid en efficiëntie. Het systeem zegt dat er juist zoveel mogelijk patiënten een behandelingen moeten krijgen.
 • De efficiëntie is niet toegenomen en de wachtlijsten zijn feitelijk weer terug doordat de Minister van Volksgezondheid een bepaald budget heeft afgesproken waar binnen gebleven moet worden. Door de marktwerking is juist een prikkel ontstaan voor onnodige behandelingen (omdat dit meer omzet oplevert).
 • (komt niet in programma naar voren) Zorgverzekeraars maken ieder jaar enorme winsten, die zouden moeten terugvloeien naar de verzekerden die blijkbaar te veel premie hebben betaald. Ook dit is een kostenverhogende factor.
 • (komt niet in programma naar voren) De invloed van de farmaceutische industrie op de kostenontwikkeling in de zorg. Deze industrie creëert zelfs schaarste door tijdelijk niet te leveren waardoor de prijzen van de geneesmiddelen stijgen.

Rob Vellekoop, 24 oktober 2016

5 Comments

 1. 1 jaar geleden maar nog steeds relevant ,

  Rob Brockhus, de redactuer van Sociale Databank Nederland is naar eigen zeggen op een diefstal gestuit van ongekende grootte. Het gaat volgens hem om 5,9 miljard aan AOW spaargeld dat onder beleid van oud minister Zalm is verdwenen. Hij roept mensen op om actie te ondernemen.

  https://www.youtube.com/watch?v=HFvlhFYWXWc

 2. Er zijn, zij het nog zeer kleinschalig, zeer positieve initiatieven:

  – Het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld
  http://www.earth-matters.nl/5/12163/gezondheid/grootste-medicijnloze-ziekenhuis.html

  – Engeland:

  Citaat:
  “Engeland staat bekend om zijn politieke inmenging tegen het onder valse voorwendselen behandelen van de hersenen van mensen. In 2009 heeft de Britse overheid geheel op eigen initiatief 250 miljoen Britse pond uitgetrokken om 10.000 psychotherapeuten op te leiden om taken van de psychiatrie over te nemen, en (volgens de NICE) op de lange termijn ook de hulp voor de meest ernstige psychische problemen. De Britse overheid neemt een leidinggevende positie in in het vormen van het beleid voor psychische zorg en forceert veranderingen met maatregelen en opinievorming in de media. Er wordt letterlijk gesteld dat de financiële steun voor de ontwikkeling van nieuwe psychiatrische medicijnen een halt wordt toegeroepen en dat mensen problemen met hun geest met hun geest moeten leren overkomen.”
  https://www.zielenknijper.nl/engeland-bewezen-therapeutisch-alternatief-voor-medisch-model-psychiatrie.html
  https://www.zielenknijper.nl/verenigd-koninkrijk-vergeet-pillen-psychotherapie-is-de-toekomst.html

  De anti-psychotica (en mogelijk ook de anti-depressiva) zorgen ervoor dat men niet herstelt; integendeel, men raakt levenslang afhankelijk van externe middelen en raakt alleen maar verder van zichzelf vandaan. Zeer mensonterend en mensonwaardig.

 3. De bestuurders, die alles in het honderd sturen, moeten ook vorstelijk beloond worden?

 4. De 2de kamer is het hierover ook eens, zitten ze daar daarom voor janpietsnot? Dat zou op zich al een kostenbesparing van recessies, cursussen, dure reisjes, wachtgelden uitsparen?

 5. MOET UITDRUKKELIJK ERBIJ VERMELDEN DAT DE ZORGKOSTEN MEER EN MEER DOOR ANDERE KOSTEN DAN ZORGKOSTEN WORDEN ONNODIG VERHOOGD?
  Wat te denken om je gelijk te halen, de advokaatkosten,en allerlei commissies die er over buigen of daadwerkelijk deze kostengemaakt kunnen worden?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.