Paardenbloem wordt verboden

Per 1 september is het gebruik, de teelt en de handel in paardenbloemen verboden. Gebruik er van is een aantasting van de volksgezondheid volgens deskundigen. Het bezit van 5 gram paardenbloem (of minder) voor eigen gebruik is strafbaar, maar leidt niet tot vervolging. Het bezit van 5 tot 30 gram is een overtreding en daarop staat maximaal een maand hechtenis en/of een boete van  € 3.350. Wie meer dan 30 gram in bezit heeft, begaat een misdrijf en dat leidt tot maximaal twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van € 16.750.

Hoe ga je reageren op het paardebloemenverbod? Schouderophalend en ‘Ach we kunnen er toch niets aan doen?

Paardenbloemen worden niet per 1 september verboden, maar ze zouden gemakkelijk verboden kunnen worden. Precies zoals cannabis begin 1900 in de ban werd gedaan. Uit dit soort regelgeving blijkt hoe weinig volksmacht er werkelijk binnen een democratie is. Toen al bleek dat de macht van multinationals veel groter was die van het volk.

In dezelfde richting ligt water. In een van de staten van de VS is een tijdlang het opvangen van regenwater verboden geweest. Of gezondheidszorg: slechts 252 gezondheidsclaims zijn toegestaan, daaronder valt niet de claim van de gezonde werking van de paardenbloem.

De overheid bepaalt wat goed is voor de mens.

Er is geen zinnige verklaring voor het decennialange hysterische verbod van marihuana/wiet/cannabis/hennep. Cannabisgebruik is namelijk niet schadelijk voor de mens, kost geen mensenlevens en is als medische toepassing juist een panacea. De enige verklaring voor het verbod van marihuana kan zijn dat vrijgave van cannabis de winsten van de farmaceutische en petrochemische industrie en werkgelegenheid van de hulpverleners en justitie bedreigt.

Sinds het begin van de 20e eeuw wordt de hennepplant (marihuana) gepresenteerd als een gevaar voor de volksgezondheid. Dit volledig foute beeld leeft nog steeds bij de politiek. Ondanks dat de VS, de grote initiatiefnemer van de verbanning van hennep hierop schoorvoetend terugkomt, blijft NL stug volharden in het verbod er van (met vocuitzondering van het gedogen van de particulier die 5 planten buiten in zijn tuin mag hebben).

Hennep is eeuwenlang gebruikt in de scheepsbouw, boekdruk, als kleding en medicatie vanwege zijn ontgiftende en helende werking. In 1400 droeg het gebruik van hennep bij aan de snelle groei van het boekdrukken. Het eerste boek, de Gutenberg Bijbel werd gedrukt op hennep papier. In 1600 waren de VOC schepen uitgerust met zeilen en touw van hennep, een beetje schip had circa 15 mijl aan touw en vele vierkante meters aan canvas (geweven hennep). Aan het einde van de 19e eeuw verkochten Nederlandse drogisten extracten van cannabis. Het medicijn was bekend onder de naam Extractum Cannabis Indicae. Het werd gebruikt voor toevallen, astma, krampen, slaapstoornissen en migraine.

Begin 20e eeuw lukte het multinationals om het publiek te laten geloven dat hennep een bedreiging was voor het volk.
Krantenmagnaat Hearst wilde oliezijn kranten op papier drukken en chemie concern DuPont wilde aardolie gaan verwerken. Zij zagen hennep als concurrent van hun plannen. Later volgde Big Pharma (3000 miljard grote farmaceutische industrie) die medicinale wiet beschouwt als een winstbedreiging, omdat het eenvoudig te verbouwen is en doordat mensen er werkelijk baat bij kunnen hebben. Zij lopen winst mis wanneer meer mensen beter worden.

Marihuana was nooit eerder een probleem in Amerika, totdat het plotseling met een slimme mediacampagne gelinkt werd aan illegale Mexicaanse immigranten. Zij zouden door marihuanagebruik waanzinnig en agressief zijn. Het Amerikaanse publiek werd overdonderd met een hetze tegen “The Killer Weed”. Met succes, want de weinig kritische volksvertegenwoordigers stemden in met dit vervalste beeld en verboden daarop de hennepteelt.

De rest van de wereld volgde het anti-marihuanabeleid van het Amerikaanse Rijk.

Diverse Europese landen hadden grote inkomsten uit drugs, waaronder Nederland. In 1912 kwam het in Den Haag tot een internationale conferentie waarin diverse landen, waaronder Nederland, het Internationale Opiumverdrag opstelden. In Nederland leidde dit tot de Opiumwet van 1919. De eerste wet van 1919 diende om de illegale handel in opium tegen te gaan, aangezien het opiummonopolie (opiumregie) in handen was van Nederland. Het ging in deze wet alleen om opium en cocaïne. Het bezit hiervan werd strafbaar gesteld, tenzij voor handelsgebruik. De Opiumwetten maakten geen einde aan de staatshandel in opium in de Nederlands Indische koloniën. Tussen 1904 en 1940 bedroeg de winst op opium 456 miljoen gulden. Pas in 1942 maakten de Japanners een einde aan de Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel.


De Opiumwet van 1928 ging een stap verder, hasj/marihuana werd aan de lijst toegevoegd, omdat hasj krankzinnigheid zou veroorzaken. Autoriteiten zagen hasjgebruikers als oproerkraaiers. Het bezit en het gebruik werden strafbaar.

Tijdens WOII had de VS hennep nodig voor oorlogsvoering. Voor de hennepfabricage van parachutes, brandstof, scheepstouw en uniformen werd het verbod tijdelijk buiten werking gesteld. Boeren werden aangemoedigd om weer hennep te gaan verbouwen. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het hennepverbod weer van kracht.

Autoriteiten kunnen echter niet langer verbergen dat hennep de volksgezondheid kan dienen. De Amerikaanse regering heeft toegegeven dat marihuana bepaalde kankercellen kan doden en andere doet krimpen. Aldus een studie van het NIDA – National Institute on Drug Abuse (informatie over medische marihuana).

Deze boodschap heeft meer dan 40 jaar op zich laten wachten. In 1974 was dit al bij de Amerikaanse regering bekend. Destijds gaf de regering opdracht voor een studie over hennep, maar blokkeerde verder onderzoek toen bleek dat de plant een enorm positief potentieel bezat. Opnieuw in 1990 werden bewijzen hiervoor ontdekt, maar die werden opnieuw ontkend. Je vraagt je af hoe een regering tot twee maal toe een beslissing kan nemen tegen het belang van de bevolking door hen een plantaardige remedie te ontzeggen die kanker kan bestrijden.

taeflOndertussen rommelt de Nederlandse regering door, zeker sinds zij per 2012 de wietpas hebben ingevoerd, waarmee het bestaan van coffee shops, een voorbeeld van tolerantie van hennep-gebruik, bedreigd wordt. De mogelijkheid om voor eigen gebruik wiet te kweken met maximaal 5 planten wordt gedoogd, maar de mogelijkheden om het zaad voor deze plantjes te krijgen worden ondertussen bemoeilijkt.

 

 

De vraag is in wiens belang verbiedt de Nederlandse regering de hennepteelt eigenlijk?

Wat mag en wat niet mag op het gebied van cannabis is geregeld in de Opiumwet. Deze wet maakt een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs (lijst I en lijst II). Cannabisproducten zijn softdrugs. Voor alle drugs geldt dat bezit, handel, verkoop en productie strafbaar zijn. Niet-strafbaar is het gebruik voor medische, diergeneeskundige  en wetenschappelijke doeleinden.

Vergelijking alcohol en wiet

Cannabis Alcohol
Matig cannabisgebruik (hasj of wiet) is schadelijk voor de longen (bij roken) Matig alcoholgebruik levert nauwelijks schade op
Alcohol veel schadelijker dan overmatig blowen Overmatig alcoholgebruik is zeer schadelijk
Er is geen sterfte als gevolg van hasj of wiet. Jaarlijks overlijden 4000 mensen als gevolg van ziekten door alcoholgebruik
 Blowen is vooral geestelijk verslavend Alcohol is verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk
Bij eenmalig gebruik is alcohol schadelijker dan cannabis. Alcohol leidt tot agressie, ongelukken en alcoholvergiftigingen.

Bron: Jellinek

De grenzen van de macht van de overheid zijn al lang bereikt. Het wachten is op een bevolking die de overheidsmacht terug brengt tot het minimale en zelf de lakens gaat uitdelen. In een dergelijke wereld passen duizenden kleine menslievende gemeenschappen die zelfvoorzienend leven en waarin machtsconcentraties voorbij zijn.

Rob Vellekoop, 29 mei 2016

steunDLMnieuws336x140

41 Comments

 1. Cannabis

  In Nederland noemen we het wiet (naar het Engelse weed, wat onkruid betekent), de naam hennep is ook wel bekend en de Latijnse benaming is cannabis. Iedereen weet wel hoe slecht cannabis is, of, ten minste, dat denkt iedereen te weten, omdat wij ook hierin dom worden gehouden. Het tegendeel is namelijk waar: Cannabis is als softdrugs absoluut niet gevaarlijk. Sterker nog, de plant heeft naast de functie van genotsmiddel, meerdere zeer nuttige eigenschappen.
  Hennep is een bijzondere plant. Als enige plant ter wereld bestaat er namelijk een verschil tussen vrouwtjes en mannetjes planten. De plant werd in eerste instantie ingedeeld bij de familie van de brandnetels (vandaar ook de verwijzing naar onkruid) , maar later bleek hennep beter te passen in een de familie van Cannabinaceae, waar ook Humulus, oftewel hop, toe behoort.
  In Nederland (en in enkele andere landen, of delen daarvan) wordt cannabis gedoogd, maar over het algemeen, wereldwijd gezien, is cannabis verboden. Maar waarom dan? Als het juist zo’n goede plant is. Om hier een duidelijk antwoord op te geven gaan we eerst een stukje terug de geschiedenis in om wat feiten over cannabis op tafel te leggen, zodat we een beter beeld kunnen krijgen.
  Ergens in het oude Egypte (rond 3300 v.Chr.) werd al hennep verbouwd. Op de mummie van farao Ramses II werden delen van de hennepplant ontdekt. Ook in India was men al voor het begin van de jaartelling (vanaf ca. 2000 v.Chr.) bekend met hennep. De Romeinen en de Grieken waren op de hoogte van de werking van cannabis en gebruikten het onder andere als medicijn. In Amerika was het tussen 1631 en 1800 heel gebruikelijk om je belasting met cannabis te betalen. Het weigeren om hennep (cannabis) te telen was in de 17e en 18e eeuw zelfs bij wet verboden. Van 1763 tot 1769 stond er in delen van Amerika zelfs een gevangenisstraf op. Tot ca. 1880 werden alle schoolboeken gemaakt van hennep, touwen op schepen zijn duizenden jaren lang van cannabis (canvas) gemaakt en ook de allereerste Amerikaanse vlag werd door Betsy Ross gemaakt van hennep, net als de eerste bijbels en landkaarten. Tot het moment dat katoen in opmars kwam (1820) werd zo’n beetje alle textiel, stoffen en kleding gemaakt van deze bijzondere plant. In veel Amerikaanse staten was hennep dan ook verreweg het belangrijkste gewas. De Franse schrijver Charles Baudelaire (1821 – 1867) schreef zijn bekendste werken onder invloed van cannabis, terwijl de schilders Rembrandt, Gainsborough en Van Gogh de plant juist voor hun doeken gebruikten. In 1916 werd door de Amerikaanse overheid voorspeld dat in de jaren ’40 al het papier van hennep zou zijn gemaakt. Helaas is dit niet uitgekomen. In vergelijking met 1 acre (4046,8 m2) hennep is ongeveer 4,1 acres aan bomen nodig om dezelfde hoeveelheid papier te kunnen maken, aldus het Amerikaanse Agrarische ministerie. Van de olie die uit de hennepzaden komt werd tot 1937 verf en lak van goede kwaliteit gemaakt. Het eerste model T Ford, van Henry Ford, werd niet met een benzinemotor gemaakt, maar met een motor die kon rijden op hennepbrandstof en de panelen van de auto werden van hennepplastic (10 keer zo sterk en veel lichter dan metaal) gemaakt. In een filmpje waarin het USDA (Amerikaanse Ministerie van Agrarische Zaken) vaderlandslievende boeren oproept om jaarlijks 350.000 acre hennep te verbouwen voor gebruik in de oorlog, komt de volgende tekst voor: “Toen Griekse tempels nog nieuw waren, werd hennep al tijdenlang gebruikt om de mens te dienen. Duizenden jaren in China en in het oosten, voor het maken van touwen en stoffen. Eeuwenlang werden alle schepen in de Westerse zeeën uitgerust met touwen en zeilen gemaakt van hennep. Hennep was onmisbaar. Nu is de hennep in het Oosten in de handen van de Japanners. Amerikaanse hennep zal aan de vraag van ons leger, marine en onze industrieën moeten voldoen…
  Als de snel reducerende reserves op zijn, zal Amerikaanse hennep weer in beeld komen, hennep voor lijnen; hennep voor uitrusting; hennep voor nautisch gebruik zowel aan boord als aan de wal. Net als in vroegere tijden toen de Oude Ironsides de zeeën zegenrijk bevoeren met zeilen van hennep. Hennep voor de overwinning!” Dezelfde USDA concludeerde dat hennepteelt 4 x zo veel pulp oplevert als bomen, terwijl er 4 tot 7 x minder vervuiling aan het milieu is. Het groeit snel, de wortels schieten de grond in en de grond blijft ook nog eens in perfecte staat achter voor het volgende gewas. Bovendien zorgt de dichtheid van de bladeren vlak boven de grond voor een verstikking van het onkruid. Hennep zal de Amerikaanse agricultuur zeer positief beïnvloeden.
  De hier boven genoemde feiten over cannabis, die overigens voor het grootste deel te controleren zijn in de “Encyclopedia Britannica” die ca. 150 jaar geleden werd gedrukt op henneppapier, maken duidelijk dat cannabis voor veel meer geschikt is dan het recreatieve, psychedelische gebruik. We maken dan ook een verschil tussen industriële hennep en marihuana.
  Tot nu toe zien we veel verschillende redenen om hennep niet te verbieden. Maar waarom dan toch het verbod op, of eigenlijk de hetze tegen, cannabis?
  Nee, de “burger liefhebbende overheden” hebben cannabis niet verboden omdat wij met ons allen uit het raam zouden springen na het roken van een jointje. De ware rede om cannabis te verbieden ligt op het economische vlak. Niet alleen het recreatieve gebruik, maar zeker ook de meerwaarde voor de industrie moet worden gestopt.
  William Randolph Hearst en de Hearst Paper Manufacturing Division van Kimberly Clark waren eigenaars van zeer grote bospercelen. De Hearst Company was de grootste leverancier van papier en het grootschalige gebruik van hennep in plaats van bomen, zou Hearst miljarden hebben gekost. Daarnaast had de firma Dupont in 1937 een patent aangevraagd op het proces waarmee plastic kon worden gemaakt uit steenkool en olie. Plastic vervaardigd uit hennep zou ongeveer 80 % van Dupont’s bedrijven ruïneren. Andrew Mellon (Minister van Financiën onder President Hoover) werd de belangrijkste investeerder van Dupont. Diezelfde Andrew Mellon stelde zijn toekomstige neef Harry J. Anslinger aan om het Federal Bureau of Narotics and Dangerous Drugs te leiden. Het resultaat van enkele geheime bijeenkomsten moge duidelijk zijn.
  Omdat hennep een bedreiging was voor hun bedrijven met miljarden omzetten, moest hennep van het wereldtoneel verdwijnen. De altijd weer terugkomende Amerikaanse propagandamachine werd op het bewustzijn van de bevolking losgelaten. De Mexicaanse naam voor hennep, Maria Joana, werd gebruikt om het obscuur te laten klinken: Marihuana. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw stonden de kranten van Hearst vol met afschrikwekkende horrorverhalen over marihuana. De lezers werden gehersenspoeld en cannabis (want daar hebben we het nog steeds over) kreeg zo ongeveer de schuld van alles wat er mis ging in de wereld. Met films als ‘Reefer Madness’ (1936), ‘Marihuana: Assassin of Youth’ (1935) en ‘Marihuana: The Devil’s Weed’ (1936), werd in hennep een vijand gecreëerd. En dit allemaal om de mensen er van te overtuigen om wetten tegen hennep aan te nemen. De mensen waren in de jaren ’30 nóg naïever dan men nu is. Wat de radio of de krant je vertelde, was gewoon waar.
  Het heeft gewerkt, want de Prohibitive Marihuana Taks Law (de wet die hennep moest verbieden) werd via een slinkse wijze aangeboden in het Congres, ondanks de getuigenis van advocaat en arts Dr. James Woodward bij de Medische Associatie. Woodward’s getuigenis kwam namelijk net te laat omdat hij, net als de gehele Amerikaanse bevolking, niet door had dat met marihuana het onschuldige hennepplantje werd bedoeld. In september 1937 werd hennep dan ook officieel, bij wet verboden. Het zo nuttige gewas kreeg de term “drug” en het Congres deed hennep in de ban omdat het de meest gewelddadige drug was. 31 Jaar lang maakte Harry J. Aslinger propaganda voor het negatieve beeld van hennep, totdat hij in de jaren ’50 het tegenovergestelde begon te vertellen. Soldaten zouden niet willen vechten na het roken van marihuana, omdat ze daar te vreedzaam van werden.
  Ook vandaag de dag betalen de alcohol-, tabaks- en oliebedrijven dagelijks (!!) nog ruim 1 miljoen dollar aan “Partnership for a Drug-Free America” en soortgelijke instanties. “Het is gevaarlijker dan we dachten.” aldus de leugens van de machtige corporaties. De leugens waar Hearst zo’n 80 jaar geleden mee begon, duren nog steeds voort. Waar jaarlijks ruim 1 miljoen mensen overlijden aan alcohol en tabak, is er nog nooit iemand overleden aan de gevolgen van het gebruik van cannabis. Niet één sterfgeval kan worden toegeschreven aan het roken van wiet. Maar dankzij de grote bedrijven blijft cannabis illegaal en wordt het gebruik van tabak en alcohol aangemoedigd, al mag er van sommige overheden voor tabak nog maar nauwelijks reclame worden gemaakt.
  Enkele andere toepassingen voor ’s werelds meest bijzondere plant zijn babyvoeding (uit de zaden van de mannelijke plant, die geen thc bevatten, het maken van kleding en als medicijn. Ja, je leest het goed. Mensen worden niet ziek van cannabis. Je kan er zelfs beter van worden. Vanaf 1850 tot het verbod op cannabis in 1937 werd er in de hele Verenigde Staten door apotheken cannabisolie gebruikt als primair medicijn tegen ruim honderd verschillende aandoeningen. In 1974 moesten onderzoekers van het Medical College of Virginia (in opdracht van de CIA en gefinancierd door het National Institute of Health) bewijs vinden dat aan toont dat THC (de werkzame stof in cannabis) het immuunsysteem beschadigde. De onderzoekers kwamen echter tot een heel andere conclusie: THC vertraagde de groei van 3 soorten kanker, waaronder long- en borstkanker, bij muizen. Dit was niet wat de CIA voor ogen had en het onderzoek werd stopgezet. In 1976 besloot President Ford dat alle verdere onderzoek naar cannabis alleen nog door grote farmaceutische bedrijven mocht worden gedaan. Zoals we weten zit hetzelfde grote geld in de farmaceutische industrie, in de media, de banken en zelfs in de overheid. Zodoende komt al het goede van de hennepplant nooit in de media en wordt er ook geen verder onderzoek meer nar gedaan. Tot in 2000 de Spanjaard Manuel Guzman dezelfde resultaten uit tests haalde als de Amerikanen in 1974. Maar, zoals we konden verwachten, ook hier geen enkele melding in de reguliere media.

  Kort samengevat komt het hier op neer:
  • Wij laten onze auto’s liever op vervuilende olie rijden, dan op schone hennepolie.
  • Wij gebruiken liever uit olie vervaardigd plastic, dat niet afbreekbaar is, dan het wél afbreekbare plastic dat van hennep wordt gemaakt.
  • We kappen liever honderden hectares bomen ten behoeve van papier, dan dat we dat papier van een aantal hectares hennep halen, die jaar na jaar geoogst kunnen worden.
  • We gebruiken liever de dodelijke tabak en alcohol dan de onschuldige cannabis.
  • We nemen liever een veel te dure, gepatenteerde chemo therapie die naast de zieke ook de goede cellen aan tast, dan dat we onze kanker bestrijden met hennep, dat alleen de zieke cellen aan valt.
  • Wij hebben overheden die een verbod op het onschuldige hennep (om de rijksten der rijken te pleasen) belangrijker vinden dan een gezond en goedkoop leven voor de burgers.

 2. De bloemen aan her begin van het artikel zijn geen paardebloemen maar ganzevoet.

 3. Wetten werken alleen dan als men er gehoor aangeeft.
  Anders gezegd, men bevestigt zijn/haar eigen onderdrukking.
  So, who’s to blame?

  De enige wet die wettig is, is de wet van de natuur.

  Stay Human,
  Jos.

 4. Wat ik nog het meest frappante vind aan dit verhaal is dat een groot deel van de mensen niet de moeite neemt om het van begin tot einde te lezen en om de essentie ervan proberen te begrijpen.
  En dat zijn dan natuurlijk de eersten om commentaar te geven, die natuurlijk kant noch wal raakt omdat die niets met de essentie te maken heeft….
  Mensdom, dierenrijk…logisch!

 5. Het blad van de paardebloem is eetbaar. Heeft de smaak van rucola, iets pittiger. Zou deel uit kunnen maken van het viedingsprogramma. Zo eenvoudig kan het zijn. Met hartelijke groet van Sandra Bolten

 6. In feite is het verbod van planten kweken een aantasting,aanslag op de rechten van de mens, net zo goed als een spreekverbod?

 7. Die paardenbloemen groeit hier harder dan ze er vanaf kunnen komen het is onkruid. Vind het grote onzin wat is het volgende dat verboden wordt gras?

 8. Laatst hoorde ik dat de hennepteelt verboden is in dezelfde periode dat DuPont met polyester op de markt kwam. De sterke canvas die je van hennep kon maken was een concurrent die van de markt af is gedrukt -with a little help from some friends-.

 9. Ik ga het heel flauw vermelden maar dit artikel is het bewijs dat veel mensen dusdanig goed geindoctrineerd zijn dat ze niet meer in staat zijn om begrijpend te lezen en verbanden te leggen.

  • Omdat de plant er eigenlijk niet toe doet. In principe kan alles verboden worden en daar wringt de schoen.

   Denk er eens over na dat wij autoriteiten de macht hebben gegeven te verbieden welke planten wij eten, verbouwen, enzovoort. Of dat we straks geen regenwater meer mogen opvangen of dat wij veroordeeld kunnen worden wanneer we madeliefjes in de tuin hebben.

 10. Zeer leuk, humorvol en informatief artikel! Het zou mij niet moeten verbazen dat er bosjes mensen het artikel NIET lezen en al commentaar geven op het boven stukje maar ben wel een beetje verbaasd dat er ook nog mensen zijn die het artikel wel lezen maar de strekking nog steeds niet begrijpen :-/

 11. Volgens mij is dit een hoax! Iereen met een beetje tuin heeft al gauw 60 gram paardenbloem staan!!
  Dus idereen duizende euro’s boete en of de bak in??? Kom nou…

 12. Wat moet je daar dan mee?
  Raak je daar ook verslaaft aan of hoe moet ik me dat voorstellen

 13. Ik heb een keer een onderzoek gezien over roken van 100 procent wiet.
  Hieruit bleek dat de kans op schade aan de longen juist lager was dan van iemand die geen wiet rookt.
  Ik zal zoeken en proberen dat onderzoek hier te krijgen .

  Met vriendelijke groet,

  Ricardo

  • Vaporizers, stervens duur in aanschaf maar zeker COPD patienten die toch kunnen genieten van een blowtje hebben er geen nadeel bij en in geval van allergie of overmatige slijm ophoesten is het zelfs bevorderlijk omdat het de bronchien opent. Onderzoek zal je bijna niet vinden. Ik heb ooit meerdere onafhankelijke onderzoeken voorbij zien komen mbt. gebruik van wiet, alcohol en nuchter in een motorvoertuig bij ervaren gebruikers. Degene die het veiligste reed was degene die een stickie had gerookt. Dit onderzoek en de resultaten heb ik tot op heden niet meer kunnen terug vinden.

 14. De paardebloem lijkt een extreem voorbeeld. Maar de Nederlandse regering heeft zichzelf al onsterfelijk belachelijk gemaakt met het verbod op paddo’s… Die overal in de natuur gewoon groeien…

 15. Zaad voor wietplanten kun je heel makkelijk op internet bestellen, maar zijn erg duur.
  Ze verkopen ze gewoon per stuk in een blister.

 16. Een prachtige geschiedenis lees ik hier , en eigenlijk een ontgogeling voor alle volkeren .Ik kan jullie uit 38 jaar buiten ” de maatschappij leven” Vertellen dat de Hennep geschiedenis slechts een zwake afspiegeling is van wat wij ” machten” met ons laten doen !!! Ik zou graag in een live uitzending voor radio of TV mijn kijk op de wereld willen doen zodat de waarheid er niet uitgeknipt kan worden !
  Wat mij als leerstof is geweest , mijn ervarings wereld is opgebouwd van stadsjochie uit Amsterdam, …opgroein tussen de TV hotemetoten in” Het Gooi” en dan 38 jaar lang vrije en eigen scholing als biologisch dynamisch boer/ veehouder in het ontwikkelingsland Nederland ! Alles Liefde Erik van Ipenburg .

  • Het rendement van onze pensioenfondsen is een stuk lager nu ze niet meer in clusterbommen beleggen. (en zo goed en kwaad als het gaat, handelsembargo’s respecteren). Groet, Marco Roosendaal, Finosoof.

 17. Ik was op zoek naar de film over dat brantnetel gedoe in frankrijk vind ik dit artikel, kijk ook naar de link in het artikel.

 18. Ik verwacht echt alles vande staat. Kijk naar frankrijk daar is brandnetels verbouwen verboden en bantnetel thee of gier verkopen verboden.

  Dit is hoe ik er over denk, wiet of wat dan ook is noch legaal noch illegaal, alleen omdat een stel stervelingen met godcomplex iets legaal of illegaal verklaren maakt nog niet dat het dat ook is. legaal of illegaal bestaat niet.

  • Komen weer uit bij het onderwerp dat veelte veel mensen geloven in autoriteiten die zichzelf tot autoriteit gemaakt hebben. Een vieze erfenis van het schoolsysteem.
   ”Je doet wat ik je zeg”! ”Waarom”? ”Omdat ik dat zeg”!

 19. Vanzelfsprekend hebben het diegenen die de grootste winsten maken met een verbod (het criminele circuit) het meest gebaat bij een behoud van het status quo. Dit geldt net zo goed voor andere drugs, want zoals in Amerika elk verbod/gebod te koop is als je maar een miljardenbudget voor lobbyen hebt heeft de de War on Drugs het nog zo lang vol kunnen houden is ook het lobbyen tegen legalisering in de EU goed gefinancierd.

  Wat zou u doen als u paar jaar meer verdient dan een gemiddelde natie aan de verkoop van illegale drugs? Juist, met alle middelen voorkomen dat het legaal wordt.,

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.