Tien punten waarom democratie in ons land een lachertje is

Er zijn veel argumenten waarmee gemakkelijk is aan te tonen dat er in ons land slechts in naam een democratie bestaat. Rudo de Ruiter beschrijft in zijn artikel ‘De weg naar democratie’ een stukje geschiedenis van onze zoveel bejubelde en bezongen democratie. Ik voeg er nog een aantal misstanden aan toe.

 • Eens in de vier jaar worden verkiezingen uitgeschreven. Ter vergelijking in Griekenland, de basis van onze democratie werden in 500vC de kiezers 40 keer per jaar geraadpleegd, in Marinaleda gebeurt dat 100 per jaar.
 • Na de verkiezingen vindt coalitievorming plaats. Hierdoor gaan partijen met elkaar samenwerken en worden delen van hun verkiezingsprogramma uitgevoerd en die van hun coalitiepartners. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen VVD en PvdA. Het gevolg is een (asociaal) beleid waarin de meeste PvdA-kiezers de reden dat zij voor deze partij stemden niet meer kunnen terugvinden. Op deze manier krijgen kiezers het gevoel niet serieus genomen te worden. Of zoals Rudo de Ruiter het zegt:

“Een coalitie is niet geschikt om ernstige structurele problemen in de maatschappij op te lossen, zoals het bankensysteem en de snel groeiende spagaat tussen rijk en arm.”

 • Er is een Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer is niet direct door de bevolking gekozen, maar heeft wel de macht om wetsvoorstellen uit de rechtstreeks door het volk gekozen Tweede Kamer weg te stemmen.
 • Ondanks het bestaan van een democratie is er in elk Europees land nog steeds een kleine minderheid van burgers met privileges, zowel qua rijkdom als qua politieke macht. Met andere woorden de macht van het volk is niet meer dan een geschreven letter zonder praktische uitwerking, het volk blijft machteloos, het heeft slechts een idee van democratie, maar deze bestaat niet echt.
 • Logo_Art120gwMeestal zijn die grondwetten geschreven door een klein aantal mensen uit de ‘upper class’ en beperken deze de invloed van de meerderheid van de burgers.
 • Nederland heeft sinds kort een raadgevend referendum. Dat betekent dat het Parlement de mening van de bevolking over een kwestie vraagt en hun oordeel daarna volledig naast zich neer kan leggen. De uitkomst van het referendum blijft immers een advies.
 • Door gebruik van artikel 120 Grondwet kunnen wetten niet worden getoetst aan de Grondwet. Dat betekent dat door het Parlement ingestelde wetten onfeilbaar zijn volgens de Parlementariërs, rechters mogen ze niet toetsen en hoeven dat ook niet want het zogenaamde alwetende Parlement heeft deze controle blijkbaar niet nodig.
  Hierdoor is bijvoorbeeld de Participatiewet niet te toetsen aan de Grondwet, hoe asociaal en strijdig met belangrijke grondrechten deze ook moge zijn.
 • De Ruiter:”Het is dus niet echt verwonderlijk, dat deze zogenaamde volksvertegenwoordigers een kaste apart zijn geworden, die onder een glazen stolp functioneert, vaak zelfs beschermd door veiligheidspoortjes tegen die vreemde, gevaarlijke burgers.” Met andere woorden er gaapt een levensgrote kloof tussen de burgers en hun vertegenwoordigers, die blijkbaar niet de belangen van de meeste mensen, maar die van een kleine rijke elite lijken te beschermen.
 • Het Koninklijk Huis staat boven de wet, want de Minister is verantwoordelijk voor het doen en laten van de koninklijke lieden. De Minister moet verantwoording hiervoor afleggen en kan op hun gedragingen ook worden aangesproken. Ondertussen geniet dit Huis wel allerlei privileges, zoals volledige belastingvrijstelling, die de burgers niet hebben. Waar is dan de macht van het volk?
 • Ander voorbeeld van schrijnend ondemocratisch handelen: de burgers zij verplicht zich aan allerlei wettelijke regelingen te houden, maar de gemeenteraads- en provinciale statenleden staan hier boven. Al meer dan 20 jaar bewijst Leo Verhoef dat de meeste gemeenten frauderen met hun cijfers. Ditzelfde hoeft geen enkele burger te proberen, want deze wordt direct opgepakt.
 • De doofpotaffaires van regeringspartij VVD. Zelfs tijdens debatten in de Tweede Kamer blijkt het frauduleuze gedrag en de minachting voor de democratische controle wanneer de VVD het Ministerie van Justitie onteigent en vervolgens gebruikt als partijkantoor.
 • Tot slot de mateloze macht van de commerciële banken in ons land. Ze hebben zoveel macht dat tot vorig jaar hun praktijk van geldcreatie werd verzwegen door onze Volksvertegenwoordiging. Dankzij de inspanningen van de stichting Ons Geld konden ze echter niet langer dit misbruik ontkennen. Het volk staat langs de lijn en kijkt toe, machteloos!

Rob Vellekoop, 15 maart 2016

steunDLMnieuws336x140

18 Comments

 1. Yoyo pabloelcampecino.

  alles aboen met je?

  Tja ik heb een probleem, te weinig gras voor ongeveer een paar miljoen 2-benige schapen.

  Rap heeft als nadeel dat door veel gebruik van moedertaal en slang / straattaal het eenvoudig is om er propaganda over te verkondigen aangezien de meesten dat amper begrijpen.
  https://www.youtube.com/watch?v=KnOqtN8Zh8E

  https://www.youtube.com/watch?v=63k1rBf_r-g

  Daar staat tegenover dat een aantal commercieel optredende artiesten het regelrecht in de snufferd van de sufferd verkondigen en nog blijven ze slapen.

  https://www.youtube.com/watch?v=pkXIYgsvO0c

  https://www.youtube.com/watch?v=BtcY8iY6jO4

  Zelfs voor de mensen die moeite hebben met de engelse taal krijgen het zo nu en dan letterlijk uitgelegd maar de boter op het hoofd is zo lekker om te voelen.

  https://www.youtube.com/watch?v=jIJPoVSAlzw

  https://www.youtube.com/watch?v=RVSOxYBdI3k

  En voor de mensen die het wat milder wensen te horen is zelfs Boudewijn de Groot bezig geweest.

  https://www.youtube.com/watch?v=8RLOVJaipaA

  De informatie is namelijk tegenstrijdig met de geindoctrineerde propaganda en zelfs al zet je ze helemaal klem zoals Larken Rose deed met Willcot dan nog is de kortsluiting blijkbaar te heftig. Humoristisch over veel mensen van de huidige generatie is dat er het misverstand bestaat dat de mensen in de middeleeuwen vasthielden aan irrationeel geloof zoals een platte Aarde maar zelf net zo irrationeel redeneren zodra van bepaalde dingen wordt aangetoond zoals ze zijn door er praktijkvoorbeelden op te testen en daar de resultaten kenbaar van te maken. Het is de wetenschappelijke manier waarbij men een theorie neemt, deze theorie toets door meerdere malen in vergelijkbare praktijk situaties te controleren wat het resultaat is en aan de hand van die gegevens de feiten omschrijven.

  Theorie: Is overheid / gezag ten alle tijden gewelddadig?

  Test 1: Minimale overheid die alleen financiele middelen toepast voor inzet infrastructuur en voorkoming armoede. Geen militaire uitgaven.
  Hoe gaat dat geld bijeen gebracht worden om te investeren?
  Vragen aan de bevolking.
  Een of meerdere mensen weigeren te betalen.
  Om te voorkomen dat de rest weigert te betalen zal er gehandeld worden en bij deze wordt geweld geinitieerd naar iemand die niet wenst bestolen te worden om af te dwingen dat deze gaat betalen.

  Test2: Overheid investeert alleen in kennis (onderwijs). Wederom moet er geld voor komen en als mensen weigeren te betalen zal het wederom afgedwongen moeten worden om te voorkomen dat niemand meer wil betalen.

  Test 3: Overheid investeert alleen in verdediging van het land. Wederom moet er geld voor komen en als mensen weigeren te betalen zal het wederom afgedwongen moeten worden om te voorkomen dat niemand meer wil betalen.

  Conclusie: overheid zal ten alle tijden geweld nodig hebben om bestaansrecht te hebben. Dit is voor veel mensen niet te behapstukken omdat ze aangeleerd wordt dat anarchie juist chaos is. De programering is zo goed geregeld dat op de een of andere manier bij het woord anarchie heel snel het ‘sociale contract’ in de strijd wordt gegooid. Om het samen goed te hebben is er een sociaal contract en de overheid heeft geld nodig om dat sociale contract in stand te houden. Mensen snappen niet dat ze letterlijk zeggen dat ze in slavernij geboren worden aangezien je geboorte op grondgebied ‘X’ je verplicht om je te houden aan de regels van het sociale contract van grondgebied ‘X’. Dat het sociale contract eenzijdig opgesteld wordt en regelmatig wordt herschreven op manieren die letterlijk contractbreuk zouden zijn is maar een bijzaak.
  Onhandige uitspraken anno 21e eeuw.

  – sociaal contract
  – het is de wet en die moet je naleven
  – ik handhaaf de wet en schrijf hem niet
  – ik ben er trots op netjes mijn bijdrage te leveren aan de samenleving

  Even als aanvulling op het corrigeren van onwenselijke situaties, of letterlijk dat iemand het recht van een ander schendt door deze te bestelen, aan te vallen of vermoorden. Eigenlijk is dan een hele handige wedervraag hoeveel geweld naar medemensen gestopt is omdat niemand meer wordt afgeperst (belasting), vermoord (oorlog) en ontvoerd voor vage redenen (slachtofferloze overtreding met celstraf).
  Consequent wordt het sprookje erin gepropt dat mensen leiding nodig hebben aangezien ze elkaar de koppen in gaan rammen zonder leiding. De humor is dat de mensen die schijt aan leiding hadden / hebben en koppen inrammen (tuig) heel hard aan de slag moet willen ze enigzins in de buurt komen van het aantal ingeramde koppen uit naam van leiding. Om het iets te verhelderen, in de vorige eeuw zijn er ongeveer 200 miljoen mensen gedood uit naam van leiding en diezelfde leiding heeft niet weten voorkomen dat een een groep mensen wat een heel klein percentage is van die 200 miljoen maar niet noodzakelijk deel uit maakt van die 200 miljoen werd behoed voor geweld wat de leiding wel propageert te doen.

  Dan nu de logische volgende vraag. Is het niet verstandiger om zelf te voorkomen dat ons geweld aangedaan wordt en eventueel indien nodig ernaar te handelen? De enige angst die mensen remt is de onzekerheid aangezien we allen beweren onze eigen verantwoordelijkheid durven te dragen maar meteen allen claimen dat de buurman wel eens zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen. Unfuck maar eens een mind die van het moment dat die enigzins in staat was informatie op te slaan en verwerken geindoctrineerd is met poep. De mens is niet zoiets als een PC waarbij de poep (Windows) eenvoudig is te vervangen door een stabiel OS (Linux distro’s). De mens is zo anders als een computer dat het zelfs bij het ontstaan van een conflict door tegenstrijdige programmering de mens vrolijk de handeling uitvoert en de computer de handeling om welke reden dan ook niet zal uitvoeren.

  • Hola aloha compadre Nico, ik ben het totaal niet eens met jouw opmerking betreft RAP, want als men zich erin verdiept en daardoor genoeg kennis heeft opgedaan van the rap slangue, dan zal het outsiders nooit lukken om jou te bedonderen en te nakken (in de maling nemen) als insider en dat geldt trouwens voor iedere taal. Zie hoe de NWO de Arabische taal misbruikt om het volk angst aan te jagen en in Holanda worden polder sheeple ook door de elite uit de Lage Landen a/d Noordzee gedissed en gebashed in hun eigen moedertaal met daarbij de VOC mentaliteit….

   Enneh amigo anarkista Nico tegenwoordig heb je ook polder rap en hun boodschap is niet commercieel zoals die van lange Frans en zijn voormalige homie (vriend) Baas B

   Kid DeVille – Delete de Elite
   https://www.youtube.com/watch?v=uJN9H_2nO6M

   Kid DeVille – Systematisch Verkracht
   * WAARSCHUWING
   Deze video kan als REVOLUTIONAIR ervaren worden.
   Niet geschikt voor mensen met gevoel voor rechtvaardigheid!
   https://www.youtube.com/watch?v=mXMiFHg6vrU

   En mijn habibi (amigo) Salah rapt uitstekend en inhoudelijk in het NLs, ondanks dat hij een Marokkaas is (Marokkaas is een Marokkaan die is opgegroeid in de polder, het woord Marokkaas is dus hedendaags polder slangue en niet beledigend zoals de uitdrukking K….t Marokkaan)

   Salah Edin – Het Land Van…
   https://www.youtube.com/watch?v=ZPmwoKEPIvM

   En ik heb leuk weetje over Salah Edin en Blondie & dat is,. Oppertokkie Geert had in zijn fascistische film Fitna een foto van Salah gebruikt, want Blondie dacht dat betreffende foto een afbeelding was van Mohammed B(ouyeri), maar het was dus een foto van Salah… Salah’s advocaat heeft toen Blondie aangeschreven met het verzoek om desbetreffende foto te verwijderen uit het filmpje en zij hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen de valse polder profeet Wilders en die heeft Salah uiteindelijk gewonnen. Ik ken Salah en ik heb hem toen ook bijgestaan en ik heb zelfs op zijn verzoek het Fitna filmpje gedownload van het internet en op DVD gekopieerd, meerdere DVD’s, en deze zijn in betreffende rechtszaak gebruikt als hard bewijs.. Mi sahbi (amigo in het Arabisch) Salah is daardoor o.a. op TV geweest bij die twee egocentrische engerds van de VARA Pauw & Witteman

   Salah Edin P&W INTERVIEW
   https://www.youtube.com/watch?v=qm-Co3OZOa8

   Enneh amigo,,,,,,,, ieder mens kan zelf beslissen of men naar commerciële troep luistert en/of kijkt, want daar is men niet afhankelijk van een ander. Of zie hoe Hollywood de maatschappij manipuleert

   The History of Hollywood: Propaganda for White Supremacy at Home and US Militarism Abroad
   http://www.globalresearch.ca/the-history-of-hollywood-propaganda-for-white-supremacy-at-home-and-us-militarism-abroad/5514424

   Echter als men zich daar bewust van is, kan men niet worden gemanipuleerd worden door hen

   iedere overheid welks geweldsmonopolie heeft is corrupt, daar hoeft men zelfs geen bibliotheken vol met boeken daarover te lezen, want als men naar buiten gaat kan men dat zelf waarnemen en als men pech heeft, kan men het zelfs ervaren in de praktijk amigo. Daarom het wordt het woord “democratie”ook door politici veelvuldig toegepast, echter men zelf de etymologie (roots / oorsprong) van het woord democratie onderzoekt, dan kot men hierachter

   democracy = late 16th century: from French démocratie, via late Latin from Greek dēmokratia, from dēmos ‘the people’ + -kratia ‘power, rule’.

   Dus democratie betekent dat mensen regeren en beslissen voor andere mensen en dat is fascistisch.

   En elke overheid is ook corrupt, want daar zitten altijd mensen in, die menen over anderen te mogen regeren en te beslissen …

   And last but not least:

   Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school, from governments and from society.Because self education is the only independent path to acquire knowledge and even computers can help you thereby my dear anarkistic bro Nico from the polder hood

   Isaac Asimov – Self Learning
   https://youtu.be/5U6xXqElj08

   Via la anarkia y la independencia

   http://4.bp.blogspot.com/-cUiMkMmPIYg/UZVP7vxt0wI/AAAAAAAAASg/lk2OhqJ-ra0/s1600/ni+dios+ni+amo.jpg

   • Yo pabloelcampecino,

    -ola aloha compadre Nico, ik ben het totaal niet eens met jouw opmerking betreft RAP, want als men zich erin verdiept en daardoor genoeg kennis heeft opgedaan van the rap slangue, dan zal het outsiders nooit lukken om jou te bedonderen en te nakken (in de maling nemen) als insider en dat geldt trouwens voor iedere taal.

    Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een babelonische spraakverwarring aangezien mijn verhaal hoe de taalbarriere propaganda makkelijker maakt, onverstaanbaar voor velen dus velen geloven de onzin dat de paar verstaanbare termen te relateren zijn aan geweld. Jazeker….veel geweld maar in tegenstelling tot de propaganda is het over geweld van een klein groepje tuig wat notabene het vertrouwen van het volk geniet. Eigenlijk is dat ook niet iets verbazingwekkends aangezien velen de boodschap niet eens begrijpen als die in het engels of zelfs eigen taal is. Bijkomstigheid is wel dat de boodschap regelmatig confronterend is in plaats van vermakelijk en de mens anno nu is niet geprogrammeerd om te leren (evolueren als het ware) maar om te vermaken (stagneren). Inhoudelijk denken is er voor velen niet meer bij en ze volgen letterlijk de pijltjes zoals die uitgestippeld worden voor ze. Dit varieert van zoiets stoms als je bij de neus laten nemen tijdens het winkelen (de zogenaamde aanbiedingen) tot zoiets brutaals als wat hoogstwaarschijnlijk binnenkort in het straatbeeld van Nederland gaat komen. Nieuw, De spuugkap voor de moderne straatagent die besmet kan worden met HIV (kinky agent die de roggel van een verdachte gaat inslikken aangezien dat samen met het potentiele toeval van roggelen op een open wond de enige mogelijkheid is tot besmetting). Ondanks dat deze handeling internationaal wordt erkend als een vorm van marteling. En ondanks alle morele bezwaren zal het trotse volk van de lage landen ook deze maatregel weer accepteren. Ik vraag mij af waar de Nederlander trots op zou moeten zijn aangezien ik geen reden kan bedenken.

    • Hola aloha amigo anarkista del polder hood,

     jij gaf aan in je eerste reactie, dat Rap heeft als nadeel dat door veel gebruik van moedertaal en slang / straattaal het eenvoudig is om er propaganda over te verkondigen aangezien de meesten dat amper begrijpen.

    • Mijn reactie daarop is, dat dit komt door de onwetendheid van anderen en dus niet het NADEEL is van rap / hip hop muziek.

     When ignorance reigns, life is lost.

     En de meeste jongeren van tegenwoordig zijn allemaal op de hoogte van straattaal.

     En het werkelijke NADEEL is, dat bepaalde soort mensen misbruik maken van RAP en het manipuleren en waardoor het in wezen geen RAP muziek meer is, maar commerciële shit en dat is dus niet de schuld van de hip hop / rap muziek, maar van MENSEN.

     Trouwens Ik ga ook niet zeggen, je moet geen kinderen nemen, want dat heeft als nadeel, dat kinderen pedofielen aantrekken. Want het probleem is de pedofiel en niet de kinderen.

     Lange Frans en Salah Edin rappen beiden een lied over Nederland en toevallig ook nog met dezelfde titelsong. De versie van lange Frans is commerciële troep voor 3 fm of radio538, echter die van Salah raakt de kern van onze samenleving, luister maar zelf amigo

     Salah Edin – Het Land Van…
     https://www.youtube.com/watch?v=ZPmwoKEPIvM

     Lange Frans & Baas B – Het land van (Official Video)
     https://www.youtube.com/watch?v=yayMuZxlttc

     Zoals jij weet ik ken Salah en zijn achtergrond en dat komt ook naar voren in zijn muzikale betogen. Hij is voor mij de “Immortal Technique” van de polder. De rapper van Immortal Technique, Felipe Andres Coronel, is op jonge leeftijd, 2 jaar, met zijn ouders gevlucht uit Peru en naar New York verhuist. In Peru was er namelijk burgeroorlog in die periode, welks was gecreëerd door het Westen (Europa en de VS), zeg maar de latino versie van operatie Gladio. Felipe kwam in de wijk Harlem te wonen in NY en daar is het leven ook keihard. Bizar hoor, vlucht jij je land uit naar het zgn “vrije” westen vanwege oorlog en dan kom je in Harlem te NY terecht. Felipe heeft ook dus de keiharde kant van het leven zelf ervaren en zelfs in de bajes gezeten op jonge leeftijd. Hij is daarna gaan rappen en is daarbij onafhankelijk gebleven en daardoor niet in de macht gekomen van platenlabels (the NWO). Hij waarschuwt jongeren uit the ghetto voor de gevaren van hustlen (drugs handelen, enzo). Daar heeft hij ook een lied over gemaakt en de clip is al meer dan 22 miljoen keer bekeken op youtube. Dit is dat lied van Felipe en daaronder staat een link met de lyrics van dat lied en als je daar op de zinnen klikt zie je rechts een venster tevoorschijn komen met de originele betekenis en boodschap van elke zin en refrein. De titel van dat nummer is “Dance With The Devi” net zoals een van de liederen van de pedofielen rock band Rolling Stones, echter de boodschap die Felipe uitdraagt is niet commercieel zoals de bullshit klanken van de pedo rockers van the Rolling Stones

     Dance With The Devil – Immortal Technique
     https://www.youtube.com/watch?v=qggxTtnKTMo

     En dit is de link met uitleg (ps op de zinnen klikken en dan verschijnt er rechts op je scherm de inhoudelijke boodschap, indien die men zelf niet al uit het lied kan opmaken.)

     Dance With The Devil
     Immortal Technique
     http://genius.com/Immortal-technique-dance-with-the-devil-lyrics

     Het is lied is heel RAW (RAUW), but the truth

     En Felipe heeft zelfs een docu gemaakt en dat gaat over o.a. hoe hij weeskinderen helpt in Afghanistan en zo zie je maar weer dat niet iedere Yankee zich misdraagt zoals Bush, Obomba & Co.

     The (R)evolution Of Immortal Technique
     http://www.dailymotion.com/video/x2c9ivz_the-r-evolution-of-immortal-technique_school

     Rappers hebben van het scheldwoord nigger een eigen slangue geuzennaam gecreëerd en dat is a NIGGA en het woord heeft dus een positieve lading, echter bepaalde intellectuele African Americans en ook in NL, vinden dat dit niet kan, ach maar deze leden van het boekenvolk (intellectuelen) met African roots, doen hun kennis op uit boeken en weinig op straat onder de mensen. Van hen mag je alleen de uitdrukking “Het N-woord” gebruiken en geen Nigga… Ach daar trekken mensen van de straat, de ruime meerderheid van de bevolking, zich dus niks van aan. trouwens Felipe en zijn brothas & sistas from the hood noemen mensen zoals Obama a house nigga (huis slaaf) en dat is dus niet positief bedoelt.

     En in het onderstaande lied heeft Felipe muzikale klanken van zijn geboortegrond Peru, Pamfluit, vermengt met de moderne beats & vibes van heden ten dage met daarbij een boodschap die over het verleden, het heden en de toekomst van ons allen gaat en het begin is, Native rhythmic chant by Lockjaw Nakai, Cetan Wanbli

     Immortal Technique – Sign Of The Times
     https://www.youtube.com/watch?v=FrcKhlhRdpI

    • Yohhh bro Nico,

     zonet weer la muerte / de dood recht in de ogen gekeken, want een van mijn huisgenoten kreeg een hartaanval. 112 meteen gebeld, de ambulance was er binnen 5 minuten, echter zonet mijn amigo bezocht in het ziekenhuis en hij was dood….

     ai ai ai caramba la vida es tan …..

     Saludos en een boks,

     Pablo

     • Hey pabloelcampecino,

      Mijn deelneming, dat zijn de mindere berichten.

      Ik zie in dat door de wijze waarop ik mijn nadeel van rap aangaf te interpreteren is als een tekortkoming van rap. Het tegendeel is waar. Vandaar dat ik ook het een en ander van bekende muzikanten heb aangehaald om aan te geven wat je zo heerlijk aangeeft in je laatste reactie. Onwetendheid en ter aanvulling, ook de onwil om de boodschap te controleren op juistheid. Daarnaast is er, zoals je al aangaf, veel ruis (verspreiden desinformatie waaronder bewust bepaalde muziek vaker te laten horen of bepaalde films vaker te laten zien). Ook nu is de propagandamachine op volle toeren aan het ratelen aangezien de mensen slecht denken als ze gecontroleerd worden door angst. Zelfs de mensen die hardop roepen dat ze niet bang zijn voor een potentiele aanslag hebben stiekem toch dat zaadje in het onderbewustzijn zitten.
      Dus boodschappen met inhoud worden genegeerd. Dat kan muziek zijn maar in deze tijd is tevens het internet een spreekbuis voor veel mensen die informatie en inzicht uitwisselen.
      In de commerciele muziek is de methode om mensen niet te kritisch te laten kijken door gebruik te maken van boodschapper in diskrediet brengen wat regelmatig start uit eigen handelen of de boodschap er te dik op te leggen (zoals bv. kamervragen 2 met dat ufo couplet).
      Op het internet is de meest toegepaste methode het inzetten van 1 of meerdere trollen aangezien het heel moeilijk is informatie op het internet te filteren / controleren in de zogenaamde vrije democratische landen (freedom of speech blabla).
      Dweilen met de kraan open en met dit tempo kan het relatief snel gebeuren dat er niet meer gedweild kan en mag worden (potentiele beperking communicatie vanwege staatsveiligheid).
      Ik moet zeggen, ik voel mij al een stuk beter beschermd tegen terroristen nu er KMAR gewapend met automatische geweren op het Binnenhof niet het volk van de staat maar de ‘vertegenwoordigers’ van de staat beveiligen. Dat is dus staatsveiligheid.

     • Hola aloha compañero anarkista Niko,

      na je lange betogen 🙂 , is het mij nu duidelijk geworden dat wij hetzelfde viben (voelen) en denken over de werkelijk intentie van rap / hip hop muziek. En zo zie maar weer hoe 1 enkel woord, nadeel, verwarrend kan werken, hi hi hi.. En wat ook lastig is, dat wij via de DLM site communiceren en Rob Vellekoop helaas eerst mededelingen modereert en waardoor jij en ik niet direct en meteen met elkaar kunnen communiceren en op elkaar kunnen reageren.

      En je kan niet eens de techniek de schuld geven, want je kan tegenwoordig met bijvoorbeeld skype live met elkaar communiceren en elkaar zien.
      En dat was in mijn jeugd anders, want in die periode als mijn ouders naar onze familie in NL belden, dan diende je eerst naar de telefooncentrale te bellen en die bracht dan eerst een overzeese verbinding tot stand. En emaillen bestond niet eens, maar je kon wel faxen of een brief schrijven en die per airmail of per boot versturen. Ik hoorde laatste iemand zeggen dat wij weer moesten gaan faxen, omdat het internet wordt bespioneerd door veiligheidsdiensten en fascistische multinationals zoals o.a. Google & facebook en de grote telecombedrijven. Echter dan is mijn reactie, als men (the elite & their puppets) wilt dan kan men ook fax berichten bespioneren. Ach zoals jij ook al opmerkt, men moet niet bang zijn en/ of zich angst laten aanpraten. Enneh ik heb echt schijt aan de overheid en de overheid en hun pundits mogen weten hoe ik over hen denk, want ik werk niet stiekem en in het geheim zoals zij wel doen stelletje achterbakse ^%$# . Jiddu Krishnamurti bespreekt dat, Angst / Fear, ook in het onderstaand dialoog met Dr. A.W. Anderson, welks is opgenomen op 20 februari 1974.

      Jiddu Krishnamurti Fear
      https://www.youtube.com/watch?v=AM_xR9JFYuU

      Dit is maar 1 deel van serie dialogen (18x) tussen deze twee heren, waarvan ik heel erg van heb genoten, omdat deze twee heren vanuit een hele andere achtergrond en perspectief samen hetzelfde bespreken. Hier staan alle 18 dialogen achter elkaar en het deel waarin zij Religion & Authority bespreken is ook heel chill, zeker Jiddu zijn bijdrage

      Jiddu Krishnamurti: Knowledge & Transformation
      https://www.youtube.com/watch?v=lMfC_EW9N3Q&list=PL788B0DDF5A137A06

      trouwens vorig jaar nog een discussie gehad met een oudere dame, want ik maakte een opmerking over de polder dictatuur en deze oudere señora met polder roots vond dat ik het koningshuis beledigde vanwege het feit dat ik hen als parasitaire dictators aka polder junta omschreef en daarbij aan toevoegde, dat wij allen mensen zijn en niemand het recht heeft boven een ander te staan en daarbij hen uit te buiten en wat ook nog eens ten koste gaat van onze prachtige planeet .. Als blikken konden doden, was ik nu samen met mijn huisgenoot in het eeuwige oneindige ….. Aan het eind van dit kortstondig gesprek nam ik afscheid van deze dame en gaf haar mijn hand, echter zij weigerde mij de hand te schudden. Ik heb toen een big smile op mijn gezicht tevoorschijn getoverd en daarbij chaooooooo aan haar medegedeeld en vervolgens ben ik weggegaan, want met zulk soort van medemensen is het zinloos om van gedachten te wisselen..

      O’ja betreft mijn overleden huisgenoot, hij is / was in Pakistan geboren. Hij was vorig jaar gescheiden na 20 jaar huwelijk en daarom woonde hij bij mij in huis samen met een andere Paki. Toen wij naar het ziekenhuis gingen om hem te bezoeken, want wij hij was levend weggevoerd door de ambulance, O’ja de brandweer had hem zelfs via het raam met hun ladder omlaag gehaald, omdat mensen die een hartaanval hebben gehad, recht (plat) dienen te worden vervoerd, echter in het ziekenhuis aangekomen was hij helaas zoals jij weet alsnog komen te overleden tijdens de operatie, Zijn hartslagaderen (2 stuks) waren dicht geslibd. Ik was er met mijn andere huisgenoot / habibi naar het ziekenhuis toe gegaan. Ik had op verzoek van de ambulance medewerkers, aan het ambulance personeel de ziekfondskaart en de mobiel van mijn huisgenoot meegegeven. Toen de dokter in het ziekenhuis aan ons mededeelde dat onze amigo een reis naar het eeuwige oneindige ….. ondernam, vroegen wij aan hem of wij de mobiel van onze amigo mochten inzien, want 2 broers van hem wonen niet in NL, maar in Manchester en New york en de rest van zijn familie in Pakistan, echter de dokter mocht dat niet doen volgens de ziekenhuisvoorschriften en de wet, want wij zijn geen familie van onze huisgenoot / habibi…… ai ai ai caramba dacht ik en mijn andere Pakistaanse amigo / huisgenoot kon dat niet begrijpen en terecht, echter ik hielp hem herinneren, dat NL het land is van teveel wetten en regels en daar kon hij ook om lachen en hij heeft en eigen klusbedrijf, dus hij weet hoe de NLse overheid is met al zijn regeltjes en procedures. En via zijn Pakistaanse vrienden in NL en de mobiele telefoon zijn wij als nog in contact gekomen met de broer van onze huisgenoot in Manchester en dat ging snel dankzij de mobiele telefoon. En die familie uit de UK was al vandaag in NL en ik heb vandaag voor het eerste een Islamistische rouwdienst live bijgewoond op Pakistaanse wijze en nog wel in A’dam. En amigo het was heel bijzonder om dat in het echie mee te mogen maken. Daarom amigo Nico er gaat niks boven levenservaringen zelf mogen op te doen. En het lichaam van mijn huisgenoot gaat morgen al met het vliegtuig naar Pakistan, zijn geboorteland welks hij al 20 jaar niet meer had bezocht…

      Saludos en alhamdulillah 24/7 (Arabisch slangue voor het gaat je goed),

      Pablo

     • Bonjour mon ami (als ik landsgrenzen niet tolereer als barrière moet ik consequent zijn en tevens taal niet als barrière tolereren),

      Ondanks de stroevere manier van communicatie via een forum is met geduld meestal wel duidelijkheid te creëren.
      Tevens sla je de spijker op de kop dat er figuren zijn die andere informatieve belangen hebben als inzichten vergaren en dus te nieuwsgierig meelezen / luisteren. Ook ik heb geen boodschap aan deze gasten, helaas is het wel een feit dat deze gasten een gewapende troepenmacht heeft (politie / leger) die door de slaven (het volk) met consensus worden erkend als hun meesters waardoor het weigeren van een opdracht van 1 van die meesters mij bestempeld als een individu wat in een hok thuis hoort. De slaven hebben niet eens door slaven te zijn en als je ze erop tracht te wijzen door reactie te plaatsen in msm worden de tactische opmerkingen gewoon gecensureerd, de niet te weerleggen feiten mogen niet in de MSM belanden. Sporadisch hebben ze een vergissing maar zeker als je aantoont dat de werkwijze van nu identiek is als die was in Nazi Duitsland zijn ze niet blij.
      Momenteel is de vorm van niet te onderscheppen communicatie zeer beperkt waarbij ik zelfs inschat dat het binnen niet al te lange tijd nog meer ingeperkt gaat worden (willekeurig openen van poststukken , geluidsapparatuur bij de camera’s). Gezien de technologische ontwikkelingen en de inzet van terreur is het niet onlogisch om in te schatten dat er binnen niet al te lange tijd een totalitaire controlestaat is waar Mao, Stalin en Hitler jaloers op zouden worden.
      Het is nu ook niet de vraag of jij en ik maar tevens medemensen die tevens tegen het huidige systeem zijn / keren worden gezien als dissidenten maar wanneer we worden gezien als dissidenten. Moet ook altijd smakelijk lachen als er individuen zijn die pochen over het leervermogen van de mens en het beweren dat de mens geen zoogdier is maar meer als een dier. Empirisch bewijs toont het tegendeel van leervermogen aan omdat mensen consequent dezelfde fouten maken.
      Ik tracht zoveel mogelijk mensen te wijzen op de tegenstrijdigheden maar bereid mij wel voor op het ergste.

      Als ik het verhaal goed inschat over je overleden vriend is het op een veel te jonge leeftijd. Knap klote aangezien je er niet op voorbereid bent zoals bij overlijden door ouderdom. Aangezien jij een van de wakkere mensen bent die niet kijkt naar afkomst / gekozen religie maar naar de mens zal je zeker in dit idiote land 1 van de weinigen zijn die kan bevestigen dat er verschillen zullen zijn bij een islamitische uitvaart maar dat een belangrijke factor 100% hetzelfde is als bij iedere andere uitvaart. Het verdriet, helaas zijn dat berichten die gladjes vergeten worden en is het voor de MSM veel lucratiever om zulke momenten compleet te negeren. Houd je taai maat.

      adieu

 2. de ” waar-heid ” kan nooit : vast-gelegd worden ; zo-als in dogma’s – en zit vol verrassingen – is fris , nieuw , nooit oud-bakken en ook nooit definitief – en steeds anders zoals – vlam wind water adem geest dynamiek !

 3. Relatief gezien hebben we t nog niet slecht?
  Maar de zeggenschap van de heersende elite gaat mij te ver, daar het percentage volk, dat op hen gestemd hebben, niet in verhouding staat met de diversiteit van de stemmen!

  • -Relatief gezien hebben we t nog niet slecht?

   Moet ik hieruit concluderen dat een milde vorm van tirannie acceptabel is? Het moment dat een kleine groep mensen rechten heeft niemand anders heeft en dan tevens de macht heeft om te vertellen wat iemand wel mag, niet mag en moet doen spreek je over tirannie. De opmerking is net zo tegenstrijdig als de opmerking: “Het is de wet en ik maak niet de regels, ik handhaaf ze”. Iedereen die zo een opmerking plaatst beseft niet dat ze eigenlijk alle veroordeelden ten tijde van de Neurenberg berechtingen eigenlijk vrijpleiten aangezien het ook voor die mensen ‘de wet’ was.
   Bij iedere handeling die de overheid en zijn huurlingen verricht moet je jezelf afvragen of je dat ook zou doen?

   – Rover stoppen door agenten.
   Als er geen geweldsmonopolie zou zijn zouden de meesten dat doen.

   Iemand afpersen (sanctie) en zijn spullen roven (deurwaarderbeslag) omdat iemand weigert te betalen voor een afpersingsbod (belasting / verplichte ziektekostenverzekering).
   Ik ken weinig mensen die zoiets op eigen houtje zouden ondernemen omdat iedereen weet dat het fout is je medemens te beroven of te dwingen lid te worden van vereniging ‘Hoofdpijn’.

   Willekeurig iemand vragen om zijn persoonsgegevens omdat zijn / haar handelen, waarmee hij / zij niemand schade berokkent (slachtofferloze overtredingen), je niet aanstaan / verdacht overkomen. Denk bijvoorbeeld aan het verhandelen van zelfgemaakte petjes (geen vergunning) of het uitvoeren van een prank (naar een muur staan en knijpen in een flesje water).
   In het eerste geval is het gewoon marktwerking en de meeste mensen zijn zeer goed in staat om te bepalen of ze wel of geen zelfgemaakt petje willen kopen en bij het tweede geval zullen sommigen de grap waarderen en erom lachen, sommigen het negeren en sommigen mededelen dat het kinderachtig is maar weinigen zullen overwegen om te vragen om zijn / haar persoonsgegevens dus al helemaal niet om legitimatie.

   Iemand gijzelen omdat die weigert zich te legitimeren wat eigenlijk niets anders is als iemand gijzelen omdat die weigert een Jodenster te dragen.
   Normaliter zou de situatie zich niet voordoen dat mensen elkaar vragen te legitimeren, alle vorm van legitimatieplicht is namelijk opgelegd door de overheid.

   Zo kan ik nog wel even doorgaan, het moraal van het verhaal is, wetgeving en moraal zijn tegenpolen en overheid zal ten alle tijde zorgen voor onderdrukking.

   https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U

   • Hola aloha compañero ⒶnⒶrkistⒶ Nico,

    Ik heb genoten van je bovenstaande betoog, want het anarchistische gedachtegoed druipt er van af en dat is voor mij om te smullen. Ai ai ai caramba viva la anarkia. Anarquia wordt in Latina America tegenwoordig ook als anarkia geschreven in het kader van dat men zich niks aantrekt van spellingsregels welks door anderen zijn bedacht en op mentale gevangenissen (scholen) erin wordt geramd en zolang de ander begrijpt wat je bedoelt, kan je anarkia schrijven zoals jij zelf wilt. Twee Anarchistische Argentijnse amigas van mij In Buenos Aires hebben daar hun hobby van gemaakt enneh deze señoritas anarkistas lusten Maxima en haar schoon(familie) rauw

    Solo Los Peces Muertos Siguen la Corriente (Only dead fish go with the flow)
    http://img.desmotivaciones.es/201111/Anarquismo21.jpg

    Enneh Onlyyou aka Onlyme maakt weer zo een typische westerse opmerking, waarbij zij / hij enkel en alleen beredeneert vanuit zijn / haar “comfortabele” situatie en daarbij de levensomstandigheden van het overgrote deel v/d wereldbevolking ter zijde schuift, echt typisch de VOC mentaliteit. En doet mij denken aan de onderstaande opmerking, waarin een vriend van de schrijver van het onderstaand artikel aan hem mededeelt, dat oorlogen verschrikkelijk zijn, echter aan de andere kant ook profijtelijk zijn, omdat oorlogen de wereldbevolking reduceren,,,,,

    “Wars are horrible. The only good thing about wars is that they help reduce the world population.”

    These are the words flung in my face not too long ago, by a person I thought was close to me. I was in shock and asked what do you mean?

    “Well, don’t you think the world is over-populated?”

    – I couldn’t believe that these were the thoughts of somebody I had respected. They may well be the thoughts of common people in my close vicinity. By opening my eyes to a dimension I ignored until then – the secret thoughts and dreams of people, maybe of the masses began revealing themselves; thoughts that are expressed only in an ambiance of familiarity, or perhaps when ‘under the influence’, when often the inner-most truths come to the fore.

    Bron:

    ‘Operation Barbarossa 2’: “Overpopulation” and the Funding of World War III
    http://www.globalresearch.ca/operation-barbarossa-2-overpopulation-and-the-funding-of-world-war-iii/5514066

    Onlyme reageert wel vaker op “rare” wijze hier op DLM, want laatst maakte Onlyme ook een rare opmerking mbt het treurige feit dat het TTIP verdrag door politici enkel en alleen achter gesloten deuren mag worden ingezien…. Een politicus vindt dat raar en terecht, echter Onlyme vond de opmerking van de politica achterhaald……. Waarschijnlijk omdat zij, de politica, lid van de PVDA is en als OnlyPVDA het woord PVDA ziet en/of leest treedt er bij onlyPVDA een rode vlek op waardoor haar/zijn bevattingsvermogen gaat atrofiëren …..

    Trouwens ik heb tevens genoten van je share betreft het debat van Larken Rose vs. Tom Willcutts (Anarchy vs. Authority). Men klaagt vaak over de Amerikaanse bevolking hier in Europa (en de rest van de wereld), echter Yankees zoals Larken steun ik volledig en je hebt meer Americanos en Americanas zoals Larken die totaal niks moeten hebben van staatsbemoeienissen en staatsinterventies en zich daardoor niet als een sheeple gewillig en vrijwillig naar de mentale – en fysieke slachtbanken laten (mis)leiden.

    Het deel waar hij en señor Willcutts discussiëren over rechtshandhaving en het veroordelen van criminelen sprak mij ook aan, maar ik ben eerlijk het is en blijft een lastig vraagstuk. Maar voor elk een probleem is een oplossing, want zo ga ik als techneut ook altijd te werk.

    Enneh heb je deze reportage over de nep anarchist (left gatekeeper) Noam Chomsky weleens gezien? Ik had tot vorig jaar veel respect voor de uitspraken van Noam Chomsky, echter ik kwam een interview en een presentatie van hem tegen, waarin hij de mensen die de gebeurtenissen en de ” officiële ” lezing rond 911 bekritiseren belachelijk maakt met inhoudsloze – en domme argumenten. En toen ik ook nog eens zijn presentatie zag, waarin hij beweert dat de FED / de Centrale Banken de geldcreatie moeten behouden, toen gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen.

    Meet Noam Chomsky, Academic Gatekeeper
    https://www.youtube.com/watch?v=EEDf7OkRCxk

    NWO puppet Noam wordt als professor van MIT ook nog eens gefinancierd door het Pentagon en het militair industrieel complex in de VS!!!! En hij schijnt zijn zakken te vullen op kapitalistische wijze als hij presentaties geeft…

    And last but not least kan je aanraden om deze docu eens te bekijken mi estimado polder anarkista Nico .

    American Drug War
    https://www.youtube.com/watch?v=vD3snUVJiQE

    en dit RAP lied gaat daarover….

    Peruvian Cocaine Immortal Technique
    https://youtu.be/CWh077_Ed3w

    Amigo ik wens je alvast een fijn weekend toe.

    Saludos en een boks,

    Pablo

   • Buenos dias estimado polder ⒶnⒶrkistⒶ Nico,

    alles aboen met je?

    In het westen wordt RAP valselijk afgebeeld als gewelddadig en gangsta, echter dat is false flag propaganda. Ik geef wel eerlijk toe, je van die fake rappers die vrouwonvriendelijk, kapitalistisch en ziekelijk rappen, but that ain’t the real sound of the urban ghetto. Want pure rap bekritiseert de maatschappij en daarom trachten de machthebbers rap in een kwaad daglicht te plaatsen vanwege de teksten zoals CIA are Criminals In Action & is a Cocaine Import Agency

    In het onderstaande nummer is the truth vibe and sound van de rapmuziek te beluisteren en te voelen

    “Bin Laden”
    (feat. Mos Def)

    [Mos Def: talking]
    Man, you hear this bullshit they be talkin’
    Every day, man
    It’s like these motherfuckers is just like professional liars
    YouknowwhatI’msayin? It’s wild
    Listen

    [Hook: Mos Def]
    Bin Laden didn’t blow up the projects
    It was you, nigga
    Tell the truth, nigga
    [Jadakiss] (Bush knocked down the towers)
    Tell the truth, nigga
    [Jadakiss] (Bush knocked down the towers)
    Tell the truth, nigga

    Bin Laden didn’t blow up the projects
    It was you, nigga
    Tell the truth, nigga
    [Jadakiss] (Bush knocked down the towers)
    Tell the truth, nigga
    [Jadakiss] (Bush knocked down the towers)

    [Verse 1: Immortal Technique]
    I pledge no allegiance, nigga fuck the president’s speeches
    I’m baptized by America and covered in leeches
    The dirty water that bleaches your soul and your facial features
    Drownin’ you in propaganda that they spit through the speakers
    And if you speak about the evil that the government does
    The Patriot Act’ll track you to the type of your blood
    They try to frame you, and say you was tryna sell drugs
    And throw a federal indictment on niggaz to show you love
    This shit is run by fake Christians, fake politicians
    Look at they mansions, then look at the conditions you live in
    All they talk about is terrorism on television
    They tell you to listen, but they don’t really tell you they mission
    They funded Al-Qaeda, and now they blame the Muslim religion
    Even though Bin Laden, was a CIA tactician
    They gave him billions of dollars, and they funded his purpose
    Fahrenheit 9/11, that’s just scratchin’ the surface

    [Hook]

    [Verse 2: Immortal Technique]
    They say the rebels in Iraq still fight for Saddam
    But that’s bullshit, I’ll show you why it’s totally wrong
    Cuz if another country invaded the hood tonight
    It’d be warfare through Harlem, and Washington Heights
    I wouldn’t be fightin’ for Bush or White America’s dream
    I’d be fightin’ for my people’s survival and self-esteem
    I wouldn’t fight for racist churches from the south, my nigga
    I’d be fightin’ to keep the occupation out, my nigga
    You ever clock someone who talk shit, or look at you wrong?
    Imagine if they shot at you, and was rapin’ your moms
    And of course Saddam Hussein had chemical weapons
    We sold him that shit, after Ronald Reagan’s election
    Mercenary contractors fightin’ a new era
    Corporate military bankin’ off the war on terror
    They controllin’ the ghetto, with the failed attack
    Tryna distract the fact that they engineerin’ the crack
    So I’m strapped like Lee Malvo holdin’ a sniper rifle
    These bullets’ll touch your kids, and I don’t mean like Michael
    Your body be sent to the morgue, stripped down and recycled
    I fire on house niggaz that support you and like you
    Cuz innocent people get murdered in the struggle daily
    And poor people never get shit and struggle daily
    This ain’t no alien conspiracy theory, this shit is real
    Written on the dollar underneath the Masonic seal

    [Eminem] (I don’t rap for dead presidents
    I’d rather see the president dead
    It’s never been said but I set precedents)

    [Hook]

    [Eminem] (Shady Records was 80 seconds away from the towers
    Some cowards fucked with the wrong building, they meant to hit ours)

    https://youtu.be/hdagSIa-UQ8

 4. Ik wordt zo ziek van al die hypocrisie/dubbele standaarden in onze realiteits matrix. Hoe blijft men positief/constructief met al deze kennis en onmacht….. meditatie helpt bij mij geen reet!

  ‘Dat betekent dat het Parlement de mening van de bevolking over een kwestie vraagt en hun oordeel daarna volledig naast zich neer kan leggen’ == raadplegend referendum
  (Na de ‘Europese grondwet uitslag’ zullen ze die wel nooit meer durven implementeren).
  Een raadgevend referendum is door burgers zelf aangevraagd via handtekeningen, we moeten zo dus forceren om ONZE ‘vertegenwoordigers’ naar onze mening te luisteren. Kun je nagaan!
  Zodat ze het daarna alsnog volledig naast zich neer kunnen leggen.

 5. Machteloos, hoe bedoel je?
  We kunnen zitten als een berg. Inademend zie ik mezelf als een berg………….Ik ben stabiel en solide. Uitademend word ik mijn stabiliteit gewaar. De stabiele lichaamshouding, rechtop en waardig als een boeddha, beïnvloedt ook mijn/onze geest.

  Zodra we zeggen dat we krachtig/stabiel en solide voelen, worden we dat gewaar……………hartegroet.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.