Ook voor Obama en Putin is geldcreatie te gevaarlijk

We weten dat er heel geheimzinnig gedaan wordt over geldcreatie door commerciële banken.
“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”
(Het is goed dat de mensen van de natie niet ons bancaire en monetaire systeem begrijpen, want als ze dat deden, denk ik dat er vóór morgenochtend een revolutie is. )
Henry Ford

De basis van ons monetaire systeem is de creatie van geld door commerciële banken en het heffen van rente over de met geldcreatie gemaakte schulden, want het op deze manier uitgegeven geld is schuld.

Om aan te tonen dat geldcreatie (samen met het heffen van rente) het machtsinstrument bij uitstek is volgen we het spoor van Amerikaanse dollars naar Rusland, staan stil in Basel bij de BIS en eindigen onze reis bij de bron van de dollar, de FED.

Aangezien er nog steeds geen revolutie is uitgebroken kunnen we er van uit gaan dat ‘het volk’ het monetaire systeem niet begrijpt. Om het begrip te stimuleren staat DLM stil bij de consequenties van de geldcreatie, die wereldwijd in handen is van de commerciële banken.

Iedere overheid zadelt onnodig de belastingbetalers jaarlijks op met een rentelast van miljarden over de uitstaande overheidsschulden. Ook geven de overheden de macht over het geld weg, terwijl de bevolking de financiële macht zou kunnen controleren. Dit allemaal omdat de banken wereldwijd het privilege van de geldcreatie gekregen hebben van de overheid en er geen overheid is die dit van hen wil afnemen.

Stel je eens voor dat wanneer je geld nodig hebt om bijvoorbeeld een auto of fiets te kopen, je je tuin in loopt, aan je geldboom schudt en er 10.000 briefjes van 5 euro vanaf vallen. De commerciële bank kan dit, waarom jij niet?

“If the American people ever allow private banks to control issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and the corporations will grow up around them, will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”.
Thomas Jefferson (1743 – 1826), de derde president van de V.S., over geldschepping.

Particuliere banken scheppen 90 tot 95% van al het geld dat digitaal in omloop is. Zij doen dit zonder enige democratische controle. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.

Het wonderlijke van deze geschiedenis is dat deze praktijk al heel lang bestaat. Het is eigenlijk de grootste zwendel die de mensheid ooit heeft gekend. Tot op de dag van vandaag komen de banken er mee weg. Zij beslissen door middel van het instrument van de geldcreatie hoeveel er door bedrijven kan worden geleend en daardoor wordt geïnvesteerd en hoe hoog de nationale schuld is. Hun macht en die van hun eigenaren is onwaarschijnlijk groot. Politici zijn slechts pionnen en bliksemafleiders in dit monopoly spel.

De ECB koopt op grote schaal van de commerciële banken overheidsleningen op, dit noemen ze Quantative Easing. Dit doen ze om banken aan te moedigen geld uit te lenen (te creëren), want dit gebeurt te weinig, waardoor de economie niet voldoende wordt gestimuleerd. Banken reageren wel door hun leningen te verkopen aan de centrale bank, maar vervolgens wordt er niet door hen meer geld uitgeleend aan bedrijven en particulieren.

De centrale banken zijn meestal in particulier eigendom, zoals als de Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED) of van de overheid zoals in ons land. De nationale regeringen hebben echter geen invloed op deze instellingen. Deze banken zijn autonoom en werken wereldwijd samen in de overkoepelende organisatie van de BIS (Bank for International Settlements) die in Basel gevestigd is en zetelt op een autonoom stukje grond. Wanneer de Amerikaanse overheid geld nodig heeft, leent zij dit van de FED met rente, op dezelfde manier zoals alle andere overheden dit doen.

“Rente vragen voor geleend geld is onrechtvaardig, omdat daarmee iets wordt verkocht dat niet bestaat, en dit leidt zonder twijfel tot ongelijkheid, hetgeen in strijd is met gerechtigheid. Geld is bedoeld om als ruilmiddel te dienen. Daarom is het onwettig om geld te vragen voor het gebruik van geleend geld, dat bekend staat als rente.”
Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino (1225 – 1274) over rente

Let op: de overheid leent geld van de banken om investeringen  te kunnen doen en de belastingbetaler betaalt vervolgens belasting om de rente over de nationale schuld te kunnen betalen! Op deze manier bepalen de banken het investeringsniveau en beïnvloeden zij de bedrijvigheid in een land, samen met de hoogte van de nationale schuld. Binnen de Eurozone moeten overheden bezuinigen om de nationale schuld binnen de afgesproken marge te houden en rente betalen over leningen (geld) dat zij zelf hadden kunnen creëren!!

De Russische centrale bank fungeert slechts als een omwisselkantoor. Zij creëren even veel roebels als er Amerikaanse dollars worden aangeboden op de Russische markt. Dit heet het currency board systeem. Poetin bepaalt dus niet hoeveel roebels er in omloop zijn, maar indirect wel de Amerikaanse FED. Daarnaast heeft in juni 2016 de minister van Financiën Siloeanov bekend gemaakt dat Rusland in het komende jaar staatsobligaties in roebels gaat uitgeven.

https://www.youtube.com/watch?v=xWzNT3H8aUQ

De vraag blijft waarom Putin en Obama met deze wetenschap niets doen. Waarom passeren zij niet de banken en creëren via de overheid hun eigen geld?

Als je kijkt naar de recente behandeling van de geldcreatie door zowel het Engelse als Nederlandse parlement valt op dat de parlementsleden er niet over piekeren om iets aan het geldsysteem te veranderen. Zij kunnen hun macht op monetair gebied enorm vergroten en zouden werkelijk zaken in de samenleving kunnen verbeteren dankzij de mogelijkheden die extra (gratis, rentevrij) geld geeft.

In dat verband duikt een naam op: Kennedy, hij tekende op 4 juni 1963 executive order 11110. Hierdoor kreeg het Ministerie van Financiën de macht om geld te creëren en geld in omloop te brengen zonder de FED. J.F. Kennedy werd op 22 november 1963 vermoord.

Ook de Libische president Gaddafi leefde niet lang meer na zijn poging om een goudgedekte Afrikaanse valuta te creëren die met het Westerse bankwezen zou concurreren.

Het lijkt er op dat de geldcreatie letterlijk en figuurlijk hot is. De mogelijkheden die de eigenaren van de geldfabriek hebben zijn ongekend, vandaar dat zij niet zonder slag of stoot bereid zijn deze macht af te staan aan een bevolking die in meerderheid nog steeds niet begrijpt wat er mee kan worden gedaan.

Lees ook: Geheimzinnigheid over geldcreatie

Rob Vellekoop, 26 september 2016

8 Comments

 1. Als iedereen z’n geld dat hij niet direct nodig heeft in goud (doodsvijand van ons wettige betaalmiddel!) omzet èn niet meer gaat stemmen dan komen we heel gauw en ook nog eens helemaal zonder geweld van de hele rotzooi af.

  “Gezond” geld kan namelijk helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken en dit aspect maakt de criminele collusie tussen bankiers en politici ook wel heel duidelijk. We weten waarom we zo veel leden van de koninklijke familie en oud-politici terugvinden in mooie (dat zijn dik-betaalde) baantjes bij de banken. Het zijn de verraders van het nederlandse volk, de werkschuwe criminelen die zich niet alleen schaamteloos hebben verrijkt maar -veel erger!- ook een ongedacht grote schade hebben aangericht in de verhoudingen tussen de nederlandse burgers en de overheid: méér dan de helft van alle misdaad in ons land bestaat tegenwoordig uit het misbruik maken van bevoegdheden door overheidspersoneel. Heeft iemand onze minister van justitie Ard van der Steur daar wel eens over horen spreken op het 8-uur journaal?

  Nou dan!

  WAAR WACHT HET NEDERLANDSE VOLK EIGENLIJK NOG OP?

 2. Het geperveteerde geld regeert alles en iedereen.

  Het is al zo vaak gebeurd: als een president niet doet wat de institutionele beleggers (dat zijn bankiers) willen dan krijgt hij een kogel door z’n kop. Ook voor Trump ligt een kogel klaar. Een vierkante. Want dan past-ie beter.

 3. Hola aloha compañero Rob,

  voor Obomba en Pussy Putin is de geld creatie helemaal niet gevaarlijk, want beiden zijn minions / marionetten van de elite. Of zoals men in America terecht opmerkt

  Presidents are selected and not elected…

  In de VS zijn er binnenkort weer de verkiezingen om the sheeple weer te misleiden en de elite op hun wenken te bedienen en in het onderstaand artikel is duidelijk op te maken hoe dikke vriendjes de Trumps en Clintons zijn…..

  Why the Trump vs Clinton Election is a Complete Sham
  http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/trump-vs-clinton-election-complete-sham/

  Ach en wie nog steeds gelooft dat Pussy Putin een held is, die dient zich geestelijk na te laten ……………………………………..

  Saludos,

  Pablo

  • Beste Pablo, het gaat mij niet om Putin of Obama. Het gaat mij om de macht die door middel van de geldcreatie wordt uitgeoefend over de wereld en ik probeerde de macht er van te onderstrepen door beide presidenten aan te halen. Door een kleine groep worden zij (terecht) als marionetten gezien, maar niet door de massa.

 4. Zonder de menselijke hebzucht zou de inmiddels zieltogende industriële revolutie onmogelijk zijn geweest. En die hebzucht heeft de nederlandse onderdanen weinig gebracht en merkwaardig veel gekost. Maar diezelfde hebzucht heeft de misdadigers die hen regeren weinig gekost en merkwaardig veel opgebracht.

  Het enige verschil tussen de nederlandse onderdanen en hun criminele machthebbers is dat die laatsten gewoon wat eerder zijn begonnen met gappen.

 5. Ik vul dit uitstekende stuk graag aan met dat ruilhandel niet daadwerkelijk handig is als alles bij moet worden gehouden. Elk halfje brood bij houden nadat er een fictieve prijs aan toe is gevoegd. Jullie kennen mijn mening. Wat zou er gebeuren als de grondstoffen van de aarde alle mensen toe behoren en er een mentaliteit ontstaat alle mensen in gelijke mate er eerlijk in te laten delen? Het standpunt dat er wel geld moet zijn maar dat het ‘eerlijker’ moet is mij ontgaan. Geld – of schelpen – zijn nooit eerlijk als er mensen zijn die vinden dat zij meer recht hebben dan een ander op grondstoffen, en dat zij meer geweld moeten gebruiken dan een ander, zich de toegang tot die grondstoffen toe te eigenen. De vrouw van de bakker “heeft ook geen echt werk”. Is het niet ronduit ziekelijk dat elk ritje met de bus ‘bij moet worden gehouden’?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.