Armoede programma vergeet oorzaken in beeld te brengen

Een van de belangrijkste redenen dat armoede bestaat is dat mensen werkloos worden waardoor zij zonder (voldoende) inkomen onder het bestaansminimum terecht komen. Een andere is dat door corruptie de welvaart niet evenredig over de wereldbevolking wordt verdeeld.

Het EO programma ‘Arm in Nederland? Eigen schuld!’ schotelt ons dit voor: een groepje armoede nabootsende mensen (kandidaten, waarvan ik helaas onderdeel uitmaakte) en mensen in financiële nood waarvan niet duidelijk wordt wat de oorzaak van hun dagelijks terugkerende ellende is. Er wordt een eenzijdig beeld neergezet van mensen die in de problemen zitten en passend bij de tijdgeest wordt gesuggereerd dat dit hun eigen schuld is.

Na twee uitzendingen van de vier ben ik teleurgesteld over het programma. Het mist diepgang die nodig is om duidelijk te maken op welke manier mensen in armoede raken. Bij gebrek hieraan is het qua niveau niet meer dan een aaneenschakeling van uit hun verband gerukte one-liners vermengd met beelden. In een poging dit recht te zetten wil ik een aantal oorzaken bespreken.

Werkloosheid
Voor heel veel mensen ligt de werkloosheid op de loer. Voor de groep vijftigplussers wordt de kans om ooit nog een baan te vinden steeds kleiner. In Nederland ligt de werkloosheid rond de 600.000 mensen. Vier miljoen mensen van de beroepsbevolking van acht miljoen werken niet (CBS). De meeste jongeren krijgen geen baan maar een stageplek.
De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Naar verwachting zal veel van de huidige werkzaamheden door robots worden overgenomen. De BBC heeft zelfs een programma waarmee de kans kan worden uitgerekend of je job binnen een aantal

robot1

jaar nog wel bestaat. De Boston Consulting Group (BCG) voorspelt dat in 2025 het wereldwijde gebruik van robots in de industrie zal toenemen van 10% nu naar 25%. Een andere schatting houdt zelfs rekening met een verlies van 35% (van de banen in het Verenigd Koninkrijk, Oxford University en Deloitte).

Loonsverlagingen/ Bijstand
Na het verlies van een baan volgt de WW of krijgen werknemers de kans te blijven werken voor een lager salaris. In beide gevallen is er een probleem. De WW verandert na twee jaar in de bijstand en daarmee wordt het voor velen moeilijk om de hypotheek te blijven afbetalen of de huur op te brengen. Hetzelfde geldt voor degenen met een loonsverlaging. Hun lasten zijn immers afgestemd op een hoger inkomen. Zolang de sleutel tot inkomen een betaalde baan is komt armoede voor veel mensen steeds dichterbij! Armoede kan dus iedereen treffen.

Bestaansminimum
Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd er voor te zorgen dat de beslagvrije som gemakkelijker uit te rekenen wordt. Dit is echter nog steeds geen garantie voor de oplossing van de misstanden doordat schuldeisers de schuldenaren helemaal kaal plukken. Het is zo ver dat tienduizenden dakloos worden. Dit kost de overheid 100.000 euro per jaar per persoon, van dit geld ontvangt de schuldenaar zelf te weinig of niets.

Pas met ingang van 1 januari van dit jaar zijn gerechtsdeurwaarders verplicht in het Digitaal Beslagregister (DBR) te controleren of een schuldenaar bij beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomt. Daarvoor hoefde dit niet! Jaarlijks wordt ongeveer 330.000 keer beslag gelegd op inkomsten (gegevens van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG), initiatiefnemer van het register. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde eindelijk in 2013 dat steeds meer mensen onder het bestaansminimum terechtkwamen door een stapeling van beslagleggingen door diverse schuldeisers. Het register moet voorkomen dat een beslaglegging het inkomen van een schuldenaar onder de beslagvrije voet duwt. Voorlopig is dit echter een zinloze maatregel omdat instanties zoals de Belastingdienst, het UWV, de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) nog niet zijn aangesloten.

Met andere woorden schuldeisers zijn nog steeds vogelvrij.

Eigen schuld
armoede
Veel mensen die in armoede leven zijn hierin terecht gekomen door een aaneenschakeling van gebeurtenissen die hen financieel steeds dieper in de problemen bracht, waaraan ze meestal niets konden doen. Baanverlies door ontslag of ziekte, gevolgd door een niet toereikende uitkering. Vaak in combinatie met een hypothecaire schuld die niet meer kan worden betaald. Daarnaast worden veel schulden verhoogd met boetes en inningskosten zodat afbetalen nog problematischer wordt. Je hebt het meestal niet in de hand of je werkgever zich financieel staande houdt of dat je gezond blijft. Natuurlijk zijn er mensen die problemen hebben met hun budgetbeheer, voor hen staat een leger hulpverleners paraat.

Corruptie
Armoede zal blijven bestaan zolang de maatschappij dit accepteert. Er is genoeg rijkdom en er zijn meer dan voldoende hulpbronnen op aarde waardoor de hele bevolking in welvaart kan leven. Helaas is er echter een kleine groep machthebbers die alle eigendom naar zich toe trekt en daardoor anderen arm en behoeftig maken. Dat is de ware corruptie.

Zolang inkomen wordt gekoppeld aan arbeid kunnen alleen de rijken overleven van hun vermogen en degenen met werk. De rest zonder werk is afhankelijk van de aalmoezen, die we uitkeringen noemen, van de overheid. Daardoor komen zij in een afhankelijke positie. Er is steeds minder werk, dus moeten zij luisteren naar een steeds machtiger wordende overheid om een uitkering te kunnen krijgen. Degenen die niet luisteren worden arm en behoeftig en als paria’s afgezonderd. De mensen die kunnen en willen blijven meewerken in de mallemolen mogen meedoen aan de maatschappij en ontvangen een inkomen.

Rob Vellekoop, 20 januari 2016

 

36 Comments

 1. Waar in stel jij mij dan eventueel teleur , rob ? ik denk datje groeit als gras dat natuurlijk wel wordt afgegraasd of af en toe gemaaid of netjes geknipt , knip-oog ! . . .

 2. Dat heb ik gedaan maar ik ben (nog) niet overtuigd. Ook met een basisinkomen kunnen mensen zich nog in de schulden steken en in armoede komen/leven. Jammer dat niet al mijn vragen beantwoord zijn. Armoede blijft ook vooral bestaan als mensen verkeerde keuzes maken waarbij ik (nogmaals) niet zeg dat armoede per definitie je eigen schuld is. Voel me haast bezwaard dat ik werk als ik de teneur van de artikelen hier lees. Goed dat hier over gepraat wordt. Waar 16 miljoen mensen wonen zal er altijd ongelijkheid zijn, dat hoeft helemaal niet erg te zijn.

 3. Interessant programma, moet de aflevering van gisteren nog even terugkijken en Rob ik waardeer je in de show als mens. Toch vraag ik me wel het een en ander af. Allereerst, wat is armoede? Het niet zelfstandig kunnen voorzien in primaire levensbehoeften? Of is er meer? Dit laat ruimte voor interpretatie, denk dat er zeker een groep is die door anderen als arm wordt gezien maar dit zelf anders ervaart. Wanneer ben je arm?

  Wat zou de hoogte moeten zijn van het onvoorwaardelijk basisinkomen? En vanaf welke leeftijd heb je daar recht op? Ik geloof ook zeker in eigen verantwoordelijkheid waarin werkloosheid niet per definitie hoeft te leiden tot armoede. Zo is ook armoede niet per definitie je eigen schuld. Als ik mijn baas verlies kan ik ervoor kiezen kleiner te gaan wonen, kleiner te rijden, goedkopere kleding kopen etc. maar ben ik dan arm? En is armoede altijd financieel?

  De invoering van het basisinkomen leidt tot afschaffing/verkleining van sociale diensten. Dat is een pluspunt, maar de mensen die werken bij de sociale dienst dan? Verliezen hun baan? En hoe aannemelijk is het dat mensen die bijvoorbeeld nu in de bijstand zitten en er mogelijk op vooruitgaan met invoeren van het basisinkomen, ooit nog gaan werken? En maken we Nederland dan ook niet aantrekkelijk voor andere Europeanen of daarbuiten om zich hier te vestigen? Kan robotisering ook werkgelegenheid opleveren?

  • Het onvoorwaardelijke basisinkomen dat ik voor ogen heb is niet te vergelijken met een uitkering het is namelijk een grondrecht. In de praktijk is gebleken dat de invoering van een basisinkomen mensen eerder stimuleert dan afremt en apathisch of minder zelfredzaam maakt. De invoering betekent enorme veranderingen omdat je dit nooit als geïsoleerde maatregel moet zien. Tevens moeten de natuurlijk wel de kosten van huisvesting en levensonderhoud hierop worden afgestemd. Vandaar dat ik er van uitga in onze huidige samenleving dat door de torenhoge woonlasten een fors basisinkomen nodig is. Het zal daarnaast betekenen dat de uitkeringsinstantie grotendeels naar huis kan, uitkeringen houden op te bestaan. Voor de rest verwijs is ik je naar de artikelen die op DLM hierover staan. Lees het meest recente artikel over het basisinkomen daar staat alles gecomprimeerd in.

   • Dat basisinkomen doet mij denken aan de oude Wajong uitkering, waarvoor mensen voor 1 januari 2015 niet hoefden te solliciteren. En sommigen nog steeds niet. Er zijn 240.000 mensen die deze uitkering hebben…

    Dus er is genoeg animo voor onderzoek of dit beter is voor mensen dan de bv de bijstand en of het bedrag hoger kan. Scheelt wel administratieve rompslomp van andere uitkeringen als er maar 1 is en er is ook wel minder verdeeldheid, schaamte en discriminatie lijkt mij.

    • Een uitkering is iets heel anders dan een basisinkomen dat een grondrecht moet worden! Daarnaast moet het ruim toereikend zijn, aangezien straks onvoldoende werkgelegenheid over is en een klein percentage van de bevolking nog inkomen uit werk heeft.

     • Een goeie vriend van mij stelde voor in dat verband dat mensen meer parttime kunnen werken. In die zin zou een basisinkomen prima zijn en men zou genoeg werkgelegenheid kunnen creëeren voor meer mensen. Dus ipv 40 uur naar bv 24 uur per week voor iedereen… Ik denk bovendien dat het realistisch is dat mensen die in staat zijn om te werken de rest van de mensen helpen die dat niet kunnen (ouderen, gehandicapten, zwakbegaafden etc.etc.) Helaas zien de gezonde mensen dit niet zitten denk ik…

     • Als volgens jou een klein percentage van de bevolking straks nog werk heeft, hoe kunnen we dit basisinkomen (waarvan ik nog steeds de hoogte niet weet) financieren?

  • “Ik geloof ook zeker in eigen verantwoordelijkheid waarin werkloosheid niet per definitie hoeft te leiden tot armoede. Zo is ook armoede niet per definitie je eigen schuld. Als ik mijn baas verlies kan ik ervoor kiezen kleiner te gaan wonen, kleiner te rijden, goedkopere kleding kopen etc. maar ben ik dan arm? En is armoede altijd financieel?”
   IK ben dus zelf ook in de bijstand gekomen en het lijkt er op dat ik er weer uit krabbel op het ogenblik.
   Maar dit heb ik niet geheel zelf bereikt. Ik heb hulp gehad van familie. Dus zonder hulp op wat voor manier dan ook, ben je gedoemd te verliezen van dit systeem.
   Toen ik op 54 jarige leeftijd werkeloos werd,ben ik inderdaad goedkoop gaan leven omdat ik nog een restschuld af te betalen heb. Ook intensief naar werk gezocht totdat ik in de bijstand belande. En dan begint de ellende pas goed. Afijn ik ga hier niet mijn levensverhaal ophangen maar ik heb Door financiële hulp weer werk gevonden. Ik ben ook omgeschoold. Maar nogmaals, zonder hulp had ik het niet gered.
   Praat me niet van verantwoordelijkheid en keuzes. Geloof me. Die wordt mentaal de grond in geboord.

   • Eric wat fijn om te lezen dat je er weer bovenop lijkt te komen. Waardevol dat je hierin ook op je familie kon vertrouwen, lijkt me niks mis mee, ook niet met de keuzes die je hebt gemaakt. Wat is er volgens jou fout aan ‘dit systeem’. Je geeft me het gevoel dat je hulp had verwacht en niet hebt gekregen, hoe had dit er volgens jou uit moeten zien?

 4. Zojuist op NPO-Doc het programma gezien, leuk om een beeld bij Rob te plaatsen maar verder dan dat kom ik niet. Wat een misselijkmakend programma met een paar misselijkmakende figuren.
  Wat mij helemaal tegenvalt van de EO, hun mythologische opperwezen hebben ze nog niet voor een interview weten te strikken maar het stereotype uitkeringsgerechtigde hebben ze in no-time voor de camera.
  Nergens kaart de EO aan wat de gevolgen zijn van schaalvergroting en automatisering wat alleen maar voor meer werkeloosheid zal zorgen. Helamaal zorgwekkend dat de EO een beeld neerzet waarbij de EO eigenlijk zijn hele heilige boek waarin de zwakkeren volgens het nieuwe testament bescherming behoren te krijgen juist worden neergezet alsof het lepra patienten zijn. EO = Enkel Onzin.
  Rob, toppie dat jij je best deed om je op nationale tv in te zetten. Jammer dat juist jij van alle mensen die weet hoe het systeem / spelletje in elkaar steekt hieraan je bijdrage hebt geleverd.
  Balletje Erik mag wat mij betreft solliciteren bij het metaalbewerkingsbedrijf waar ik 8 jaar heb gewerkt, de gehaktbal houdt dat nog geen 2 uur vol en aat jankend naar zijn mammie.

 5. Ik zag ook vanavond een uitzending van Armoede. Daardoor ben ik er wel genuanceerdere naar gaan kijken. Toch blijft het gevoel dat mensen zelf (te) lang blijven hangen in de situatie waar ze in zitten zaten. Een te duur huis bijvoorbeeld. De dame wiens partner drie jaar geleden er vandoor ging woonde tot voor kort in een huis wat ze onmogelijk zelf kon betalen. Toch bleef ze daar wonen. De zelfstandige ondernemer die al twee jaar geen boekhouding meer voerde en dan in de problemen komt. Begrijp me niet verkeerd, in gun niemand zo’n soort situatie, maar als die zich voordoet zul je er wat mee moeten. Wegkijken lost ’t echt niet op.

  Mijn moeder werd op 42-jarige leeftijd weduwe met vier kinderen. Dat was in 1962, toen waren de sociale voorzieningen bepaald niet van het niveau van nu. Toch heeft ze het gered. Want toen gold: “Je zet de tering naar de nering.” En dat lijken we een beetje vergeten te zijn.

  Dat was niet leuk, ook als kind niet. Je vriendjes hadden dingen die voor jou onbereikbaar waren. Onze eerste zwart/wit TV was een afdankertje van kennissen die een kleuren-tv kochten, maar wij waren er blij mee. Hoe mijn moeder het kijk- en luistergeld bij elkaar sprokkelde weet ik niet, maar ze deed het. Zij kon met een dubbeltje de wereld over.

  Ik ben er niet slechter van geworden, want wat er in materiele zin niet was (niet: ontbrak) werd goedgemaakt met veel liefde en warmte. Toen ik haar jaren later vroeg hoe ze dat ooit had klaargespeeld keek ze me een paar seconden aan en zei: “Jongen, financiële zorgen zijn je minste zorgen.”

  • Dag Sip,

   Juist, dat is het.
   Mensen hebben het zich te gemakkelijk laten maken, door de zogenaamde ‘welvaartsmaatschappij’, en nu het allemaal wat dunner wordt is men vaak zelfs nog te beroerd de eigen tuin om te spitten en hun eigen eten te gaan verbouwen.
   Toen ik 11 was, gaf mijn vader mij te kennen dat hij geen brommer voor mij ging kopen als ik 16 jaar oud zou zijn.
   Er waren nog 4 jongens en hij had daar het geld niet voor.
   Toen ik eenmaal 16 was had ik door bij de boeren te gaan werken en later bij de flessenkassa bij de supermarkt, mijn eigen brommer bijeen weten te sparen.
   Hij heeft mij daarmee geleerd mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven.
   De meeste mensen vandaag de dag zijn er aan gewend geraakt dat alles komt aanwaaien hetgeen ze afhankelijk heeft gemaakt van anderen.
   En dan krijgt men het koud als er niemand nog hout op het vuur komt gooien en men zelf nooit geleerd heeft een boom om te zagen.
   Het is niet om mensen dit kwalijk te nemen, maar weinigen hebben nog geleerd gewoon voor zichzelf te zorgen.
   Ik ben van mening dat dat een reden is dat mensen in de armoede terechtkomen, maar feitelijk is het meer een armoede van geestelijke aard dan van materïele aard, de uitzonderingen daar gelaten.
   Zelfvoorzienend leven betekent feitelijk voorzien van het Zelf.
   En dat niet van anderen af laten hangen, daar men dan de macht over dat Zelf in de handen legt van een ander.
   De ander krijgt dan dus macht over je en macht corrumpeert…..
   Dus, het leven biedt in een dergelijke situatie dan de mogelijkheid opnieuw het heft in eigen handen te nemen.
   De weg naar innerlijke vrijheid bestaat uit het nemen van de eigen verantwoordelijkheid over het eigen leven.
   Een natuurwet zo oud als de natuur Zelf.

   Stay Human, it’s all you have,

   Jos.

  • Beste Sip en Jos ook trouwens,

   Wat een geweldige verwoording. Echt top!

   Bij mij thuis was de armoe ook geestelijke armoede. Mijn ouders zijn hierdoor nooit gelukkig geweest door de slechte financiën. Hierdoor heerste er spanning in huis. Geweld, verwaarlozing en een grote broer die zichzelf verloor in drank en drugs… Geen fijne situatie om in op te groeien.

   En dat is pas armoe! Niet een moeder die liefdevol is en sokken stopt. Mijn moeder was vol haat en nijd en liet dit elk moment van de dag weten dat wij de oorzaak waren (haar kinderen en man) dat zij ongelukkig was…

   Ons gezin daarentegen is helemaal anders we hebben het prima financieel (hoewel we niet veel hebben vergeleken met onze tweeverdienende omgeving) hebben rust in huis en respect voor elkaar! Ik neem zelf mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk! Aanrader voor meer mensen trouwens…

 6. ! aha ! jouw eigen grootste angst is niet : het arm zijn of worden ! je vreest en veracht de gruwelijke gevolgen die daar uit voort-kunnen-komen : daar in ligt een grote uitdaging !

 7. De beste samenvatting van alle westerse groei(ende) onnozelheid. Zet je koptelefoon op. Laat je tijd niet afnemen door de politieke elite of door wie dan ook. JL RIP.
  https://www.youtube.com/watch?v=njG7p6CSbCU

  As soon as you’re born they make you feel small
  By giving you no time instead of it all
  Till the pain is so big you feel nothing at all

  A working class hero is something to be
  A working class hero is something to be

  They hurt you at home and they hit you at school
  They hate you if you’re clever and they despise a fool
  Till you’re so fucking crazy you can’t follow their rules

  A working class hero is something to be
  A working class hero is something to be

  When they’ve tortured and scared you for twenty odd years
  Then they expect you to pick a career
  When you can’t really function you’re so full of fear

  A working class hero is something to be
  A working class hero is something to be

  Keep you doped with religion and sex and TV
  And you think you’re so clever and class less and free
  But you’re still fucking peasants as far as I can see

  A working class hero is something to be
  A working class hero is something to be

  There’s room at the top they are telling you still
  But first you must learn how to smile as you kill
  If you want to be like the folks on the hill

  A working class hero is something to be
  A working class hero is something to be

  If you want to be a hero well just follow me
  If you want to be a hero well just follow me

 8. Ook een manier om arm(er) te worden: ik ga een reintegratieproject in. Houdt in dat ik eerst leer wie ik ben wat ik kan, sollicitatietraining en daarna proberen ze me ergens gratis 3 maanden te laten werken. Zonder enig loon (ik moet maandag herkeurd worden,en als omrekentrucs goedkeuren UWV in hun voordeel werken heb ik dan per direct geen cent loon meer, terwijl ik aantoonbare lichamelijke klachten heb.) Die 3 maanden zonder loon moet mijn man maar gaan werken volgens de reïntegratiejuffrouw, die nu thuis zit zonder geld, wegens slijtage rug plus aangeboren spinaal stenosen, daardoor zijn hele leven al een slechte motoriek (“onhandig”) in handen en voeten. Plus dyslexie en dyscalculie… (9% afgekeurd, want je ploegentoeslag wordt niet meegerekend bij beoordeling arbeidsongeschiktheid). Tuurlijk, hij gaat wel even geld verdienen in die 3 maanden plus de tijd van sollicitatietraining en dergelijke daarvoor…

 9. ‘Zolang inkomen wordt gekoppeld aan arbeid kunnen alleen de rijken overleven van hun vermogen en degenen met werk.’ Wat is het alternatief als je inkomen niet aan arbeid koppelt?

 10. Vanochtend in het nieuws dat in 2015 weer veel meer kiloknallers zijn verkocht dan in het jaar daarvoor. Wakker dier schreeuwt moord en brand over de supermarkten, maar hoe verbaasd kun je zijn als je weet hoeveel gezinnen amper geld voor eten hebben? Supermarkten spelen gretig in op de vraag naar goedkope voeding. De armen-doelgroep is immers groot. En zo zie je hoe armoede leidt tot verkeerde consumentenkeuzes die je ze amper kwalijk kunt nemen. Armoede is zeer slecht voor een mens-dier- en milieuvriendelijke economie. Het is slecht voor de gezondheid, het is slecht voor de cultuur. Het zet een enorme rem op een gezonde ontwikkeling van de samenleving. Je komt met blauwe knieën thuis van de supermarkt van het kruipen over de vloer op zoek naar de goedkoopste producten. Dat staat symbool voor de houding die van armen wordt verwacht; knielen jij!! Maar uiteindelijk zijn we allemaal de grote verliezers en gaan we allemaal een keer op de knieën.

 11. Je doorbreekt hiermee het ’taboe’ rond armoede en trekt het gesprek en discussie errond open en daar gaat het om. Een mooie daad vind ik dat Rob.

 12. Verwarm zelf je spontane hart, voordat het door armoede en narigheid bevriest , rob . . . !

 13. Totaal niet realistisch want t zou mij ook niets uitmaken als mijn reality soap huis ontruimd zou worden, staat nl in geen enkele verhouding tot wanneer dit in je echte leven gebeurt. Zo zit dat hele programma vol ‘vorm’ fouten. Wat wil men hiermee aantonen? Is mijn vraag

 14. Het is natuurlijk eigen aan de EO om ten eerste niet erg kritisch te zijn en ten tweede dienen zij de vigerende macht omdat nu eenmaal des bijbels is. Brieven aan Paulus, Romeinen 13: Gij zult de zittende macht dienen want deze is door de Heere verkozen in uw tijd te heersen.

  • Ik heb de afleveringen bekeken en Rob, geweldig dat je mee doet!
   Wat inderdaad niet helemaal duidelijk wordt is hoe het zo ver kan komen, die armoede, al probeert 1 van de dames dat wel te verwoorden, dat bijvoorbeeld het boete-op boete systeem inderdaad wel tot uitzichtloze ellende móet leiden. Alleen al honderden euro’s voor gas licht water opnieuw aansluiten… schandalig.
   Of pas schuldhulp krijgen bij tienduizenden euro’s schuld…

   De vooroordelen die een paar deelnemers hebben zijn schrijnend… ik hoop dat ze er toch iets van leren, ondanks dat hun vrijwillige armoede maar tijdelijk en overzienbaar is.

 15. Van de EO= gristelijk, daar staat immers nog steeds het principe van ‘ori et labori’ overeind en ‘in het zweet des aanschijns zult gij werken’. Dan sta ik er ook niet van te kijken dat getracht wordt zaken te verdoezelen en weg te moffelen en wordt weggekeken van de realiteit dat er steeds minder ‘labori’ overblijft om voor te ‘ori’-en. Het zal al een heel karwei gaan worden om hier doorheen te prikken, ze zijn namelijk net zo doof en blind als de neo- liberale polizieke Haagse kliek.

 16. De handy men maken het, maar je kunt je gladde geaardheid niet eerlijk meten met minder valide, zowel lichamelijk als geestelijk?
  Daarmee doe je rechtvaardigheid geweld Aan?

 17. Rob, complimenten voor de manier waarop je overkomt. Lichaamstaal zegt ook een hoop, en dat is lastig te knippen en te plakken. Mensen lezen steeds beter lichaamstaal en herkennen authenticiteit en conditionering. Wees maar gerust.

 18. Rob, die indruk kreeg ik ook toen ik ernaar zat te kijken. Er wordt toch weer het beeld neergezet van nietwillers. Die familie met dat vieze huis met al die troep, die dan niet echt kan zeggen waarom ze werkeloos zijn en dergelijke. Ik vind dit niet representatief voor de vele mensen die door de oorzaken die jij noemt in de schulden zijn geraakt en daarnaast zuchten onder het repressieve bijstandsregime, en dan niet 2 weekjes fluitend doorkomen, maar jarenlang in een uitzichtloze situatie omdat ze *niet in staat zijn* om te werken, door ziekte of wat dan ook. Dat helemaal met je eens dat dit niet de realiteit weergeeft maar eerder een stukje negatieve framing is. Zonde, zo’n programma had zoveel kunnen doen om armoede op de kaart te zetten… Maar mooi dat je hebt meegedaan. Ik verwacht niet dat die erik z’n vvd achtige beeld aan zal passen naar aanleiding van die 2 weken. Jammer.

 19. Geboren, inenten, naar school en kijken of je aan de goede kant van de streep terecht komt?

  Armoede heeft nog veel meer dieper liggende oorzaken. Dat begint namelijk al bij het geboren worden. En daarna in het onderwijs.Wat is leren en wat is kennis eigenlijk? De diplomadictatuur en discriminatie is gericht op (ongeremde) economische groei waarin de politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke elite het voor het zeggen heeft. Jij verdient dit, jij verdien dat, ik krijg een bonus, daar een aalmoes voor degene zonder ‘werk’ en ga zo maar door. Nutteloze vaak geestdodende arbeid voor nutteloze producten. Handenarbeid met gebruik van eenvoudige technieken wordt vervangen door hightech energie en zeldzame grondstofvretende technieken. Kijk eens hoe goed deze super nieuwe robot werkt? Vergeten wordt de energie-input, het grondstofverbruik en de steeds schaarser worden zeldzame aardmetalen nodig voor de aansturing. Dit is in Verwegistan nu al een reden van uitbuiting en oorlog door westerse mogendheden.

  Neoliberaal optimisme zoals je vaak bij VVD en ook PvdA prominenten en stemmers ziet is eigenlijk schijnoptimisme. Een beetje alles weglachen en laten zien hoe goed jezelf bezig bent voor jezelf met een flinke zak geld als zelfbeloning. Daar hebben we de afgelopen tijd weer van mogen genieten( Teefen dealtjes, bonnetjesgerotzooi,etc.).

  Verplaatsen in een ander is ook niet hun sterkste punt. Neoliberalen gaan er vanuit dat iedereen met dezelfde kansen geboren wordt. Dat is zelfs soms al op gezinsniveau onzin.En dat je die kansen moet grijpen. Ook moet je ‘ons’ werk doen voor je salaris. Al is dat nog zo onnozel werk voor onnozel producten.

  En zo houden we elkaar lekker dom omdat arbeid en niet-arbeid steeds meer bekrompen begrippen worden gebaseerd op een discriminerend leersysteem. Een leersysteem gericht op het uitzuigen van de Aarde i.p.v gericht op weerbaarheid, creativiteit, basisgelijkheid en mogelijkheden van een ieder levend wezen.

  Dus wat nodig is, is het herdefiniëren van leren, arbeid en meer in het algemeen leven. Dan zal er geen armoede meer zijn. Ook al verdient de een wat meer dan de ander. En ook geen oorlog. Een lange mars maar ergens moet je gewoon beginnen. Basisinkomen is daarbij bijvoorbeeld een goed uitgangspunt.

  PS: Dit inzicht is bij mij ook wat later gekomen. Daar heb ik een keuze, want weerbaar opgevoed, in kunnen maken waardoor ik armoede als iets relatiefs ben gaan bekijken. Heel ander werk, veel minder geld maar veel meer vrijheid en geluk (= nuttig bezig zijn, dus niet voor de groeicoach). Dat heeft ook met je eigen autonomie, weerbaarheid en bevrijding te maken. Dat wens ik een ieder toe. Daar kan je een ieder ook mee helpen. Leren als weg naar sociale zelfbeschikking en vrijheid zonder scheidingslijnen.

  • De buitengewoon domme reactie van de Tim in de uitzending is precies wat de neo-lib kliek wil horen n.l.: “ik zou alles aanpakken, als het maar werk is”.

   Daarmee bedoelde hij, ik laat mij voor alles gebruiken in ruil voor een paar centen om te overleven en kijk niet hoe ik gemanipuleerd wordt. Want wie de koers ziet weet dat als je een hele grote pool mensen hebt die geen kant meer uit kunnen, bereid zijn om voor minder aan het werk te gaan. Laat dat nu juist een van de hoofdparameters zijn voor winstmaximalisatie, verlaging van de loonkosten. Dus zorg dat je met je politiek zoveel mogelijk druk zet op het bestaan dan kunnen je vriendjes een dikkere auto rijden en……het UWV doet met u mee!

 20. Nationaal bekeken en mogelijk binnen bepaalde europese landen juiste conclusies en prima artikel echter mi mist het een globalere visie welke het oorzakelijke nog meer in beeld kan brengen. De economische ongelijkheid is het gevolg van het kapitalisme. Subsidies werken oneerlijke concurrentie in de hand. Uitbuiting goedkoopste arbeidskrachten idem. Zakelijk gezien koopt men produkten en goederen op de juiste manier in maar moreel en etisch gezien liggen hierin enorme onmenselijke tegenstrijdigheden. De een zijn brood is haast letterlijk de ander zijn dood…. Het werkt scheef competatief gedrag in de hand en is tegenstrijdig aan harmonieus en respectvol met elkaar om te gaan en dat globaal gezien. Hoe dan wel ? Logistiek gezien zou men veel beter lokale producten binnen de eigen landsgrenzen kunnen gaan verhandelen , lokale arbeidskrachten, lokale prijzen, Een resourcebased economy is hiervoor een goed voorbeeld.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.