Hoe hard zijn CBS werkloosheidscijfers eigenlijk?

Het goochelen met de werkloosheidscijfers vindt iedere maand op de volgende manier plaats. De cijfers zijn niet alleen schattingen, maar zijn ernstig vertekend door de groep werklozen kleiner voor te stellen dan deze in werkelijkheid is. Daarnaast wordt de grootte van de beroepsbevolking opgeblazen.

Centraal Bureau voor Statistiek meldt in een persbericht van 17 december 2015 “Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met 13 duizend gedaald. Minder vrouwen hebben een betaalde baan en meer vrouwen zijn werkloos. In totaal was in november 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, oftewel 606 duizend mensen.”

Schatting

Wist u dat deze cijfers zijn gebaseerd op schattingen naar aanleiding van een periodiek gehouden Enquete BeroepsBevolking (EBB)?

CBS licht dit in een bijlage als volgt toe: “De cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden.” De Enquete BeroepsBevolking (EBB) is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland, met uitzondering van inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).”

Met deze maanduitkomsten wordt vervolgens een soort gemiddelde genomen, want zo gaat CBS verder: “De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Om deze reden is de gemiddelde maandmutatie over de afgelopen drie maanden opgenomen in het persbericht.”

Werkloos, wat is dat?

Hoe zit de beroepsbevolking eigenlijk in elkaar? In dit overzicht is dit grafisch weergegeven.
Het overzicht gecombineerd met de uitkomsten van de arbeidsdeelname in november 2015 levert de volgende cijfers op:
Beroepsbevolking is 12,7 miljoen mensen van 15-75 jaar
hiervan
8,3 miljoen werkend (met 4,3 voltijdse en 4 miljoen deeltijdse banen)
0,6 miljoen zijn werkloos – ILO definitie: mensen zonder betaald werk, actief op zoek en daarvoor beschikbaar
3,8 miljoen hebben geen baan, zijn daarnaar niet op zoek of niet direct beschikbaar

Let op: mensen die minimaal 1 uur per week werken worden meegeteld met het werkende deel van de beroepsbevolking van 8,3 miljoen mensen.
Daarnaast is het natuurlijk uitermate vreemd om mensen van boven de pensioenleeftijd (67 tot 75 jaar) tot de beroepsbevolking te rekenen.

Voorstelling van zaken

Het klinkt heel anders als gesteld wordt dat van de beroepsbevolking van 12 miljoen mensen slechts 8 miljoen of twee derde aan het werk is. Meer werkgelegenheid is er blijkbaar niet, waarbij van de 8,3 miljoen werkenden ook nog eens 4 miljoen parttimers zitten. Blijkbaar kiest de politieke elite er voor de werkloosheid te minimaliseren tot 600.000 mensen op een beroepsbevolking van 12 miljoen die geen baan heeft!

Want zegt het CBS “In totaal was in november 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos”.

Rob Vellekoop, 17 december 2015

3 Comments

 1. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37789ksz&D1=0-16&D2=%28l-16%29-l&VW=T

  Als je kunt tellen, kom je uit op meer dan 2,7 miljoen mensen die NIET mee KUNNEN doen!
  De ZZP’ers en de AOW hierbij NIET meegeteld.
  Tellen we die erbij dan komen uit op 6 miljoen mensen die een uitkering hebben!

  Kijk, dit zijn de echte cijfers. Maar dit horen we niet op de MSM!
  Dus meer dan 35% van de mensen in NL heeft een uitkering nodig om van te leven
  en dan moet ik nog steeds geloven hoe goed het gaat?
  (… en er zijn maar 22 duizend vacatures!!)

  Maar ja, stel je voor dat we de massa in NL deze werkelijk ZIEKE cijfers laten zien?
  Stel je voor we zouden de waarheid horen?
  En hier gaan dus ook nog enkele 100 duizenden NEP asielzoekers bij komen…

  ZIEK, ZIEK, ZIEK LAND! (EN MASSA!)

 2. Eerlijkheidshalve kun je dat beter niet weten, want dit wordt angstvallig verborgen gehouden door het CBS?
  Vaak zijn het uitkeringen die doorlopen zolang ze verkapte baantjes van enkele uren doen op vrijwilligersbasis?
  Asscher is een ster in illusies verkopen, net als de rest !
  Vandaar dat de ene ‘ sorry’ over de andere ‘sorry’ verkocht wordt, dan kan het verloop van het regeren zijn koers weer vinden?
  Ja toch wel een beetje hypocriet allemaal?

 3. De man die deze week achter de kassa zat van de supermarkt werkte ook niet, dus eigenlijk is hij ook als werkloos te beschouwen. Hij verdeed mijn tijd en zijn eigen tijd. Daarnaast lijkt het mij weinig zinvol de oplopende werkloosheid in dit land precies bij te houden omdat in het anarchisme iedereen een zinvolle baan kan nemen, en daar een collectief doel mee dient. Werkloosheid is het gevolg van kapitalisme en een linkse vorm van kapitalisme is volstrekt onaanvaardbaar. Armoede valt derhalve niet op te lossen binnen het kapitalistische systeem met parlementaire democratie. De 150 “Kamerleden” (nog nooit wat voor elkaar gekregen, nog nooit wat geregeld) zijn dus eigenlijk ook overbodig en te beschouwen als beroepswerklozen. Zelfs in het communisme wordt de economie nog niet centraal geleid, wat in dit land wel het geval is, door de regelzucht van de overheid.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.