Woensdag bespreekt Kamer de geldcreatie van banken

Op 16 maart om 15.15 uur vindt een historische bijeenkomst plaats. Het grootste privilege ooit aan commerciële bedrijven toegekend, het creëren van geld, wordt besproken in de Tweede Kamer naar aanleiding van de succesvolle actie van de stichting Ons Geld. De stichting roept iedereen op.

“Er is drie uur gereserveerd voor dit debat. Minister Dijsselbloem zal aanwezig zijn. ‘Ons Geld‘ zal de Kamer vijf minuten toespreken, waarna deze met de minister in debat gaat. Wij zijn benieuwd wat de Kamerleden gaan zeggen. De minister laat in zijn kabinetsreactie doorschemeren dat hij graag op de oude voet doorgaat. Onhoudbare schulden, instabiliteit, stuurloosheid en de immoraliteit van ons geldstelsel zijn kennelijk niet genoeg om de minister te motiveren de geldpers bij de banken weg te halen, en deze dienstbaar te maken aan de maatschappij. Het is nu aan de Kamer om hem op andere gedachten te brengen.” Aldus een verklaring van Ons Geld.

Zoals ondertussen bij 1% van de bevolking bekend, scheppen commerciële banken geld op het moment dat zij een lening verstrekken aan overheden of andere instellingen of personen. De banken hebben de macht om deze activiteit uit te oefenen naar eigen goeddunken zonder dat er enige controle op kan worden uitgeoefend. Op deze manier beïnvloeden hebben ze een ongekende invloed op de economie. Hun macht is zo groot dat acties van de Europese Centrale Bank (ECB) voor geldverruiming tot nu toe geen invloed hebben gehad.

Particuliere banken scheppen 95% van al het geld dat giraal in omloop is. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.

We hebben tot 19 augustus 2015 moeten wachten voordat De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toegegeven dat commerciële banken geldscheppen. Blijkbaar geeft DNB dit geheim niet graag toe, sterker nog ze zwijgt hier liever over. Maar waarom wordt zo geheimzinnig gedaan over geldschepping door particuliere banken? Nooit eerder is dit door de centrale bank toegegeven. Blijkbaar interesseerde ons parlement zich er niet voor of wilde dit geheim evenmin toegeven.

Rob Vellekoop, 14 maart 2016

steundlm336x140

 

7 Comments

  1. Ben, ze hebben door dat velen hun smerige praktijken zien voor wat het is, vandaar ook dat de weg wordt geplaveid voor een totalitair regime. Politiek (overheid) is van nature een organisatie die niet in belang van de samenleving werkt maar puur eigen belang waarbij men in het achterhoofd moet houden dat een overheid een rookgordijn is om de werkelijke slavendrijvers (meesters / machthebbers) zo effectief mogelijk buiten schot te houden.

    • Graag leg je me het verband uit tussen de geldcreatie en chemtrails, ben zeer benieuwd.

      • Uiteindelijk heeft alles verband met elkaar! Ik vraag in mij reactie alleen of het ook mogelijk zo’n bespreking te organiseren op het gebied van onze gezondheid. Persoonlijk vindt ik dat dat belangrijker dan geld. Chemtrails bedreigen de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen. Onze voedselketen wordt vergiftigd door bedrijven als Monsanto. Deze corporaties schijnen onze politiek in de zak te hebben en kunnen maar doen wat ze willen.Mutsjes als Dijksma hebben ze al lang en breed omgekocht. Wanneer wij niets doen is het over een paar jaar over en uit met ons voedsel en is alles vergiftigd. Drinkwater ook! Wat dan?

  2. Is zo’n bespreking ook mogelijk voor belangrijke items als CHEMTRAILS, 911, De connectie tussen farmaceuten en voedselindustrie en de bescherming van ons drinkwater? Vooral drinkwater is belangrijk, als 1e levensbehoefte. drinkwater heeft ook een verbinding met chemtrails, omdat alles rotzooi die in de lucht wordt wordt gesproeid ook weer in het grondwater terecht komt. Het boren naar gas met de schaliegas methode, ook wel fracking genoemd verwoest al het grondwater en vergiftigd de grond en zou vandaag nog verboden moeten worden. Euro’s en Dollars genereren ten koste van alles!! Ook het gebruik van de petrochemische medicijn die we door de Rockefellers door de strot gedrukt hebben gekregen zijn funest voor het drinkwater. Zware landbouw met gebruik van pesticiden en kunstmest zou nu gestopt moeten worden. Het gebruik van de rotzooi van Monsanto (Monsanto zit ook mede achter de chemtrails) zou NU moeten stoppen. Ik heb geen enkel vertrouwen in de politiek maar het zou mooi zijn dat ze in de gaten krijgen dat we hun dodelijke spel doorhebben!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.