Op weg naar een wereld met duizenden kleine gemeenschappen

Terwijl wij demonstreren tegen Monsanto loopt er een campagne waarin ons wordt verteld dat pesticiden nodig zijn om hongersnood in de wereld te voorkomen.

Niet alleen onze gewassen, ons grond- en drinkwater en ons voedsel worden vergiftigd, maar ook ons denken.

We moeten doorgaan met het aan de schandpaal nagelen van multinationals als Monsanto, want hun macht neemt jaar na jaar toe.

Monsanto zal straks gebruik kunnen maken van het vrijhandelsverdrag TTIP om veel gemakkelijker hun gif Europa binnen te krijgen. Zelfs nationale overheden zullen ze dan kunnen aanklagen, wanneer deze de winstkansen van Monsanto belemmeren. Want dat is een van de consequenties van de invoering van TTIP.

Wij zijn nog lang niet uit gemarcheerd tegen Monsanto. Sinds het begin van de 20e eeuw heeft Monsanto een constante stroom van hoog giftige producten ontwikkeld, die permanent het milieu beschadigen en ziekte of dood van duizenden mensen heeft veroorzaakt.

We moeten af van multinationals zoals Monsanto, die door patenten op belangrijke planteneigenschappen de planeet aan het overnemen zijn. Op deze manier worden we langzaam maar zeker afhankelijk voor onze voedselvoorziening van Monsanto als de grootste zaadproducent ter wereld. En tegelijkertijd maken zij hun zaad ook nog eens resistent tegen hun eigen gif. Waardoor we ook afhankelijk dreigen te worden van hun pesticiden.

Laten we op weg gaan naar een wereld waarin multinationals niet meer de macht achter de schermen hebben.
Op weg naar een schone wereld, zonder gif.

Die wereld gaat er komen, als we samenwerken.
Met elkaar, en voor elkaar zorgen.

We hoeven niet afhankelijk te worden van multinationals als Monsanto.
Laten we de macht van hen afnemen door meer zelfvoorzienend te gaan leven en meer lokaal.
Iedereen zijn eigen moestuin of deel van een gemeenschappelijke stadstuin.
Laten we Nederland verlossen van eindeloze grasvlaktes door massaal voedselbossen aan te leggen, die ons land kunnen omtoveren tot een voedselparadijs voor iedereen.

Laten we op weg gaan naar kleinschaligheid, op weg naar een mens die zelf bepaalt hoe hij of zij het leven leidt zonder inmenging van Monsanto en de dictatuur van de EU.

Laten we gaan voor een wereld verdeeld in duizenden kleine gemeenschappen, omdat dat het einde van multinationale bedrijven en te machtige overheden betekent.

Rob Vellekoop, 21 mei 2016
Speech tijdens de Mars tegen Monsanto in Amsterdam.

12 Comments

 1. We kunnen beginnen met het ervaren van biologisch moestuinieren, en dan merken dat het overdreven is om te moeten spuiten….
  En áls er dan onverhoopt toch beestjes mee willen eten…. is een beetje brandnetelmest (brandnetels een week in een emmer water zetten, daarna over het gewas sprenkelen) genoeg om dat tegen te gaan.
  En dan blijft er meer dan genoeg oogst over….

 2. De laatste decennia zijn er plantenbeschermingsmiddelen ontwikkeld die de eerder gebruikte veel schadelijkere pesticiden zijn gaan vervangen. Vele reagenten hebben geen flauw benul waar ze het over hebben en delen de hysterie met elkaar. Of ze denken dat de biologische sector heilig verklaard moet worden omdat ze geen weet hebben van de biologisch niet afbreekbare zware metalen die zij in het milieu brengen. Om een beetje nuchterheid in de discussie te brengen hier de Open brief van Prof. Dr. Tiedemann die zijn hart lucht op de Duitse ARD en hun tendentieuze berichtgeving die je ook hier weer ziet.

  Open brief aan de ARD van Andreas van Tiedemann,
  Professor in de plantenpathologie en plantenbescherming aan de Universiteit Göttingen

  „Pesticide in onze voedingsmiddelen“ Mijn hoop, op de beeldbuis nog eens een objectieve en waarheidsgetrouwe berichtgeving over het thema landbouw of plantenbeschermingsmiddelen mee te maken, heb ik al lang opgegeven. In dit opzicht is er geen kwaliteitsverschil tussen publiekelijk rechterlijke en commerciële zenders. Wanneer Greenpeace leeft van de angst van mensen voor vergiftigt eten, omdat dit ten grondslag ligt aan hun bestaan, is dat verklaarbaar, maar welke interesse kan de AED aan dergelijke des-informatie hebben? Voelt u zich dan überhaupt niet meer tot verantwoorde opheldering verplicht en dient u zich daarom niet om objectiviteit en werkelijke vakkennis bezig houden?

  Niets daarvan in uw bericht, dat uitsluitend uit pure speculatie, wilde associaties en valse informatie bestond. In de laatste deel karakteriseert de leider een meerdere jaren misleidde consumenten vanzelfsprekend op de toeroep de vermeende levensmiddelenvergiftiging als “schweinerei”. Een schweinerei is echter uw bijdrage, die mensen zonder noodzaak en reden angst aanjaagt, vrij en onverschrokken te eten. Hoeveel eetstoornissen zijn tegenwoordig al niet terug te voeren op zulke, in de media permanent verbreide vervormde ideeën over de werkelijkheid?

  Dat zou u eens moeten onderzoeken. Waarom stelt u zich niet de vraag, waarom plantenbeschermingsmiddelen ingezet worden en wat mogelijkerwijze hun voordeel is. Waarom vraagt u alleen personen, die ofwel geen echte experts zijn of eenduidige belangenbehartigers? Er zijn onafhankelijke wetenschappers aan universiteiten en bij toelatingsautoriteiten, die daartoe competent iets kunnen zeggen. Hun verklaringen zouden echter zijn, dat er geen aanwijzingen op de in de film genoemde combinatiewerkingen van meerdere werkstoffen bestaan, dat het nauwelijks mogelijk is, dat residuen in levensmiddelen kanker veroorzaken, wanneer de pure werkstoffen zelfs in hoge doseringen in het laboratorium geen enkele van zulke werkingen vertonen. Daarop worden plantenbeschermingsmiddelen intensief getest.

  Net als op neurotoxische, teratogene, mutagene, allergenen werkingen. De minste verdenking, dat een werkstof hier kritisch is, voert tot onmiddellijke intrekking van de toelating. Zo zijn al fungiciden op verdenking verboden geworden, waarbij het ondertussen duidelijk is, dat ze toch niet kankerverwekkend zijn en opnieuw toegelaten zouden kunnen worden. Het is perfide en smakeloos, in deze context een alzheimerpatiënt op te voeren en deze zonder enig wetenschappelijk bewijs met plantenbeschermingsmiddelen in verbinding te brengen. Dat is propaganda van de goedkoopste soort en heeft met voorlichting niets van doen. Het vaak genoemde carbolineum is al zo lang uit de handel, dat uw verwijzen daarnaar slechts met de beoordeling van de huidige auto’s op basis van de VW kever vergelijkbaar is.

  Deze onverdraaglijke tendensieusheid zet zich in puur valse verklaringen voort. Het is niet waar dat er geen grenzen gesteld worden aan het uitbrengen van plantenbeschermingsmiddelen. Deze hoeveelheid is precies in de toelating voor ieder middel en ieder gebruikscultuur vastgelegd. Het is ook niet waar, dat de EFSA voor de toelating van “pesticides” verantwoordelijk is; dat zijn nationale toelatingsautoriteiten, de EFSA laat alleen de werkstoffen toe. Dat mag voor de consument niet erg relevant zijn, maar toont de slordige kwaliteit van uw recherche. Het is niet waar, dat er “steeds meer gespoten” word. Waar is, dat de per hectare opgebrachte werkstoffenhoeveelheid sinds 1990 sterk terug gegaan is en sinds 1995 vrijwel constant op 1,8 kg/ha ligt. In dezelfde periode is het aantal toegelaten werkstoffen van 280 naar 250 gedaald. In deze periode heeft zich echter de toxiciteit van de werkstoffen veranderd.

  Deze is dramatisch omlaag gegaan, wat men aan de zgn. SYNOPS-Indicatoren kan zien. Zo zijn tegenwoordig meer dan 96 % van alle toegelaten werkstoffen niet meer in een gif-klasse ingedeeld, d.w.z. dat ze in toxiciteit in de orde van kookzout liggen of nog beter. Dat is de reden, dat de Gifcentrale Noord in Göttingen sinds meer dan 20 jaren geen vergiftigingsgevallen met plantenbeschermingsmiddelen meer had. Dat zijn de feiten, die U zonder problemen van het BVL of JKI of BfR zou kunnen krijgen, maar waarvan in uw uitzending niets te zien was. En tot slot nog: Plantenbeschermingsmiddelen beschermen de voor ons overleven meest belangrijke organisme namelijk voedselplanten.

  Deze hebben bescherming nodig tegen ziektes en plaagdieren zoals wij hen net als mensen door medicamenten in veiligheid brengen. Beide, medicamenten en plantenbeschermingsmiddelen, zijn zegenrijke hulpmiddelen voor ons overleven en beide kunnen natuurlijk ook door foutief gebruik schade aanrichten. Deze schades zijn bij geneesmiddelen tamelijk groot (geneesmiddelenmisbruik, bijwerkingen), bij plantenbeschermingsmiddelen praktisch niet aantoonbaar. Er bestaat in de Westerse wereld in de laatste > 20 jaar geen enkel klinisch bewezen geval van een gezondheidsbeïnvloeding door de consumptie van vakkundig behandelde levensmiddelen, die u in uw bericht als “vergift” afschildert. Waar zijn dus de aantoonbare slachtoffers van deze jarenlange vergiftiging van de mensen? Waarom is de levensverwachting juist daar gestegen, waar de bevolking zich voornamelijk door “gespoten” producten uit de moderne landbouw voedt? Deze slachtoffers bestaan niet, omdat we de beste, gezondste en meest uiteenlopende voedingsmiddelen hebben, die de geschiedenis van de mensheid ooit gekend heeft.

  En tot slot: Afgezien van het onverantwoorde van dit bericht tegenover de consumenten, heeft u wel eens nagedacht, hoe infaam uw onbewezen beweringen tegenover de overgrote meerderheid van de landbouwers is? U impliceert, dat zij scrupuleus vergiftigde levensmiddelen produceren. Nogmaals, dit was een pikzwart half uur van de goede vakjournalistiek. Ik weet, dat u dit niet zult corrigeren en ikzelf daar als omroepbijdrage-betaler daarop geen invloed heb, maar misschien is het in ieder geval voldoende, dat u zich mijn punten eens door het hoofd laat gaan.

  Andreas von Tiedemann

  • Het is helaas algemeen bekend dat wetenschappelijk onderzoek voornamelijk bekostigd wordt door het bedrijfsleven die vooraf een bepaald onderzoeksresultaat verlangt. Hoe kan ik daarna deze ‘bewezen’ beweringen van wetenschappers nog serieus nemen?

  • Deze Tiedemann heeft vast aandelen in het kwaadaardigste bedrijf van de wereld. Als je die prijs krijgt dat zegt toch wel wat dunkt mij. Agent Orange produceren om bladeren van de bomen te laten vallen en ontelbare zieke en mismaakte kinderen te creëren dan is deze prijs terecht. De bijen vallen hier bij bosjes dood neer als er weer zo’n gifboer roundup heeft gesproeid. Bijen dood, wij ook dood! In Emmen pompt het drinkwaterbedrijf al meer dan 20 jaar DDT op. Ze kunnen het met moeite eruit filteren. Stoppen met de troep van dit bedrijf en Bayer straks maar boycotten! Zorg dat ze niets van die troep meer kwijt kunnen. Kleinschalige landbouw zonder gif, terug naar de goede oude tijd! Toen geluk nog gewoon was!

 3. Het kan. Als wij willen! Bewust worden van kwalijke gevolgen multinationals en verandering teweeg brengen van onderaf!

 4. Bayer probeert ze binnen de eu te loodsen, ondanks protesten?
  Dan moet je wel een plank voor je kop hebben?

 5. ! “slechts-duizenden” kleine gemeenschappen ? . . . er zijn “zeven-miljard” mensen en dat zijn in feite “zeven-miljoen” kleine gemeenschappen van duizend mensen . . . ! de wereld-bevolking wordt ook groter !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.