Bevolking betaalt braaf Rutte’s miljardenbezuinigingen

Uit het Financieel Jaarverslag 2015 kan je de conclusie trekken dat de jarenlange bezuinigingen succesvol en zonder verzet van enige betekenis in NL zijn doorgevoerd. Nederland is daardoor het braafste jongetje van de Eurozone. In andere landen is er nog steeds verzet, ook al proberen de vaderlandse media dat zoveel mogelijk stil te houden.

Volgens het Ministerie van Financiën is de overheidsschuld voor het eerst sinds 2006 gedaald en het begrotingstekort sinds 2009 nog niet zo klein geweest en zij vinden dat geweldig!

Giga bezuinigingen

Overheidsschuld meldt het persvericht ‘daalt voor het eerst’. Prachtig, maar is daarmee terug op het oude hoge niveau van 2013, zoals onderstaande grafiek laat zien. De daling komt voor 3,8 miljard door de opbrengst van de beursgang van ABN Amro, door aflossing door ABN Amro van een deel van de schulden aan de staat, doordat lokale overheden verplicht schatkistbankieren en door een aantal vervelende bezuinigingen.

Sinds het aantreden van kabinet Rutte-Verhagen zijn beleidspakketten (lees: bezuinigingen) doorgevoerd voor in totaal 51 miljard euro in 2017. Het regeerakkoord Rutte-Verhagen bevatte maatregelen voor in totaal 19 miljard euro, het Begrotingsakkoord 2013 voor 10 miljard euro, het Regeerakkoord Rutte-Asscher 16 miljard euro en het aanvullend pakket inclusief de begrotingsafspraken uit 2014 6 miljard euro.
overheidsschulden20092015

Rutte wil de staatsschuld zo min mogelijk laten groeien. Daarom hebben de VVD en de PvdA in hun regeerakkoord afgesproken om onder andere te bezuinigen op de zorg (5 miljard), sociale zekerheid (3 miljard) en voor 2,5 miljard op de overheid.

Als de kosten verminderen en de inkomsten blijven gelijk dan neemt het tekort af. Daarnaast heeft kabinet Rutte ook nog eens het hoogste tarief Inkomstenbelasting verlaagd, waardoor er zelfs minder inkomsten binnen komen. Met andere woorden de verlaging van de staatsschuld is voornamelijk opgebracht door mensen die afhankelijk zijn van de zorg en de sociale zekerheid.

Bezuinigen is echter niet nodig wanneer de overheid zorgt voor meer inkomsten.
Dit kan bijvoorbeeld door grote bedrijven meer belasting te laten betalen, door hun fiscale voordelen af te nemen en de rijken niet meer de ruimte te geven belastingheffing te ‘ontwijken‘. Want des te meer inkomsten je hebt, des te meer mogelijkheden er zijn om de belasting niet te betalen (op een wettige manier, dit heet ontwijken).

Uit het Financieel Jaarverslag 2015 blijkt dat het bedrijfsleven (denk daarbij met name aan multinationals) slechts 14 miljard vennootschapsbelasting hebben betaald, terwijl burgers aan inkomsten- en loonbelasting 52,3 miljard en aan kostprijsverhogende belastingen 74 miljard betaalden! We weten ook dat miljarden via postbusvennootschappen worden weggesluisd of dat multinationals in Nederland dankzij rulings, geheime afspraken met de belastingdienst, gemiddeld slechts enkele procenten belasting over hun winsten hoeven te betalen. Vandaar dat lage bedrag aan vennootschapsbelasting van bedrijven die miljarden aan winst maken per jaar. ABN Amro, Shell en Unilever zijn al goed voor vele miljarden winst samen per jaar.

NL braafst

Nederland is het braafste jongetje van de klas: de overheidsschuld is 65,1 procent van het bbp eind 2015. De Nederlandse overheidsfinanciën staan er beter voor dan gemiddeld in de eurozone. De gemiddelde schuld in de eurozone bedraagt 90,7 procent van het bbp. Het Nederlandse tekort van 1,8 procent van het bbp is ook beduidend lager dan het gemiddelde in de eurozone van 2,1 procent. Het maximaal toegestane tekort is 3 procent van het bbp binnen de eurozone.

Dit zijn prachtige cijfers die betaald zijn door de brave Nederlandse bevolking die in de afgelopen jaren miljarden aan bezuinigingspakketten accepteerde. Hiervoor hebben zij de verzorgingsstaat laten afbreken, zijn de lonen niet gestegen, zijn de woonlasten toegenomen (met name de huren) en is de gezondheidszorg geprivatiseerd en duurder geworden.

Andere Europese landen zijn niet zo volgzaam.
DLM heeft het verzet van de bevolking tegen de bezuinigingen per euroland verzameld.
Belgie
Engeland
Ierland
Spanje
Frankrijk
Griekenland

Rob Vellekoop, 20 mei 2016

steundlm336x140

11 Comments

 1. Met respect voor mijn realistisch ,dus rechts denkende mede nederlanderkes,moet ik een grote poep laten op al die gehersenspoelde socialisten,die het landje moedwillig naar de gallemiezen sturen.”Je begrijpt het nog steeds niet”,zegt een hoog opgeleid familielid tegen mij.

  • Gelukkig is de rechtsdenkende kliek niet gehersenspoeld door het staatsonderwijs. Rechts en links zijn verdeeltrucjes en de enige rechter en linkerkant in Den Haag die ze interessant vinden zijn de rechter en linkerarm en hoeveel belastinggeld ze er onder kunnen proppen.

 2. Wat past dit uitstekend op het bericht vandaag dat de pensioenen weer in moeten leveren?
  Ben bang dat Rutte net als die CDA prominent Lubbers weer een stevige greep in de pensioenkas heeft gedaan?
  Stiekum doen alsof zijn neus bloed?

 3. De overheid moet wel elk jaar meer geld uitgeven want zo werkt het systeem, en dat is de enige manier het systeem in de lucht te houden. Elke keer als de economie groeit, nemen ook de schulden toe. Dat is onvermijdelijk, waardoor het bestaand geld niets meer waard is, en waardoor de hele zeepbel de tegeltjes van de badkamermuur blaast. De enige reden dat het systeem heeft kunnen overleven is omdat de gemaakte welvaart voor de opgebouwde schuld bleef lopen. Nu mensen echter niet meer in staat zijn nog meer grondstoffen in een nog kortere tijd op te maken, komt het piramidespel tot een stilstand, waardoor de financiële bom barst. Een economische hartstilstand, om over de hartklachten van de overspannen mensen met uitputtingsverschijnselen dan niet te spreken.

 4. . . . GOED GESCHREVEN STUK . . . GELUKKIG WAS IK LANG GELEDEN HET ONDEUGENDSTE MEISJE VAN DE SAAIE KLAS EN VERZON VEEL GEKHEID !

 5. Ach laat de Nederlander toch lekker slapen, zo lang ze hun brood en spelen nog (steeds) hebben zal niemand in dit land opstaan, zoals in de omringende landen. De media laat niets zien, dus alles gaat toch goed in dit land?
  Wakker worden mensen, tijd om onze stem te laten horen, tijd voor een revolutie!

 6. En de NEEderlandertjes staan ook vooraan in de rij om zich als brave en volgzame lemmingen naar de afgrond te laten duwen. Velen weten wel wat er krom is, maar verder gebeurt er niets en wat er in Frankrijk gaande is, daar zwijgt onze MSM, met de NOS Fabeltjes Krant voorop het liefst over, we krijgen alleen gestresste agenten, relschoppers en agenten in een revalidatie oord te zien. De ORDE is in gevaar! In het Belgische programma ter zake kwamen er jongeren aan het woord die zich uitspraken tegen de door te drukken arbeidswet en andere sociale ellende. Nee, dat past niet in ons Neederlandse polizieke neo- liberale plaatje!

  http://www.stopdebankiers.eu/frankrijk-leert-europa-een-lesje-staken-bijna-alle-grote-steden-betogingen/

  http://www.ftm.nl/artikelen/populistische-revolutie

  http://www.pensioenleugen.nl/nieuwsberichten/bedrijven-gematst-burger-genaaid.aspx

  De reactie op het artikel zegt al genoeg!

 7. Dit is je reinste onzin. Er wordt geld gecreëerd uit lucht. Over dit luchtgeld moet rente worden betaald.

  Wanneer je begint met wijn en je voegt ALLEEN maar water toe? Waar eindig je mee? (Dit is inflatie) http://www.tomatobubble.com/id856.html

  Als je, om de steeds meer waterige wijn (inflatie), steeds meer belasting van de burgers moet innen om de (rente over) schulden van een land (staatsschuld) af te betalen, en je wijnmakerij, tractoren en wijnranken moet verkopen aan de hoogstbiedende, is dit dan een voordeel of een nadeel voor een bevolking (Dit is privatisering)
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/policestate_roadmap/policestate_roadmap06.htm

  Als je, door een slechte oogst, je ineens niets meer kunt betalen (bijv. omdat slechte mensen meeldauw hebben toegevoegd – Dit is een (georkestreerde) beurskrach – 1907, 1920, 1929, 1987, 1995, 2001, 2008, 2016?)
  http://www.stomverbaasd.com/banken-crisis-spel-van-de-elite/

  ALLEEN wat de landelijke overheid aan schulden heeft, wordt gezien als staatsschuld.
  De schulden van provincies en gemeenten vallen onder commerciële schuld!

  Geldcreatie moet van het volk zijn. NIET van private banken.

  “If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…. I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies…. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.” – Thomas Jefferson

  En dit is precies wat gaande is. Wereldwijd!
  Dit Babylonische systeem is nu al een aantal eeuwen gaande. Het zou wiskundig gezien al rond 2000 moeten omvallen en hoe langer het gaat duren, des te groter de klap.
  De volgende (Georkestreerde) “crisis” wordt de grootste geldzwendel in de geschiedenis van de mensheid…De totale uitholling van de Middenklasse!

  http://www.marketwatch.com/story/americas-middle-class-has-lost-nearly-30-of-wealth-2015-12-09

 8. In plaats van bezuinigen heeft hij de bevolking met nog meer schulden opgezadeld.Besluiten zijn dom ,onevenwichtig, niet doordacht , impulsief en te te direct door gevoerd?
  Dank U voor de komische, leugenachtige act die je presenteerde en vraag me af wie nog het puin dat je veroorzaakt hebt wil ruimen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.