Media zaaien vluchtelingen angst, dictators oogsten nog meer macht

In de luwte van angst-hetzes, dit keer de vluchtelingen, breiden de eigenaren van de wereld ongestoord hun dictatuur uit.

Media-campagnes volgen elkaar aan de lopende band op. De media schreeuwen dagelijks van de daken dat vluchtelingen Europa overspoelen. Hun berichtgeving dient slechts 1 doel: angst zaaien en daardoor burgers tegen elkaar opzetten en verdeeldheid zaaien, zodat ondertussen in stilte verder gebouwd kan worden aan een economische dictatuur van de wereld.

De angst-hetzes, breed uitgemeten door de main stream media, hiervoor waren onder andere IS, Ebola in Afrika, ondergang van Europa door Griekenland, groeiende werkloosheid, bedreiging vanuit Rusland, groeiende nationale schuld, gekke koeien ziekte, klimaatverandering.

Iedere angst campagne zaait verdeeldheid en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op, waardoor de werkelijke machthebbers in de wereld hun macht kunnen versterken. Angst campagnes lokken burgers uit tot het zoeken naar zondebokken en richten vervolgens op deze bevolkingsgroep al hun negativiteit totdat deze groep niet meer gezien wordt als mensen en mensonwaardig behandeld mag worden. De machthebbers blijven op deze manier altijd buiten schot en tegelijkertijd wordt de verdeeldheid steeds groter zodat de burgers nooit samen zullen werken om hen te verdrijven.

Op de volgende manier wordt de Installatie van de economische dictatuur uitgevoerd:

1. Multinationals nog meer macht dankzij TTIP
Dankzij de aankomende vrijhandelsverdragen TTIP/TISA/TPP tussen de EU en de VS, die door niemand kunnen worden tegengehouden, krijgen multinationals vrij spel en kunnen zij overheden aan de kant zetten wanneer hun winstmogelijkheden beperkt dreigen te worden. (GMO’s, fracking, meer gif in voedsel, kernenergie, vaccinaties, enz.)
De macht voor zover dit al niet het geval is komt in handen van de eigenaren van de multinationals

2. Cashgeld betalingen worden onmogelijk, banken (multinationals) nog machtiger
De consequentie is dat alle transacties getraceerd en gecontroleerd gaan worden. De financiële gangen van elke burger zijn bekend en daardoor wordt iedereen gemakkelijk chantabel en manipuleerbaar. Er kan zelfs een consumptiedwang aan deze kennis gekoppeld worden. De macht van de banken neemt nog meer toe. De burger heeft hen voor iedere transactie nodig. Geen rekening, betekent geen geld. Daarnaast kunnen zij naar behoefte ongebreideld digitaal geld ttipcreëren.

3. Afbraak verzorgingsstaat, werkgevers (multinationals) meer macht
De groeiende afbraak van werk zorgt voor minder banen. Aan de ene kant betekent dit meer werkloosheid en een grotere groep uitkeringsafhankelijken die niets in te brengen hebben. Anderzijds zorgt dit voor een druk op de hoogte van de lonen. Gevolg is meer armoede wat gelijk staat aan meer slavernij. Steeds meer mensen doen een beroep op een pot met verzorgingsgeld waarop al jarenlang bezuinigd wordt. Dit bezorgt de werkgever als verzorger van werk en inkomen meer macht.
De gezondheidszorg is in particuliere handen. De zorgmultinationals worden steeds machtiger en de polissen steeds duurder. Zij zijn er in geslaagd de overheid zodanig te bewerken dat iedere burger bij hen verzekerd MOET zijn voor de ziektekosten. Samen met Big Pharma kunnen zij ongestoord hun slag slaan en de burger volkomen afhankelijk maken van hun winstplannen.

4. Alles is te koop, ook privacy
De privacy wordt vergaard door grote concerns als Facebook en Google in samenwerking met nationale veiligheidsdiensten. Aangezien het streven naar winst heilig is zullen de data van alle burgers vrij verhandeld kunnen worden, is het nu nog niet het geval dan binnen afzienbare tijd dankzij de macht van multinationale ondernemingen.
Iedere terroristische actie wordt benut om nog meer ruimte tot privacy-vergaring te krijgen.

5. De macht van de eigenaren van de multinationals neemt weer toe
Wanneer we de punten 1 tot en met 4 samen voegen kunnen we heel eenvoudig zien dat de aandeelhouder van de multinationale onderneming de macht in de wereld heeft. Op deze manier ligt de macht over de wereld bij een kleine groep van eigenaren.

Het verdeel en heersspel wordt tot in de finesses gespeeld. Eeuwenlang laat de burger zich al het kaas van het brood eten door zich bezig te houden met onderlinge conflicten in plaats van met de werkelijke oorzaak van hun ellende. Die ligt namelijk niet bij mede slachtoffers (vluchtelingen, werklozen, uitkeringsgerechtigden, liberalen, socialisten, communisten, katholieken, hervormden, gereformeerden, joden, moslims, Chinezen, Russen, Duitsers), maar bij de machtshonger van de heersers die heersen met de instemming van verdeelde volkeren.

Rob Vellekoop, 16 augustus 2015

14 Comments

 1. Jammer genoeg weer ‘right on the money’. Gaan we nu weer als ‘chumps’ ons in een volgende catastrofe/dystopie/WW manipuleren?

  Ware het niet dat de meeste mensen zo ongelooflijk denk lui zijn anders hadden deze fascisten geen schijn van kans! Hier: ‘Dankzij de aankomende vrijhandelsverdragen TTIP/TISA/TPP tussen de EU en de VS, die door niemand kunnen worden tegengehouden’ ben ik het dan ook niet helemaal mee eens.
  Het is wel degelijk tegen te houden maar dan moeten mensen voor zichzelf gaan nadenken! En niet alleen blijven hangen in hierarchisch denken/erbij willen horen en reageren uit oppervlakkige emoties.

  Terugkomend op een eerder artikel ‘Krachtigste wapen ooit tegen NWO: dat ben jij zelf’ lijkt het me dan ook een goed idee om je artikelen niet te negatief te maken anders wordt de lezer(naar mijn mening) zelf snel negatief en je zei zelf: ‘ als je stemming negatief is dan kan je niet positief op goed nieuws of op een ander reageren. Daarin ligt de basis van onze negativiteit en de angst tot verandering’.
  Misschien kun je aan het einde van je verhaal verwijzingen/ideeën plaatsen zodat de lezer zelf een handeling kan verrichten om deze fascisten te bestrijden. Bijv: petities/demonstraties/partijen die tegen TTIP zijn/een idee als veranderen van bank). Anders ben ik bang dat de lezer vrij negatief wordt over de wereld na het lezen van zo’n artikel, dan overgaat tot de orde van de dag maar wel die negativiteit meeneemt. Niet iedereen is in staat om deze info (welke gezegd moet worden!) om te zetten in een positieve/constructieve handeling.
  Keep up the good work!

 2. Laten we eerst maar eens kijken hoeveel meer vluchtelingen/asielzoekers er nu zijn vergeleken met de jaren ’80…Een leuke site over immigratie: http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/aantal-vluchtelingen-en-asielzoekers-sinds-1950
  Ik gebruik de term immigratie, omdat lang niet iedere asielzoeker een vluchteling is. Dat iemand geen vluchteling is, zegt nog niets over de eventuele waarde die deze persoon kan hebben voor ons land.
  Op dit moment is er een grote kinnesinne van sommige Nederlanders tav asielzoekers, omdat zij vinden dat zij “alles kado krijgen terwijl de zus van de buurvrouw van de neef van de nicht van de schooljuf al 10 jaar op een woning wacht”.
  Als of de asielzoeker er iets aan kan doen dat de Nederlandse overheid faalt in het voorzien in betaalbare woningen voor de eigen bevolking.
  En zo wordt iedereen bang gemaakt voor de medemens, van welke komaf deze ook is.
  Oh ja, er komen nu minder asielzoekers/immigranten/vluchtelingen het land binnen dan in de jaren ’80…

  Enne, blijkbaar is de Nederlandse overheid vergeten dat je binnen een maand een heel dorp van prefabwoningen kunt neerplempen, waar prima in te leven valt. Betaalbaar wonen voor iedereen kàn, als de overheid maar wìl.

  • Sonja, het is totaal onbelangerijk of er nu een mindere instroom is van niet-nederlanders dan in de Jaren 80. Bovendien geloof ik daar geen klap van, ook al kan ik dat niet bewijzen omdat ik geen inzicht heb in de werkelijke cijfers. Ik moet het net als jij doen met de onbetrouwbare gegevens van dezelfde overheid die deze instroom organiseert.
   Het is ook niet de kwestie of er binnen een week een nieuw pre-fab dorp gebouwd kan worden in de polder.
   Het is wat Rob schreef en ik ook eerder opmerkte, een opzetje om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten waardoor het een fluitje van een cent voor ‘ze’ wordt om ons sociale stelsel, zonder noemenswaardig protest, volledig af te breken. Een ander gevolg zal zijn, dat ook Nederland zich eerdaags weer met een oorlog (Midden Oosten?, Azie?) gaat bemoeien en jouw vader, broers, zoons, echtgenoot, opnieuw als kanonnenvoer gaat gebruiken om het kapitalisme van een zekere dood te redden.
   Als je dat niet inziet ben je ziende blind.

  • Het is al veel langer een feit dat wanneer de grote bedrijven die eerst mensen rekruteerden uit landen als Griekenland in de jaren vijftig en later Italianen, weer later de Turken en de Marokkanen, dit doen omdat die mensen genoegen nemen met een schaars loon en slechtere werkomstandigheden. Bijna altijd vanuit landen waar de werker nauwelijks z’n broek omhoog kan houden, laat staan een familie onderhouden.
   Na bewezen diensten dumpen de bedrijven in de samenleving en hebben dan volgens het Nederlands arbeidsrecht, recht op een ww uitkering. “Ja”, werd er gekakeld door toen ook alweer het rechtse schorriemorrie, gevolgd door de links intellectualistische politiek correcte nitwitgarde: ,” de nederlanders voelen zich te goed om de vieze klusjes op te knappen en daarvoor zijn de buitenlanders wel goed”.
   Geen bliksem van waar natuurlijk want er was werk genoeg destijds maar de lonen bleven belachelijk laag voor het type werk. Dat is de waarheid! Vervolgens werden al die ‘vreemde mensen’ in de volkswijken gedumpt en niet naast meneer met de fijne woning!!!. Laat het volk het maar uitzoeken en dat was eigenlijk de eerste vorm van gemeenschapsdestabilisatie. Oude volkswijken verloren hun structuur en verloederden.
   Toen heeft men kunnen zien bij wijze van experiment hoe goed het werkt om mensen met verschillende kulturele achtergronden en talen bij elkaar te proppen. Over geloof hebben we het niet eens.
   Nu gaat hetzelfde gebeuren met het overwegend blanke Europa. De blanken dienen te verdwijnen want voor de operators van de nwo zijn blanken te rebels en te slim. Al moet ik gelijk nu ik het schrijf even….
   Hoe veel makkelijker zou het niet zijn om flink veel verdeeldheid te kweken om zo enige vorm van samenhorigheid de kop in te drukken. Ook het wegvagen van een eigen ‘kaas en klompen gevoel’ werkt effectief. Kijk maar naar de emigranten waar ook ter wereld. Overal hangen de tegeltjes met de molens en heeft men hagelslag hoog in het vaandel. Dat moet kapot. En niet alleen bij ons maar ook bij de Denen de Belgen en de Duitsers, noem maar op.
   Ik vind dat Europa in hoofdzaak blank moet blijven en Afrika zwart.
   Oh, ik hoor de politiek correcte tanden alweer knarsen!
   De zwarte piet bestrijders hoor ik ook grommen.
   Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen andere rassen, Oeps, ook misschien een verkeerd woord?
   Maar waarom wel janken over blanken in Zuid Afrika en geen gejank over een overmaat aan arabisten in Rotterdam? Ieder mens moet de keuze hebben een biotoop te bewonen en niet worden opgedrongen.
   Dit geld voor alloch- als autochtonen.
   Het is steeds de overheid die de problemen en de rekening neerlegt bij de bevolking.
   In dit geval is het WEER de VS die de boel komt verstieren. Hebben zelf gedoe met de immigranten vanuit het zuiden en bouwen een afrastering net als de Israëli’s doen om de echte semieten tegen te houden.
   Zowel Nederland als Israel en de VS gebruiken de ongewensten voor economische doeleinden.
   Maar de trek naar andere landen anders dan je thuisland moet niet het gereedschap zijn van manipulators en dat is de exodus vanuit Afrika wel degelijk. Je helpt de vluchtelingen het beste door ze in de thuislanden rust en recht te garanderen en een bestaansmogelijkheid zonder via de achterdeur de grondstoffen weg te klauwen en ze van wapens te voorzien.

 3. Regelmatig blijkt het dat de aanbieders van oplossingen vaak de veroorzakers van problemen zijn. Dit blijkt heel goed te werken en is zeer lucratief.
  Kloppende reclame voor een film op een commerciele strontzender:
  -Vluchtelingenproblematiek wordt U aangeboden door wapenleveranciers vanuit Nederland en zijn bondgenoten.
  -Economische ellende wordt U aangeboden door sjoemelende banken.
  -Terroristen wordt U aangeboden door multinationals die grondstoffen roven.
  -Integratieproblematiek wordt U aangeboden door ghetto’s creeerende overheid.

  LOI: Nederland wordt steeds ‘slimmer’. In bepaalde contexten kan het woord ‘slimmer’ betekenen dat iets ernstiger / erger wordt. Nederland wordt steeds ‘ernstiger achterlijk / naief’.

 4. Zorgen dat ze niet in de Internationale wateren kunnen komen want een noodsignaal uitzenden terwijl de zee zo glad als een biljartlaken is?
  Zorg er maar voor dat ze de havens niet uit kunnen varen.

 5. Maar — het heeft allemaal een rede— de Sille Kracht— gaat gestaag voort— de nieuwe wereld is koffiebruin— als zwart en wit verdwenen is–is Yin en Yang / ZWART EN WIT— Liefde één—- Deze transformatie stopt niet meer–Rob– echt niet !! Ja papiergeld verdwijnt— maar gaat geleidelijk samen met de machts- beheersing— Ze zijn terrein aan het verliezen– en zeker na 23 sept. gaan we het merken– de 5D- techniek is voor de nieuwe Aarde toch ??? Ererst Chaos– dan Orde———— het gaat erom–op welke stoel je Wilt en Durft te gaan zitten—
  Over 23 september 2015- e n Daarn- Gaat over de mystieke 7- Best wel Interessant *** 7 tonen in de toonladder- 7 kleuren in de regenboog– 7 chacra’s– binnen het lichaam– enz.// Op 23 september begint **** voor de zeventigste maal in de geschiedenis *** het grote jubeljaar — en dit zou wel eens het finale jubeljaar kunnen worden, dit althans volgens de profeet Daniël. Deze zou in het jaar 550 AC van God informatie gekregen hebben over het einde der tijden en de komst van de messias. Over de specifieke passus 9,25 bestaat nogal wat discussie, maar ook Isaac Newton heeft deze bestudeerd en volgens zijn berekening zou dat 23 september 2015 zijn. Na iedere 7 X 7 = 49 jaar is er een jubileumjaar. De eerste keer was dat in 1367 AC, exact 49 jaar na de intrede van de Israëlieten in het beloofde land van Canaän (1416 AC).
  Toevallig is dit ook het veertigste na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus . In jubel-jaren doen zich recentelijk gebeurtenissen voor die voor Israël belangrijk zijn: in 1948 oprichting van de staat Israël en in 1967 de annexatie van Jerusalem na de zesdaagse oorlog.http://www.belfort-group.eu// en er is m e e r //—/blog/hersenspinsels/dit-bericht-kan-uw-gemoedsrust-bedreigen/

 6. Rob, wat betreft jou redenatie hierboven is geen speld tussen te krijgen. Ik wil er echter een kleine (nou ja…) kanttekening bij plaatsen. Je hebt het over de vluchtelingenstroom die o.m. Nederland overspoelt. Ik ben het hier niet met je eens. Wat hier naar toe komt zijn geen vluchtelingen, maar een goed georganiseerde groep jongeren in (noem het maar) de dienstplichtige leeftijd. Dit heeft zonder enige twijfel een vooropgezet speciaal doel, o.a. wat jij er over zegt.
  Maar waar zijn de echte vluchtelingen, de oudjes en de vrouwen? In armoedige tentenkampen in gebieden waar momenteel heel even geen oorlog heerst. Nee Rob, de armoezaaiervluchteling heeft het geld niet om de vlucht naar Europa te betalen.
  Wat de gevolgen voor de toekomst hiervan zijn laat zich raden. We moeten onze kop hiervoor niet in het zand steken, maar vanaf het begin bestrijden.
  Als ik het mis heb weerleg mijn mening dan maar.

  • Ik denk dat je gelijk hebt Gerrit, maar ik ga in mijn artikel niet op de vluchtelingen op zich in. Helaas denk ik hetzelfde als jij, deze hele vluchtelingenstroom lijkt georganiseerd om Europa te ontregelen en chaos te creëren.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.