Amsterdam pleegt boekhoudfraude van 4 miljard

Volgens accountant Verhoef heeft Amsterdam de afgelopen jaren 5 miljard euro overgehouden zonder dit bekend te maken. De Amsterdammers hebben door dit enorme overschot de afgelopen jaren ten onrechte OZB (Onroerende Zaken Belasting) betaald. In zijn brief van 30 mei 2016 heeft Verhoef dit aan de gemeenteraad meegedeeld.

Over de periode 1998-2015 deed het gemeentebestuur van Amsterdam alsof € 1.048 miljoen was overgehouden. Ruim € 1 miljard! Leo Verhoef ontdekte dat er in werkelijkheid zelfs € 5.028 miljoen (ruim 5 miljard euro) was overgehouden.  Boekhoudfraude dus van zo’n 4 miljard euro!

De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode € 2.649 miljoen en was dus al die jaren helemaal niet nodig. De cijfers zijn door Verhoef ontleend aan de gepubliceerde cijfers van de gemeente zelf.

Leo checkt al jaren de jaarrekeningen van alle Nederlandse gemeenten en ontdekt de grootste financiële beerput die ons land ooit heeft gekend. Toch gaat dit jaar na jaar door, omdat niemand van de politici er iets tegen durft te doen. Degene die er wel iets aan wil doen, wordt op een zijspoor gerangeerd. Deze persoon is een bedreiging voor de hele politieke elite van ons land, die weet wat er speelt en daaraan dus medeplichtig is.

Meer informatie over de door Registeraccountant drs. L.W. Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en bevestigingen van uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, door de Raad van Tucht voor Accountants, door de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht, door hoogleraar Accountancy prof. J.H.Blokdijk RA, en door anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Lees ook: Grootste fraude in ons land ooit nog steeds doodgezwegen

Deze onwaarschijnlijke fraude ettert al vele jaren in ons politieke systeem zonder dat er iets aan gedaan wordt. Ondertussen worden vele burgers voor zelfs al enkele honderden euro fraude veroordeeld tot bijvoorbeeld het volledige verlies van hun uitkering. Dat de politieke macht hiermee doorgaat is niet alleen kwaadaardig, maar ook een teken van minachting voor de burgers wiens belangen zij behoren te verdedigen.

Rob Vellekoop, 16 september 2016

13 Comments

 1. In de video die ik hieronder heb geplaatst horen we Noraly Beyer zeggen: “Ik kan natuurlijk niet meegaan met de visie dat ons NOS-journaal de staatsomroep is. Ik heb er immers gewerkt”.

  In feite zegt ze daarmee: “Jullie worden allemaal kapot gemaakt met en door ons wettige betaalmiddel”.

  Denk daar maar eens goed over na!

  En beste mensen, vergeet niet wat stemmen is: stemmen dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep.

  Niet meer doen.

 2. Juist ophouden met steunen van fascistoïde partijen, die onze maatschappij gijzelen?

 3. Rob,

  Een aantal maanden geleden was je bezig met daklozenproject. Ik had daar wel interesse, maar in hoeverre ben je daar nog mee bezig?

  Ja die gemeentes frauderen al jaren, een ex-collega van onze gemeente heeft ook dingen ontdekt waarvan de honden geen brood lust en moest verdwijnen met behoud van salaris maar mèt zwijgplicht, schandalig gewoon!

  • Merkwaardig! Ik ben zojuist nog op de site geweest. Wie is jouw provider?

 4. We kunnen er – terecht – schande van spreken, maar intussen blijven de werkelijke machthebbers – de Illuminati genaamd – mooi buiten schot !

 5. Ik heb een tijdje in de aannemerij gewerkt en vele opdrachtgevers en beheerders komen uit de vastgoed wereld en de overheid is een grote speler in deze, want zij beheren vele gebouwen en hebben grote budgets / begrotingen (te besteden bedragen) en een aanzienlijk deel van deze te besteden bedragen worden verkregen door belasting te heffen op de burger oftewel op onvrijwillige basis geld weg plukken bij de burger, wat in mijn optiek ordinaire diefstal is.

  De oplettende burgers onder ons kunnen zich wel de parlementaire enquête naar bouwfraude herinneren. Want in 2002 hield de Tweede Kamer een parlementaire enquête naar fraude in de Nederlandse bouwsector. Uit de enquête bleek dat er sprake was van grootschalige fraude in de bouw. Door onderlinge prijsafspraken had de staat vele miljoenen te veel betaald aan de bouwbedrijven. Het televisieprogramma Zembla van VARA/NPS zond op 9 september 2001 een reportage uit over vermeende illegale prijsafspraken in de bouwnijverheid in Nederland bij opdrachten van de overheid. De titel ‘Sjoemelen met miljoenen’ vatte de boodschap van het programma kernachtig samen: het zou gaan om forse malversaties bij de aanbesteding van bouwprojecten.

  — Sjoemelen met miljoenen —
  Nederlands grootste bouwbedrijven lichten de overheid al jaren op voor vele honderden miljoenen guldens

  http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/sjoemelen-met-miljoenen

  Wel apart dat dit programma is gemaakt door de VARA oftewel Vereniging Arbeiders Radio Amateurs, want deze publieke omroep met zogenaamde arbeiders-roots betaalt haar medewerkers forse salarissen met o.a. publiek geld zoals Jeroen Pauw, Paal Witteman en niet te vergeten haar voormalige voorzitter Marcel van Dam en in het verleden ook de Nederlandse Jimmy Saville (pedofiel) genaamd Paul de Leeuw. Deze lieden lullen links, maar leven rechts aka diehard saloonsocialisten, die een decadente levensstijl op nahouden en welks o.a. wordt gefinancierd met publiek geld..

  En nu ga ik weer verder schrijven over corrupte overheidsdienaren uit de vastgoed sector, want bij de prijsafspraken in de vastgoed sector zijn tevens overheidsdienaren bij betrokken en helaas is dat volgens oude gewoonte en deze oude gewoonte vindt traditioneel nog steeds in het heden, 2016, plaats….. Want de ambtenaren die belast waren met het beheer van gemeentelijke gebouwen in Amsterdam Noord, hebben misbruik gemaakt van hun positie en externe contacten om zichzelf te verrijken, lees het onderstaande artikel

  Opnieuw fraudezaak gemeente Amsterdam
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/opnieuw-fraudezaak-gemeente-amsterdam~a4338505/

  De VOC mentaliteit wordt al eeuwen toegepast in de Lage landen aan de (zwaar vervuilde) Noordzee en is heden ten dage nog steeds een ouderwetse traditie en heel levendig……

  Ai ai ai caramba
  Que pasa en Holanda

  • Trouwens tussen november 1986 en maart 1988 werd er ook al een Parlementaire enquête naar bouwsubsidies gehouden. De Parlementaire enquête naar bouwsubsidies werd gehouden naar aanleiding van een op 19 augustus 1986 op de voorpagina van de Volkskrant verschenen bericht van Pierre Heijboer dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Daarna volgden berichten over onjuiste opgaven door beleggers van stichtingskosten.

   Wel hypocriet aan de ene kant van het NLs parlement om enquêtes te houden, want de NLse oud Minister-president JP Balkellende is een groot aanhanger en promoter van de oer-Hollandse VOC mentaliteit.

   Daarom zijn deze enquêtes exact hetzelfde als van een crimineel die zich zelf zal veroordelen en berechten oftewel voor eigen rechter spelen… En dus een wassen neus en stelt het totaal niets voor. En gewoonte getrouw worden alleen enkele kleine jongens berecht en de grote spelers blijven geheel buitenschot. Plus de klokkenluiders zoals Ad Bos tracht men geheel kapot te maken en zelfs te berechten, echter Ad Bos heeft alsnog schade vergoeding gekregen, want die kreeg na jaren procederen in 2009 uiteindelijk een vergoeding. Hoe hoog die was is nooit bekendgemaakt. Bos had 10,5 miljoen euro geëist.

   Hetzelfde is ook een andere klokkenluider van bouwfraude overkomen, namelijk Floor Drost, de klokkenluider die in 2004 een omvangrijke fraude in de bouwsector aan het licht bracht, krijgt 8 jaar na dato een schadevergoeding van de Staat. Drost en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daarover een overeenkomst gesloten, bevestigt een woordvoerder van minister Ronald Plasterk donderdag.

   Schadevergoeding voor klokkenluider bouwfraude
   http://www.ad.nl/binnenland/schadevergoeding-voor-klokkenluider-bouwfraude~a5c2e9ce/

   Ik vind het terecht dat deze klokkenluiders schadevergoeding hebben mogen ontvangen, omdat zij de uitwassen openbaarden en zo schofterig zijn behandelt door onze overheid. Echter hun schadevergoeding wordt betaalt met overheidsgeld en welks is verkregen door belasting te heffen en belasting heffen is zoals ik al eerder hierboven aangaf in mijn optiek ordinaire diefstal. Maar gelukkig is ons gestolen geld in deze wel goed besteed, namelijk voor de schadevergoedingen van de klokkenluiders..

   Tevens tonen deze voorbeelden aan, dat de NLse Overheid een van de grootste criminelen is en dat is al eeuwen zo en daarom net zo traditioneel als de VOC mentaliteit.

 6. De misdadigers die de gevangenis bedacht hebben komen er zelf niet in.

  • J.G Bosman;

   De misdadigers die de gevangenis bedacht hebben komen er zelf niet in.

   Oud Spreekwoord luidt ; Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

   Het recht zal uiteindelijk zegevieren.
   En daar zullen wij samen allemaal wat aan moeten gaan doen met ons allen.

   De Universele wetten staan altijd Boven , de zelf verzonnen politieke
   regels / wetten , die de mens in slavernij proberen te houden.

   Deze zogenaamde / zichzelf genoemde elite, zijn pas écht nutteloze vreters.
   Zij kunnen niets , maken niets, produceren niets,
   hebben géén creatie vermogen , zij parasiteren op de energie van de bevolking in onze wereld,
   Zij hebben nog nóóit in hun leven een slag werk gedaan ,
   met eigen handen voedsel geproduceerd of iets gebouwd, gemaakt,
   daar hebben zij ons voor nodig, over nutteloze vreters gesproken
   die willen heersen over de wereldbevolking.

   Volkstribunalen in menige landen , zoals Frankrijk , Spanje ,Turkije België, Griekenland, Duitsland , Engeland , en ook Amerika maken zich klaar om alle geconditioneerde
   corrupte politieke onderdrukkende misdadigers , ministers, presidenten, en hun handlangers , pedofielen-rechters, advokaten, foute juristen , curators , corrupte recherche /politieagenten ,medeplichtige psychopathische zorgverleners als ook psychiaters van hetzelfde kaliber in verpleegtehuizen , Specialisten in ziekenhuizen , priveklinieken – verzorgingstehuizen, weeshuizen , stervenhuizen – begravenis-ondernemers -organisaties ,zogenaamde medische therapeuten , jeugd-gevangenissen- internaten , voetbalclubs (trainers) , scouting-mederwerkers ( Childsex abuse )
   Commerciële-Banken-maffia medewerkers , foute bedrijfmanagers, RIVM vaccinatie laboratoria , CBR instituten e.d
   Media leugenaars , sjoemelende UVW medewerkers ,als ook corrupte directeuren van liefdadigheid-instellingen/ stichtingen , dierentuinen – vuilverwerking- milieu depots /socialedienst-medewerkers, criminele bedrijfleiders , ook in wooncoöperaties
   interne fraudeurs van het zorg/verzekering circuut , Gemeentelijke frauderende ambtenaren/ Belastingdienst, corrupte wethouders, secretarissen , burgemeesters , sjoemelende accouten bureau-teams , Buro jeugdzorg-homewreckers , die zich ook schuldig gemaakt hebben aan veel opzettelijk kinderleed zoals ook –
   foute Kinderbescherming – medewerkers, ook van kinderdagverblijven , misdadige schuldsanering proleten,enz.. Dus ook de koningklijke – gezinden , zich adelijke genoemde lieden

   Al de namen van deze mensen( criminelen) worden ondertussen verzamelt.
   en de dag des oordeels zal komen. ZIJ zullen allen berecht worden
   En het menselijke volk zal daar getuige van zijn , en mag in alle vrijheid daar aan meewerken . Dus ook hier in Nederland .

   Iedere Nederlander/ mens die misstanden te melden heeft , die zich psychisch gechanteerd , bedreigt ,financiëel benadeelt , mishandelt / misbruikt is , en mensenrechten geschonden zijn door boven genoemde instanties , bedrijven enz

   Kunnen met eer en geweten de betreffende daders met naam , woonadres gegevens en aantoonbare bewijzen , d.m.v foto / film/ geluids-materiaal doorzenden naar ;

   http://volkstribunaal.net/

   En doe allemaal gezamenlijk mee om dit proces verder in gang voort te zetten

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.