Grootste fraude in ons land ooit nog steeds doodgezwegen

Al tientallen jaren plegen bijna alle Nederlandse gemeenteraden ongestraft fraude voor vele miljarden euro’s samen. Rotterdam (2007-2014 meer dan 1 miljard) en Amsterdam (1998-2014 voor 3,9 miljard) zijn de grootste fraudeurs. Geen enkele politieke partij of massa medium laat hierover iets los. Iedere belastingbetaler die een foutieve voorstelling van zijn financiële zaken geeft wordt gestraft, iedere uitkeringsgerechtigde wordt direct gekort op zijn uitkering, ieder bedrijf wordt genadeloos gepakt en beboet door toezichthouders. Kortom ‘Griekse toestanden’ (zoals Verhoef de klokkenluider dit aanduidt) zijn doodgewoon in ons allesbehalve betrouwbare land.

Hoe?

Al decennia lang stellen gemeenteraden de financiële positie van hun gemeentes bewust verkeerd voor. Zij houden zich niet aan de financiële spelregels die voor alle andere burgers wel gelden. De jaarrekeningen van de gemeenten krijgen desondanks ieder jaar een goedkeurende accountantsverklaring! Registeraccountant Verhoef stelt dit al meer dan 20 jaar aan de kaak. Gemeenteraadsleden worden door hem ieder jaar op de hoogte gesteld van de fraude binnen hun eigen gemeente! Instanties geven hem geen ongelijk, maar desondanks neemt de politiek niet haar verantwoordelijkheid door dit aan te pakken zoals misbruik en fraude normaliter bestraft worden.

Hoe groot?

De omvang van de boekhoudfraude van 30 van de 400 gemeentes van de afgelopen jaren komt op 8,5 miljard euro (zie overzicht). Dat betekent dat het bedrag van 8,5 miljard slechts een gedeelte is van het totale bedrag aan fraude. Verhoef controleert gratis ieder jaar de jaarrekeningen van alle 400 Nederlandse gemeenten, stuurt zijn bevindingen naar de betrokken gemeenteraden en publiceert alle gegevens op zijn website.
Als dissidenten uit politieke partijen dit aanhangig maken worden ze buiten spel gezet. Op deze manier woekert deze fraude ongestraft door. Verhoef zelf verloor in 1994 zijn baan, lees het interview met hem.

gemeente fraude gemeente fraude
Rotterdam 1.079 Haarlem 50
Den Haag 532 Lansingerland 39
Utrecht 490 Leiden 164
Eindhoven 329 Lelystad 62
Amsterdam 3.940 Muiden 26
Almelo 5 Nieuwegein 110
Almere 154 Nijmegen 154
Apeldoorn 38 Sudwest-Fryslan 30
Barneveld 63 Uithoorn 60
Bergen op Zoom 103 Utrechtse Heuvelrug 22
Delft 129 Veldhoven 94
Dordrecht 289 Zutphen 35
Emmen 124 Zwolle 39
Enschede 109 Haaksbergen 14
Gouda 136  Hoogeveen  88
Bron leoverhoef.nl bedragen in miljoenen euro  

Gevolgen?

Doordat de financiële positie van de gemeente anders wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is worden voortdurend verkeerde beslissingen genomen.

 • Er wordt bijvoorbeeld te veel OZB aan de burgers berekend terwijl dit niet nodig is omdat de betreffende gemeente in werkelijkheid veel meer opbrengsten heeft dan worden gepresenteerd. In Amsterdam werd op deze manier over de periode 1998 – 2014 volledig ten onrechte Onroerende Zakenbelasting geheven omdat deze stad meer overhield dan de hele opbrengst van deze belasting. grondspeculatie
 • Tot ongeveer 2010 presenteerden de gemeenten jaarlijks gematigde overschotten op de rekening terwijl zij in werkelijkheid bulkten van het geld.
 • Sinds 2010 is het beeld omgeslagen. De gemeenten hebben in werkelijkheid grote tekorten, maar deze worden veel kleiner voorgesteld aan het publiek. Dan kunnen ze nog steeds leuke dingen doen voor de kiezer, terwijl ze dit eigenlijk niet meer kunnen betalen.
 • Daarnaast hebben gemeenten de afgelopen jaren in totaal 5 miljard euro afgeboekt (op de kostprijs) op het onroerend goed dat zij en masse hebben aangekocht. Het negatieve resultaat van deze grondspeculaties is versluierd in de jaarrekeningen verwerkt.

Naast de doofpotaffaires van de VVD is er deze ongekende gemeentefraude die evenmin door onze gekozen volksvertegenwoordigers wordt aangepakt. Welke burger kan er nog vertrouwen hebben in de huidige politieke macht?

Rob Vellekoop, 17 januari 2016

steundlmabonn

7 Comments

 1. Dit artikel heeft verder weinig met Joris Demmink te maken, het is erg corrupt om met zo’n off topic onderwerp aan te komen na zo’n artikel. Bovendien, zolang de Katholieke connectie van Joris Demmink niet eens besproken wordt, is er geen reden een dergelijke pedofiel te vernoemen. Pedofielen worden gekweekt in Katholieke weeshuizen en internaten. De voor pedofilie gearresteerde Katholieke Priesters zijn relevanter dan Joris Demmink, het politie systeem is opgezet door Katholieke adel, dus scheer u weg met uw off topic spam.

 2. Deze corruptie is al eeuwen bezig, ziet de arrestatie van Kaat Mossel in 1783. Wat de Rotterdamse gemeenteraad destijds steunde met de arrestatie van Kaat Mossel en het installeren van vrijkorpsen, was een invasie door Frankrijk, welke uitmondde in de bezetting van ons land door Napoleon Bonaparte.

  De Gemeenteraden zijn ernstig geïnfiltreerd door Katholieken.
  Katholieken mogen officieel niet eens ambtenaar worden, dit was ingesteld vanwege deze reden.
  Als de wet gehandhaafd zou worden, dan zou er geen corruptie zijn.
  En als u dat niets kan schelen, dan is uw eigen corruptie minstens zo erg als die van de gemeenteraden, welke erger is dan beschreven in bovenstaand artikel.

 3. vervoeging van Joris Demmink heeft iets te maken met overeenkomst tussen Turkije en Nederland in jaren 80-90 als in Nederland wondend criticus van Turkije word vermoord dan zal Turkije geen bewijzen leveren dat heb ik ergens gelezen weet allen niet meer waar,Pedofilie komt in alle kringen voor van hoof naar laag en andersom.daarom is noodzakelijk om dat soort mensen te vervolgen anders zijn we niets anders dan Westers Pakistan

 4. Het geld dat je eerlijk verdiend hebt kun je het beste zelf uitgeven aan dingen die leuk goed of nuttig zijn voor jou.
  Hier profiteerde de samenleving het meest van.
  Dat is dus het meest sociaal.

  Dat je geld gestolen wordt om het te geven aan hen die het niet toebehoort is a-sociaal en crimineel.

 5. Het wachten is op een serieuze landelijke politieke partij die deze koe bij de horens durft te vallen. Zodra deze zich meldt ben ik van de partij !

 6. hoe groter een bedrijf, des te kwetsbaarder je wordt?
  net als de banken kwijt gescholden?

 7. Het bovenstaande artikel doet mij denken aan de Demmink affaire.

  Joris Demink was van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie. Dit heerschap wordt al vele Jaren lang beschuldigd van pedoseksueel gedrag. Er zijn ook vele harde bewijzen tegen hem, waaronder verklaringen van 2 slachtoffers van hem.

  Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation
  https://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR-yyS4

  KRO Brandpunt : De Zaak Demmink
  https://www.youtube.com/watch?v=XPDaq8EQtzI

  Echter de Nederlandse politiek en justitie ondernamen geen actie tegen hem en hadden zelfs geen onderzoek ingesteld in het verleden. Daarop heeft de advocaat van enkele slachtoffers van meneer Demmink, Adele v/d Plas, contact opgenomen met de Helsinki commissie in de Verenigde Staten. De Helsinki Commissie is een agentschap met vooral leden uit de Senaat en Huis van Afgevaardigden dat toeziet op naleving van internationale verdragen, onder meer ten aanzien van kinderrechten en mensenhandel. Het Helsinki-comité in de VS had Nederland gevraagd waarom Demmink niet vervolgd wordt voor het misbruik van kinderen.

  Helsinki Commision – Demmink Trial Washington
  https://www.youtube.com/watch?v=oDiZ3aCJp18

  Daarna pas oordeelde een Nederlands gerechtshof dat Joris Demmink toch moest worden vervolgd.
  Hof: OM moet Joris Demmink vervolgen voor misbruik – ‘een blamage voor justitie’
  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/21/hof-om-moet-joris-demmink-vervolgen-voor-seksuele-delicten

  Echter ondertussen vond het onderstaande ook plaats en dat is gewoon te bizar voor woorden

  Bizarre benoeming Demmink in Nederlands Helsinki Comité, advocate Van der Plas vraagt opheldering
  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/bizarre-benoeming-demmink-in-ned.html

  Vervolgens heeft de website HHC (Het Haagse Complot) een klacht ingediend bij de Nederlandse Helsinki Commissie mbt de benoeming van de verdachte Joris Demmink. Desbetreffende website heeft nooit antwoord gekregen van de Nederlandse Helsinki Commissie, echter Joris Demmink is daarna wel geschrapt als lid van betreffende commissie. Zie

  Demmink uit Helsinki Committee
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20150120-demmink-uit-helsinki-committee.htm

  Demmink geschrapt als lid Helsinki Comité
  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/demmink-uit-helsinki-comite.html

  Ik ben bang dat ondanks dat dhr Demmink is geschrapt als lid, hij en zijn machtige (politieke) vrienden nog veel invloed hebben bij deze commissie. En de voortgang van het gerechtelijk onderzoek naar Joris Demmink loopt nogal veel vertraging op en wordt zelfs tegengewerkt door de Haagse Politiek.

  CDA, VVD en PvdA stemmen tegen motie voor meer druk op Turkije inzake Demmink
  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/cda-vvd-en-pvda-stemmen-tegen-mo.html

  CDA, VVD en PvdA stemmen tegen motie voor meer druk op Turkije inzake Demmink
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/cda-vvd-en-pvda-stemmen-tegen-motie-voor-meer-op-turkije-inzake-demmink

  En begin dit jaar was de nieuwjaarsborrel voor Politiek Den Haag. Op deze jaarlijkse “ ons-kent-ons-borrel” stond de erewacht van de koninklijke marechaussee weer voor Joris Demmink klaar, want hij was ook uitgenodigd door politiek Den Haag.

  Erewacht voor Joris D.
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20160105-erewacht-voor-joris-d.htm

  Ik volg deze zaak al vele Jaren en ik ben bang dat dhr. Demmink nooit zal worden veroordeeld. Want Nederland is een Kakistocracy zoals Dr. Tjeerd Andringa van de Universiteit van Groningen terecht opmerkt

  Kakistocracy is defined as “rule by the worst.”
  Today on the program Dr. Tjeerd Andringa of the University of Groningen joins us to discuss his theory of how the kakistocracy uses child abuse to perpetuate their control, both over the victims of that abuse and its perpetrators. We also discuss what the vast majority of decent and moral people can do about this problem.
  https://www.corbettreport.com/interview-1024-tjeerd-andringa-exposes-the-kakistocracy/

  En als Joris Demmink toch wordt veroordeeld, dan zal volgens SP Kamerlid Harry van Bommel het volgende met meneer Demmink gebeuren

  Video Harry van Bommel SP ‘Als ze Joris Demmink echt hebben hangen ze ‘m op’ ThePostOnline
  https://www.youtube.com/watch?v=6pzdJCIBL1A

  Trouwens de Main Stream Media in NL schonk vroeger geen aandacht aan de affaire Joris Demmink en begon pas daarover te publiceren nadat de trial van de Helsinki Commissie in de VS had plaatsgevonden…

  Wordt vervolgd

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.