Verzetsbeweging nodig tegen neoliberale slopers

‘De crisis is een bewuste strategie voor sociale afbraak’

Volgens de Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos verkeert de wereld vandaag in een diepe crisis. Tegelijk wil men ons doen geloven dat het neoliberale groeimodel het enig mogelijke is. Hij zegt in een interview met MO dat de crisis in het leven geroepen wordt en een bewuste strategie is om sociale afbraak mogelijk te maken. Een tegenbeweging is van levensbelang, maar is deze er ook?

“De hele sociaal-democratie in Europa wordt afgebroken in naam van de crisis. Een crisis die voorgesteld wordt als een schuldencrisis van de soevereine staten, maar die in feite een financiële crisis is van een systeem dat volkomen kleptocratisch en crimineel is. Een crisis veroorzaakt door een gedereguleerd financieel kapitaal dat speculeert met de miserie van de mensen. Hoe meer landen er bankroet gaan, hoe meer (red. de uitbaters van) dit systeem zich verrijken.”

En de gevolgen daarvan gaan niet alleen over getallen, maar over mensenlevens:
mensen die hun werk verliezen, hun huis verliezen, die zelfmoord plegen.

Boaventura de Sousa ziet de volgende bedreigingen:

 1. Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt (red. winst).
 2. In de politiek is alles te koop en lobbygroepen zetten de democratie onder druk.
 3. Kennis wordt vermarkt. Kennis moet geld opleveren.
 4. De natuur wordt vernietigd en dat betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland.
 5. Arbeid verliest aan waarde. Arbeid was in de Europese samenlevingen het instrument om toegang te krijgen tot burgerschap.
 6. De criminalisering van het sociaal protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om vreedzaam te protesteren. (regeringen beroepen zich op de antiterrorismewetten)
 7. Alles wat anders is wordt beschouwd als minderwaardig of als gevaarlijk.

De neoliberalen worden in ons land vertegenwoordigd door VVD, D66, PVV, PvdA. Partijen met neoliberale trekjes zijn CDA, CU en SGP. Kortom zij zijn rijk vertegenwoordigd. Er verdringen zich ondertussen nog meer nieuwe partijen die nog neoliberaler zijn zoals het Forum voor Democratie en het partijtje van Roos die ook de Kamer in willen.

De verwarring die de neolibs rond gestrooid hebben mist zijn uitwerking niet. Een groot deel van de bevolking is in verwarring. Enerzijds verzetten zij zich krampachtig tegen de toestroom van vluchtelingen die hun ondertussen schamele bestaan dreigen aan te tasten, anderzijds geloven zij de bezuinigingsleugens om maar te blijven snijden in de overheidsuitgaven. Zij staan schaakmat bij gebrek aan een filosofie die hen weer hoop geeft en vooral uitzicht op beter. Partijen als de PVV kunnen daardoor gedijen als nooit te voren door hun beroep op de angst die massaal leeft en kunstig door de verkochte massamedia in stand wordt gehouden. Daarnaast heeft een groot deel van het electoraat zich afgekeerd. Zij geloven ‘er’ niet meer in. Op eigen houtje proberen zij te overleven of zijn gelukkig toe aan hun pensioen zodat ze niet meer mee hoeven te knokken en zich kunnen permitteren om afzijdig te blijven.

Tegenkrachten van deze slopers zijn er wel, maar in een voorlopig ernstig verzwakte positie. Sinds de ineenstorting van de USSR en de neo-liberalisering van China ligt de oppositiebeweging op zijn rug. Het Griekse Syriza en het Spaanse Podemos gaven aanvankelijk hoop op verandering, maar waren al snel ingekapseld in het neoliberale dwangarbeiderskamp. Voorlopig is de stand 1 – 0 voor de neoliberale nitwits.

De aanhangers van het echte basisinkomen (dus niet het aftreksel van een uitkering) zouden een tegenbeweging kunnen gaan vormen. Voorlopig heeft in ons land het neoliberale regime pogingen voor de invoering van een basisinkomen onschadelijk gemaakt door de aanhangers ‘experimenten’ met het basisinkomen te geven met ingang van 2017. In mijn ogen is dat niet meer dan een kluitje in het riet. Aanhangers zijn de Partij voor de Dieren, Vrijzinnige Partij, Vrede & Recht en de Basisinkomenpartij.

Deze tegenbeweging moet opboksen tegen de macht van de multinationals die zich een bevoorrechte positie ingelobbied hebben, een pers die gedomineerd wordt door 8 conservatieve eigenaren, een commercieel bankwezen dat verankerd is in de overheid en niet te vergeten het neoliberale EU-blok. Ook de zorgverzekeraars weten ondertussen dat niet-neoliberalen hen het liefst zo snel mogelijk zien vertrekken.

Rob Vellekoop, 27 september 2016

 

18 Comments

 1. Wijffels de man met visie en expert op gebied van DUURZAAMHEID heeft de regering en parlement een ‘SPIEGEL”voorgehouden. Er is maar 1 begaande weg voor de nieuwe coaltie/regering en dqat is de weg van duurzame economie. De transitie van een fossiele economie naar een duurzame economie die ecologie, dier en mens doet overleven in welvaart en welzijn. In 2000 heb ik al daarvoor een nieuwe landelijke politieke partij opgericht tw ‘DUURZAAM NEDERLAND’analoog aan mijn boek in 2002 verschenen ‘Geloof in een duurzame wereld’een boek welke niet alleen over economie & ecologie gaat, maar ook nieuwe inzichten verschaft inzake spirituele religie…! En dus dienen we een wijs man als Wijfels, die als progressieve duurzame pleitbezorger ons de weg wijst! De politiek zou niet trendvolgend moeten zijn maaer trendleidend in de omzetting van de fossiele economie (Pernis etc) naar duurzame economie. En daar zijn een aantal effectieve instrumenten nodig oa en in eerste plaats heroprichting NATIONALE INVESTERINGSBANK die zoals na de 2e wereldoorlog leidend was bij de financiering van de industrialisatie en werderopbouw. En nu dus leidend kan zijn buij de transitie vabn de oude economie naar de nieuwe duurzame economie, die Nederland, Europa en de hele wereld nodig heeft wil het deze kwetsbare planeet Aarde gezond en wel overdragen aan de volgende generatie(s) onze kinderen en kleinkinderen e.v.! Dus wie doet mee aan de oprichrting van een DUURZAME POLITIEKE PARTIJ! Want duurzaamheid is in slechte handen van neo-liberale politieke partijen als VVD, PVV, CDA, CU, SGP, D’66 en PvdA. Slechts GL, PvdDD ondersteunen deze duurzame transitie niet alleen met woorden maar ook met daden. Ik hoop dat ook SP deze duurzame transitie steunt, maar er is meer voor nodig, dan alleen de werkeversorganisatie VNO die volgens Wijffels nu om is en min of meer definitief kiest voor een duurzame economie!
  Co Meijer oud medeoprichter ‘DUURZAAM NEDERLAND’in 2002

 2. De oplossing voor de neo-liberale CRISIS is massaal te demonstreren tegen het a-sociale beleid van neo liberale regeringen en neo-liberale instellingen als banken, verzekeraars en (inter)nationale bedrijfsleven. De oplossing: parlementaire en buiten parlementaire actie. Oprichting nieuwe linkse politieke partij ter linker zijde van de SP. werknemerszelfbestuur bedrijven mogelijk maken. (inter)nationale wet maximum lonen equivalent wet minimum loon. Directe Democratie naar Zwitsers model. Arbeidsbemiddeling naar Deens model. DUURZAME Inrichting samenleving. Preventiebeleid medische zorg. Dit leverts miljarden op. Efficiency overheidsuitgaven, inperken subsidies welke niet en uitsluitend algemeen belang dienen. Invoering basisinkomen, noodzakelijk voor rust, geen werkdruk, stress en stimulering arbeidsethos etc is alleen mogelijk wanneer dit financiële onderbouwing heeft. ca 15 miljoen burgers vanaf 18 jaar een basisinkomen geven van 1.000,00 kost de gemeenschap ca 150 miljard euro. Rob Vellekoop moet maar eens uiterekenen hoe dat financiëel gedekt kan worden. En wat met 1 verdieners. Zij moeten gecompenseerd worden, omdat zij anders niet rond kunnen komen. Uittreden NAVO, EU, geen JSF en geen dure afdracht EU. Vermogensbelasting verhogen e.a. maatregelen voor herstel evenwicht en sociale ongelijkheid te verkleinen en vrede en rechtvaardigheid te bevorderen. Kortom een geweldloze revolutie tegen de super neo liberale machten in alle sectoren van de (internationale)bedrijven en instellingen en zij die de kleine minderheid vormen en beschikken over te veel geld en macht mvg Co Meijer te Schoorl

 3. We zitten onder asiatisch “commonwealth” bewind en die hoeven enkel maar te slopen om ons als slaaf aan de grond te houden en af en toe een massa verkrachtinkje met rape refugees er over heen …alsmede elk jaar op de schooltjes tegen onze Kinderen:

  Rusland stemde in de VN VR dus voor de eis dat alle landen volledig meewerken om schuldigen neerhalen MH17 ter verantwoording te roepen https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/781150791818158080

  @PieterOmtzigt That would be mark rutte berlusconi(both bosses of the camorra) soros timmermans porosjenko(a member of the herod dynasty) and leadership of dutch eindhoven technical university where the passengers were gassed befor boarding(that was why testimonies declared smell of already decaying corpses and formaldehyde and naked and all totaly unharmed passports) and the aipac and israel and the chinese li bankers in general above them to wage nuclear war to can get away with the robbed countless hundreds of trillions and ownerships(all privatisation was one big murder and robbery) during decades of fraud by their global bankingsystems and stockfrauds and the rape and murder of countles none fakejew inhabitants and their Children on the globe.

  Because the eindhoven univeritsy earlier was used by the orange nobilities to gass Dutch Civilians who opposed them(2,2 million gassed afterwar) so these also must be collaborators on this crime against Mankind of MH17

  @PieterOmtzigt uiteraard is geheel dat rattenest van de nepjood de asiaat die eucommisie medeplichtig in taal daad en gebaar

  eucommisie evenals un is opgezet door de koreaan ho chi min maar dát weten we natuurlijk niet he

  brenger v alle oorlogen in kader v asiatisch exterminatie&kolonisatie programma uitgevoerd door centraal bankiers&Wereld adel

  Ook alle hulp en rechten orgs politiek media en alle wetgeving onder hun claws
  of meen je die japanner job cohen of die srilankees pechtold hebben klompen in de gang staan naast hun Kinder prostitutie bedrijfjes?

  al met oorlog dat japanners ongeremd ongehinderd Nederland in en uit mogen lopen zonder visa

  Maleisia&Ukraine collaborated because maleisia(kuala lumpur) is li bankers&Ukrain is pososjenko https://twitter.com/Bonusje/status/781231951743246336

  @PieterOmtzigt @ffnietnu @charlotte101987 Maleisia&Ukraine collaborated because maleisia(kuala lumpur) is li bankers&Ukrain is porosjenko https://twitter.com/Bonusje/status/781231951743246336

  @PieterOmtzigt @ffnietnu @charlotte101987 Also AL airport securities on globe is israeli https://twitter.com/Bonusje/status/781232094500556800

 4. Bovenstaande punten staan ook op Agenda 21 voor 2030. Het enige wat we kunnen doen om dit te stoppen is de stekker er vreedzaam uittrekken. Demonstreren en mopperen gaat niets opleveren. Alleen burgelijke ongehoorzaamheid zal de het groepje elite leren!

 5. DEZE SITE IS NIET ONAFHANKELIJK.

  MAG NIET ALLES VERTELLEN..OF TE WEL EEN DICTAAT SITE!!

  WEG ER MEE!

  • Dat klopt deze site is niet afhankelijk van de Telegraaf (TPO, Geenstijl) of van een andere mediamagnaat.
   Deze site is afhankelijk van mij persoonlijk.

 6. Neo- liberaal sloopt de middenklasse helemaal;

  Vanaf jong:

  http://www.stopdebankiers.com/27/het-leenstelsel-rutte-iiheeft-uw-studerende-kind-kapot-gemaakt/

  via het neo- liberale project EUSSR:

  http://www.stopdebankiers.com/betoog-waarom-uit-de-eu-en-basisloon-invoeren/

  tot oud:

  http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/reactie-knvgvoorzitter-martin-van-rooijen-op-prinsjesdag.aspx

  En verzet is inderdaad hard nodig:

  http://www.ommekeer-nederland.nl/republiek-der-lage-landen-de-schaduwregering/

 7. SLOOP MET PER DIRECT DE…BILDENBERG GROEP!!!! EN ONTNEEM HUN BESTAANS RECHT!!!!!

  STOP DIE LUI VAN DE….NIEUWE WERELD ORDE…VOOR HET TE LAAT IS!!!!!

  DAT IS HET AS VAN HET KWAAD!!!!

  RED DE WERELD VAN DE AFGROND ..ZO NIET DAN HEEFT MEN NIETS GELEERD VAN DE VOOR GAANDE OORLOGEN!!!!

  LAAT DAN MAAR 5 ATOOM BOMMEN ONTPLOFFEN OP DIT GOD VERGETELIJKE EN ZIEKELIJKE PLANEET!!

  IK DANK U!!!!

 8. . . . wat ben je strijd-lustig , wacht rustig tot wankelende kartonnen-huizen , elkaar omhelzend , kreunend op elkaar storten . . . . .

 9. Duivels in engelengewaden bedoel je, want met wolven in schaapskleren doe je de wolf te kort.( te zeer machtig en sociaal dier).

 10. Tot de bovenvermelde neoliberale partijen behoort beslist GroenLinks als mede-ondertekenaar van het ESM-verdrag waarmee onze financiële souvereiniteit aan de penose van Brussel is afgegeven op een zwak (want op dat moment demissionair) moment van ons kabinet.

 11. Stemmen dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep.

  Ga maar eens rustig zitten op een mooi plekje ergens in de natuur. Voor maar tien minuten. Geen gesprek, geen muziek, geen auto’s of wat dan ook.

  Houdt u dat goed uit? Of maakt die stilte u na korte tijd toch een beetje nerveus?

  Kijk: dat is nou een alarmsignaal!

 12. En terwijl Emiel Roemer (SP) zijn dik belegde boterham naar binnen schrokt bekostigd van gestolen geld van het volk (belasting) worden hele gezinnen kapot gemaakt omdat ze om welke reden dan ook niet meer kunnen voldoen aan de opgelegde plichten. Controlled opposition zoals de SP is geen haar beter en eigenlijk de echte wolf in schaapskleren. Er is maar 1 juiste oplossing en daar is geen beweging, demonstratie of revolutie voor nodig maar gezond verstand. Stop met stemmen, stop met permissie geven aan witte boorden criminelen om je zuurverdiende centen af te romen. Mocht dat besef komen en er alsnog een eikel opstaan die meent het land te moeten leiden laat diegene dan lijden op manieren waar nog geen omschrijving voor bedacht is.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.