Accountants geen trek in gemeenten vanwege boekhoudfraude?

Uit het kamerdebat van de afgelopen week is gebleken dat gemeenten moeite hebben met het vinden van een accountant. Als redenen worden gegeven personeelstekorten, strengere wet- en regelgeving en de overheveling van veel zorgtaken naar gemeenten. Zou het kunnen dat de ware reden onder het tapijt blijft?

Leo Verhoef brengt sinds 1994 financiële misstanden bij gemeentes en provincies naar buiten zonder dat iets gebeurt. Geen enkele organisatie maakte hard dat Verhoefs conclusies niet kloppen. Rekenkamers van verschillende gemeenten bevestigen dat Verhoef het bij het rechte eind heeft. En iedere gemeente wordt steeds op de hoogte gebracht door Verhoef. Accountants geven steeds goedkeurende verklaringen voor de jaarrekeningen van de gemeenten af.

Volgens accountant Verhoef heeft Amsterdam de afgelopen jaren 5 miljard euro overgehouden zonder dit bekend te maken. De Amsterdammers hebben door dit enorme overschot de afgelopen jaren ten onrechte OZB (Onroerende Zaken Belasting) betaald. In zijn brief van 30 mei 2016 heeft Verhoef dit aan de gemeenteraad meegedeeld.

De gemeente Den Haag presenteert een voordelig saldo van 249 miljoen euro, maar lijdt in werkelijkheid volgens de calculaties van Registeraccountant Verhoef een verlies van 389 miljoen euro in de periode van 2008 – 2015. Leo Verhoef komt tot zijn conclusie na onderzoek van de Jaarrekening over 2015 van de gemeente Den Haag. Hij noemt de cijfers misleidend omdat over de periode van 2008 tot 2015 de totale boekhoudfraude bij Den Haag is opgelopen tot 638 miljoen euro.

Verder klaagde Verhoef 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht of de betrokken accountants er op worden aangesproken. De aangiften van Leo Verhoef gingen over valsheid in geschrifte (boekhoudfraude) bij de meeste gemeenten en provincies.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de accountants zich nog steeds niets aantrekken van de kritiek van Verhoef. Wel speelt er nog een ontwikkeling op de achtergrond mee in accountantsland. De sector heeft zichzelf gescreend en een Monitoring Commissie Accountancy opgetuigd. Deze commissie is met een kritisch rapport naar de leden gekomen over het functioneren van accountants. Een van de problemen is dat de opdrachtgever van de controles het gecontroleerde bedrijf of overheidsinstelling zelf is.

Rob Vellekoop, 21 november 2016

3 Comments

  1. Vandaar dat kosten voor de zorg voor andere zaken gebruikt worden? Sorry overzicht verloren?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.