Rotterdam: mensen met levensbedreigende ziekten moeten 20 uur ‘participeren’

De Rotterdamse Pia laat het er niet bij zitten en maakt er melding van dat zij ondanks haar levensbedreigende ziekte 20 uur moet ‘participeren’ samen met vele andere zieke mensen.

Regelmatig worden schrijnende gevallen openbaar, waar mensen door overheidsdienaren worden mishandeld en zich verschuilen achter een wet (in dit geval de Participatiewet) alsof zij daardoor hun handen in onschuld kunnen wassen. Onderstaand een voorbeeld van de minachting van Rotterdamse ambtenaren voor de (zieke) medemens!

Pia schrijft op Facebook:

“Afgelopen donderdag was ik toevallig thuis omdat mijn dakgoot schoongemaakt zou worden.
Er werd aangebeld en ik opende de deur. Het was dus niet de dakgotenman, maar een aangetekende brief van de gemeente Rotterdam die precies om 5 uur bezorgd diende te worden en alleen aan mij en niemand anders. Tja, hoe weet de volkomen onbekende postbode dat ik ik ben?
In de brief stond dat ik direct op een meeting moest komen voor een participatiebaan. Als ik niet kwam zou dat een sanctie zijn van misschien wel 100%.

Goed, ik ben boven de 60 jaar met een levensbedreigende ziekte, dus van mij kunnen ze niet veel meer verwachten, ook omdat ik al mantelzorger ben voor mijn ouders met hulp vraag.
Afijn, ik ga daar op dinsdag naar toe. Bij binnenkomst werd er gelijk een participatiecontract onder mijn neus geduwd, met de vraag of ik dit effe wilde tekenen. Ik kwam beslagen ten ijs en had alle papieren van de AWBZ en CIS indicatie bij mij, dus was het voor mij snel beslist.
Echter, voor de rest van de cliënten was dat niet het geval.
Sommigen liepen met een rollator en een ander had maar een half gezicht, geen schouder en arm. Met de rest was ook al veel mis.

Hier heb ik dus niet van kunnen slapen.
1. Hoe is het mogelijk dat cliënten van boven de 60 jaar met zulke grote handicaps, waaronder ook ik, nog worden opgeroepen om voor 20 uur te participeren?
2. Waar blijft onze vergoeding chronisch zieken en gehandicapte toeslag?
3. Waar blijft het mantelzorg compliment?
4. Waar blijft een tegemoetkoming in de reiskosten?

Voor ons stonden er heel wat regels waar we ons aan moeten houden, voor hun maar één.
In mijn geval zou ik in de middag een paar uur moeten rusten. Daar kom ik dus nu helemaal niet meer aan.
In die andere mensen hun geval weet ik het niet, maar kan ik het wel begrijpen.

Ook de brief sturen ze in onze vakantieperiode. Bij de gemeente Rotterdam hoef je dus dat niet aan te vragen als je in Nederland blijft. Verbeeld je, dat je bijvoorbeeld in Friesland zit, dan kan je de brief niet aanpakken en volgt er een sanctie. Ik vind het zo krom als het maar kan.”

Het is heel belangrijk de misdaden van de Nederlandse overheid tegen de burger in het kader van de Participatiewet te documenteren. Zoals met alle misdaden komt er een dag waarop verantwoording moet worden afgelegd. Waarvan akte.

22 Comments

 1. Droom-kunst van de gezamenlijke aanpak : allemaal tegelijk [ ! MOP ! ]
  Gele bananen gaan schilderen op plaatsen, waar dit verboden wordt…..
  Leve de republiek der Nederlandse fruittelers !

 2. Zo te zien is de Nationale Ombudsman weer een klant rijker. (de persoon waar het om gaat kan het verhaal mailen naar de Nationale Ombudsman.)

  Heeft die Ombudsman zin?
  Ik vermoed van wel, na overspoeld te zijn met klachten over onterechte draconische straffen dmv torenhoge boetes, hield het UWV bijvoorbeeld op die boetes op te leggen, in ieder geval voor die gevallen waarbij de uitkeringsgerechtigde waarschijnlijk te goeder trouw is.

  Ondertussen blíjven gemeentes proberen onder hun zorgplicht uit te komen, helaas.

 3. De gedachte dat we een democratie hebben is een utopie. De gedachte dat de overheid er is om burgers te beschermen wordt al vele decennia geloochend. Simpele voorbeelden: de grondpolitiek, het grabbelen in de pensioenpotten, het privatiseren van overheidsbedrijven, het opdringen van de euro, de uitverkoop van de soevereiniteit, de beïnvloeding van en door financiële en macht structuren door lobbyisten, het negeren van een referendum, het niet aanpakken van veroorzakers van het Griekse drama, het volk meesleuren in een grote schulden last wat het uitlokken is van onrust en/of onlusten en dan het laffe: dan sturen ze politie en/of leger op de bevolking af en noemen deze dan terroristen terwijl zij de terroristen zijn die zich verschuilen achter wetten die ze zelf in het leven hebben geroepen. Goh, het lijkt wel een deja vue.
  Een van de oorzaken is de desinteresse. Als men al gaat stemmen, wordt er afgegaan op mooie praatjes en beloftes. Een democratie kan alleen floreren als de burgers grote betrokkenheid aan de dag leggen en dat gebeurt niet of nauwelijks. Over het algemeen is de mens lui om zich echt te interesseren in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ouders, scholen en media spelen hier een grote rol in door essentiële onderwerpen te vermijden en dan zal het een moeizame en lange weg zijn omdat gevestigde meningen en ideeën een soort van veiligheid vormen, die men niet zo makkelijk prijs geeft.

  Dit gegeven geeft sommige creaturen de mogelijkheid zich te nestelen in de toppen van de politiek, zich voordoend als de meest betrouwbare, de alwetende, op te komen voor het volk enz. Het blijkt dat ze niet betrouwbaar zijn, niet alwetend en komen niet op voor een volksbelang. Zij dienen alleen het geld en de macht en zijn verworden tot een gevaar voor de samenleving en de burgerij hoeft zich niet als een deurmat te laten gebruiken waar geld en macht hun voeten op afvegen. Zij zijn de veroorzakers van geweld en dienen de gevolgen te accepteren maar ze zijn behept en weten niet wat zelfreflectie is waardoor ze de schuld altijd bij het volk neerleggen.

 4. Heb een wia uitkering en een aanvullende bijstand Totaal 732,= per maand daar moet je alles van doen.
  WTCG inderdaad afgeschaft per 1 januari 2015. Kreeg een brief van het CAK dat die tegemoetkoming nu naar de gemeente gaat en dat die me dan financieel kan ondersteunen bij calamiteiten!
  Leuk, en toen — ja wasmachine stuk. Ik naar de gemeente bellen voor hulpl(???)
  Het antwoord: De witgoedregeling was afgeschaft dus moest ik maar een lening afsluiten!!
  Op mijn vraag waar mn wtcg geld dan was gebleven kreeg ik GEEN antwoord!!
  Ons net verbouwde gemeentehuis word weer verbouwd zit daar soms een steentje van mij bij?
  Toen een bericht in de plaatselijke krant dat de gemeente dit jaar 50,- euro geeft aan mensen die chronisch ziek zijn en veel zorgkosten hebben en van het CER jaarlijks 99,- euro kregen en nu niet meer. Hoe royaal. Ik bellen naar de gemeente voor een formulier natuurlijk. Antwoord: U kreeg geen CER(compensatie eigen risico) want uw medicijnen staan NIET op de lijst van het CAK. O zei ik heb wel MS en hartritmestoornissen en arthritus enz.
  NEE in het kwadraat. En mn wtcg geld dan? Nou dat werd gebruikt voor de ziekenfondspremie van mij(en vele anderen) laag te houden!
  Heb de moed opgegeven en spartel verder en mocht er een brief komen dat ik moet paticiperen dan participeer ik diegene die mij dat stuurt de deur uit!!

  • Wat had je dan verwacht? Dat de ambtenaar dienstverlener was en diensten zou verlenen aan wie dat nodig heeft? Kom zeg. Ze hebben een misdadig complot. Het is veel mensen dan ook niet ontgaan hoe de formulieren de redelijkheid vervangen hebben. Dan zal ‘de dienst’ sociale zaken en werkgelegenheid een ‘besluit’ nemen waar je dan met een ‘bezwaar’ tegen in mag, waarna ze energie uit geperst hebben omdat parasieten slechts kunnen teren op de rug van een ander. Normale mensen werken voor hun geld maar ambtenaren werken niet en krijgen toch geld. Ambtenaren zijn een kanker in dit land. Het wordt tijd om met de ongediertebestrijding het stadshuis te betreden om deze plaag te verwijderen. Ik spreek uit eigen ervaringen. Tientallen stukken, en zo gaat het verder. Lijntjes zijn altijd slecht natuurlijk als ze er mensen aan willen houden. Weldenkende mensen bestrijden het ongedierte voordat het een plaag wordt. Terroristische organisaties voelen zich thuis onder de Nederlandse vlag. Die moeten we eens goed in de brand steken. Ik wil brandende vlaggen zien terwijl de medewerkers van de ongediertebestrijding kantoor na kantoor langs gaan om te zien of daar nog een slaapambtenaar zijn kanker in de samenleving aan het verspreiden is.

 5. Goedemiddag Rob,

  Dank voor je antwoord met de link die ik in eerste instantie over het hoofd had gezien maar nu heb gelezen. Het is waar dat negativiteit niet met negativiteit beantwoord zou moeten worden evenals geweld met geweld. De definitie van geweld is breed m.a.w. waar is/begint geweld en waar stopt het. Bijv. elke groeivorm is verdringing van ruimte, dus geweld ten koste van die ruimte.

  We leven in een tijd waarin, steeds meer, e.e.a. in de week wordt gelegd om de mensheid langzaam gaar te koken voor vormen van destructie van het sociale maatschappelijke stelsel, mededogen, compassie enz. door o.a. door het creëren van vijand beelden en het afleiden van de feiten.

  Nu kan worden opgemerkt dat de enige realiteit/feitelijkheid, vergankelijkheid is maar dit benoemen van feit zie ik niet als een negatief gegeven. Nergens op ingaan leidt tot een vorm van fatalisme en dit leidt tot grote tot nog grotere vormen van ellende.

  Bedenk, veel mensen worden in deze wereld gebruikt en misbruikt en voor hun is de enige keus een vorm van geweld of totale onderwerping. Wat nu gebeurt zoals je het in het artikel, van 15/08 aangeeft is een grove vorm van intimidatie en deze mensen zijn niet bij machte dit via een dialoog aan te geven. Waarom niet: voor een open dialoog zijn er minstens 2 mensen nodig die een grote bereidheid tonen tot het voeren van een dialoog op basis van feiten en niet op denkbeelden van feiten en dat laatste is de norm en daardoor repressie.

  Elke vorm tot dit leven is een vorm van geweld. Geboren worden gaat gepaard met geweld. Dit geldt ook voor opvoeding, onderwerping aan de dan geldende normen en waarden enz. enz. Ook ziekte en dood zijn geweldsvormen die zijn oorzaak vinden in de conceptie tussen de zaad en eicel.

  Als we even verder redeneren kan de vraag gesteld worden, weet de mensheid wat voor wereld ze hebben gecreëerd waar ze hun kinderen op zetten. Deze kinderen zijn uiteindelijk de toekomstige slachtoffers van vele vormen van geweld. Negatief? In mijn optiek niet kijk maar om je heen en zie kinderen en mensheid gekweld door welke vorm van geweld dan ook. Ook de z.g. rijken en machthebbers worden gekweld ook zij kunnen niet krijgen wat ze willen en krijgen wat ze niet willen hebben. Dus ook zij zijn slachtoffers, alleen lijden ze geen honger, kunnen zich alle vormen hulp permitteren, kunnen zich veel, heel veel straffeloos veroorloven. M.a.w. zij kunnen zich veel geweld veroorloven om repressie op degene die ze omwille van eigen genoegdoening tot untermensch te degenereren.

 6. Ik heb nog eens gekeken op de uwv site ik heb dus ook nog maar 700 euro in de maand 100% afgekeurd, Enorm hoge schuld bij de zorgverzekering dus 144 wanbetalingsregeling al 2 jaar nu dus de schulden lopen alleen maar meer op nu hebben ze ook al de zorgtoeslag afgepakt op 9,99 na (vrij te laten bedrag) Ik kom nooit meer van die schuld af want ik ben chronisch ziek zoals ik hier al vaker geschreven heb, ik leef alleen maar omdat ik kinderen heb . maar op de uwv site als je intikt wat afgeschaft WTCZ (geloof) ik wet. Wet tegemoetkoming chronisch zieken staat er op de uwv site (nu net precies nog gecheckt 16-08-2015) dat je wel een kleinere tegemoetkoming krijgt tegelijkertijd met de WIA uitkering. En daar mag ook niks van ingehouden worden door bv ZIN. Zorg inning nederland alleen de naam al! Dus ik hoop het zo. Maar ik moet eerst zien dan geloven. ik ben zo enorm depressief en heb steeds op alle manieren geprobeerd de zilverkruis uit te leggen da t ik nooit die schuld inlopen kan omdat die 40 euro (weet je hoe zij die noemen? PRIKKELINGSKOSTEN) Zodat niemand meer een achterstand DURFT te krijgen bij de zorgverzekering. Want door die PRIKKELINGS KOSTEN.Kan ik de nieuwe eigen risico niet betalen mijn gas en licht is ondertussen 3 mnd achter. internet en tv loopt nog goed , de huur is een halve maand achter. allemaal daardoor. Ik ben pas nog (in april) ter controle bij de UWV bedrijfarts geweest en bij de arbeidsdeskundige en ben dus wederom niet bemiddelbaar 100% afgekeurd mijn ziekte gaat nooit meer over. En dat maakt mij zo verdrietig ik wordt gestraft en met mij duizenden anderen!!! Mijn houding en gevoel van haat vooral naar Deze regering en de mensen die over die participatiewet gaan en mensen met een levensbedreigende ziekte of zoals ik in de grootste financiële shit terrecht komen door die Veel te dure basisverzekering die normaal al niet meer op te brengen is laat staan met die PRIKKELINGSKOSTEN erboven op. Het enige wat er bij mij GEPRIKKELD WORDT DOOR DEZE PARTICIPATIEWET EN HET KLEINEREN EN SCHOFFEREN VAN ZIEKE TOT AAN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKE MENSEN IS MIJN HAAT TEGEN,HET KABINET. DIE MOETEN AFGEZET WORDEN. En ik kan me ook heel goed inleven in de gevoelens van Eric want ik denk nu ook zo! NIKS werkt. Wat Die minister Schippers en van Rijn en Kleinsma en Uscher en iedereen uitvreet is gewoon illegaal. Tegen de mensenrechten zelfs. Iedereen heeft recht op geld om zichzelf te kunnen kleden en voeden zonder tegen prestatie! Gisteren kwam ik al surfend op het web een site tegen die interessant lijkt maar is het echt zo’n wantrouwen heb ik. Misschien weet jij iets over dit initiatief Rob? http://gedupeerdenwanbetalersregeling.nl/ Echt niet akkoord gaan met die werk regeling want het mag niet volgens de mensenrechten organisaties. maar ja. wie ben ik.. Ook 1 van de vele chronisch zieken die zwaar in de shit zit , geen leven heeft , kinderen bij de vader heeft wonen omdat die hen beter financieel iets kan bieden, ik zie de jongste veel maar de oudste ben ik kwijt aan het raken dat doet pijn zelfmoord, moord alles gaat door mijn hoofd depressief en oneerlijkheid ik wordt er woedend van, Van dit soort dreigementen van de overheid wordt je doodsbang, De stad waar ik woon wil me zelfs over de afgelopen jaren, afvalheffing en andere belastingen waar iedereen kwijtschelding voor krijgt die nog meer geld in de maand hebben dan ik laten betalen en dreigen gewoon met inboedel in beslagname. net zo erg als 100% korting op je geld. Bizar gewoon wat men zich denkt te kunnen veroorloven! Ik heb vast weer een chaos geschreven maar dat is dus een gevolg van 1 onderdeel van mijn ziekte die ik altijd al had ADHD, Ik schrijf op wat ik denk en ik zeg ook altijd wat ik denk. Komt wel eens verkeerd over maar bij die regerings of die gasten die meewerken aan zieke mensen jennen. Ik zou me doodschamen als ik zo’n bijeenkomst van mensen met levensbedreigende ziektes of handicaps moest uitvoeren. Dan ben je in mijn ogen een rat net als deurwaarder die de rotzooi oplichten een druk op de printerknop kost 80 euro.. belachelijk… Eric ik neig het meeste naar jou mening er is al te veel gepraat , geweld is niet altijd een optie maar het houd een keer op.

 7. Aan het einde staat dat als een brief niet ontvangen kan worden, dat er dan automatisch een sanctie aan vast zit. Volgens de wet is dat onjuist. Wanneer een aangetekend bericht niet aankomt, kan de ontvanger niet weten van het bericht. Het bericht wordt immers weer teruggenomen door de “postbode”. Indien een brief niet aangetekend zou zijn en wel “op de mat” valt, dan geld er wel die wet van een overeenkomst. Dat is het nadeel van aangetekend verzenden. Een sanctie zou dus voorkomen kunnen worden door een aangetekend stuk niet te ontvangen en een brief op de mat te negeren (zeg gewoon dat het niet ontvangen is).

 8. Beste Rob, zou je uit kunnen leggen op wat voor soort waanzinnige kracht je doelt van de mensheid?

 9. We dienen ons te realiseren dat deze praktijken voort blijven duren zolang wij het toestaan. Zolang we zelf niet wakker worden, ons goed informeren omtrent onze rechten en plichten, en wat gemeentelijke en politieke instanties zich wel of niet niet kunnen veroorloven kom je als burger in een slachtoffer postiie en word er voor jou bepaald. Waardoor veel mensen zich klein en machteloos voelen.

  Dit patroon kan door broken worden en wordt gelukkig ook al door mensen doorbroken. Informeer je zelf goed. Ga op onderzoek uit zodat je goed beslagen ten ijs kan komen. Er zijn veel sites die informatie verschaffen. Krachten bundelen is noodzakelijk in deze tijd. Dank aan Rob voor deze site!

  Bij ziekte dient er een advies te komen van een bedrijfsarts. Veelal zijn die in de dienst van de Gemeente.. Je kunt ook een keuring doen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Deze keuring moet je dan wel uit eigen zak betalen. Het advies van de bedrijfsarts is bindend. De DSZW heeft niet de autoriteit hier tegen in te gaan.

  Iedereen veel sterkte en vertrouwen gewenst.

 10. breng dat maar gewoon daar waar het hoort bij de rechter of de overheid of waar het maar van belang is het volk heeft er geen macht over wat dat betreft of het volk moet een punt hebben waar die zen beswaar kenbaar kan maken

 11. participatiewet is een soort aparheid en daarom ik kan niet begrijpen waarom mensen beginnen niet rechtszaak voor europeeise rechtbank want europeise verdrag van de recht van de mens artikel 1 en artiekel 12 zegt duidelijk dat dwangarbeid is verboden.
  in nl is het moeilijk dat tot een soort opstand van bijstandtrekkers of anderen komt want nl cultuur is heel individualistisch in tegenstelling tot zuideuropeianse culturen bv griekland waar bijne elke maand is een demostratie is.

 12. Dus als je toevallig bedlegerig bent en niet de deur openmaakt om die brief in ontvangst te nemen kom je al voor sancties in aanmerking?
  Dan erbij beslist de gemeente en niet een arts of je tot participatie in staat bent?
  Het schijnt dat die ambtenaren zijn vergeten dat ze daar dank zij de gratie van de burgers zitten en er bij de volgenden verkiezingen als die al eerlijk verlopen er weer uitgebonjourd moeten worden.
  Ik denk dat dit voor gelegd dient te worden aan een rechtbank, wat dit lijkt me niet legaal en heel het gemeentelijk beleid op de schop moet in Rotterdam en elders.

 13. Verschrikkelijk, de rillingen lopen over mijn rug. Niet te bevatten dit. Ik ben chronisch pijnpatiënt met een niet al te hoge WIA- uitkering, en ik ben bang dat ik/wij ook een keer aan de beurt komen…..

 14. beste Pia,

  dit is nog maar het topje van de ijsberg waarover je het hebt.
  Gemeente kerkrade spant hierbij de kroon waarna de broemde Svb(Sociaal) volgt die de oude mensjes op het verkeerde spoor zet of gewoon eigenhandig hun adres en postadres veranderd in een buitenlands
  verblijf om zo hun armoedige aow te kunnen korten, terwijl ze nooit in het buitenland gewoond hebben of waren.Ik ken deze gevallen alwaar een oudere zwaar invalide man gewoon door de Svb zo behandeld wordt terwijl hij blij is dat hij nog mag leven met een totaal verstijfd lichaam van de arthrose .
  Ook proberen ze nu de nieuwe taktiek van bigamie wat de svb veel geld oplevert.Ze stoppen u in bed
  met twee vrouwen terwijl je in de laatste fase van je leven bent waar ik ook bewijzen van heb.
  je leeft met een vrouw in belgie en met een vrouw in nederland in de rolstoel!!!!!!!!
  Je komt nooit buiten en kan nergen heen maar leeft met twee vrouwen terwijl je pas je eigen vrouw verloren
  hebt na 30 jaar gelukkig huwelijk.Lijkt al erg veel op “Silent Green”
  Ook een manier om je aow te korten en oudere mensen kunnen zich niet meer weren en sterven dan vlug van elend en honger of worden na maanden in hun woning gevonden, opgeruimd door de svb(sociaal)???
  Soms vraag ik me wel af of wij niet in een verkeerde gemanipuleerde wereld leven?????

 15. Over die participatie wet is goed nagedacht. Alles naar de gemeentes schuiven zodat er nagenoeg geen controle meer mogelijk is. Maar uiteraard is voorafgaand aan deze wet de bevolking eerst geestelijk en lichamelijk bewerkt zodat je van deze verschrikkelijke gebeurtenissen kunt verwachten. Afijn de meesten weten wel wat ik bedoel. Er is hier op deze site al veel over geschreven. Ik ben bang dat ons nog maar 1 oplossing rest en dat is geweld . Als je in de geschiedenis van de mensheid kijkt was geweld altijd de oplossing om onder het juk vandaan te komen. Praatjes vulde ook toen geen gaatjes. Denk niet dat uiteindelijk de echte schuldigen automatisch gestraft worden. Die komen er wel onderuit . Geld is macht en bijna iedereen is omkoopbaar.
  Dus het antwoord op deze praktijken is geweld.

  • Beste Eric, helaas heeft ook dat geweld geen oplossing gebracht, kijk maar waar we met z’n allen nu staan: bedelend aan de kant voor werk omdat we anders afhankelijk worden van machtsbeluste uitkeringsinstanties. De oplossing zit in de waanzinnige kracht die ieder mens in zich heeft en die niet wakker wordt doordat we dagelijks afgeleid worden met angstcampagnes. Daardoor focussen we ons op verkeerde zaken die niets met ons te maken hebben en waardoor we het niet kunnen winnen.

 16. Derde wereldlanden paktijken… hier in Brasil komt zoiets niet voor, schandalig.

 17. Mantelzorg compliment, Compensatie Eigen risico en Toeslag Chronisch zieken en Gehandicapten zijn per 1 januari 2015 afgeschaft. We betalen de volle mep.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.